Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, για απόσπαση δυο Λειτουργών στο Υπουργείο Εξωτερικών και τοποθέτηση τους στη Διεύθυνση Σένγκεν, Προξενικών Υποθέσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 17/07/2020)Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποιεί την ανάγκη για απόσπαση δυο Λειτουργών από το μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου και την τοποθέτηση τους στη Διεύθυνση Σένγκεν, Προξενικών Υποθέσεων και Διαχείρισης Κρίσεων για διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών του Τμήματος Σένγκεν.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν Λειτουργοί Κλίμακας Α8 και άνω, από το μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, και οι οποίοι κατέχουν τα πιο κάτω προσόντα και ικανότητες.

Απαιτούμενα Προσόντα:
  1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα
  2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας


Τα καθήκοντα που θα εκτελεί, μεταξύ άλλων, θα είναι τα ακόλουθα:
  1. Συμμέτοχή σε Ομάδες Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Θεωρήσεων Εισόδου.
  2. Συντονισμός εργασιών Τμήματος Σένγκεν και Διπλωματικών Αποστολών για υιοθέτηση και εφαρμογή του Κώδικα Θεωρήσεων.
  3. Συντονισμός μεταξύ διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών για θέματα Σένγκεν.
  4. Διαχείριση, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος συγχρηματοδοτούμενων έργων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
  5. Εργασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για εναρμόνιση με κεκτημένο Σένγκεν και πλήρη ένταξη στο χώρο Σένγκεν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα από τις 17/07/2020.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Μαρία Γιαννού, στο Υπουργείο Εξωτερικών στο τηλέφωνο 22651286.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 1700(14) - Αίτηση Λειτουργού στη Διεύθυνση Σένγκεν, Υπ. Εξωτερικών.pdfCyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 27/10/2020 02:33:03 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού