09/10/2009

4. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 1990 -(με συνημμένες τις τροποποιήσεις μέχρι το 1999) (δέστε και Εγκυκλίους Αρ.945-953-1018-1175)

145


KANONISMOI-AXIOLOGISI.pdf


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Όχι