Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εξετάσεις για Δημόσιους Υπαλλήλους


Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών


Η εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών απευθύνεται σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους οργανισμών δημοσίου δικαίου, κατόχους μόνιμης ή προσωρινής θέσης καθώς και σε έκτακτους υπαλλήλους που υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία ή σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου, όπως απαιτείται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης στην οποία υπηρετούν. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην Ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Αποτελ. 13 Νοεμβρίου 2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Γ.Δ. Α΄ 15 Απριλίου 2015 Τυπογραφείο Order ID.doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκύκλιος για σεμινάριο Δ Ο (2).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word Εγκύκλιος για σεμινάριο Δ.Ο_ (002).doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat έντυπο Γ νέο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat θέματα Λογιστικές Οδηγίες 23.11.2016.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ .pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (2).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Προκήρυξη Εξετάσεων Ιστοσελίδα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word Εγκύκλιος για σεμινάριο Δ.Ο..doc
Κατεβάστε το αρχείο Word Αποτελέσματα Εξέτασης στις Λογιστικές Οδηγίες.dococx Προκήρυξη εξετάσεων_6Νοεμβρίου 2019.docx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATTDPXU2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATTUUC45.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATTURMFY.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word ATTKJ7RS.doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATTDZNPA.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATT53G9X.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATT34D5E.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέματα Εξέτασης Έντυπο Γ 13.11.2019.pdf Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/12/2019 03:31:08 PM
 

© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού