Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εξετάσεις για Δημόσιους Υπαλλήλους


Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών


Η εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών απευθύνεται σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους οργανισμών δημοσίου δικαίου, κατόχους μόνιμης ή προσωρινής θέσης καθώς και σε έκτακτους υπαλλήλους που υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία ή σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου, όπως απαιτείται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης στην οποία υπηρετούν. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην Ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Αποτελ. 13 Νοεμβρίου 2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Γ.Δ. Α΄ 15 Απριλίου 2015 Τυπογραφείο Order ID.doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξέτασης ημερ. 11.4.2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων εξέτασης ημερ. 13 Νοεμβρίου 2018.doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκύκλιος για σεμινάριο Δ Ο (2).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word Εγκύκλιος για σεμινάριο Δ.Ο_ (002).doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat έντυπο Γ νέο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εξεταστέα ύλη 2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέματα Εξέτασης 11.4.2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέματα Εξέτασης 13.11.2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέματα εξέτασης στις Λογισιτκές Οδηγίες ημερ. 13.11.2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέματα εξέτασης στους περί Προσφορών Νόμους, ημερ. 13.11.2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat θέματα Λογιστικές Οδηγίες 23.11.2016.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ .pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (2).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Προκήρυξη Εξετάσεων Ιστοσελίδα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word Εγκύκλιος για σεμινάριο Δ.Ο..doc
Κατεβάστε το αρχείο Word Αποτελέσματα Εξέτασης στις Λογιστικές Οδηγίες.doc Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 26/08/2019 08:10:30 AM
 

© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού