ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προσφορές


Πρακτικό Ανάθεσης για τη Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Προμηθειών


Διαγωνισμός με αρ. ΤΔΔΠ 2015/002 και τίτλο:"Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Μεταφορά, Τοποθέτηση και Συναρμολόγηση Επίπλων Γραφείου στο νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Λευκωσίας"


Σχετικά Αρχεία:

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού