Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Προσφορές


Πρακτικό Ανάθεσης για τη Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Προμηθειών


Διαγωνισμός με αρ. ΤΔΔΠ 2015/002 και τίτλο:"Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Μεταφορά, Τοποθέτηση και Συναρμολόγηση Επίπλων Γραφείου στο νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Λευκωσίας"


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Πρακτικό - Δημοσίευση στην ιστοσελίδα.pdf Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 04/06/2020 03:41:59 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού