Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εξετάσεις για Δημόσιους Υπαλλήλους


Εξέταση στην Κυπριακή Νομοθεσία


Η εξέταση στην Κυπριακή Νομοθεσία απευθύνεται σε Διοικητικούς Λειτουργούς και Λειτουργούς Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, κάτοχους μόνιμης ή προσωρινής θέσης καθώς και σε έκτακτους υπαλλήλους που υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία ή σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου, όπως απαιτείται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης στην οποία υπηρετούν.

Η εξέταση στην Κυπριακή Νομοθεσία ή οποία αναφέρεται για Διοικητικούς Λειτουργούς και Λειτουργούς Δημόσιας Διοικησης και Προσωπικού και την ευθύνη της οποίας έχει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, διεξάγεται μία φορά το χρόνο, αρχές Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση δημοσιεύεται αρχές Οκτωβρίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Δεν υπάρχει ειδικό έντυπο αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν επιστολή μέσω του προϊσταμένου τους, στον Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού είτε μέσω του συνήθους ταχυδρομείου είτε στο τηλεμοιότυπο με αρ. 22602761. Η Εξεταστέα ΄Υλη καλύπτει όλους τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της εξέτασης.

Όσον αφορά την εξέταση σε Ορισμένους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία αναφέρεται αποκλειστικά για Διοικητικούς Λειτουργούς, την ευθύνη έχει το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο ανακοινώνει και την εν λόγω εξέταση.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κυπριακής Νομοθεσίας Δεκ 2010 Τυπογραφείο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αποτελέσματα Εξέτασης 7.12.2009.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αποτελέσματα εξέτασης Κυπριακή Νομοθ 5 Δεκ 2011 Κ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κυπριακής Νομοθεσίας Δεκ 2012 Τυπογραφείο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κυπριακής Νομοθεσίας Δεκ 2013 Τυπογραφείο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κυπριακής Νομοθεσίας Δεκ 2015 ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέματα Κυπριακή Νομοθεσίας Δεκ. 2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέματα Κυπριακής Νομοθεσίας Δεκ. 2011.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέματα Κυπριακής Νομοθεσίας Δεκ. 2013.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέματα Κυπριακής Νομοθεσίας Δεκ. 2014.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέματα Κυπριακής Νομοθεσίας Δεκ. 2015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Προκήρυξη εξέτασης ιστοσελίδα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέματα Κυπριακής Νομοθεσίας Δεκ 2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αποτελέσματα εξέτασης στην Κυπριακή Νομοθεσία 4 12 2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κυπριακής Νομοθεσίας 5 Δεκεμβρίου 2018.doc Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 26/08/2019 08:10:30 AM
 

© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού