Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Τομέας Διοίκησης Αποδοτικότητας και ΑμοιβώνΟ Τομέας Διοίκησης Αποδοτικότητας και Αμοιβών είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτικής σχετικά με τη διοίκηση της αποδοτικότητας και την ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών του κρατικού τομέα, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής κατάλληλων Σχεδίων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας και των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, την υιοθέτηση και εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων αξιολόγησης οργανισμών, καθώς και βέλτιστων πρακτικών.

Οι αρμοδιότητες του Τομέα περιλαμβάνουν:

 • Σχεδιασμός πολιτικής προσλήψεων έκτακτων υπαλλήλων & διαχείρισης έκτακτου προσωπικού
 • Διαμόρφωση πολιτικής για τις εργασιακές σχέσεις των έκτακτων υπαλλήλων.
 • Αναθεώρηση/Αναβάθμιση του Συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης Προσωπικού στη Δημόσια Υπηρεσία.
 • Σχεδιασμός πολιτικής και διαχείριση κρατικού μισθολογίου και οικονομικών ωφελημάτων μονίμου προσωπικού (εξειδικευμένο και εναλλάξιμο) και έκτάκτων υπαλλήλων (εξειδικευμένο και εναλλάξιμο).
 • Καθορισμός μισθοδοσίας επιτόπιου προσωπικού.
 • Σχεδιασμός πολιτικής αναφορικά με τις αφυπηρετήσεις και τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.
 • Εξέταση και ρύθμιση προβλημάτων εφαρμογής της περί Συντάξεων Νομοθεσίας σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο και την Ελεγκτική Υπηρεσία.
 • Διαχείριση ερωτημάτων που αφορούν το σύνολο των οικονομικής φύσεως ωφελημάτων των κρατικών υπαλλήλων μονίμου προσωπικού (εξειδικευμένου και εναλλάξιμου) και έκτάκτων υπαλλήλων (εξειδικευμένου και εναλλάξιμου).
 • Καθορισμός συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στις περιπτώσεις επιβολής της πειθαρχικής ποινής της αναγκαστικής αφυπηρέτησης ή του εξαναγκασμού σε παραίτηση ή της απόλυσης, καθώς και στις περιπτώσεις πτωχεύσεων.
 • Διαχείριση αιτημάτων υπηρεσιών, κρατικών υπαλλήλων και συνταξιούχων αναφορικά με θέματα παραχώρησης συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, αναγνώρισης υπηρεσίας για σκοπούς σύνταξης, μεταβίβαση σύνταξης στην οικογένεια και παράτασης υπηρεσιών πέραν της ηλικίας αναγκαστικής αφυπηρέτησης.
 • Διαμόρφωση εισηγήσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ημικρατικούς οργανισμούς και τους ΟΤΑ.
-για τη διαμόρφωση πολιτικής προσλήψεων έκτακτου προσωπικού
-περί μισθολογίου και ευρύτερα αμοιβών μονίμων ή εκτάκτων υπαλλήλων
-σε σχέση με τα σχέδια συνταξιοδοτικών ωφελημάτων και αφυπηρετήσεων των υπαλλήλων τους.
 • Έλεγχος προϋπολογισμών Ημικρατικών Οργανισμών για θέματα προσωπικού
 • Προώθηση μέτρων για την βελτίωση της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών (π.χ. προώθηση της εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (CAF) στη δημόσια υπηρεσία).
 • Συμμετοχή στην Κεντρική Ειδική Μονάδα που έχει συσταθεί για το σχεδιασμό πολιτικής περί better regulation και μείωσης διοικητικών βαρών καθώς και για την υποστήριξη της πολιτικής αυτής
 • Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας IPSG του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Δημόσια Διοίκηση (EUPAN) καθώς και στο άτυπο Δίκτυο Διευθυντών και Εμπειρογνωμόνων για θέματα Καλύτερης Νομοθέτησης (DEBR)
 • Συντονισμός του πυρήνα μάθησης για το προσωπικό του ΤΔΔΠρ
 • Συντονισμός της Ομάδας για το Κοινό Πλαίσιο Αυτοαξιολόγησης (CAF) του ΤΔΔΠρ
 • Συντονισμός της Τμηματικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων του ΤΔΔΠρ
 • Διαχείριση ερωτημάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Επιτρόπου Διοικήσεως, καθώς και ετοιμασία Εκθέσεων Γεγονότων σε Προσφυγές που σχετίζονται με τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τομέα.
 • Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημόσιου Τομέα.


Προϊστάμενη του Τομέα Διοίκησης Αποδοτικότητας και Αμοιβών :
Θούλα Τρύφωνος, Πρώτη Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Λειτουργός Επικοινωνίας Τομέα:
κ. Παναγιώτα Κρόκου, Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
Τηλ. 22 601569
email: pkrokou@papd.mof.gov.cyCyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 28/07/2021 06:59:35 PM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού