Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Hide details for [<a class="linksblue3">2020</a>]2020
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
POLICY & CONVERGENCE OFFICER
Ref: ESMA/2020/VAC07/FGIV
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/06/2020) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA POLICY & CONVERGENCE OFFICER Ref: ESMA/2020/VAC07/FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/06/2020) (21/05/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
·	SENIOR POLICY OFFICER (INVESTMENT MANAGEMENT PROFILE)
Ref: ESMA/2020/VAC02/AD7
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/06/2020) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA · SENIOR POLICY OFFICER (INVESTMENT MANAGEMENT PROFILE) Ref: ESMA/2020/VAC02/AD7 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/06/2020) (21/05/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
HEAD OF FINANCE & PROCUREMENT UNIT 
Ref: ESMA/2020/VAC09/AD9
  (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/06/2020) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA HEAD OF FINANCE & PROCUREMENT UNIT Ref: ESMA/2020/VAC09/AD9 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/06/2020) (21/05/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
-Scientific Officer AD 5 (3 profiles) /Temporary Agent
Ref.: ECHA/TA/2020/003
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/05/2020) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) -Scientific Officer AD 5 (3 profiles) /Temporary Agent Ref.: ECHA/TA/2020/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/05/2020) (11/05/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
ECONOMICS, RISKS AND DATA ANALYSIS OFFICER
Ref: ESMA/2020/VAC01/FGIV
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/05/2020) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA ECONOMICS, RISKS AND DATA ANALYSIS OFFICER Ref: ESMA/2020/VAC01/FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/05/2020) (11/05/2020)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 25/05/2020
-Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
ICT OFFICER
Ref: ESMA/2020/VAC5/AD5
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/05/2020) title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 25/05/2020 -Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA ICT OFFICER Ref: ESMA/2020/VAC5/AD5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/05/2020) (11/05/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)-
– Administrative Assistant (FGIII)- Ref.: EASO/2020/CA/001
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Μαΐου, 2020 @ 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- – Administrative Assistant (FGIII)- Ref.: EASO/2020/CA/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Μαΐου, 2020 @ 13:00) (04/05/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Head of Human Resources and Security Unit (AD 10)     
    Ref.: EASO/2020/TA/008
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Μαΐου, 2020 @ 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of Human Resources and Security Unit (AD 10) Ref.: EASO/2020/TA/008 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Μαΐου, 2020 @ 13:00) (04/05/2020)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Executive Officer – (AD 6) -Ref.: EASO/2020/TA/009
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Ιουνίου, 2020 @ 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Executive Officer – (AD 6) -Ref.: EASO/2020/TA/009 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Ιουνίου, 2020 @ 13:00) (04/05/2020)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - 
Ίδρυμα Frontex
· Network Security Administrator - Reference number: RCT-2019-00041. 
 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 20/04/2020, ώρα 12:00 (μεσημέρι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα Frontex · Network Security Administrator - Reference number: RCT-2019-00041. (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 20/04/2020, ώρα 12:00 (μεσημέρι)) (31/03/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - 
Ίδρυμα Frontex-
 IT Specialist Systems Engineer,
 Reference number: RCT-2020-00017
(Tελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 20/04/2020, ώρα 12:00 (μεσημέρι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα Frontex- IT Specialist Systems Engineer, Reference number: RCT-2020-00017 (Tελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 20/04/2020, ώρα 12:00 (μεσημέρι)) (31/03/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-
Judicial Cooperation Officer (AD5)-Reference: 20/EJ/02
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/04/2020, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- Judicial Cooperation Officer (AD5)-Reference: 20/EJ/02 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/04/2020, ώρα 24:00 CET) (31/03/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Project Officer for Marine Accident Investigation (AD7)
Ref: EMSA/AD/2020/09
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 05/05/2020) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Project Officer for Marine Accident Investigation (AD7) Ref: EMSA/AD/2020/09 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 05/05/2020) (31/03/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων GSA (The European GNSS Supervisory Authority)
· GSA/TR/EGNOS/2020 - EGNOS Services Department Traineeship - 
· GSA/TR/GALILEO/2020 - Galileo Services Department Traineeship - 
· GSA/TR/MKD/2020 -Market Development Department Traineeship 
     
 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 30/06/2020 ώρα 12:00. title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων GSA (The European GNSS Supervisory Authority) · GSA/TR/EGNOS/2020 - EGNOS Services Department Traineeship - · GSA/TR/GALILEO/2020 - Galileo Services Department Traineeship - · GSA/TR/MKD/2020 -Market Development Department Traineeship Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 30/06/2020 ώρα 12:00. (24/03/2020)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
Senior Cooperation Officer (International and Institutional Affairs Profile) (AD7)
 Reference: ESMA/2020/VAC06/AD7
  (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/04/2020) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Senior Cooperation Officer (International and Institutional Affairs Profile) (AD7) Reference: ESMA/2020/VAC06/AD7 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/04/2020) (24/03/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Head of Department ‘Digital Services and Simplification (AD12)
 Ref: EMSA/AD/2020/04
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 21/04/2020) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Head of Department ‘Digital Services and Simplification (AD12) Ref: EMSA/AD/2020/04 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 21/04/2020) (24/03/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
Ίδρυμα Frontex
-Senior Quality Assurance Officer AD8,
reference number: RCT-2020-00020
 https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00020 
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 10/04/2020) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- Ίδρυμα Frontex -Senior Quality Assurance Officer AD8, reference number: RCT-2020-00020 https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00020 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 10/04/2020) (24/03/2020)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
Administrative Assistant/Technical Administrative AssistanContract Agent/FGI
    Ref. No: eu-LISA/20/CA/FGIII/2.1
      
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/04/2020)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Administrative Assistant/Technical Administrative AssistanContract Agent/FGI Ref. No: eu-LISA/20/CA/FGIII/2.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/04/2020) (19/03/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
Ίδρυμα Frontex
·	ICT Trainer AD5, reference number: RCT-2020-00018. link: 
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 06/04/2020) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- Ίδρυμα Frontex · ICT Trainer AD5, reference number: RCT-2020-00018. link: (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 06/04/2020) (19/03/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)
 Secretary - Grade: AST-SC1
 Ref.: SRB/AST-SC/2020/001
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07-04-2020 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλων) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) Secretary - Grade: AST-SC1 Ref.: SRB/AST-SC/2020/001 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07-04-2020 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλων) (19/03/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων GSA (The European GNSS Supervisory Authority)
·  GSA/2020/AD/004 - Accounting and Budget Correspondent 
·  GSA/2020/AD/003 - GNSS Standardisation Engineer 
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 24/03/2020 ώρα 12:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων GSA (The European GNSS Supervisory Authority) · GSA/2020/AD/004 - Accounting and Budget Correspondent · GSA/2020/AD/003 - GNSS Standardisation Engineer (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 24/03/2020 ώρα 12:00) (16/03/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
Ίδρυμα Frontex
·	Network Security Administrator,
 reference number: RCT-2019-00041. 
 https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00041 

·	IT Specialist Systems Engineer,
 reference number: RCT-2020-00017. https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00017  
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 23/03/2020) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- Ίδρυμα Frontex · Network Security Administrator, reference number: RCT-2019-00041. https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00041 · IT Specialist Systems Engineer, reference number: RCT-2020-00017. https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00017 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 23/03/2020) (16/03/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων GSA (The European GNSS Supervisory Authority)
·	GSA/2020/AD/005 - GSMC Operations Analyst (Temporary Agent - AD5) 

·	GSA/2020/AD/006 - GSMC Engineering Officer (Temporary Agent - AD5) 

·	GSA/2020/AD/007 - Human Resources Officer (Temporary Agent - AD5) 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02/04/2020 ώρα 12:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων GSA (The European GNSS Supervisory Authority) · GSA/2020/AD/005 - GSMC Operations Analyst (Temporary Agent - AD5) · GSA/2020/AD/006 - GSMC Engineering Officer (Temporary Agent - AD5) · GSA/2020/AD/007 - Human Resources Officer (Temporary Agent - AD5) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02/04/2020 ώρα 12:00) (16/03/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων GSA (The European GNSS Supervisory Authority)
·   GSA/TR/COM/2019-2020 - Traineeship in Communications 
·   GSA/TR/HR/2019-2020 - Human Resources Department Traineeship 
·   GSA/TR/FIN/2019-2020 - Finance Department Traineeship 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 30/06/2020 ώρα 12:00). title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων GSA (The European GNSS Supervisory Authority) · GSA/TR/COM/2019-2020 - Traineeship in Communications · GSA/TR/HR/2019-2020 - Human Resources Department Traineeship · GSA/TR/FIN/2019-2020 - Finance Department Traineeship (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 30/06/2020 ώρα 12:00). (16/03/2020)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)
 Bank Resolution Expert- Grade: AD5
Ref.: SRB/AD/2020/001 
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 02-03-2020 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλων) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) Bank Resolution Expert- Grade: AD5 Ref.: SRB/AD/2020/001 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 02-03-2020 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλων) (11/02/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
- Quality Assurance and Evaluation Officer (AD 5) - Ref.: EASO/2020/TA/002
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09 Μαρτίου, 2020 @ 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) - Quality Assurance and Evaluation Officer (AD 5) - Ref.: EASO/2020/TA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09 Μαρτίου, 2020 @ 13:00) (11/02/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
Contract Agent FG II (M/F)
Administrative Assistant -Ref.: ECHA/CA/II/2020/001
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/03/2020, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Contract Agent FG II (M/F) Administrative Assistant -Ref.: ECHA/CA/II/2020/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/03/2020, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (11/02/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
Temporary Agent (M/F)
Chair of the Committee for Socio-economic Analysis -Ref.: ECHA/TA/2020/002 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/03/2020, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Temporary Agent (M/F) Chair of the Committee for Socio-economic Analysis -Ref.: ECHA/TA/2020/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/03/2020, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (11/02/2020)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
Temporary Agent (M/F)
Information Security Officer -Ref.: ECHA/TA/2020/001 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/03/2020, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Temporary Agent (M/F) Information Security Officer -Ref.: ECHA/TA/2020/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/03/2020, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (11/02/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων
EU Agency for large-scale IT systems

Ι) Human Resources Assistant - Recruitment/Learning and Development -
Temporary Agent (TA)
HUMAN RESOURCES UNIT
- Ref: eu- LISA/19/TA/AST3/21.1
ΙΙ) Human Resources Assistant - Personnel Administration-
Temporary Agent (TA)
Personnel Administration Sector
- Ref: LISA/19/TA/AST3/22.1
ΙΙΙ) Information Technology Officer - Programme and Project Management-
- Ref: eu- LISA/19/TA/AD5/23.1
IV) Information Technology Officer - Vendor and Contract Manager- Ref:eu-ISA/19/CA/FGIV/24.1
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/01/2020)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems Ι) Human Resources Assistant - Recruitment/Learning and Development - Temporary Agent (TA) HUMAN RESOURCES UNIT - Ref: eu- LISA/19/TA/AST3/21.1 ΙΙ) Human Resources Assistant - Personnel Administration- Temporary Agent (TA) Personnel Administration Sector - Ref: LISA/19/TA/AST3/22.1 ΙΙΙ) Information Technology Officer - Programme and Project Management- - Ref: eu- LISA/19/TA/AD5/23.1 IV) Information Technology Officer - Vendor and Contract Manager- Ref:eu-ISA/19/CA/FGIV/24.1 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/01/2020) (03/01/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network 
and Information Security Agency)
 -Administrative Assistant for Resources Department- Ref. ENISA- ENISA-CA20-FGIII-2019-11
  (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/01/2020 16h00 ώρα Ελλάδος)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency) -Administrative Assistant for Resources Department- Ref. ENISA- ENISA-CA20-FGIII-2019-11 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/01/2020 16h00 ώρα Ελλάδος) (03/01/2020)
Show details for [<a class="linksblue3">2019</a>]2019
Show details for [<a class="linksblue3">2018</a>]2018
Show details for [<a class="linksblue3">2017</a>]2017
Show details for [<a class="linksblue3">2016</a>]2016
Show details for [<a class="linksblue3">2015</a>]2015
Show details for [<a class="linksblue3">2014</a>]2014
Show details for [<a class="linksblue3">2013</a>]2013
Show details for [<a class="linksblue3">2012</a>]2012
Show details for [<a class="linksblue3">2011</a>]2011
Show details for [<a class="linksblue3">2010</a>]2010


CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/07/2020 02:51:18 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού