Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάλυψη αναγκών στελέχωσης στο Κέντρο Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) Ξυλοφάγου, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 4/11/2020)Ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων γνωστοποιεί την ανάγκη για μετακίνηση/απόσπαση/ανάθεση καθηκόντων δύο υπαλλήλων από το υφιστάμενο προσωπικό (μόνιμων ή εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου) της Δημόσιας Υπηρεσίας ή/και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου που αναφέρονται στο πιο κάτω Πίνακα, για κάλυψη αναγκών στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στο Κέντρο Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) Ξυλοφάγου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης θα έχουν υπάλληλοι μέχρι την Κλίμακα Α8-Α9, οι οποίοι κατέχουν τα πιο κάτω προσόντα:

Απαιτούμενα προσόντα:
1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.
2. Καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Σημειώνεται ότι θα προτιμηθεί προσωπικό που ήδη διαμένει ή θα εκφράσει την πρόθεση να μετακομίσει στην Κοινότητα Ξυλοφάγου ή στην ευρύτερη περιοχή.

Καθήκοντα και ευθύνες του προσωπικού που στελεχώνει τα ΚΕ.ΠΟ.1:
· Υποδοχή και γενική πληροφόρηση πελατών.
· Παραλαβή και έλεγχος αιτήσεων.
· Διαχείριση αιτήσεων και έκδοση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων/επίσημων κυβερνητικών εγγράφων μέσω μηχανογραφικού εξοπλισμού/λογισμικών συστημάτων.
· Επικοινωνία/συνεργασία με άλλα εμπλεκόμενα Τμήματα/Υπηρεσίες του Δημοσίου.
· Άλλα συναφή καθήκοντα.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής των κατάλληλων υποψηφίων θα διεξαχθούν προσωπικές συνεντεύξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα από τις 4/11/2020.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Σούλα Μιχαηλίδου στα τηλέφωνα 22805720, 22805711.

1 Τα ΚΕ.ΠΟ. παρέχουν αριθμό υπηρεσιών των Υπουργείων Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2111(2) - Αίτηση Λειτουργού Εξυπηρέτησης ΚΕ.ΠΟ. Ξυλοφάγου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου.pdfCyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 20/01/2021 11:04:16 AM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού