Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Hide details for [<a class="linksblue3">2020</a>]2020
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων GSA (The European GNSS Supervisory Authority)
·  GSA/2020/AD/004 - Accounting and Budget Correspondent 
·  GSA/2020/AD/003 - GNSS Standardisation Engineer 
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 24/03/2020 ώρα 12:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων GSA (The European GNSS Supervisory Authority) · GSA/2020/AD/004 - Accounting and Budget Correspondent · GSA/2020/AD/003 - GNSS Standardisation Engineer (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 24/03/2020 ώρα 12:00) (16/03/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
Ίδρυμα Frontex
·	Network Security Administrator,
 reference number: RCT-2019-00041. 
 https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00041 

·	IT Specialist Systems Engineer,
 reference number: RCT-2020-00017. https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00017  
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 23/03/2020) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- Ίδρυμα Frontex · Network Security Administrator, reference number: RCT-2019-00041. https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00041 · IT Specialist Systems Engineer, reference number: RCT-2020-00017. https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00017 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 23/03/2020) (16/03/2020)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)
 Bank Resolution Expert- Grade: AD5
Ref.: SRB/AD/2020/001 
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 02-03-2020 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλων) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) Bank Resolution Expert- Grade: AD5 Ref.: SRB/AD/2020/001 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 02-03-2020 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλων) (11/02/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
- Quality Assurance and Evaluation Officer (AD 5) - Ref.: EASO/2020/TA/002
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09 Μαρτίου, 2020 @ 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) - Quality Assurance and Evaluation Officer (AD 5) - Ref.: EASO/2020/TA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09 Μαρτίου, 2020 @ 13:00) (11/02/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
Contract Agent FG II (M/F)
Administrative Assistant -Ref.: ECHA/CA/II/2020/001
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/03/2020, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Contract Agent FG II (M/F) Administrative Assistant -Ref.: ECHA/CA/II/2020/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/03/2020, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (11/02/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
Temporary Agent (M/F)
Chair of the Committee for Socio-economic Analysis -Ref.: ECHA/TA/2020/002 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/03/2020, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Temporary Agent (M/F) Chair of the Committee for Socio-economic Analysis -Ref.: ECHA/TA/2020/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/03/2020, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (11/02/2020)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
Temporary Agent (M/F)
Information Security Officer -Ref.: ECHA/TA/2020/001 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/03/2020, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Temporary Agent (M/F) Information Security Officer -Ref.: ECHA/TA/2020/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/03/2020, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (11/02/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων
EU Agency for large-scale IT systems

Ι) Human Resources Assistant - Recruitment/Learning and Development -
Temporary Agent (TA)
HUMAN RESOURCES UNIT
- Ref: eu- LISA/19/TA/AST3/21.1
ΙΙ) Human Resources Assistant - Personnel Administration-
Temporary Agent (TA)
Personnel Administration Sector
- Ref: LISA/19/TA/AST3/22.1
ΙΙΙ) Information Technology Officer - Programme and Project Management-
- Ref: eu- LISA/19/TA/AD5/23.1
IV) Information Technology Officer - Vendor and Contract Manager- Ref:eu-ISA/19/CA/FGIV/24.1
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/01/2020)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems Ι) Human Resources Assistant - Recruitment/Learning and Development - Temporary Agent (TA) HUMAN RESOURCES UNIT - Ref: eu- LISA/19/TA/AST3/21.1 ΙΙ) Human Resources Assistant - Personnel Administration- Temporary Agent (TA) Personnel Administration Sector - Ref: LISA/19/TA/AST3/22.1 ΙΙΙ) Information Technology Officer - Programme and Project Management- - Ref: eu- LISA/19/TA/AD5/23.1 IV) Information Technology Officer - Vendor and Contract Manager- Ref:eu-ISA/19/CA/FGIV/24.1 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/01/2020) (03/01/2020)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network 
and Information Security Agency)
 -Administrative Assistant for Resources Department- Ref. ENISA- ENISA-CA20-FGIII-2019-11
  (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/01/2020 16h00 ώρα Ελλάδος)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency) -Administrative Assistant for Resources Department- Ref. ENISA- ENISA-CA20-FGIII-2019-11 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/01/2020 16h00 ώρα Ελλάδος) (03/01/2020)
Show details for [<a class="linksblue3">2019</a>]2019
Show details for [<a class="linksblue3">2018</a>]2018
Show details for [<a class="linksblue3">2017</a>]2017
Show details for [<a class="linksblue3">2016</a>]2016
Show details for [<a class="linksblue3">2015</a>]2015
Show details for [<a class="linksblue3">2014</a>]2014
Show details for [<a class="linksblue3">2013</a>]2013
Show details for [<a class="linksblue3">2012</a>]2012
Show details for [<a class="linksblue3">2011</a>]2011
Show details for [<a class="linksblue3">2010</a>]2010


 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 28/03/2020 12:00:09 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού