Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για απασχόληση στην Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/03/2021)Η Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τον περί της Λειτουργίας και Ελέγχου Καζίνου Νόμο του 2015 [Ν.124(Ι)/2015] γνωστοποιεί την ανάγκη για απόσπαση:

(α) Ενός (1) Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Κλίμακα Α2-Α7) ή

(β) Ενός (1) Γραμματειακού Λειτουργού (Κλίμακα Α8-Α9)

που θα προΐσταται του Αρχείου της Αρχής, ως ακολούθως:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που απασχολούνται στη Δημόσια Υπηρεσία ή μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου που αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα, οι οποίοι κατέχουν θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Κλίμακα Α2-Α7) ή Γραμματειακού Λειτουργού (Κλίμακα Α8-Α9) , με προηγούμενη πείρα στη λειτουργία Αρχείου.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα αναλάβει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με:

(α) Την οργάνωση, διεύθυνση και εύρυθμη λειτουργία του Αρχείου.
(β) Τη διεξαγωγή αλληλογραφίας και εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων που θα
του/της ανατεθούν τα οποία σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Αρχείου.
(γ) Τη μέριμνα για τη μετάβαση και εφαρμογή του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου (e-OASIS) στο εγγύς μέλλον και τη διατήρηση του Αρχείου της Αρχής σε ψηφιακή μορφή, και την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.
(δ) Την αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας και εκτέλεση διαφόρων εργασιών ανάλογα με τις ανάγκες του Αρχείου.

Ο υπάλληλος που θα επιλεγεί θα αποσπαστεί στην Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2017 [Ν.47(Ι)/2017].

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα από τις 05/03/2021. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Εύη Ιωάννου στο τηλέφωνο 25573822.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3001 (2) Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ΒΓΛ στην Εθν. Αρχ. Παι..pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3001 (3) Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ΓΛ στην Εθν. Αρχ. Παι..pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος Οργανισμών.pdfCyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 14/05/2021 08:29:09 AM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού