Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εξετάσεις για Δημόσιους Υπαλλήλους


Εξέταση στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις


Η εξέταση στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις απευθύνεται σε κάτοχους μόνιμης ή προσωρινής θέσης καθώς και σε έκτακτους υπαλλήλους που υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία ή σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου, όπως απαιτείται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης στην οποία υπηρετούν.

Η εξετάση διεξάγεται δύο φορές το χρόνο, τέλος Μαΐου ή αρχές Ιουνίου και αρχές Δεκεμβρίου. Η δημοσίευση γίνεται μέσα Μαρτίου και αρχές Οκτωβρίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και σ΄ αυτήν αναφέρεται η ακριβής ημερομηνία, το πρόγραμμα διεξαγωγής των Εξετάσεων, καθώς και τα εξεταστικά κέντρα. Επίσης, δημοσιεύεται και η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το κατάλληλο έντυπο αίτησης από το Τμήμα τους, από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο ισόγειο του νέου κτιρίου του Υπουργείου Οικονομικών και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού όπου μπορούν να βρουν και την Εξεταστέα ΄Ύλη. Το έντυπο αφού συμπληρωθεί σωστά, μέσω του οικείου προϊσταμένου του αιτητή, αποστέλλεται στον Διευθυντή του ΤΔΔΠρ., είτε μέσω ταχυδρομείου είτε στο τηλεμοιότυπο με αρ. 22 602761.

Μόλις ετοιμαστούν, τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα του ΤΔΔΠρ. Σημειώνεται ότι δεν ανακοινώνονται από τηλεφώνου.
Άλλες ανακοινώσεις σχετικά με τις πιο πάνω εξετάσεις θα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Ευαγγελία Παλαζίδου Τηλ.: 22601574

Μαργαρίτα Δημητρίου Τηλ.: 22601547Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat anakoinwsi apotelesmata 12.12.2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Anakoinwsi apotelesmatwn eksetasis 11.1.2012 Entupo B.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Anakoinwsi Apotelsmatwn G D B´ 23_5_2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Γ Δ Α΄ 4 Δεκεμβρίου 2013 Τυπογραφείο order ID.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Γ Δ Α΄ 18 Νοεμβρίου 2015 Τυπογραφείο Order ID.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Γ Δ Β΄ 8 Μαϊου 2013 Τυπογραφείο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Γ Δ Β΄ 12 Νοεμβρίου 2014 Τυπογραφείο Order ID (2).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Γ Δ Β΄ 18 Νοεμβρίου 2015 Τυπογραφείο Order ID (2).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Γ Δ Έντυπο Β΄ 25 Μαΐου 2011 - Τυπογραφείο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Γ.Δ. Α΄ 15 Απριλίου 2015 Τυπογραφείο Order ID.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Γ.Δ. Έντυπο Β΄ 4 Μαΐου 2016 (για ιστοσελίδα).doc
Κατεβάστε το αρχείο Word Ανακοίνωση Εξετάσεων Μαΐου 2016 (για ιστοσελίδα).doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Δείγμα Ερωτ.-Απαντ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat έντυπο Β νέο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εξεταστέα ύλη.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέματα 21.11.2018, Έντυπο Α.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέματα Γενικές Διατάξεις 29.11.2016 Έντυπο Β.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word Θέματα Εξέτασης 8.5.2013 Έντυπο Β΄.doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέματα εξέτασης 7.11.2017 Γενικές Διατάξεις.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέματα εξετασης 11.4.2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word Θέματα Εξέτασης Γ.Δ. 12.11.2014 Έντυπο Β΄.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word Θέματα Εξέτασης Γ.Δ. 25.5.2011 Έντυπο Β΄.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word Θέματα Εξέτασης Γ.Δ. 14.12.2011 Έντυπο Β΄.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word Θέματα Εξέτασης Γ.Δ. 23.5.2012 Έντυπο Β΄.doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέματα εξέτασης Έντυπο Β΄ Δεκέμβριος 2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέματα εξέτασης Έντυπο Β΄ Νοέμβριος 2015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Καταλογος επιτυχοντων Α με ταυτοτητα για Ιστσελίδα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word Κατάλογος επιτυχόντων21 Νοεμβρίου 2018.doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Προκήρυξη Εξετάσεων Ιστοσελίδα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word αποτελεσματα εξέτασης 03 05 2019.dococx Προκήρυξη εξετάσεων_6Νοεμβρίου 2019.docx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέματα Εξέτασης Έντυπο Β 6.11.2019.pdf Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/12/2019 03:31:08 PM
 

© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού