logo

  • Συντονισμός και προώθηση δράσεων του ΤΔΔΠ στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ).
  • Συντονισμός και διαχείριση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας και του στρατηγικού ρόλου του ΤΔΔΠ και ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των Διοικήσεων των Υπουργείων/ Υφυπουργείων για καλύτερη εφαρμογή πολιτικών διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιας διοίκησης» στο πλαίσιο μεταρρύθμισης που περιλαμβάνεται στο ΣΑΑ, καθώς και παρακολούθηση της υλοποίησης των σχετικών δράσεων
  • Υποβολή εισηγήσεων για διαμόρφωση πολιτικής.
  • Διεξαγωγή μελετών και ετοιμασία Εκθέσεων και Σημειωμάτων.
  • Σύσταση και λειτουργία νέων ΚΕΠ ή/και μεταστέγαση υφιστάμενων ΚΕΠ .
  • Καθημερινή εποπτεία, συντονισμός και διαχείριση των υφιστάμενων ΚΕΠ.
  • Βελτίωση/ ανάπτυξη του θεσμού των ΚΕΠ, περιλαμβανομένης της προσθήκης νέων υπηρεσιών για εξυπηρέτηση πολιτών με φυσική παρουσία ή/και μέσω τηλεδιάσκεψης, της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 στη βάση του οποίου έχουν πιστοποιηθεί τα ΚΕΠ παγκυπρίως και της αξιοποίησης της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών για την αποτελεσματική λειτουργία των ΚΕΠ και βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών (π.χ. Σύστημα Διαχείρισης Σειράς Προτεραιότητας και Εξυπηρέτησης, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας διευθέτησης ραντεβού από πολίτες μέσω διαδικτύου και εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας, ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο ΚΕΠ μέσω του ΚΕΔ, ήτοι, τηλεφωνία μέσω διαδικτύου και σύστημα παρακολούθησης στατιστικών/ δεδομένων).
  • Υποστήριξη των Υπουργείων /Υφυπουργείων/ Υπηρεσιών σε μελέτες οργάνωσης και στελέχωσης, Μεθόδων και Διαδικασιών/ Απλοποίησης Διαδικασιών, ΙSO και Benchmarking με την ετοιμασία προτύπων εγγράφων διαγωνισμού και συγκεκριμένα σε σχέση με την περιγραφή του αντικειμένου της Σύμβασης (Παράρτημα II - Τεχνικές Προδιαγραφές) και συμμετοχή του ΤΔΕ στα στάδια της μελέτης, όπου ενδείκνυται.
  • Συντονισμός διαδικασίας ετοιμασίας Στρατηγικού Σχεδίου ΤΔΔΠ.
  • Συντονισμός Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΤΔΔΠ/ΚΑΔΔ με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) της Ελλάδας.