Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εξετάσεις για Δημόσιους Υπαλλήλους


Εξέταση στην Κυπριακή Νομοθεσία


Η εξέταση στην Κυπριακή Νομοθεσία απευθύνεται σε Διοικητικούς Λειτουργούς και Λειτουργούς Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, κάτοχους μόνιμης ή προσωρινής θέσης καθώς και σε έκτακτους υπαλλήλους που υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία ή σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου, όπως απαιτείται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης στην οποία υπηρετούν.

Η εξέταση στην Κυπριακή Νομοθεσία ή οποία αναφέρεται για Διοικητικούς Λειτουργούς και Λειτουργούς Δημόσιας Διοικησης και Προσωπικού και την ευθύνη της οποίας έχει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, διεξάγεται μία φορά το χρόνο, αρχές Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση δημοσιεύεται αρχές Οκτωβρίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Δεν υπάρχει ειδικό έντυπο αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν επιστολή μέσω του προϊσταμένου τους, στον Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού είτε μέσω του συνήθους ταχυδρομείου είτε στο τηλεμοιότυπο με αρ. 22602761. Η Εξεταστέα ΄Υλη καλύπτει όλους τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της εξέτασης.

Όσον αφορά την εξέταση σε Ορισμένους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία αναφέρεται αποκλειστικά για Διοικητικούς Λειτουργούς, την ευθύνη έχει το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο ανακοινώνει και την εν λόγω εξέταση.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εξέταση Κυπριακή Νομοθεσία 2010.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εξέταση Κυπριακή Νομοθεσία 2011.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εξέταση Κυπριακή Νομοθεσία 2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εξέταση Κυπριακή Νομοθεσία 2013.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εξέταση Κυπριακή Νομοθεσία 2014.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εξέταση Κυπριακή Νομοθεσία 2015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εξέταση Κυπριακή Νομοθεσία 2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εξέταση Κυπριακή Νομοθεσία 2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat θέματα εξέτασης στην Κυπριακή Νομοθεσία.pdfocx Αποτελέσματα Eξέτασης στην Κυπριακή Νομοθεσία 18.12.20.docxCyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 28/07/2021 06:59:35 PM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού