Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόσπαση από (μόνιμο) προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας, στο Υπουργείο Εξωτερικών και τοποθέτηση του στην Υπάτη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στο Νέο Δελχί, για Διπλωματικά, Προξενικά και Διοικητικά Καθήκοντα (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 13/12/2019)Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποιεί την ανάγκη για απόσπαση ενός (μόνιμου) επιστημονικού προσωπικού της Δημόσιας Υπηρεσίας και την τοποθέτηση του/της στην Υπάτη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στο Νέο Δελχί, για Διπλωματικά, Προξενικά και Διοικητικά Καθήκοντα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν (μόνιμοι) δημόσιοι υπάλληλοι, (Κλίμακας Α8) και άνω και οι οποίοι κατέχουν τα πιο κάτω προσόντα και ικανότητες.

Απαιτούμενα Προσόντα:

(ι) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα
(ii) Συναφή εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο της θέσης
(iii) Πολύ Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
(iv) Καλή γνώση της ινδικής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Θα αποτελεί πλεονέκτημα επίσης, η καλή γνώση του τρόπου εργασίας/λειτουργίας μίας Διπλωματικής Αποστολής, καθώς και κατανόηση των θεμάτων που άπτονται των διπλωματικών σχέσεων της Κύπρου με την Ινδία. Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και εμπειρία στην διαχείριση θεμάτων διοικητικής και προξενικής φύσεως.

Καθήκοντα που θα εκτελεί, μεταξύ άλλων, θα είναι τα ακόλουθα:

(α) Προξενικά καθήκοντα και άλλης διπλωματικής φύσεως καθήκοντα / Έκδοση θεωρήσεων Εισόδου

(β) Υπογραφή και Πιστοποιήσεις εγγράφων

(γ) Βοηθά στα Διοικητικά και Λογιστικά θέματα και στη σωστή λειτουργία της Υπάτης Αρμοστείας

(δ) Οτιδήποτε ήθελε ανατεθεί από τον Ύπατο Αρμοστή

Επαναλαμβάνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47, εδάφιο 6, των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2017, για την χρονική διάρκεια υπηρεσίας υπαλλήλου σε Διπλωματική ή άλλη Αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, εφαρμόζονται οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικές Διατάξεις) Κανονισμοί.

Στον λειτουργό που θα επιλεγεί θα καταβάλλεται, επιπρόσθετα από τις απολαβές της Κύπρου, Επίδομα Εξωτερικού και Επίδομα Ενοικίου, όπως αυτά καθορίζονται κατά καιρούς. Θα αναληφθούν, επίσης, τα έξοδα μετάβασής του, καθώς και της οικοσκευής του, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα από τις 13/12/2019.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Όλγα Μαυρίδου, στο Υπουργείο Εξωτερικών στο τηλέφωνο 22651144.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 1700(13) - Αίτηση Λειτουργού στη Υπάτη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στο Νέο Δελχί.pdf Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/04/2020 05:15:34 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού