Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Show details for [<a class="linksblue3">2020</a>]2020
Show details for [<a class="linksblue3">2019</a>]2019
Show details for [<a class="linksblue3">2018</a>]2018
Show details for [<a class="linksblue3">2017</a>]2017
Show details for [<a class="linksblue3">2016</a>]2016
Show details for [<a class="linksblue3">2015</a>]2015
Show details for [<a class="linksblue3">2014</a>]2014
Show details for [<a class="linksblue3">2013</a>]2013
Show details for [<a class="linksblue3">2012</a>]2012
Hide details for [<a class="linksblue3">2011</a>]2011

Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)
 Project Officer Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Collection
 Post 023a- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Ιανουαρίου, 2012) title= Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Project Officer Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Collection Post 023a- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Ιανουαρίου, 2012) (30/12/2011)

Προκήρυξη κενών θέσεων στο Ίδρυμα 
ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία
Administrative Assistants - Ref: ETF/REC/11/09  
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 23/01/2012) title= Προκήρυξη κενών θέσεων στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία Administrative Assistants - Ref: ETF/REC/11/09 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 23/01/2012) (29/12/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης 
 EASA (European Aviation Safety Agency)
Maintenance Review Board (MRB) Expert - Reference: EASA/AD/2011/065
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 16/01/2012)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Maintenance Review Board (MRB) Expert - Reference: EASA/AD/2011/065 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 16/01/2012) (29/12/2011)
Προκήρυξη 3 Γενικών Διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)-Αναφορά Διαγωνισμού: EPSO/AST/118/11 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 17/01/2012)
 title= Προκήρυξη 3 Γενικών Διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)-Αναφορά Διαγωνισμού: EPSO/AST/118/11 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 17/01/2012) (29/12/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης 
 EASA (European Aviation Safety Agency)
   Procurement and Contracts Section Manager (AD 8) (F/M)- Reference: EASA/AD/2011/068-(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/01/2012) title= Προκήρυξη κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Procurement and Contracts Section Manager (AD 8) (F/M)- Reference: EASA/AD/2011/068-(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/01/2012) (29/12/2011)

Προκήρυξη κενών θέσεων - Secretaries-European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France- Reference: ERA/AST/2011/002        
 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 10/01/2012, ώρα 24.00 (CET)) title= Προκήρυξη κενών θέσεων - Secretaries-European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France- Reference: ERA/AST/2011/002 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 10/01/2012, ώρα 24.00 (CET)) (14/12/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης- European Commision
Εκτελεστικός Διευθυντής (βαθμός AD 14) ενός Οργανισμού για τη λειτουργική  διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης- Ref: COM/2011/10318 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 22/12/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης- European Commision Εκτελεστικός Διευθυντής (βαθμός AD 14) ενός Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης- Ref: COM/2011/10318 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 22/12/2011) (13/12/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης Διευθυντή - European Centre for the Development 
 of Vοcational Training (Cedefop)- Reference: CEDEFOP/2011/455
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/01/2012) title= Προκήρυξη κενής θέσης Διευθυντή - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop)- Reference: CEDEFOP/2011/455 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/01/2012) (13/12/2011)
Προκήρυξη κενών θέσεων στο Ίδρυμα 
ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία-
i)Specialists in regional development (Ref: ETF/REC/11/05)       
ii)Specialists on Entrepreneurship and Enterprise skills development - Ref: ETF/REC/11/07
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 18/12/2011) title= Προκήρυξη κενών θέσεων στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία- i)Specialists in regional development (Ref: ETF/REC/11/05) ii)Specialists on Entrepreneurship and Enterprise skills development - Ref: ETF/REC/11/07 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 18/12/2011) (07/12/2011)
Προκήρυξη κενών θέσεων 
EIGE (European Institute for Gender Equality) 
1.	Editing & Publications Officer -Ref. number: EIGE/2011/TA/13/AD6 
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 15-12-2011 23:00 Europe/Vilnius )

2.	Resource & Documentation Centre Officer -Ref. number: EIGE/2011/TA/14/AD7 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 08-01-2012 23:00 Europe/Vilnius) 

3.	Budget Officer -ref. number: EIGE/2011/CA/15/FG4 
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 21-01-2012 23:00 Europe/Vilnius) title= Προκήρυξη κενών θέσεων EIGE (European Institute for Gender Equality) 1. Editing & Publications Officer -Ref. number: EIGE/2011/TA/13/AD6 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 15-12-2011 23:00 Europe/Vilnius ) 2. Resource & Documentation Centre Officer -Ref. number: EIGE/2011/TA/14/AD7 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 08-01-2012 23:00 Europe/Vilnius) 3. Budget Officer -ref. number: EIGE/2011/CA/15/FG4 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 21-01-2012 23:00 Europe/Vilnius) (07/12/2011)

Προκήρυξη κενής θέσης FRA (EU Agency for Fundamental Rights)-
IT SUPPORT ASSISTANT- Reference: CA-SUPA-FGIII-2011      
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 16/12/2011 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης FRA (EU Agency for Fundamental Rights)- IT SUPPORT ASSISTANT- Reference: CA-SUPA-FGIII-2011 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 16/12/2011 ώρα 13:00) (07/12/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης -
 EASA (European Aviation Safety Agency)-
Safety Performance Expert- Reference: EASA/AD/2011/066      
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 06/01/2012) title= Προκήρυξη κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency)- Safety Performance Expert- Reference: EASA/AD/2011/066 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 06/01/2012) (07/12/2011)

Προκήρυξη κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
Junior Scientific Officer-Ref: ECHA/TA/2011/018
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/01/2012, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 
 title= Προκήρυξη κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Junior Scientific Officer-Ref: ECHA/TA/2011/018 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/01/2012, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (06/12/2011)

Προκήρυξη  Γενικού Διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)για πρόσληψη γραμματέων (Secretaries -AST 1) με κύρια γλώσσα Ελληνικά, Αγγλικά, Εσθονικά, Φιλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Ουγγρικά ή Ιταλικά.  
(Τελ. ημερ. υποβολής αιτήσεων: 20 Δεκεμβρίου, 2011)
 title= Προκήρυξη Γενικού Διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)για πρόσληψη γραμματέων (Secretaries -AST 1) με κύρια γλώσσα Ελληνικά, Αγγλικά, Εσθονικά, Φιλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Ουγγρικά ή Ιταλικά. (Τελ. ημερ. υποβολής αιτήσεων: 20 Δεκεμβρίου, 2011) (30/11/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)
 -Capabilities Directorate-Secretary/Office Clerk, (post C002a), CA, FGII - 4 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14 Δεκεμβρίου, 2011)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) -Capabilities Directorate-Secretary/Office Clerk, (post C002a), CA, FGII - 4 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14 Δεκεμβρίου, 2011) (30/11/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης 
-EUROJUST
 -Administrative Assistant 
 Reference: 11/EJ/15
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 11/12/2011, ώρα 23:00 CET) title= Προκήρυξη κενής θέσης -EUROJUST -Administrative Assistant Reference: 11/EJ/15 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 11/12/2011, ώρα 23:00 CET) (26/11/2011)
Προκήρυξη κενών θέσεων – European Centre for the Development 
 of Vοcational Training (Cedefop) 
ι) Expert in Lifelong Guidance - Reference: CEDEFOP/2011/8/AD
ιι) Senior Expert in Continuing Training and Workplace Development - Reference: CEDEFOP/2011/9/AD        
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/12/2011 ώρα 15:00)
 title= Προκήρυξη κενών θέσεων – European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) ι) Expert in Lifelong Guidance - Reference: CEDEFOP/2011/8/AD ιι) Senior Expert in Continuing Training and Workplace Development - Reference: CEDEFOP/2011/9/AD (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/12/2011 ώρα 15:00) (26/11/2011)

Προκήρυξη κενών θέσεων 
FRA (EU Agency for Fundamental Rights)
i): Journalistic Editor
        Reference: TA-JOURED-AST4-2011
ii):   Quality Management Assistant
        Reference: CA-QMA-FGIV-2011
iii):   Assistant to the Head of Administration
        Reference: CA-ASSIS-FGII-2011
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις τρεις θέσεις 09/12/2011 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη κενών θέσεων FRA (EU Agency for Fundamental Rights) i): Journalistic Editor Reference: TA-JOURED-AST4-2011 ii): Quality Management Assistant Reference: CA-QMA-FGIV-2011 iii): Assistant to the Head of Administration Reference: CA-ASSIS-FGII-2011 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις τρεις θέσεις 09/12/2011 ώρα 13:00) (25/11/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης 
- European Chemicals Agency (ECHA)
- Scientific Officer – Human health risk assessment       Ref: ECHA/TA/2011/017
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/12/2011, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA) - Scientific Officer – Human health risk assessment Ref: ECHA/TA/2011/017 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/12/2011, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (25/11/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης -
 EASA (European Aviation Safety Agency)
Hydromechanical Systems Expert (F/M) (AD 7) Reference: EASA/AD/2011/064         (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 06/01/2012)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency) Hydromechanical Systems Expert (F/M) (AD 7) Reference: EASA/AD/2011/064 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 06/01/2012) (25/11/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης 
EUROJUST- ICT Helpdesk Operator- Reference: 11/EJ/14 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 27/11/2011, ώρα 23:00 CET) title= Προκήρυξη κενής θέσης EUROJUST- ICT Helpdesk Operator- Reference: 11/EJ/14 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 27/11/2011, ώρα 23:00 CET) (09/11/2011)
Προκήρυξη κενών θέσεων -European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France
-Project Officers in the Safety UNIT -(Reference: ERA/CA/2011/003 - OPE)           
 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 29/11/2011).
 title= Προκήρυξη κενών θέσεων -European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France -Project Officers in the Safety UNIT -(Reference: ERA/CA/2011/003 - OPE) (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 29/11/2011). (09/11/2011)
Προκήρυξη 2 κενών  θέσεων-EASA 
i): Business Processes Section Manager (AD 8
        Reference: EASA/AD/2011/062
ii): Business Processes Officer (FG IV)
        Reference: EASA/IV/2011/061        
(Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις 2 θέσεις είναι 05/12/2011) title= Προκήρυξη 2 κενών θέσεων-EASA i): Business Processes Section Manager (AD 8 Reference: EASA/AD/2011/062 ii): Business Processes Officer (FG IV) Reference: EASA/IV/2011/061 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις 2 θέσεις είναι 05/12/2011) (09/11/2011)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 12/12/2011
-Προκήρυξη 2 κενών  θέσεων - EASA 
i): Flight Simulator Training Devices (FSTD) Expert (AD 8) (F/M) -Reference: EASA/AD/2011/063
ii): Flight Crew Licensing (FCL) Standardization Team Leader (AD 8) (F/M)- Reference: EASA/AD/2011/060        
(Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις 2 θέσεις είναι 28/11/2011)
 title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 12/12/2011 -Προκήρυξη 2 κενών θέσεων - EASA i): Flight Simulator Training Devices (FSTD) Expert (AD 8) (F/M) -Reference: EASA/AD/2011/063 ii): Flight Crew Licensing (FCL) Standardization Team Leader (AD 8) (F/M)- Reference: EASA/AD/2011/060 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις 2 θέσεις είναι 28/11/2011) (09/11/2011)
Προκήρυξη κενών θέσεων Assistants/Secretaries 
 στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία (Ref: ETF/REC/11/08)
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/10/2011)
 title= Προκήρυξη κενών θέσεων Assistants/Secretaries στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία (Ref: ETF/REC/11/08) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/10/2011) (24/10/2011)

Προκήρυξη 4 κενών  θέσεων μαθητείας
 EASA (European Aviation Safety Agency)
i):  Traineeship in the Internal Audit & Quality Department (F/M)(Reference: EASA/TRN/2011/E001)        
ii):  Traineeship in the Experts Department (Certification) (F/M)(Reference:E ASA/TRN/2011/C001)
 iii): Traineeship in the International Cooperation Department (Rulemaking) (F/M)(Reference: EASA/TRN/2011/R001)
 iv): Traineeship in the International Cooperation Department (Rulemaking – Agreements and External Representation (Reference: EASA/TRN/2011/R002)
 Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις 4 θέσεις είναι 03/11/2011
        title= Προκήρυξη 4 κενών θέσεων μαθητείας EASA (European Aviation Safety Agency) i): Traineeship in the Internal Audit & Quality Department (F/M)(Reference: EASA/TRN/2011/E001) ii): Traineeship in the Experts Department (Certification) (F/M)(Reference:E ASA/TRN/2011/C001) iii): Traineeship in the International Cooperation Department (Rulemaking) (F/M)(Reference: EASA/TRN/2011/R001) iv): Traineeship in the International Cooperation Department (Rulemaking – Agreements and External Representation (Reference: EASA/TRN/2011/R002) Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις 4 θέσεις είναι 03/11/2011 (24/10/2011)

Προκήρυξη κενής θέσης Legal Adviser (AD 9)
(Reference: EASA/AD/2011/047)-
 EASA (European Aviation Safety Agency) 
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/11/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης Legal Adviser (AD 9) (Reference: EASA/AD/2011/047)- EASA (European Aviation Safety Agency) (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/11/2011) (24/10/2011)

Προκήρυξη κενής θέσης Financial Assistant-EDA (European Defense Agency)
Corporate Services Directorate
Vacancy notice: ref. EDA/2011/C019         
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Οκτωβρίου, 2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης Financial Assistant-EDA (European Defense Agency) Corporate Services Directorate Vacancy notice: ref. EDA/2011/C019 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Οκτωβρίου, 2011) (10/10/2011)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 02/12/2011 αντί 02/11/2011-
Προκήρυξη 3 κενών  θέσεων 
 EASA (European Aviation Safety Agency)
i): Procurement Assistant (AST 3)
   Reference: EASA/IV/2011/056      
ii): ATM/ANS Organization Approval Team Leader (AD 8)
   Reference: EASA/AD/2011/057

iii): Safety Analysis Officer (AD 6)
   Reference: EASA/IAJM/AD/2011/058        
 title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 02/12/2011 αντί 02/11/2011- Προκήρυξη 3 κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) i): Procurement Assistant (AST 3) Reference: EASA/IV/2011/056 ii): ATM/ANS Organization Approval Team Leader (AD 8) Reference: EASA/AD/2011/057 iii): Safety Analysis Officer (AD 6) Reference: EASA/IAJM/AD/2011/058 (08/10/2011)

Προκήρυξη κενής θέσης Data Protection Legal Adviser M/F-(Ref: ECHA/TA/2011/16)-European Chemicals Agency (ECHA
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/10/2011, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι title= Προκήρυξη κενής θέσης Data Protection Legal Adviser M/F-(Ref: ECHA/TA/2011/16)-European Chemicals Agency (ECHA (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/10/2011, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι (30/09/2011)

Προκήρυξη δύο κενών θέσεων: i) Administration Officer (Reference: VEXT/11/708/AST 5/ID-IT) 
ii) Quality Assurance (Reference: VEXT/11/709/AST 5/ID)- Ίδρυμα OHIM -Office of Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων : 6/10/2011 ώρα 24:00) title= Προκήρυξη δύο κενών θέσεων: i) Administration Officer (Reference: VEXT/11/708/AST 5/ID-IT) ii) Quality Assurance (Reference: VEXT/11/709/AST 5/ID)- Ίδρυμα OHIM -Office of Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων : 6/10/2011 ώρα 24:00) (26/09/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης Research and Administrative Assistant-FRA (EU Agency for Fundamental Rights)
(Reference: CA-RESA-FGIII-2011)
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 04/10/2011 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης Research and Administrative Assistant-FRA (EU Agency for Fundamental Rights) (Reference: CA-RESA-FGIII-2011) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 04/10/2011 ώρα 13:00) (21/09/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης Head of Sector Communication (Reference: EACI/AD/005/2011)- Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI)
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 09/10/2011 ώρα 12:00 CET) title= Προκήρυξη κενής θέσης Head of Sector Communication (Reference: EACI/AD/005/2011)- Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 09/10/2011 ώρα 12:00 CET) (21/09/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης Legal Officer (Reference: 11/EJ/13)-EUROJUST- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 23/10/2011, ώρα 23:00 CET)     title= Προκήρυξη κενής θέσης Legal Officer (Reference: 11/EJ/13)-EUROJUST- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 23/10/2011, ώρα 23:00 CET) (20/09/2011)
Πρόσκληση ενδιαφερομένων για πρακτική εξάσκηση χωρίς απολαβές -Ίδρυμα: EIGE (European Institute for Gender Equality) title= Πρόσκληση ενδιαφερομένων για πρακτική εξάσκηση χωρίς απολαβές -Ίδρυμα: EIGE (European Institute for Gender Equality) (17/09/2011)
Προκήρυξη κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency):
 i)Project Officer Cyber Defence (post 126), TA, AD10- Vacancy notice: ref. EDA/2011/126       (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/10/2011)
ii) Project Officer CDP (Capability Development Plan) (post 100a), TA, AD12- Vacancy notice: ref. EDA/2011/100a (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/10/2011
 title= Προκήρυξη κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency): i)Project Officer Cyber Defence (post 126), TA, AD10- Vacancy notice: ref. EDA/2011/126 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/10/2011) ii) Project Officer CDP (Capability Development Plan) (post 100a), TA, AD12- Vacancy notice: ref. EDA/2011/100a (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/10/2011 (17/09/2011)
Προκήρυξη 3 Γενικών Διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)
i)  EPSO/AD/227/11 – ARCHIVISTICS (AD 6)
ii) EPSO/AD/228/11 - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (AD 7)
iii) EPSO/AD/229/11 - COOPERATION AND MANAGEMENT OF AID TO NON-MEMBER COUNTRIES (AD 7)
(Ημερ. λήξης υποβολής υποψηφιότητας 18/10/2011) title= Προκήρυξη 3 Γενικών Διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) i) EPSO/AD/227/11 – ARCHIVISTICS (AD 6) ii) EPSO/AD/228/11 - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (AD 7) iii) EPSO/AD/229/11 - COOPERATION AND MANAGEMENT OF AID TO NON-MEMBER COUNTRIES (AD 7) (Ημερ. λήξης υποβολής υποψηφιότητας 18/10/2011) (16/09/2011)

Προκήρυξη κενής θέσης Technical Adviser to the Data Protection Officer- Reference: 11/EJ/12-EUROJUST
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 09/10/2011, ώρα 23:00 CET) title= Προκήρυξη κενής θέσης Technical Adviser to the Data Protection Officer- Reference: 11/EJ/12-EUROJUST (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 09/10/2011, ώρα 23:00 CET) (16/09/2011)

Προκήρυξη κενής θέσης Web Editor Reference: VEXT/11/700/AD 6/CS -Ίδρυμα: OHIM -Office of Harmonization in the Internal Market -        
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 29/09/2011 ώρα 24:00) title= Προκήρυξη κενής θέσης Web Editor Reference: VEXT/11/700/AD 6/CS -Ίδρυμα: OHIM -Office of Harmonization in the Internal Market - (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 29/09/2011 ώρα 24:00) (15/09/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης Legal Adviser (AD 9) (Reference: EASA/AD/2011/047
 EASA (European Aviation Safety Agency)     
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 06/10/2011)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης Legal Adviser (AD 9) (Reference: EASA/AD/2011/047 EASA (European Aviation Safety Agency) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 06/10/2011) (14/09/2011)
Προκήρυξη 4 κενών  θέσεων 
 EASA (European Aviation Safety Agency)
i): Certification Support Officer (CA FG IV)
   Reference: EASA/IV/2011/049          
ii): Aerodromes Standardisation Section Manager (AD 10)Reference: EASA/AD/2011/052
iii): Procurement & Contracts Section Manager (AD 8 to AD 10)- open only to Temporary Agents in European Regulatory Agencies Reference:EASA/IAJM/AD/2011/053
iv):Certification Outsourcing Officer (AD 6)
Reference: EASA/AD/2011/054
(Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις 4 θέσεις είναι 03/10/2011) title= Προκήρυξη 4 κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) i): Certification Support Officer (CA FG IV) Reference: EASA/IV/2011/049 ii): Aerodromes Standardisation Section Manager (AD 10)Reference: EASA/AD/2011/052 iii): Procurement & Contracts Section Manager (AD 8 to AD 10)- open only to Temporary Agents in European Regulatory Agencies Reference:EASA/IAJM/AD/2011/053 iv):Certification Outsourcing Officer (AD 6) Reference: EASA/AD/2011/054 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις 4 θέσεις είναι 03/10/2011) (14/09/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης -DOA Team Leader (F/M) (AD 6) Reference: EASA/AD/2011/037
 EASA (European Aviation Safety Agency)        (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 19/09/2011)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης -DOA Team Leader (F/M) (AD 6) Reference: EASA/AD/2011/037 EASA (European Aviation Safety Agency) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 19/09/2011) (13/09/2011)

Προκήρυξη κενής θέσης -ICT DATA CENTRE ENGINEER (Ref: EMSA/AD/2011/03)- European Maritime Safety Agency (EMSA)
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 26/09/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης -ICT DATA CENTRE ENGINEER (Ref: EMSA/AD/2011/03)- European Maritime Safety Agency (EMSA) (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 26/09/2011) (13/09/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης Flight Crew Licensing Organization Approvals (FCL OA) Team Leader (F/M)(AD 8)
 EASA (European Aviation Safety Agency    
 Reference: EASA/AD/2011/035      
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 22/09/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης Flight Crew Licensing Organization Approvals (FCL OA) Team Leader (F/M)(AD 8) EASA (European Aviation Safety Agency Reference: EASA/AD/2011/035 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 22/09/2011) (13/09/2011)

Προκήρυξη Κενής θέσεης Senior Project Manager (AD8 Reference: EUOSHA/AD/11/02-European Agency for Safety and Health at Work (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 30/09/2011 ώρα 23:00 ) title= Προκήρυξη Κενής θέσεης Senior Project Manager (AD8 Reference: EUOSHA/AD/11/02-European Agency for Safety and Health at Work (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 30/09/2011 ώρα 23:00 ) (03/09/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης -Internal Control Officer        Reference: EACI/AD/004/2011- Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI)
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 26/09/2011 ώρα 12:00 CET) title= Προκήρυξη κενής θέσης -Internal Control Officer Reference: EACI/AD/004/2011- Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 26/09/2011 ώρα 12:00 CET) (02/09/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης -Head of Case Analysis Unit
 Reference: 11/EJ/11-EUROJUST
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02/10/2011, ώρα 23:00 CET)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης -Head of Case Analysis Unit Reference: 11/EJ/11-EUROJUST (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02/10/2011, ώρα 23:00 CET) (29/08/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης Planning and Reporting Officer (Ref: ETF/REC/11/06)- Ίδρυμα ETF (European Training Foundation)
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2011 ώρα 23:59 title= Προκήρυξη κενής θέσης Planning and Reporting Officer (Ref: ETF/REC/11/06)- Ίδρυμα ETF (European Training Foundation) Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2011 ώρα 23:59 (26/08/2011)
Προκήρυξη κενών θέσεων- Ίδρυμα OHIM -
i)Security Officer (Reference: VEXT/11/634/AST 7/ID) ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 30/08/2011 ώρα 24:00
ιι): Administrator (Reference: VEXT/11/625/AD 8/RD)       ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 09/09/2011.ώρα 24:00
 title= Προκήρυξη κενών θέσεων- Ίδρυμα OHIM - i)Security Officer (Reference: VEXT/11/634/AST 7/ID) ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 30/08/2011 ώρα 24:00 ιι): Administrator (Reference: VEXT/11/625/AD 8/RD) ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 09/09/2011.ώρα 24:00 (26/08/2011)
Προκήρυξη 3 κενών  θέσεων 
 EASA (European Aviation Safety Agency)
 title= Προκήρυξη 3 κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) (25/08/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης Senior Project Manager- 
EUROJUST-
Reference: 11/EJ/CA/07
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02/10/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης Senior Project Manager- EUROJUST- Reference: 11/EJ/CA/07 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02/10/2011) (25/08/2011)
Προκήρυξη 2 κενών θέσεων - European Chemicals Agency (ECHA)-
 Ι) :  Information Technology Assistant - Reporting   -Ref: ECHA/TA/2011/014       
 ΙΙ):   Information Technology Officer – Management Information Systems- Ref: ECHA/CA/III/2011/003
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/10/2011, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)
 title= Προκήρυξη 2 κενών θέσεων - European Chemicals Agency (ECHA)- Ι) : Information Technology Assistant - Reporting -Ref: ECHA/TA/2011/014 ΙΙ): Information Technology Officer – Management Information Systems- Ref: ECHA/CA/III/2011/003 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/10/2011, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) (25/08/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης- European Commision
Directorate-General for Enterprise and Industry
AD8 Temporary agents for Unit DGA2.GPI 
Ref: COM/TA/ENTR/GPI/2011      
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 16/09/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης- European Commision Directorate-General for Enterprise and Industry AD8 Temporary agents for Unit DGA2.GPI Ref: COM/TA/ENTR/GPI/2011 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 16/09/2011) (25/08/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης Secretary/Office Clerk - 
Research and Technology Directorate-EDA (European Defense Agency) Vacancy notice: ref. EDA/2011/C017
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/08/2011
 title= Προκήρυξη κενής θέσης Secretary/Office Clerk - Research and Technology Directorate-EDA (European Defense Agency) Vacancy notice: ref. EDA/2011/C017 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/08/2011 (24/08/2011)
Προκήρυξη  κενής θέσης Director General (AD15) στη Γενική  Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ref: CONS/AD/095      
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 28/09/2011 title= Προκήρυξη κενής θέσης Director General (AD15) στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ref: CONS/AD/095 Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 28/09/2011 (23/08/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης- Energy Project Officer- Capabilities Directorate -EDA (European Defense Agency) Vacancy notice: ref. EDA/2011/C018             (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/08/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης- Energy Project Officer- Capabilities Directorate -EDA (European Defense Agency) Vacancy notice: ref. EDA/2011/C018 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/08/2011) (24/08/2011)
Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 30/09/2011 - Προκήρυξη κενής θέσης- Senior Officer for Implementation of SESAR-Armaments Directorate 
EDA Vacancy notice: ref. EDA/2011/91a 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/092011 αντί 14/11/2011) title= Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 30/09/2011 - Προκήρυξη κενής θέσης- Senior Officer for Implementation of SESAR-Armaments Directorate EDA Vacancy notice: ref. EDA/2011/91a (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/092011 αντί 14/11/2011) (24/08/2011)
Προκήρυξη  κενής θέσης στη Γενική  Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Director (AD14)
Ref: CONS/AD/094
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 21/09/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Director (AD14) Ref: CONS/AD/094 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 21/09/2011) (23/08/2011)
Προκήρυξη 5 κενών θέσεων 
Ίδρυμα: OHIM -Office of Harmonization in the Internal Market
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 25/08/2011 ώρα 24:00)
 title= Προκήρυξη 5 κενών θέσεων Ίδρυμα: OHIM -Office of Harmonization in the Internal Market (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 25/08/2011 ώρα 24:00) (23/08/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης- Capabilities Directorate Assistant -EDA (European Defense Agency)
Vacancy notice: ref. EDA/2011/027a
 (Ημερ. λήξης υποβολής αιτήσεων:01/08/2011)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης- Capabilities Directorate Assistant -EDA (European Defense Agency) Vacancy notice: ref. EDA/2011/027a (Ημερ. λήξης υποβολής αιτήσεων:01/08/2011) (16/07/2011)

Προκήρυξη κενής  θέσης Grant holder in Life Cycle Assessment (3 χρόνια)-JRC (European Commission's Joint Research Center)     
 Reference: IES-2011-301119
(Ημερ.λήξης υποβολής αιτήσεων  04/08/2011 12:00 ώρα Μιλάνου) title= Προκήρυξη κενής θέσης Grant holder in Life Cycle Assessment (3 χρόνια)-JRC (European Commission's Joint Research Center) Reference: IES-2011-301119 (Ημερ.λήξης υποβολής αιτήσεων 04/08/2011 12:00 ώρα Μιλάνου) (15/07/2011)
Προκήρυξη κενής  θέσης HR Management & Development Section Manager (AD 8)- EASA (European Aviation Safety Agency)- Ref.: EASA/AD/2011/036
(Ημερ.λήξης υποβολής αιτήσεων:05/08/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης HR Management & Development Section Manager (AD 8)- EASA (European Aviation Safety Agency)- Ref.: EASA/AD/2011/036 (Ημερ.λήξης υποβολής αιτήσεων:05/08/2011) (15/07/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης Human Resources Officer – Learning and Development- European Chemicals Agency (ECHA)- Ref: ECHA/TA/2011/008               (Ημερ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/08/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης Human Resources Officer – Learning and Development- European Chemicals Agency (ECHA)- Ref: ECHA/TA/2011/008 (Ημερ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/08/2011) (15/07/2011)
Προκήρυξη 2 κενών θέσεων -European Chemicals Agency (ECHA) 
 Ι) :  Chair of the Committee for Socio-Economic Analysis- Ref: ECHA/TA/2011/012        
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/07/2011)
 ii):   Accounting Officer- Ref: ECHA/TA/2011/011
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/07/2011) title= Προκήρυξη 2 κενών θέσεων -European Chemicals Agency (ECHA) Ι) : Chair of the Committee for Socio-Economic Analysis- Ref: ECHA/TA/2011/012 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/07/2011) ii): Accounting Officer- Ref: ECHA/TA/2011/011 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/07/2011) (15/07/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης Budget and Operations Support Officer Reference: 11/EJ/10 -EUROJUST               
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 24/07/11) title= Προκήρυξη κενής θέσης Budget and Operations Support Officer Reference: 11/EJ/10 -EUROJUST (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 24/07/11) (15/07/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης English Linguist -
Ίδρυμα: OHIM -Office of Harmonization in the Internal Market - Reference: VEXT/11/624/AST 2/ID
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 16/07/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης English Linguist - Ίδρυμα: OHIM -Office of Harmonization in the Internal Market - Reference: VEXT/11/624/AST 2/ID (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 16/07/2011) (14/07/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης Human Resources Manager (AD6-AD7) -European Agency for Safety and Health at Work
 Reference: EU-OSHA/IAJM/AD/11/01
(ημερ. λήξης υποβ. αιτ. 17/07/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης Human Resources Manager (AD6-AD7) -European Agency for Safety and Health at Work Reference: EU-OSHA/IAJM/AD/11/01 (ημερ. λήξης υποβ. αιτ. 17/07/2011) (12/07/2011)

Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)
 Corporate Services Directorate Ηead of Security (post 127) - Temporary Agent, AD10	
Vacancy notice: ref. EDA/2011/127
 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Ιουλίου, 2011 title= Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Corporate Services Directorate Ηead of Security (post 127) - Temporary Agent, AD10 Vacancy notice: ref. EDA/2011/127 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Ιουλίου, 2011 (05/07/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης Media and Communication Unit
- Head of Media and Communications (post 128) - Temporary Agent, AD13
EDA (European Defense Agency)
Vacancy notice: ref. EDA/2011/128
 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11 Ιουλίου, 2011 title= Προκήρυξη κενής θέσης Media and Communication Unit - Head of Media and Communications (post 128) - Temporary Agent, AD13 EDA (European Defense Agency) Vacancy notice: ref. EDA/2011/128 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11 Ιουλίου, 2011 (21/06/2011)
Προκήρυξη  Γενικού  Διαγωνισμού (EPSO/AD/215/11 - ADMINISTRATORS (AD 5) title= Προκήρυξη Γενικού Διαγωνισμού (EPSO/AD/215/11 - ADMINISTRATORS (AD 5) (21/06/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης- EDA - Corporate Services Directorate- Officer, Legal and Contracting Unit (post 103), Temporary Agent, AD8- Vac. not. EDA/2011/103
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Ιουνίου, 2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης- EDA - Corporate Services Directorate- Officer, Legal and Contracting Unit (post 103), Temporary Agent, AD8- Vac. not. EDA/2011/103 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Ιουνίου, 2011) (04/06/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης- 
European Commission
Lawyer post in the Legal Service- Ref: COM/TA/SS/11/AD      (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 17/06/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης- European Commission Lawyer post in the Legal Service- Ref: COM/TA/SS/11/AD (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 17/06/2011) (03/06/2011)
Προκήρυξη 5 κενών  θέσεων 
 EASA (European Aviation Safety Agency)-
Ref.: EASA/AD/2011/025,027,028,029,030 title= Προκήρυξη 5 κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency)- Ref.: EASA/AD/2011/025,027,028,029,030 (02/06/2011)
Προκήρυξη 5 κενών  θέσεων 
 EASA (European Aviation Safety Agency)-
Ref.: EASA/AD/2011/025,027,028,029,030 title= Προκήρυξη 5 κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency)- Ref.: EASA/AD/2011/025,027,028,029,030 (02/06/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης  Διευθυντή/Διευθύντριαs στη Διεύθυνση Συμβουλευτικών Εργασιών-Committee of the Regions (COR)    
 Ref.: CDR/AD14-AD15/11/11
(Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 21 Ιουνίου 2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης Διευθυντή/Διευθύντριαs στη Διεύθυνση Συμβουλευτικών Εργασιών-Committee of the Regions (COR) Ref.: CDR/AD14-AD15/11/11 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 21 Ιουνίου 2011) (26/05/2011)

Προκήρυξη κενής θέσης Armaments Director (post 042b) - Temporary Agent, AD14-EDA (European Defense Agency) - Vacancy notice EDA/2011/042b  (Agency’s Temporary Staff)
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14 Ιουνίου, 2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης Armaments Director (post 042b) - Temporary Agent, AD14-EDA (European Defense Agency) - Vacancy notice EDA/2011/042b (Agency’s Temporary Staff) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14 Ιουνίου, 2011) (26/05/2011)
Προκήρυξη 2 κενών θέσεων - European Chemicals Agency (ECHA): 
i) Senior Scientific Officer – Ecotoxicology
  Ref: ECHA/TA/2011/009  
       
 ii): Senior Scientific Officer – Socio-Economic Analysis
 Ref: ECHA/TA/2011/010
 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις 2 κενές θέσεις είναι η 20/06/2011, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) title= Προκήρυξη 2 κενών θέσεων - European Chemicals Agency (ECHA): i) Senior Scientific Officer – Ecotoxicology Ref: ECHA/TA/2011/009 ii): Senior Scientific Officer – Socio-Economic Analysis Ref: ECHA/TA/2011/010 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις 2 κενές θέσεις είναι η 20/06/2011, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) (25/05/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης -Research & Technology Director - EDA (European Defense Agency)
       Vacancy notice EDA/2011/029b 
 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου, 2011 title= Προκήρυξη κενής θέσης -Research & Technology Director - EDA (European Defense Agency) Vacancy notice EDA/2011/029b Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου, 2011 (25/05/2011)
Προκήρυξη κενής  θέσης Standardization Data Management Coordinator - Ref: EASA/AD/2011/024-
 EASA (European Aviation Safety Agency
 Ημερ. λήξης υποβ. αιτήσ. 20/06/2011 title= Προκήρυξη κενής θέσης Standardization Data Management Coordinator - Ref: EASA/AD/2011/024- EASA (European Aviation Safety Agency Ημερ. λήξης υποβ. αιτήσ. 20/06/2011 (25/05/2011)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης για τη θέση III): Operational Evaluation Expert - Business Jets and General Aviation (Pilot)Ref: EASA/AD/2011/023 μέχρι 31/05/2011 - και για τη θέση II): Hydro mechanical Systems Expert
Ref: EASA/AD/2011/021 μέχρι 06/06/2011
 Προκήρυξη κενών  θέσεων EASA-
i)Operational Evaluation Expert - Large Aircraft OR Business Jets and General Aviation Operational Evaluation Pilot        Ref: EASA/AD/2011/018
II): Hydro mechanical Systems Expert
Ref: EASA/AD/2011/021
III): Operational Evaluation Expert - Business Jets and General Aviation (Pilot) – 
Ref: EASA/AD/2011/023
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις τρεις θέσεις 18/05/2011) title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης για τη θέση III): Operational Evaluation Expert - Business Jets and General Aviation (Pilot)Ref: EASA/AD/2011/023 μέχρι 31/05/2011 - και για τη θέση II): Hydro mechanical Systems Expert Ref: EASA/AD/2011/021 μέχρι 06/06/2011 Προκήρυξη κενών θέσεων EASA- i)Operational Evaluation Expert - Large Aircraft OR Business Jets and General Aviation Operational Evaluation Pilot Ref: EASA/AD/2011/018 II): Hydro mechanical Systems Expert Ref: EASA/AD/2011/021 III): Operational Evaluation Expert - Business Jets and General Aviation (Pilot) – Ref: EASA/AD/2011/023 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις τρεις θέσεις 18/05/2011) (19/05/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)- Media & Communication Unit Assistant
Vacancy notice EDA/2011/008a- 
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14 Ιουνίου, 2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)- Media & Communication Unit Assistant Vacancy notice EDA/2011/008a- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14 Ιουνίου, 2011) (20/05/2011)

Προκήρυξη κενής θέσης -ICT HELPDESK OFFICER
- Ref: ECHA/CA/III/2011/001-
 European Chemicals Agency (ECHA)-Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/06/2011, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης -ICT HELPDESK OFFICER - Ref: ECHA/CA/III/2011/001- European Chemicals Agency (ECHA)-Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/06/2011, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) (20/05/2011)

Προκήρυξη κενής θέσης -European Railway Agency (ERA),-One post of Head of the Safety Unit- Reference: ERA/AD/2011/003 
      
 Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 30/05/2011.
 title= Προκήρυξη κενής θέσης -European Railway Agency (ERA),-One post of Head of the Safety Unit- Reference: ERA/AD/2011/003 Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 30/05/2011. (17/05/2011)
Προκήρυξη  κενής θέσης στη Γενική  Γραμματεία του Συμβουλίου της
 Ευρωπαϊκής Ένωσης
Director (AD14)-Ref: COUNCIL/AD/094
(Τελευταία ημερ.υποβ. αιτ. είναι η 31/05/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Director (AD14)-Ref: COUNCIL/AD/094 (Τελευταία ημερ.υποβ. αιτ. είναι η 31/05/2011) (17/05/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)
 Corporate Services Directorate

Infrastructure Technician (post C013), CA, FGII-4
 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 10/05/2011
 title= Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Corporate Services Directorate Infrastructure Technician (post C013), CA, FGII-4 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 10/05/2011 (02/05/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Head of Department A, Corporate Services
       Ref: EMSA/AD/2011/02
       ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 18/05/2011 title= Προκήρυξη κενής θέσης European Maritime Safety Agency (EMSA) Head of Department A, Corporate Services Ref: EMSA/AD/2011/02 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 18/05/2011 (02/05/2011)
Προκήρυξη κενών θέσεων 
EUROJUST
Ι: Administrative Director of Eurojust
         Reference: 11/EJ/08
         ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 25/05/11, ώρα 00:00
ΙΙ: Legal Officer
        Reference: 11/EJ/CA/06
        ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 29/05/11, ώρα 00:00 title= Προκήρυξη κενών θέσεων EUROJUST Ι: Administrative Director of Eurojust Reference: 11/EJ/08 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 25/05/11, ώρα 00:00 ΙΙ: Legal Officer Reference: 11/EJ/CA/06 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 29/05/11, ώρα 00:00 (02/05/2011)
Αλλαγή ημερ. λήξης υποβ. αιτήσεων-
Προκήρυξη κενών θέσεων -EUROJUST
Ι) Deputy Head of Corporate Services
         Ref.: 11/EJ/03
ΙΙ) Administrative Assistant to Eurojust
         Ref.: 11/EJ/CA/03
(ημερ. λήξης υποβ. αιτ. παρατείνεται μέχρι 15/05/2011). title= Αλλαγή ημερ. λήξης υποβ. αιτήσεων- Προκήρυξη κενών θέσεων -EUROJUST Ι) Deputy Head of Corporate Services Ref.: 11/EJ/03 ΙΙ) Administrative Assistant to Eurojust Ref.: 11/EJ/CA/03 (ημερ. λήξης υποβ. αιτ. παρατείνεται μέχρι 15/05/2011). (21/04/2011)
       Προκήρυξη κενών  θέσεων - EASA (European Aviation Safety Agency)
Deputy Accountant (Accounts Receivable-  Reference: EASA/AD/2011/022- Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων  19/05/2011
 title= Προκήρυξη κενών θέσεων - EASA (European Aviation Safety Agency) Deputy Accountant (Accounts Receivable- Reference: EASA/AD/2011/022- Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 19/05/2011 (22/04/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης -European Railway Agency (ERA), -Administrative & Logistical Support Agents       Reference:   ERA/CA/2011/001
 (Ημερ.λήξης υποβ. αιτ. 19/05/2011). title= Προκήρυξη κενής θέσης -European Railway Agency (ERA), -Administrative & Logistical Support Agents Reference: ERA/CA/2011/001 (Ημερ.λήξης υποβ. αιτ. 19/05/2011). (22/04/2011)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης -
Προκήρυξη κενής θέσης -EIGE (European Institute for Gender Equality)- Knowledge Management Office         Reference: EIGE/2011/TA/01A/AD7-   
(νέα ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 26/06/2011 ώρα 23:00) title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης - Προκήρυξη κενής θέσης -EIGE (European Institute for Gender Equality)- Knowledge Management Office Reference: EIGE/2011/TA/01A/AD7- (νέα ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 26/06/2011 ώρα 23:00) (20/04/2011)
Προκήρυξη κενών  θέσεων -EASA (European Aviation Safety Agency)-I):General Aviation Section Manager
        Reference: EASA/AD/2011/015
        II):  Structures Expert
        Reference: EASA/AD/2011/019
        (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 02/05/2011) title= Προκήρυξη κενών θέσεων -EASA (European Aviation Safety Agency)-I):General Aviation Section Manager Reference: EASA/AD/2011/015 II): Structures Expert Reference: EASA/AD/2011/019 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 02/05/2011) (18/04/2011)
Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων-
Προκήρυξη κενής  θέσης 
 EASA (European Aviation Safety Agency)-International Cooperation Expert -Reference: EASA/IV/2011/013
(νέα ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 12/05/2011) title= Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων- Προκήρυξη κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency)-International Cooperation Expert -Reference: EASA/IV/2011/013 (νέα ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 12/05/2011) (18/04/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης -EUROJUST- Head of Library-         Ref.: 11/EJ/04 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 29/05/11) title= Προκήρυξη κενής θέσης -EUROJUST- Head of Library- Ref.: 11/EJ/04 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 29/05/11) (18/04/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
PROJECT OFFICER FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION
       Ref: EMSA/AD/2011/01
        (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 29/04/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης European Maritime Safety Agency (EMSA) PROJECT OFFICER FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION Ref: EMSA/AD/2011/01 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 29/04/2011) (18/04/2011)
Προκήρυξη κενής  θέσης 
 EASA (European Aviation Safety Agency
Approvals and Standardization Director
        Reference: EASA/AD/2011/020
        ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10/05/2011 title= Προκήρυξη κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency Approvals and Standardization Director Reference: EASA/AD/2011/020 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10/05/2011 (18/04/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)-Capabilities Directorate-
Project Officer Engage (post 021a), SNE, AD12

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 31/05/2011 title= Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)-Capabilities Directorate- Project Officer Engage (post 021a), SNE, AD12 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 31/05/2011 (12/04/2011)
Προκήρυξη κενών  θέσεων 
 EASA (European Aviation Safety Agency)-Rulemaking Officer       Reference: EASA/AD/2011/011,Large Airplanes PCM, Reference: EASA/AD/2011/014,
  ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 02/05/2011
 title= Προκήρυξη κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency)-Rulemaking Officer Reference: EASA/AD/2011/011,Large Airplanes PCM, Reference: EASA/AD/2011/014, ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 02/05/2011 (12/04/2011)

Προκήρυξη κενής θέσης -Εuropean Maritime Safety Agency (EMSA)-
IT SOFTWARE DEVELOPER Ref: EMSA/AST/2011/01-
(ημ. λήξης υποβ. αιτήσ. 20/04/2011)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης -Εuropean Maritime Safety Agency (EMSA)- IT SOFTWARE DEVELOPER Ref: EMSA/AST/2011/01- (ημ. λήξης υποβ. αιτήσ. 20/04/2011) (01/04/2011)

Προκήρυξη κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency-Record Management Officer Reference: EASA/IV/2011/009
(Ημερ. λήξης υποβ. αιτήσ. 12/04/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency-Record Management Officer Reference: EASA/IV/2011/009 (Ημερ. λήξης υποβ. αιτήσ. 12/04/2011) (31/03/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης -European Chemicals Agency (ECHA)- Scientific Officer - Guidance-Ref: ECHA/TA/2011/007    
       (Ημερ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/04/2011, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) title= Προκήρυξη κενής θέσης -European Chemicals Agency (ECHA)- Scientific Officer - Guidance-Ref: ECHA/TA/2011/007 (Ημερ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/04/2011, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) (31/03/2011)
Προκήρυξη κενών θέσεων-EASA (European Aviation Safety Agency)
i)General Aviation Project Certification Manager
          Reference: EASA/AD/2011/010
ii) :  Development Assurance and Safety Assessment Expert
          Reference: EASA/AD/2011/012
          (τελ. ημερ. υποβ. αιτήσεων 26/04/2011) title= Προκήρυξη κενών θέσεων-EASA (European Aviation Safety Agency) i)General Aviation Project Certification Manager Reference: EASA/AD/2011/010 ii) : Development Assurance and Safety Assessment Expert Reference: EASA/AD/2011/012 (τελ. ημερ. υποβ. αιτήσεων 26/04/2011) (31/03/2011)
Προκήρυξη  Γενικού  Διαγωνισμού (EPSO/AD/206/11 - ADMINISTRATORS (AD 5) και EPSO/AD/207/11 - ADMINISTRATORS (AD 7)της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού-ημερ. λήξης υποβολής αιτήσεων 14/04/2011 title= Προκήρυξη Γενικού Διαγωνισμού (EPSO/AD/206/11 - ADMINISTRATORS (AD 5) και EPSO/AD/207/11 - ADMINISTRATORS (AD 7)της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού-ημερ. λήξης υποβολής αιτήσεων 14/04/2011 (23/03/2011)
Ανακοίνωση για Απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα – 
Council of the European Union General Secretariat/Counter-terrorism coordination      
(ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 3 Απριλίου 2011).
 title= Ανακοίνωση για Απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα – Council of the European Union General Secretariat/Counter-terrorism coordination (ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 3 Απριλίου 2011). (23/03/2011)

Προκήρυξη κενών θέσεων -Ίδρυμα: Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI)-
Ι)  Internal/External Auditor (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/03/2011 ώρα 12:00)
 ΙΙ) Legal Adviser-(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/03/2011 ώρα 12:00)
 title= Προκήρυξη κενών θέσεων -Ίδρυμα: Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI)- Ι) Internal/External Auditor (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/03/2011 ώρα 12:00) ΙΙ) Legal Adviser-(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/03/2011 ώρα 12:00) (19/03/2011)
	
Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 11/04/2011 αντί 31/03/2011.
Προκήρυξη κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA)-Administrative Assistant - Ref: ECHA/TA/2011/005) 
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/04/2011)
 title= Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 11/04/2011 αντί 31/03/2011. Προκήρυξη κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA)-Administrative Assistant - Ref: ECHA/TA/2011/005) (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/04/2011) (16/03/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)
 Research and Technology Directorate- R&T Programme Manager (post 120a), Temporary Agent, AD12
 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/04/2011 title= Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Research and Technology Directorate- R&T Programme Manager (post 120a), Temporary Agent, AD12 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/04/2011 (12/03/2011)
 Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 22/03/2011 αντί 08/03/2011. Προκήρυξη κενής θέσης -EASA (European Aviation Safety Agency)-Infrastructure Assistant         
Reference: EASA/AST/2010/059
 title= Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 22/03/2011 αντί 08/03/2011. Προκήρυξη κενής θέσης -EASA (European Aviation Safety Agency)-Infrastructure Assistant Reference: EASA/AST/2010/059 (11/03/2011)

Προκήρυξη κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency)-Planning and Performance Officer (F/M)-      Reference: EASA/AD/2011/008- ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 04/04/2011 title= Προκήρυξη κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency)-Planning and Performance Officer (F/M)- Reference: EASA/AD/2011/008- ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 04/04/2011 (12/03/2011)

Προκήρυξη κενής θέσης -FRA (EU Agency for Fundamental Rights)Administrative Assistant – Finance and Procurement  Reference: CA-ADAS-FGIII-2011           (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 17/03/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης -FRA (EU Agency for Fundamental Rights)Administrative Assistant – Finance and Procurement Reference: CA-ADAS-FGIII-2011 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 17/03/2011) (09/03/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης -European Chemicals Agency (ECHA) -Senior Scientific Officer – Risk Management       
 Ref: ECHA/TA/2011/003
      (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/03/2011)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης -European Chemicals Agency (ECHA) -Senior Scientific Officer – Risk Management Ref: ECHA/TA/2011/003 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/03/2011) (09/03/2011)
Προκήρυξη κενών θέσεων EASA -
I) :International Cooperation Officer
        Reference: EASA/AD/2011/006 
ΙΙ): Airworthiness Standardization Team Leader
        Reference: EASA/AD/2011/007
        ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 21/03/2011 title= Προκήρυξη κενών θέσεων EASA - I) :International Cooperation Officer Reference: EASA/AD/2011/006 ΙΙ): Airworthiness Standardization Team Leader Reference: EASA/AD/2011/007 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 21/03/2011 (23/02/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency) Structures Expert -Reference: EASA/AD/2011/005
 ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 14/03/2011
   title= Προκήρυξη κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency) Structures Expert -Reference: EASA/AD/2011/005 ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 14/03/2011 (19/02/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης-Ίδρυμα: Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI)-Accounting Officer 
Reference: EACI/AD/001/2011
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 06/03/2011, ώρα 12:00) title= Προκήρυξη κενής θέσης-Ίδρυμα: Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI)-Accounting Officer Reference: EACI/AD/001/2011 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 06/03/2011, ώρα 12:00) (19/02/2011)

Προκήρυξη κενής θέσης-EDA (European Defense Agency)
 Management Team - Personal Assistant to the Chief Executive (post 011a), TA, AST6 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/02/2011)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης-EDA (European Defense Agency) Management Team - Personal Assistant to the Chief Executive (post 011a), TA, AST6 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/02/2011) (19/02/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)-
Assistant Capability Manager Knowledge (post 096a) - Temporary Agent, AD11	
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/03/2011)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)- Assistant Capability Manager Knowledge (post 096a) - Temporary Agent, AD11 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/03/2011) (17/02/2011)
Προκήρυξη κενής Advisor- Ref: COM/TA/COMM/11/AD13
(post 066a), TA, AD10 θέσης - European Commision- Communications, Directorate B Representations	 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων21/02/2011) title= Προκήρυξη κενής Advisor- Ref: COM/TA/COMM/11/AD13 (post 066a), TA, AD10 θέσης - European Commision- Communications, Directorate B Representations (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων21/02/2011) (07/02/2011)

Προκήρυξη κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)-Long-term Planning & Policy Officer (post 066a), TA, AD10-(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/02/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)-Long-term Planning & Policy Officer (post 066a), TA, AD10-(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/02/2011) (04/02/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης -
European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France- Project Officer in the field of GSM-R Reference: /AD/2011/001
 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 18/02/2011).
 title= Προκήρυξη κενής θέσης - European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France- Project Officer in the field of GSM-R Reference: /AD/2011/001 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 18/02/2011). (28/01/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)- Head of Human Resources Unit (post 076a), TA, AD12-      (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/02/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)- Head of Human Resources Unit (post 076a), TA, AD12- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/02/2011) (27/01/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης 
 EASA (European Aviation Safety Agency)- Rulemaking Officer
 Reference:EASA/AD/2010/063 - ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2011 title= Προκήρυξη κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency)- Rulemaking Officer Reference:EASA/AD/2010/063 - ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2011 (27/01/2011)
Προκήρυξη κενών θέσεων European Chemicals Agency (ECHA)- 
 Ι) : Senior Scientific Officer – Toxicology M/F  Ref: ECHA/TA/2011/001        
 ii):IT Assistant - Reporting M/F
 Ref: ECHA/TA/2011/002
       ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις 2 κενές θέσεις είναι η 21/02/2011, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) title= Προκήρυξη κενών θέσεων European Chemicals Agency (ECHA)- Ι) : Senior Scientific Officer – Toxicology M/F Ref: ECHA/TA/2011/001 ii):IT Assistant - Reporting M/F Ref: ECHA/TA/2011/002 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις 2 κενές θέσεις είναι η 21/02/2011, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) (26/01/2011)
 
Προκήρυξη κενών θέσεων - EASA -
Ι)Certificates & Approvals Section Manager (F/M) (AD 7)
        Reference: EASA/AD/2011/003        
ΙΙ)Administrative Assistant (F/M) (AST2)
        Reference: EASA/AST/2011/001
         (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 17/02/2011) title= Προκήρυξη κενών θέσεων - EASA - Ι)Certificates & Approvals Section Manager (F/M) (AD 7) Reference: EASA/AD/2011/003 ΙΙ)Administrative Assistant (F/M) (AST2) Reference: EASA/AST/2011/001 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 17/02/2011) (25/01/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης -Cedefop -
 Τechnical Αssistant – facilities  AST 2
Reference number: CEDEFOP/2011/1/AST
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/02/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης -Cedefop - Τechnical Αssistant – facilities AST 2 Reference number: CEDEFOP/2011/1/AST (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/02/2011) (25/01/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης- EDA - Airworthiness and Certification Officer (post 125), Temporary Agent, AD 10 (EDA No. 11/03) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/031/2011)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης- EDA - Airworthiness and Certification Officer (post 125), Temporary Agent, AD 10 (EDA No. 11/03) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/031/2011) (25/01/2011)
Προκήρυξη κενής θέσης- EDA -Technology Project Officer – Cap Tech IAP2 Radio Frequency Sensors and Signal Processing (post 040b) – Temporary Agent, AD9 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/01/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης- EDA -Technology Project Officer – Cap Tech IAP2 Radio Frequency Sensors and Signal Processing (post 040b) – Temporary Agent, AD9 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/01/2011) (20/01/2011)
Προκήρυξη κενών θέσεων -FRA 
i): Programme Manager Research - Criminal Law & Criminal Justice- Reference: TA-PMCRIM-AD8-2011 
ii: ICT Applications Officer- Reference: TA-ICTA-AST4-2011
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2011 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη κενών θέσεων -FRA i): Programme Manager Research - Criminal Law & Criminal Justice- Reference: TA-PMCRIM-AD8-2011 ii: ICT Applications Officer- Reference: TA-ICTA-AST4-2011 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2011 ώρα 13:00) (20/01/2011)
Προκήρυξη  Γενικού  Διαγωνισμού (EPSO/AST/112/10 - ASSISTANTS (AST 3)
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) title= Προκήρυξη Γενικού Διαγωνισμού (EPSO/AST/112/10 - ASSISTANTS (AST 3) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (12/01/2011)
Προκήρυξη τριών κενών θέσεων -European Maritime Safety Agency 
Ι)PROJECT OFFICER FOR THE PORT STATE CONTROL INFORMATION SYSTEM
EMSA/CA/2010/07
  ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/01/2011
ΙΙ) DOCUMENT MANAGEMENT COORDINATOR
 EMSA/CA/2010/05
ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/01/2011
ΙΙΙ) EVENTS/INFRASTRUCTURE ASSISTANT
   EMSA/CA/2010/06
  ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/01/2011 title= Προκήρυξη τριών κενών θέσεων -European Maritime Safety Agency Ι)PROJECT OFFICER FOR THE PORT STATE CONTROL INFORMATION SYSTEM EMSA/CA/2010/07 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/01/2011 ΙΙ) DOCUMENT MANAGEMENT COORDINATOR EMSA/CA/2010/05 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/01/2011 ΙΙΙ) EVENTS/INFRASTRUCTURE ASSISTANT EMSA/CA/2010/06 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/01/2011 (11/01/2011)
Προκήρυξη τριών κενών θέσεων - EUROJUST-
Θέση 1: Human Resources Assistant-Reference: 11/EJ/01
Θέση 2: Secretary to EUROJUST (United Kingdom Desk)
         Reference: 11/EJ/CA/01 
Θέση 3: Secretary to EUROJUST (Austrian Desk) 
         Reference: 11/EJ/CA/02
 Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις πιο πάνω θέσεις είναι η 6η Φεβρουάριου 2011. title= Προκήρυξη τριών κενών θέσεων - EUROJUST- Θέση 1: Human Resources Assistant-Reference: 11/EJ/01 Θέση 2: Secretary to EUROJUST (United Kingdom Desk) Reference: 11/EJ/CA/01 Θέση 3: Secretary to EUROJUST (Austrian Desk) Reference: 11/EJ/CA/02 Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις πιο πάνω θέσεις είναι η 6η Φεβρουάριου 2011. (11/01/2011)
Show details for [<a class="linksblue3">2010</a>]2010


CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/07/2020 02:51:18 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού