12/02/2019

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές και άλλα Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018
Κ.Δ.Π.284/2018

99


Κ.Δ.Π.284_2018.pdfΚ.Δ.Π.284_2018.pdf


Νομοθεσία

Όχι