19/04/2012

-Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π.141/2012)

105


KDP 141 2012.pdf


απολαβες 141

Όχι