Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών


Στα πλαίσια της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008, διεξάγεται κάθε τρία χρόνια Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών, με σκοπό τη διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης πολιτών του θεσμού των ΚΕΠ ως εργαλείο βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πρώτη έρευνα διεξήχθη το 2014 από ιδιωτικό οίκο συμβούλων και επαναλήφθηκε το 2017 από το ΤΔΔΠ σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία. Η έρευνα διεξήχθη με ανώνυμα ερωτηματολόγια που συμπλήρωναν πολίτες σε όλα τα ΚΕΠ, κατά την περίοδο 20/2/2017 - 5/3/2017. Αξιοποιήθηκε δείγμα 2,480 ερωτηματολογίων παγκύπρια.

Τα αποτελέσματα της Έρευνας παρουσιάζονται αναλυτικά στο σύνδεσμο που ακολουθεί:Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών ΚΕΠ 2017 (003).pdf


CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 27/11/2020 02:51:51 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού