Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας, για απόσπαση στο Υπουργείο Εξωτερικών και τοποθέτησή του στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Μαδρίτη ως Διευθυντή/τριας του Νομικού Τμήματος και Τμήματος Διοίκησης της Γραμματείας της Ένωσης για τη Μεσόγειο (Βαρκελώνη)
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 21/08/2020)
Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποιεί την ανάγκη για απόσπαση προσώπου και την τοποθέτησή του/της στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Μαδρίτη, ως Διευθυντή/ντριας του Νομικού Τμήματος και Τμήματος Διοίκησης της Γραμματείας της Ένωσης για τη Μεσόγειο (Βαρκελώνη).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει το μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας, Κλίμακας Α13 και άνω και οι οποίοι κατέχουν τα πιο κάτω προσόντα και ικανότητες. Διευκρινίζεται ότι υπάλληλοι που υπηρετούν σε μόνιμη θέση στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

Τα Απαιτούμενα Προσόντα αφορούν τα πιο κάτω:

(α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα
(β) Τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια εποπτική πείρα σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης
(γ) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
(δ) Γνώση άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας είναι επιθυμητή
(ε) Γνώση των θεσμών και Κανονισμών της ΕΕ

Πέραν των πιο πάνω, η καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας θα αποτελεί πλεονέκτημα καθώς και κάτοχοι τίτλου σπουδών στα Νομικά, τις Οικονομικές Επιστήμες και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Τα καθήκοντα που θα εκτελεί, μεταξύ άλλων, θα είναι τα ακόλουθα:

(α) Παρακολούθηση όλων των Τμημάτων της Γραμματείας σε σχέση με εκδηλώσεις, συμφωνίες, συμβάσεις και συμβόλαια και γενικά οτιδήποτε έχει αντίκτυπο στον Προϋπολογισμό

(β) Συμμετοχή σε Επιτροπές σε σχέση με προτάσεις για projects

(γ) Συμμετοχή σε Επιτροπές που λαμβάνονται αποφάσεις (executive committee, enlarged cabinet committee, funding comittee)

(δ) Διεύθυνση και Εποπτεία του Τμήματός του

Επαναλαμβάνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47, εδάφιο 6, των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2017, για τη χρονική διάρκεια υπηρεσίας υπαλλήλου σε Διπλωματική ή άλλη Αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, εφαρμόζονται οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικές Διατάξεις) Κανονισμοί.

Στον/Στη λειτουργό που θα επιλεγεί θα καταβάλλεται, επιπρόσθετα από τις απολαβές της Κύπρου, Επίδομα Εξωτερικού και Επίδομα Ενοικίου, όπως αυτά καθορίζονται κατά καιρούς. Θα αναληφθούν, επίσης, τα έξοδα μετάβασής του, καθώς και της οικοσκευής του, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα από τις 21/08/2020.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Κατερίνα Εργατούδη, στο Υπουργείο Εξωτερικών στο τηλέφωνο 22651144.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 1700(15) - Αίτηση για απόσπαση στη Πρεσβεία της Μαδρίτης, Υπ. Εξωτερικών.pdfCyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 27/10/2020 02:33:03 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού