Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Σχέδιο Μεταθέσεων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκύκλιος αρ 1455_ημερ.11.7.2102.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος Σχεδίου μεταθέσεων - Λάρνακα -24.7.2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος Σχεδίου μεταθέσεων-Λεμεσός -24.7.2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος Σχεδίου μεταθέσεων - Λάρνακα - 10.5.2013.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος Σχεδίου μεταθέσεων - Λεμεσός- 10.5.2013.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος Σχεδίου μεταθέσεων για την επαρχία Λάρνακας - 22.7.2014.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος Σχεδίου μεταθέσεων για την επαρχία Λεμεσό - 22.7.2014.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αναθεωρημένο σχέδιο μεταθέσεων υπαλ. αορίστου και ορισμ. χρόνου, Γραφ. & Διοικ καθ.(10.1.2015).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος σχεδίου μεταθέσεων για την επαρχία Λάρνακα - 9.2.2015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος σχεδίου μεταθέσεων για την επαρχία Λεμεσό - 9.2.2015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος σχεδίου μεταθέσεων για την επαρχία Λάρνακα - 20 2 2015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος μεταθέσεων για την επαρχία Λεμεσού - 11.6.2015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος μεταθέσεων για την επαρχία Λάρνακα - 11.6.2015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αναθεωρημένο Σχέδιο Μεταθέσεων Eργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου για Διοικητικά και Γραφειακά Καθήκοντα - 010915.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος μεταθέσεων για την επαρχία Λάρνακα - 18.1.2016.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος μεταθέσεων για την επαρχία Λεμεσού - 18.1.2016.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος μεταθέσεων για την επαρχία Λάρνακα - 10.8.2016.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος μεταθέσεων για την επαρχία Λεμεσού - 10.8.2016.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος μεταθέσεων για την Λεμεσού - 17.7.17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος μεταθέσεων για την Λάρνακα - 17.7.17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διορθωμένος κατάλογος μεταθ. Λεμεσού - 17.7.17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αναθεωρημένο Σχέδιο Μεταθέσεων Eργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου για Γραφειακά και Διοικητικά Καθήκοντα - 251117.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος μεταθέσεων για την Λάρνακα - 7.12.17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος μεταθέσεων για την Λεμεσό - 7.12.17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος μεταθέσεων για την Λεμεσού - 31.7.2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος μεταθέσεων για την Λάρνακα - 31.7.2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος μεταθέσεων για την Λαρνακά - 12.9.2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος μεταθέσεων για την Λεμεσού - 12.9.2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος μεταθέσεων για την Επαρχία Λεμεσού - 5.11.2020.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος μεταθέσεων για την Επαρχία Λάρνακα - 5.11.2020.pdf


CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 21/01/2022 02:54:09 PM
 

© 2010 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού