Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Πλαίσιο Αρχών που Διέπει τις Μεταθέσεις των Μελών του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού


Πλαίσιο Αρχών που Διέπει τις Μεταθέσεις
των Μελών του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Πλαίσιο Αρχών που διέπει τις μεταθέσεις των Μελών του ΓΔΠ - final (2).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος πλαισίου μεταθέσεων ΓΔΠ - Επίπεδο Ανώτερου Διοικητικού Λειτουργού (8.1.2015).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος πλαισίου μεταθέσεων ΓΔΠ - Επίπεδο Διοικητικού Λειτουργού (8.1.2015).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος πλαισίου μεταθέσεων ΓΔΠ - Επίπεδο Διοικητικού Λειτουργού Α΄ (8.1.2015).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αναθεωρημένος Κατάλογος πλαισίου μεταθέσεων ΓΔΠ - Επίπεδο Διοικητικού Λειτουργού Α΄ (11.2.2015).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αναθεωρημένος κατάλογος πλαισίου μεταθέσεων ΓΔΠ - Επίπεδο Αν Διοικ Λειτουργού (11.2.2015).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αναθεωρημένος Κατάλογος πλαισίου μεταθέσεων ΓΔΠ - Επίπεδο Διοικητικού Λειτουργού (11.2.2015).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Καταλόγος Πλαισίου Μεταθέσεων ΓΔΠ - Επίπεδο Ανώτερου Διοικητικού Λειτουργού (16.1.2018).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Καταλόγος Πλαισίου Μεταθέσεων ΓΔΠ - Επίπεδο Διοικητικού Λειτουργού (16.1.2018).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Καταλόγος Πλαισίου Μεταθέσεων ΓΔΠ - Επίπεδο Διοικητικού Λειτουργού Α' (16.1.2018).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αναθεωρημένο Πλαίσιο Αρχών που διέπει τις μεταθέσεις των Μελών του ΓΔΠ (2.6.2018).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αναθεωρημένος κατάλογος πλαισίου μεταθέσεων ΓΔΠ - Επίπεδο Ανώτερου Διοικητικού Λειτουργού (4.1.2019).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αναθεωρημένος κατάλογος πλαισίου μεταθέσεων ΓΔΠ - Επίπεδο Διοικητικού Λειτουργού (4.1.2019).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αναθεωρημένος κατάλογος πλαισίου μεταθέσεων ΓΔΠ - Επίπεδο Διοικητικού Λειτουργού Α΄ (4.1.2019).pdf


CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/01/2022 04:28:10 PM
 

© 2010 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού