Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


 
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) - Project officer - IT Security Administrator Με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 - Project Officer CDP Implementation - Project Officer Contracted Solutions &ETE CPS Support - Project Officer Coordinated Annual Review on CPS Defence (CARD)- 2 Θέσεις - Project Officer Energy and Environment Systems ESI (SNE - AD10 )- 2 Θέσεις - Programme Management and Corporate Projects CSD Officer Record Manager CSD Με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Νοεμβρίου, 2018
19/10/2018
ocx Anakoinosi EDA_10posts_September.docx (Μέγεθος Αρχείου: 122 KB)
1. Policy Officer.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 28 KB)
2. IT Security Administrator.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 29 KB)
3. Project Officer CDP Implementation.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 30 KB)
4. Project Officer Contracted Solutions & ETE Support.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 29 KB)
5. Project Officer Coordinated Annual Review on Defence (CARD) (2 posts).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 29 KB)
6. Project Officer Energy & Environment Systems (2 posts).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 28 KB)
7. Programme Management and Corporate Projects Officer.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 28 KB)
8. Record Manager.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 28 KB)
EDA201809141.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 74 KB)


 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 02/06/2020 02:36:53 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού