ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Σχέδια Υπηρεσίας

 
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΠΡΩΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(Document Size: 69 KB)

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(Document Size: 48 KB)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(Document Size: 71 KB)

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(Document Size: 98 KB)

ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΩΤΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ
(Document Size: 54 KB)

ΠΡΩΤΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ
(Document Size: 51 KB)

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ
(Document Size: 57 KB)

ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ
(Document Size: 115 KB)

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ Α΄
(Document Size: 32 KB)

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ
(Document Size: 34 KB)
© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού