ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διεθνείς Συνεργασίες / Συμφωνίες


Συνεργασία με το Συμβούλιο Δημόσιας Υπηρεσίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας


Το Υπουργείο Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Συμβούλιο Δημόσιας Υπηρεσίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για πολυδιάστατη διοικητική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών συμφώνησαν να προωθήσουν κοινές δραστηριότητες στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης για Συνεργασία.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, τα δύο Μέρη:

  • θα συνεργάζονται για την προετοιμασία, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής σχεδίων, προγραμμάτων και μέτρων που αφορούν:
· τις οργανωτικές δομές των οργανισμών του δημόσιου τομέα
· την απλοποίηση των νομοθετικών και διοικητικών διαδικασιών
· τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών
· τον ορθολογισμό των επιπέδων στελέχωσης
· τη βελτίωση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας
  • Θα οργανώνουν εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες (διασκέψεις, συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις) για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους, μεταξύ άλλων, σε σχέση με τον τομέα της Ευρωπαϊκής ενοποίησης.
  • Θα προωθούν την έρευνα στον τομέα της δημόσιας διοίκησης μέσω της ανάληψης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων
  • Θα προωθούν την εγκαθίδρυση επαρκών μηχανισμών για την ανταλλαγή πληροφοριών και αξιοποίηση εμπειριών στον τομέα της δημόσιας διοίκησης
  • Θα προωθούν την ανταλλαγή συμβούλων και ειδικών σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ανθρώπινου δυναμικού κλπ.Σχετικά Αρχεία:

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού