Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Show details for [<a class="linksblue3">2020</a>]2020
Show details for [<a class="linksblue3">2019</a>]2019
Show details for [<a class="linksblue3">2018</a>]2018
Show details for [<a class="linksblue3">2017</a>]2017
Show details for [<a class="linksblue3">2016</a>]2016
Show details for [<a class="linksblue3">2015</a>]2015
Show details for [<a class="linksblue3">2014</a>]2014
Show details for [<a class="linksblue3">2013</a>]2013
Show details for [<a class="linksblue3">2012</a>]2012
Show details for [<a class="linksblue3">2011</a>]2011
Hide details for [<a class="linksblue3">2010</a>]2010
Προκήρυξη κενής θέσης -FRA (EU Agency for Fundamental Rights)- CONFERENCES AND EVENTS ORGANISER
Reference: CA-CONF-FGIII-2010-
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 22/01/2011 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη κενής θέσης -FRA (EU Agency for Fundamental Rights)- CONFERENCES AND EVENTS ORGANISER Reference: CA-CONF-FGIII-2010- (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 22/01/2011 ώρα 13:00) (23/12/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης -EASA (European Aviation Safety Agency)- Rulemaking Assistant (F/M)  
Reference: EASA/AST/2010/053 
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10/01/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης -EASA (European Aviation Safety Agency)- Rulemaking Assistant (F/M) Reference: EASA/AST/2010/053 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10/01/2011) (23/12/2010)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων- Προκήρυξη κενών θέσεων - EASA 
i) Flight Crew Licensing (FCL) Standardization Team Leader (F/M)
Reference: EASA/AD/2010/067- νέα ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 31/01/2011)
 ii) ATM/ANS Standardization Team Leader (F/M)
 Reference: EASA/AD/2010/068
 (νέα ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07/02/2011) title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων- Προκήρυξη κενών θέσεων - EASA i) Flight Crew Licensing (FCL) Standardization Team Leader (F/M) Reference: EASA/AD/2010/067- νέα ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 31/01/2011) ii) ATM/ANS Standardization Team Leader (F/M) Reference: EASA/AD/2010/068 (νέα ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07/02/2011) (22/12/2010)

Προκήρυξη 2 κενών θέσεων- European Chemicals Agency (ECHA)
 Ι)Scientific Officer-Contract Agent M/F 
Ref: ECHA/CA/IV/2010/005
 ii)Junior Scientific Officer Ecotoxicology / Junior Scientific Officer Toxicology M/F
   Ref: ECHA/TA/2010/028
       (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 31/01/2011) title= Προκήρυξη 2 κενών θέσεων- European Chemicals Agency (ECHA) Ι)Scientific Officer-Contract Agent M/F Ref: ECHA/CA/IV/2010/005 ii)Junior Scientific Officer Ecotoxicology / Junior Scientific Officer Toxicology M/F Ref: ECHA/TA/2010/028 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 31/01/2011) (22/12/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης Internal Auditor - EASA -       
 Reference: EASA/AD/2010/066-
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 17/01/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης Internal Auditor - EASA - Reference: EASA/AD/2010/066- (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 17/01/2011) (22/12/2010)
Προκήρυξη κενών θέσεων-EUROJUST Project Support Assistant- i)Reference: 10/EJ/CA/09, ii)HR Policy Advisor (ημ. Λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/01/2011) title= Προκήρυξη κενών θέσεων-EUROJUST Project Support Assistant- i)Reference: 10/EJ/CA/09, ii)HR Policy Advisor (ημ. Λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/01/2011) (21/12/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency)-Environmental Protection Rulemaking Officer (F/M) -    
Reference: EASA/AD/2010/058- (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 06/01/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency)-Environmental Protection Rulemaking Officer (F/M) - Reference: EASA/AD/2010/058- (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 06/01/2011) (14/12/2010)

Προκήρυξη κενής θέσης-EASA (European Aviation Safety Agency)- APPLICATIONS/INTEGRATION ENGINEER     
     Reference: EASA/AST/2010/04
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07/01/2001) title= Προκήρυξη κενής θέσης-EASA (European Aviation Safety Agency)- APPLICATIONS/INTEGRATION ENGINEER Reference: EASA/AST/2010/04 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07/01/2001) (14/12/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)
Directorate Assistant- 041a-R&T/Unit:Research and Technology Directorate
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/01/2011)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Directorate Assistant- 041a-R&T/Unit:Research and Technology Directorate (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/01/2011) (14/12/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης-EDA (European Defense Agency)
- Project Officer I&M- post 093a, TA, AD8- Industry and Market Directorate. (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/01/2011)

 title= Προκήρυξη κενής θέσης-EDA (European Defense Agency) - Project Officer I&M- post 093a, TA, AD8- Industry and Market Directorate. (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/01/2011) (10/12/2010)

Προκήρυξη κενής θέσης 
 EASA (European Aviation Safety Agency)
   Rulemaking Assistant (F/M)        
     Reference: EASA/AD/2010/060
        ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 03/01/2011
 title= Προκήρυξη κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Rulemaking Assistant (F/M) Reference: EASA/AD/2010/060 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 03/01/2011 (08/12/2010)
European Maritime Safety Agency (EMSA)-PROJECT OFFICER FOR VESSEL TRAFFIC AND REPORTING SERVICES -
  Ref.: EMSA/AST/2010/08
 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:05/01/2011) title= European Maritime Safety Agency (EMSA)-PROJECT OFFICER FOR VESSEL TRAFFIC AND REPORTING SERVICES - Ref.: EMSA/AST/2010/08 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:05/01/2011) (08/12/2010)

Προκήρυξη 3 κενών θέσεων - European Chemicals Agency (ECHA) 
ι) Human Resources Officer – Information Systems M/F -     Ref: ECHA/TA/2010/023         
 ii)Human Resources Assistant M/F- Ref: ECHA/TA/2010/024
 iii)Information Technology Assistant – Documentum Technical Specialist- Ref: ECHA/TA/2010/027
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις 3 κενές θέσεις είναι η 17/12/2010, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη 3 κενών θέσεων - European Chemicals Agency (ECHA) ι) Human Resources Officer – Information Systems M/F - Ref: ECHA/TA/2010/023 ii)Human Resources Assistant M/F- Ref: ECHA/TA/2010/024 iii)Information Technology Assistant – Documentum Technical Specialist- Ref: ECHA/TA/2010/027 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις 3 κενές θέσεις είναι η 17/12/2010, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (08/12/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης - EUROJUST-Budget Officer
 Reference: 10/EJ/CA/08
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:31/12/2010) title= Προκήρυξη κενής θέσης - EUROJUST-Budget Officer Reference: 10/EJ/CA/08 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:31/12/2010) (07/12/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης- European Maritime Safety Agency (EMSA)-APPLICATIONS/INTEGRATION ENGINEER- Ref.: EMSA/AST/2010/04(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/01/2011) title= Προκήρυξη κενής θέσης- European Maritime Safety Agency (EMSA)-APPLICATIONS/INTEGRATION ENGINEER- Ref.: EMSA/AST/2010/04(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/01/2011) (07/12/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης- 
EDA- Project Manager (EFC) - Aircraft Systems -C012
 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/12/2010 title= Προκήρυξη κενής θέσης- EDA- Project Manager (EFC) - Aircraft Systems -C012 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/12/2010 (02/12/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης MARITIME SUPPORT SERVICES OPERATOR WITH MARITIME BACKGROUND- European Maritime Safety Agency (EMSA)
Ref.: EMSA/AD/2010/06 
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/12/2010) title= Προκήρυξη κενής θέσης MARITIME SUPPORT SERVICES OPERATOR WITH MARITIME BACKGROUND- European Maritime Safety Agency (EMSA) Ref.: EMSA/AD/2010/06 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/12/2010) (01/12/2010)
 Προκήρυξη κενής θέσης - EUROJUST -Technical Adviser to the Data Protection -Reference: 10/EJ/CA/07
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι 10/01/2011 αντί 31/12/2010) title= Προκήρυξη κενής θέσης - EUROJUST -Technical Adviser to the Data Protection -Reference: 10/EJ/CA/07 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι 10/01/2011 αντί 31/12/2010) (19/11/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης - EUROJUST- Business Controller
 Reference: 10/EJ/21
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:31/12/2010)

 title= Προκήρυξη κενής θέσης - EUROJUST- Business Controller Reference: 10/EJ/21 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:31/12/2010) (18/11/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης: Director
Reference: CEDEFOP/2010/3/AD-(Cedefop):
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/01/2011)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης: Director Reference: CEDEFOP/2010/3/AD-(Cedefop): (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/01/2011) (18/11/2010)
Το ίδρυμα European Maritime Safety Agency (EMSA) προκηρύσσει την πλήρωση κενής θέσης: INTERNATIONAL DATA EXCHANGE PROJECT OFFICER Ref.: EMSA/AD/2010/05
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/12/2010)
 title= Το ίδρυμα European Maritime Safety Agency (EMSA) προκηρύσσει την πλήρωση κενής θέσης: INTERNATIONAL DATA EXCHANGE PROJECT OFFICER Ref.: EMSA/AD/2010/05 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/12/2010) (17/11/2010)
Το ίδρυμα EASA προκηρύσσει την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων:
I)Senior ATM/ANS Expert (F/M) 
II)Initial Airworthiness Rulemaking Officer (F/M)                III) Flight Test Section Manager (F/M) Ref.: EASA/AD/2010/060,061,062 
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 13/12/2010) title= Το ίδρυμα EASA προκηρύσσει την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων: I)Senior ATM/ANS Expert (F/M) II)Initial Airworthiness Rulemaking Officer (F/M) III) Flight Test Section Manager (F/M) Ref.: EASA/AD/2010/060,061,062 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 13/12/2010) (17/11/2010)
Προκήρυξη Κενών θέσεων-European Agency for Safety and Health at Work:
i)Web Editor- Electronic Communications Administrative Agent (FG III)
ii)Project Manager (FG IV)
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10/12/2010 ώρα 23:00) title= Προκήρυξη Κενών θέσεων-European Agency for Safety and Health at Work: i)Web Editor- Electronic Communications Administrative Agent (FG III) ii)Project Manager (FG IV) (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10/12/2010 ώρα 23:00) (11/11/2010)
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) ανακοινώνει ανοικτό γενικό διαγωνισμό- Senior Economist Administrators with experience in the field of economics.
Reference number- COM/AD/17/10
(τελ. ημερ. υποβ. αιτ. 25/11/2010. 
 title= Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) ανακοινώνει ανοικτό γενικό διαγωνισμό- Senior Economist Administrators with experience in the field of economics. Reference number- COM/AD/17/10 (τελ. ημερ. υποβ. αιτ. 25/11/2010. (11/11/2010)
Παράταση ημερημηνίας λήξης- Προκήρυξη κενής θέσης -EUROJUST- Head of Operational Support- Reference: 10/EJ/20
 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:31/12/2010)
 title= Παράταση ημερημηνίας λήξης- Προκήρυξη κενής θέσης -EUROJUST- Head of Operational Support- Reference: 10/EJ/20 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:31/12/2010) (10/11/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης- EASA-
Environmental Protection Rulemaking Officer (F/M)
        Reference: EASA/AD/2010/058
         (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/12/2010) title= Προκήρυξη κενής θέσης- EASA- Environmental Protection Rulemaking Officer (F/M) Reference: EASA/AD/2010/058 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/12/2010) (10/11/2010)
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EDA προκηρύσσει την πλήρωση κενής θέσης Ηead Planning & Policy Unit- Planning & Policy Unit (post 003a), TA, A HD13
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/11/2010) title= Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EDA προκηρύσσει την πλήρωση κενής θέσης Ηead Planning & Policy Unit- Planning & Policy Unit (post 003a), TA, A HD13 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/11/2010) (02/11/2010)
Προκήρυξη 5 Γενικών Διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) title= Προκήρυξη 5 Γενικών Διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (01/11/2010)
Προκήρυξη 2 κενών θέσεων 
 European Chemicals Agency (ECHA)

i) Information Technology Assistant – User Care, Communication and Reporting         
         Ref: ECHA/CA/2010/025 
ii) Information Technology Officer- Security Engineer
         Ref: ECHA/CA/2010/026  
       ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:30/11/2010, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)
 title= Προκήρυξη 2 κενών θέσεων European Chemicals Agency (ECHA) i) Information Technology Assistant – User Care, Communication and Reporting Ref: ECHA/CA/2010/025 ii) Information Technology Officer- Security Engineer Ref: ECHA/CA/2010/026 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:30/11/2010, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) (01/11/2010)
Το ίδρυμα European Maritime Safety Agency (EMSA) προκηρύσσει την πλήρωση μιας κενής θέσης: 
TECHICAL INFRASTRUCTURE OFFICER 
   Ref.: EMSA/CA/2010/04
  (ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/11/2010) title= Το ίδρυμα European Maritime Safety Agency (EMSA) προκηρύσσει την πλήρωση μιας κενής θέσης: TECHICAL INFRASTRUCTURE OFFICER Ref.: EMSA/CA/2010/04 (ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/11/2010) (29/10/2010)
Το ίδρυμα EASA προκηρύσσει την πλήρωση μιας κενής θέσης 
Legal Adviser - Reference: EASA/AD/2010/054
         (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/11/2010) title= Το ίδρυμα EASA προκηρύσσει την πλήρωση μιας κενής θέσης Legal Adviser - Reference: EASA/AD/2010/054 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/11/2010) (29/10/2010)
 
Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εκδήλωση ενδιαφέροντος  για πρόσληψη στη θέση Αlternate of the Chairperson of Board of Appeal - Community Plant Variety Office (CPVO) Ref: COM/2010/10283
(Ημερ. λήξης υποβολής αιτήσεων 15/11/2010) title= Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στη θέση Αlternate of the Chairperson of Board of Appeal - Community Plant Variety Office (CPVO) Ref: COM/2010/10283 (Ημερ. λήξης υποβολής αιτήσεων 15/11/2010) (26/10/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης Networking and Stakeholder Relations Officer - FGIV Reference: CA-NEST-FGIV-2010
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 22/11/2010 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης Networking and Stakeholder Relations Officer - FGIV Reference: CA-NEST-FGIV-2010 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 22/11/2010 ώρα 13:00) (25/10/2010)
Το ίδρυμα European Railway Agency (ERA) ανακοινώνει την πρόθεσή του να ετοιμάσει κατάλογο κατάλληλων υποψηφίων, για την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης:
         Head of the Executive Director’s Office
         Reference: ERA/AD/2010/013(τελ. ημερ. υποβ. αιτ. 16/11/2010)
 title= Το ίδρυμα European Railway Agency (ERA) ανακοινώνει την πρόθεσή του να ετοιμάσει κατάλογο κατάλληλων υποψηφίων, για την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης: Head of the Executive Director’s Office Reference: ERA/AD/2010/013(τελ. ημερ. υποβ. αιτ. 16/11/2010) (21/10/2010)

Προκήρυξη 4 κενών θέσεων -European Railway Agency (ERA) Valenciennes, France
Θέση 1: Reserve list of IT Project Managers
         Ref.: ERA/AD/2010/009
Θέση 2: Reserve list of IT Security Officers
          Ref.: ERA/AD/2010/010
Θέση 3: Reserve list of Networks and IT Systems Administrators                
         Ref.: ERA/AD/2010/011
Θέση 4: Reserve list of Software solutions Administrators                
         Ref.: ERA/AD/2010/012
Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις είναι η 10/11/2010, ώρα 00:00 (Valenciennes time)
 title= Προκήρυξη 4 κενών θέσεων -European Railway Agency (ERA) Valenciennes, France Θέση 1: Reserve list of IT Project Managers Ref.: ERA/AD/2010/009 Θέση 2: Reserve list of IT Security Officers Ref.: ERA/AD/2010/010 Θέση 3: Reserve list of Networks and IT Systems Administrators Ref.: ERA/AD/2010/011 Θέση 4: Reserve list of Software solutions Administrators Ref.: ERA/AD/2010/012 Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις είναι η 10/11/2010, ώρα 00:00 (Valenciennes time) (21/10/2010)
Προκήρυξη κενών θέσεων - FRA (EU Agency for Fundamental Rights)
i)  : JUNIOR RESEARCHER OFFICER - FGIV
          Reference: CA-RES2-FGIV-2010
ii): Editor-Support Officer
          Reference: CA-EDIT2-FGIV-2010
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 12/11/2010 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη κενών θέσεων - FRA (EU Agency for Fundamental Rights) i) : JUNIOR RESEARCHER OFFICER - FGIV Reference: CA-RES2-FGIV-2010 ii): Editor-Support Officer Reference: CA-EDIT2-FGIV-2010 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 12/11/2010 ώρα 13:00) (20/10/2010)

Προκήρυξη κενής θέσης Director EIT (European Institute for Innovation and Technology)        
 Reference: COM/2010/10281
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 20/10/2010) title= Προκήρυξη κενής θέσης Director EIT (European Institute for Innovation and Technology) Reference: COM/2010/10281 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 20/10/2010) (20/10/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης PROJECT OFFICER FOR THE PORT STATE CONTROL INFORMATION SYSTEM - EMSA- Ref.: EMSA/AD/2010/03 (τελ. ημερ. υποβ. αιτ. 29/10/2010) title= Προκήρυξη κενής θέσης PROJECT OFFICER FOR THE PORT STATE CONTROL INFORMATION SYSTEM - EMSA- Ref.: EMSA/AD/2010/03 (τελ. ημερ. υποβ. αιτ. 29/10/2010) (20/10/2010)
Προκήρυξη  κενής θέσης Legal Adviser to the European Council and to the Council & Director-General of the Council Legal Service στη Γενική  Γραμματεία του Συμβουλίου της
 Ευρωπαϊκής Ένωσης (τελ. ημερ. υποβ. αιτ. 20/10/2010) title= Προκήρυξη κενής θέσης Legal Adviser to the European Council and to the Council & Director-General of the Council Legal Service στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τελ. ημερ. υποβ. αιτ. 20/10/2010) (20/10/2010)
Το ίδρυμα European Chemicals Agency (ECHA), που εδρεύει στο Ελσίνκι , προκηρύσσει την πλήρωση των πιο κάτω 2 κενών θέσεων:
Θέση 1: Administrative Assistant
         Ref: ECHA/CA/2010/006
          
Θέση 2:  Financial Assistant 
        Ref: ECHA/CA/2010/007      
       ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:29/10/2010 title= Το ίδρυμα European Chemicals Agency (ECHA), που εδρεύει στο Ελσίνκι , προκηρύσσει την πλήρωση των πιο κάτω 2 κενών θέσεων: Θέση 1: Administrative Assistant Ref: ECHA/CA/2010/006 Θέση 2: Financial Assistant Ref: ECHA/CA/2010/007 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:29/10/2010 (30/09/2010)
Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EDA για πλήρωση 
κενής θέσης Project Officer Helicopter – CAP Directorate title= Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EDA για πλήρωση κενής θέσης Project Officer Helicopter – CAP Directorate (27/09/2010)
Το ίδρυμα Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) προκηρύσσει την πλήρωση κενής θέσης:
Senior Project Officer – Το ίδρυμα Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) προκηρύσσει την πλήρωση κενής θέσης: Senior Project Officer – "Better Training for Safer Food" initiative - Reference: EAHC/TA/AD/2010/003 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 15/10/2010 ώρα 18:00 (ώρα Λουξεμβούργου)) (22/09/2010)
Το ίδρυμα EASA (European Aviation Safety Agency) προκηρύσσει την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων:
I:   Quality Officer (F/M) Reference: EASA/AD/2010/051        
II:  Technical Training Officer (F/M)Reference: EASA/AD/2010/052
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/10/2010) title= Το ίδρυμα EASA (European Aviation Safety Agency) προκηρύσσει την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων: I: Quality Officer (F/M) Reference: EASA/AD/2010/051 II: Technical Training Officer (F/M)Reference: EASA/AD/2010/052 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/10/2010) (22/09/2010)

Προκήρυξη κενής θέσης Adviser Reference: COM/TA/EPSO/01/2010
Ίδρυμα: European Personnel Selection Office (EPSO)    
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/10/2010)

         title= Προκήρυξη κενής θέσης Adviser Reference: COM/TA/EPSO/01/2010 Ίδρυμα: European Personnel Selection Office (EPSO) (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/10/2010) (20/09/2010)
Προκήρυξη  κενών θέσεων για την αποστολή EUSEC RD CONGO.
 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 17/09/2010. title= Προκήρυξη κενών θέσεων για την αποστολή EUSEC RD CONGO. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 17/09/2010. (10/09/2010)

Το ίδρυμα EASA (European Aviation Safety Agency) προκηρύσσει την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης:
 Rotorcraft Project Certification Manager 
          Reference: EASA/AD/2010/044
         ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/09/2010 title= Το ίδρυμα EASA (European Aviation Safety Agency) προκηρύσσει την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης: Rotorcraft Project Certification Manager Reference: EASA/AD/2010/044 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/09/2010 (01/09/2010)
Το ίδρυμα EASA (European Aviation Safety Agency) προκηρύσσει την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης: Head of ATM/ANS Department Reference: EASA/AD/2010/042 title= Το ίδρυμα EASA (European Aviation Safety Agency) προκηρύσσει την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης: Head of ATM/ANS Department Reference: EASA/AD/2010/042 (27/08/2010)
Το ίδρυμα TEN-T EA (Trans-European Transport Network Executive Agency) προκηρύσσει την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης: Secretary Ref. TEN-T/2010/CA/FGII/14 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10/09/2010) title= Το ίδρυμα TEN-T EA (Trans-European Transport Network Executive Agency) προκηρύσσει την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης: Secretary Ref. TEN-T/2010/CA/FGII/14 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10/09/2010) (20/08/2010)
Το ίδρυμα EASA (European Aviation Safety Agency) προκηρύσσει την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης:
I):Financial/Accounting Assistant (F/M) 
Ref: EASA/AD/2010/046 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/09/2010) title= Το ίδρυμα EASA (European Aviation Safety Agency) προκηρύσσει την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης: I):Financial/Accounting Assistant (F/M) Ref: EASA/AD/2010/046 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/09/2010) (13/08/2010)
Το ίδρυμα European Chemicals Agency (ECHA), που εδρεύει στο Ελσίνκι, προκηρύσσει την πλήρωση των πιο κάτω 5 κενών θέσεων: Θέση 1: Head of Unit - Risk Management, Θέση 2: Head of Unit - ECHA Helpdesk Unit, Θέση 3: Head of Unit - Guidance and Forum Secretariat, Θέση 4: Head of Unit - Computational Methods, Θέση 5: Head of Unit - Management Information Systems (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/09/2010, ώρα 12:00 -ώρα Ελσίνκι) title= Το ίδρυμα European Chemicals Agency (ECHA), που εδρεύει στο Ελσίνκι, προκηρύσσει την πλήρωση των πιο κάτω 5 κενών θέσεων: Θέση 1: Head of Unit - Risk Management, Θέση 2: Head of Unit - ECHA Helpdesk Unit, Θέση 3: Head of Unit - Guidance and Forum Secretariat, Θέση 4: Head of Unit - Computational Methods, Θέση 5: Head of Unit - Management Information Systems (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/09/2010, ώρα 12:00 -ώρα Ελσίνκι) (12/08/2010)
Ανακοίνωση για προκήρυξη κενής θέσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Directorate- General for Enterprise and Industry, Directorate F ¨Consumer Goods and European GNSS Programmes¨ Θέση:  Temporary Agent for Unit F6 ´EU Satellite navigation programmes- ‘Legal, Financial and Institutional Aspects’ Ref: COM/TA/ENTR/11/AD8 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 15/9/2010) title= Ανακοίνωση για προκήρυξη κενής θέσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Directorate- General for Enterprise and Industry, Directorate F ¨Consumer Goods and European GNSS Programmes¨ Θέση: Temporary Agent for Unit F6 ´EU Satellite navigation programmes- ‘Legal, Financial and Institutional Aspects’ Ref: COM/TA/ENTR/11/AD8 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 15/9/2010) (10/08/2010)
Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού κοινοποιεί την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πλήρωση κενής θέσης Head of the Representation of the European Commission in Malta Ref: COM/TA/COMM/2010 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 15/9/2010) title= Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού κοινοποιεί την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πλήρωση κενής θέσης Head of the Representation of the European Commission in Malta Ref: COM/TA/COMM/2010 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 15/9/2010) (10/08/2010)
Το ίδρυμα EASA (European Aviation Safety Agency) προκηρύσσει την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης:
Financial/Accounting Assistant (F/M) Reference: EASA/AST/2010/047(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/09/2010) title= Το ίδρυμα EASA (European Aviation Safety Agency) προκηρύσσει την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης: Financial/Accounting Assistant (F/M) Reference: EASA/AST/2010/047(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/09/2010) (09/08/2010)
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EDA (European Defence Agency) που εδρεύει στις Βρυξέλλες προκηρύσσει την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης: Industry and Market Directorate 
094a- Project Officer I&M, Temporary Agent, AD8                                     (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/09/2010) title= Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EDA (European Defence Agency) που εδρεύει στις Βρυξέλλες προκηρύσσει την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης: Industry and Market Directorate 094a- Project Officer I&M, Temporary Agent, AD8 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/09/2010) (09/08/2010)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EDA (European Defence Agency) που εδρεύει στις Βρυξέλλες πληροφορεί ότι για τις πιο κάτω θέσεις που έχουν δημοσιευθεί στις 28 Ιουνίου 2010 έχει παραταθεί η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:
i) 082b-Project officer Pooling and Sharing νέα ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/8/2010 ii) 036a- Technology Manager Cap Tech ESM3 νεα ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/09/2010 title= ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EDA (European Defence Agency) που εδρεύει στις Βρυξέλλες πληροφορεί ότι για τις πιο κάτω θέσεις που έχουν δημοσιευθεί στις 28 Ιουνίου 2010 έχει παραταθεί η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: i) 082b-Project officer Pooling and Sharing νέα ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/8/2010 ii) 036a- Technology Manager Cap Tech ESM3 νεα ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/09/2010 (09/08/2010)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  O Ευρωπαϊκός Οργανισμός EDA (European Defence Agency) που εδρεύει στις Βρυξέλλες πληροφορεί ότι για την θέση 040a-Technology Project Officer- cap Tech IAP2 που έχει δημοσιευθεί στις 1 Ιουλίου 2010, έχει παραταθεί η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 2010 title= ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ O Ευρωπαϊκός Οργανισμός EDA (European Defence Agency) που εδρεύει στις Βρυξέλλες πληροφορεί ότι για την θέση 040a-Technology Project Officer- cap Tech IAP2 που έχει δημοσιευθεί στις 1 Ιουλίου 2010, έχει παραταθεί η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 2010 (09/08/2010)
Το ίδρυμα TEN-T EA (Trans-European Transport Network Executive Agency) προκηρύσσει την πλήρωση 5 κενών θέσεων: 
Θέση 1: Legal Adviser (Contract Agent) 
Ref. TEN-T/2010/CA/FGIV/07 
Θέση 2: Financial Officer (Contract Agent) 
Ref. TEN-T/2010/CA/FGIII/10 
Θέση 3: Project Manager (Contract Agent) 
Ref. TEN-T/2010/CA/FGIV/12
Θέση 4: Financial Coordinator (Temporary Agent) 
Ref. TEN-T/2010/CA/FGIV/12 
Θέση 5: Head of IT (Temporary Agent) 
Ref. TEN-T/2010/TA/AD6/13
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 03/09/2010) title= Το ίδρυμα TEN-T EA (Trans-European Transport Network Executive Agency) προκηρύσσει την πλήρωση 5 κενών θέσεων: Θέση 1: Legal Adviser (Contract Agent) Ref. TEN-T/2010/CA/FGIV/07 Θέση 2: Financial Officer (Contract Agent) Ref. TEN-T/2010/CA/FGIII/10 Θέση 3: Project Manager (Contract Agent) Ref. TEN-T/2010/CA/FGIV/12 Θέση 4: Financial Coordinator (Temporary Agent) Ref. TEN-T/2010/CA/FGIV/12 Θέση 5: Head of IT (Temporary Agent) Ref. TEN-T/2010/TA/AD6/13 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 03/09/2010) (05/08/2010)
Ανακοίνωση για προκήρυξη κενής θέσης στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Directorate General G: Economic and Social Affairs, Unit 1A: Economic Policy including Eurogroup
Administrator in the Field of Economic and Social Affairs 
Ref: CONS/ad/088 
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/09/2010)
 title= Ανακοίνωση για προκήρυξη κενής θέσης στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Directorate General G: Economic and Social Affairs, Unit 1A: Economic Policy including Eurogroup Administrator in the Field of Economic and Social Affairs Ref: CONS/ad/088 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/09/2010) (05/08/2010)
Ανακοίνωση για προκήρυξη κενής θέσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Directorate- General ‘Home Affairs’, Directorate ‘Internal Security’ 
Temporary Agent for Unit ‘Crisis Management and fight against terrorism’ Ref: COM/TA/HOME/10/AD8
 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/9/2010)
 title= Ανακοίνωση για προκήρυξη κενής θέσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Directorate- General ‘Home Affairs’, Directorate ‘Internal Security’ Temporary Agent for Unit ‘Crisis Management and fight against terrorism’ Ref: COM/TA/HOME/10/AD8 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/9/2010) (04/08/2010)
Το ίδρυμα European Railway Agency (ERA) προκηρύσσει την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης: 
Θέση : Accounting Assistant Reference: ERA/AST/2010/002
      ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/08/2010
 title= Το ίδρυμα European Railway Agency (ERA) προκηρύσσει την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης: Θέση : Accounting Assistant Reference: ERA/AST/2010/002 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/08/2010 (02/08/2010)

Το ίδρυμα European Railway Agency (ERA) προκηρύσσει την πλήρωση των 2 πιο κάτω κενών θέσεων: 
Θέση 1: Head of Sector in the Human Resources
       Reference: ERA/AD/2010/008
       με ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/08/2010
Θέση 2: Database Assistant
       Reference: ERA/AST/2010/003
       με ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/09/2010 title= Το ίδρυμα European Railway Agency (ERA) προκηρύσσει την πλήρωση των 2 πιο κάτω κενών θέσεων: Θέση 1: Head of Sector in the Human Resources Reference: ERA/AD/2010/008 με ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/08/2010 Θέση 2: Database Assistant Reference: ERA/AST/2010/003 με ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/09/2010 (02/08/2010)
Προκήρυξη κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency):
Administrative Assistant (F/M)          
Reference:  EASA/AD/2010/037
Special OPS Evaluation Expert (F/M)          
Reference:  EASA/AD/2010/036
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/08/2010) title= Προκήρυξη κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency): Administrative Assistant (F/M) Reference: EASA/AD/2010/037 Special OPS Evaluation Expert (F/M) Reference: EASA/AD/2010/036 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/08/2010) (31/07/2010)
Προκήρυξη κενών θέσεων 
EDA (European Defence Agency)
i) 069b- Corporate Services Directorate
 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/08/2010
 ii) 043a- Armaments Directorate  
 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/10/2010
 title= Προκήρυξη κενών θέσεων EDA (European Defence Agency) i) 069b- Corporate Services Directorate ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/08/2010 ii) 043a- Armaments Directorate ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/10/2010 (30/07/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης Secretary 
 Reference: 10/EJ/19 στο Ίδρυμα EUROJUST
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:05/09/2010) 

        title= Προκήρυξη κενής θέσης Secretary Reference: 10/EJ/19 στο Ίδρυμα EUROJUST (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:05/09/2010) (31/07/2010)

Προκήρυξη Κενής θέσης ICT Manager
Reference:  EUOSHA/AD/10/02
European Agency for Safety and Health at Work                                     
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2010 ) title= Προκήρυξη Κενής θέσης ICT Manager Reference: EUOSHA/AD/10/02 European Agency for Safety and Health at Work (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2010 ) (30/07/2010)
Το ίδρυμα EASA (European Aviation Safety Agency) προκηρύσσει την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων:
I):  Special OPS Evaluation Expert (F/M)
        Reference: EASA/AD/2010/036    
II:  Administrative Assistant (F/M)
        Reference: EASA/III/2010/037
 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/08/2010 title= Το ίδρυμα EASA (European Aviation Safety Agency) προκηρύσσει την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων: I): Special OPS Evaluation Expert (F/M) Reference: EASA/AD/2010/036 II: Administrative Assistant (F/M) Reference: EASA/III/2010/037 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/08/2010 (29/07/2010)

Προκήρυξη κενής θέσης APPLICATION/INTEGRATION ENGINEER
 Reference:  EMSA/AST/2010/03 στο Ίδρυμα
European Maritime Safety Agency (EMSA)
  (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/08/2010) title= Προκήρυξη κενής θέσης APPLICATION/INTEGRATION ENGINEER Reference: EMSA/AST/2010/03 στο Ίδρυμα European Maritime Safety Agency (EMSA) (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/08/2010) (29/07/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης Programme Manager Research - Social Science
 Reference: TA-PMSOC-AD6-2010 
FRA (EU Agency for Fundamental Rights)
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 16/08/2010) title= Προκήρυξη κενής θέσης Programme Manager Research - Social Science Reference: TA-PMSOC-AD6-2010 FRA (EU Agency for Fundamental Rights) (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 16/08/2010) (29/07/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης Armaments Director (post 042a) - Temporary Agent, AD14- EDA(European Defence Agency)- 
(τελ. ημερ. υποβ. αιτήσεων 16/08/2010) title= Προκήρυξη κενής θέσης Armaments Director (post 042a) - Temporary Agent, AD14- EDA(European Defence Agency)- (τελ. ημερ. υποβ. αιτήσεων 16/08/2010) (29/07/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης Armaments Director (post 042a) - Temporary Agent, AD14- EDA(European Defence Agency)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης Armaments Director (post 042a) - Temporary Agent, AD14- EDA(European Defence Agency) (29/07/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης 045a- Senior Armament Officer Protect EDA (European Defence Agency)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης 045a- Senior Armament Officer Protect EDA (European Defence Agency) (29/07/2010)
 
Το ίδρυμα Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI)
προκηρύσσει την πλήρωση κενών θέσεων:
I):       Senior Project Officer Renewable Energy
         Reference: EACI/AD/001/2010       

II):     Senior Project Officer Energy Efficiency         Reference: EACI/AD/002/2010
     
III) :     Senior Project Officer Evaluation and Monitoring
         Reference: EACI/AD/003/2010
ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 06/08/2010 ώρα, 12:00 title= Το ίδρυμα Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) προκηρύσσει την πλήρωση κενών θέσεων: I): Senior Project Officer Renewable Energy Reference: EACI/AD/001/2010 II): Senior Project Officer Energy Efficiency Reference: EACI/AD/002/2010 III) : Senior Project Officer Evaluation and Monitoring Reference: EACI/AD/003/2010 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 06/08/2010 ώρα, 12:00 (20/07/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης  Security Officer στο Ίδρυμα EUROJUST
       Security Officer
        Reference: 10/EJ/18
        ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:14/08/2010 title= Προκήρυξη κενής θέσης Security Officer στο Ίδρυμα EUROJUST Security Officer Reference: 10/EJ/18 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:14/08/2010 (20/07/2010)
Ανακοίνωση για προκήρυξη κενής θέσης Post- Doctoral Research Project: Linking Land Use, Soil Functions and 
        Biodiversity Impacts in Life Cycle Assessment /
Directorate- General: Joint Research Centre (JRC): Institute for Environment and Sustainability
 (IES)
Reference: IES-2010-301021 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 04/08/2010
 title= Ανακοίνωση για προκήρυξη κενής θέσης Post- Doctoral Research Project: Linking Land Use, Soil Functions and Biodiversity Impacts in Life Cycle Assessment / Directorate- General: Joint Research Centre (JRC): Institute for Environment and Sustainability (IES) Reference: IES-2010-301021 Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 04/08/2010 (19/07/2010)
Προκήρυξη 2 κενών θέσεων: Senior Scientific Officer- Exposure assessment και Senior Secretary-
 European Chemicals Agency (ECHA)
       ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 06/08/2010 ώρα, 12:00 (Ώρα Ελσίνκι)
 title= Προκήρυξη 2 κενών θέσεων: Senior Scientific Officer- Exposure assessment και Senior Secretary- European Chemicals Agency (ECHA) ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 06/08/2010 ώρα, 12:00 (Ώρα Ελσίνκι) (19/07/2010)
Προκήρυξη κενών θέσεων στο Ίδρυμα 
European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France
i): Project Officer in the field of ERTMS 
         Reference: ERA/AD/2010/006
          
ii) Project Officer in the field of ERTMS
        Reference: ERA/AD/2010/007
        ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/07/2010  title= Προκήρυξη κενών θέσεων στο Ίδρυμα European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France i): Project Officer in the field of ERTMS Reference: ERA/AD/2010/006 ii) Project Officer in the field of ERTMS Reference: ERA/AD/2010/007 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/07/2010 (14/07/2010)

Προκήρυξη κενής θέσης Finance Ex-ante Verifying Officer for the operational and administrative budget of the Agency 
       Reference:  EAHC/TA/AD/2010/002- 
Executive Agency for Health and Consumers (EAHC)        
 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 31/07/2010 ώρα, 18:00) title= Προκήρυξη κενής θέσης Finance Ex-ante Verifying Officer for the operational and administrative budget of the Agency Reference: EAHC/TA/AD/2010/002- Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 31/07/2010 ώρα, 18:00) (14/07/2010)

Προκήρυξη κενής θέσης 040a-Technology project officer- cap Tech IAP2 -EDA (European Defence Agency)
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 3η Αυγούστου 2010. title= Προκήρυξη κενής θέσης 040a-Technology project officer- cap Tech IAP2 -EDA (European Defence Agency) Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 3η Αυγούστου 2010. (08/07/2010)
Προκήρυξη  κενής θέσης Scientific Programme Officer (Grade A1/A2) στη Γενική  Γραμματεία του Συμβουλίου της
 Ευρωπαϊκής Ένωσης
Vacancy Notice no. E52/2010 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 23/08/2010
 title= Προκήρυξη κενής θέσης Scientific Programme Officer (Grade A1/A2) στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Vacancy Notice no. E52/2010 Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 23/08/2010 (08/07/2010)

Προκήρυξη κενών θέσεων-
 EASA (European Aviation Safety Agency)
i) Rotorcraft Project Certification Manager (junior)          
          Reference:  EASA/AD/2010/024
ii) Propulsion Project Certification (junior)          
          Reference:  EASA/AD/2010/025
           
iii) Occurrence Reporting Officer
          Reference:  EASA/AD/2010/035
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/08/2010) title= Προκήρυξη κενών θέσεων- EASA (European Aviation Safety Agency) i) Rotorcraft Project Certification Manager (junior) Reference: EASA/AD/2010/024 ii) Propulsion Project Certification (junior) Reference: EASA/AD/2010/025 iii) Occurrence Reporting Officer Reference: EASA/AD/2010/035 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/08/2010) (07/07/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης Secretary -
 EASA (European Aviation Safety Agency)   
 Reference:  EASA/AST/2010/033     
 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/07/2010) title= Προκήρυξη κενής θέσης Secretary - EASA (European Aviation Safety Agency) Reference: EASA/AST/2010/033 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/07/2010) (07/07/2010)
Προκήρυξη 4 κενών θέσεων 
EDA (European Defence Agency)
(τελ. ημερ. υποβ. αιτ. 28/07/2010) title= Προκήρυξη 4 κενών θέσεων EDA (European Defence Agency) (τελ. ημερ. υποβ. αιτ. 28/07/2010) (03/07/2010)
Το ίδρυμα EUROJUST προκηρύσσει την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης: 
 Head of the Conference and Events Sector- Reference: 10/EJ/15    
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/07/2010) title= Το ίδρυμα EUROJUST προκηρύσσει την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης: Head of the Conference and Events Sector- Reference: 10/EJ/15 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/07/2010) (03/07/2010)
Το ίδρυμα EUROJUST προκηρύσσει την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων:  
i) :  User Support Assistant
         Reference: 10/EJ/13        
 ii) : ICT Project Officer
        Reference:  10/EJ/14
         ημ. Λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/07/2010 title= Το ίδρυμα EUROJUST προκηρύσσει την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων: i) : User Support Assistant Reference: 10/EJ/13 ii) : ICT Project Officer Reference: 10/EJ/14 ημ. Λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/07/2010 (02/07/2010)
Προκήρυξη  κενής θέσης Director of Programme, Finance and Linguistic Services (Grade A6) στη Γενική  Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Vacancy Notice no. E46/2010
 
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 16/07/2010)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης Director of Programme, Finance and Linguistic Services (Grade A6) στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Vacancy Notice no. E46/2010 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 16/07/2010) (01/07/2010)

Προκήρυξη  κενής θέσης Competition for the recruitment of English- language Management Support Assistants (Grade B1/B2) στη Γενική  Γραμματεία του Συμβουλίου της
 Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 Vacancy Notice no. E47/2010
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 03/08/2010) title= Προκήρυξη κενής θέσης Competition for the recruitment of English- language Management Support Assistants (Grade B1/B2) στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Vacancy Notice no. E47/2010 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 03/08/2010) (01/07/2010)
Προκήρυξη κενών θέσεων στη Γενική  Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
i)  Research and Policy Officer, (Grade A1/A2)
ii) Research Officer responsible for the European Knowledge Centre for Youth Policy, (Grade A1/A2). (ημερ. λήξης υποβολής αιτήσεων 12/08/2010 title= Προκήρυξη κενών θέσεων στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: i) Research and Policy Officer, (Grade A1/A2) ii) Research Officer responsible for the European Knowledge Centre for Youth Policy, (Grade A1/A2). (ημερ. λήξης υποβολής αιτήσεων 12/08/2010 (01/07/2010)
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης νεαρών Εμπειρογνωμόνων στις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(τελ. ημερ. υποβολής αιτήσεων 15/07/2010) title= Πρόγραμμα Εκπαίδευσης νεαρών Εμπειρογνωμόνων στις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (τελ. ημερ. υποβολής αιτήσεων 15/07/2010) (01/07/2010)
Το ίδρυμα EUROJUST προκηρύσσει την πλήρωση κενής θέσης ICT Trainer
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/07/2010) title= Το ίδρυμα EUROJUST προκηρύσσει την πλήρωση κενής θέσης ICT Trainer (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/07/2010) (30/06/2010)
Το ίδρυμα EUROJUST προκηρύσσει την πλήρωση κενής θέσης College Secretariat Officer
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/07/2010) title= Το ίδρυμα EUROJUST προκηρύσσει την πλήρωση κενής θέσης College Secretariat Officer (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/07/2010) (30/06/2010)
Το ίδρυμα EASA προκηρύσσει την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων:
I):  ATM/ANS Standardization Section Manager         
        
II:  Flight Crew Licensing (FCL) Standardization Team Leader
    (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/07/2010)   title= Το ίδρυμα EASA προκηρύσσει την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων: I): ATM/ANS Standardization Section Manager II: Flight Crew Licensing (FCL) Standardization Team Leader (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/07/2010) (23/06/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης C011, Accounting Assistant  
EDA (European Defence Agency 
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/07/2010) title= Προκήρυξη κενής θέσης C011, Accounting Assistant EDA (European Defence Agency (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/07/2010) (18/06/2010)
Ανακοίνωση για προκήρυξη κενής θέσης Adviser function in Directorate – General Regional Policy  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Directorate- General Regional Policy        
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30/06/2010)
 title= Ανακοίνωση για προκήρυξη κενής θέσης Adviser function in Directorate – General Regional Policy στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Directorate- General Regional Policy (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30/06/2010) (17/06/2010)
Προκήρυξη EASA για πλήρωση κενής θέσης Certification Manager – General Aviation
 Reference: EASA/AD/2010/026
 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/07/2010) title= Προκήρυξη EASA για πλήρωση κενής θέσης Certification Manager – General Aviation Reference: EASA/AD/2010/026 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/07/2010) (16/06/2010)
Το ίδρυμα EASA προκηρύσσει την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων:
I):  Human Resources Assistant
       
II:  Design Organisation Approval Team Leader
        
III:  Rulemaking Officer – Flight Time Limitations (F/M)
         title= Το ίδρυμα EASA προκηρύσσει την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων: I): Human Resources Assistant II: Design Organisation Approval Team Leader III: Rulemaking Officer – Flight Time Limitations (F/M) (16/06/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης Recruitment Officer στο Ίδρυμα EUROJUST
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/07/2010)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης Recruitment Officer στο Ίδρυμα EUROJUST (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/07/2010) (16/06/2010)
Το ίδρυμα EUROJUST προκηρύσσει την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων:

Θέση 1: :  Travel and Missions Support Officer
         Reference: 10/EJ/CA/03
        ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/07/2010
 
 Θέση 2: ICT Security & Business Continuity Assistant
           Reference: 10/EJ/11
         ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/07/2010

 title= Το ίδρυμα EUROJUST προκηρύσσει την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων: Θέση 1: : Travel and Missions Support Officer Reference: 10/EJ/CA/03 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/07/2010 Θέση 2: ICT Security & Business Continuity Assistant Reference: 10/EJ/11 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/07/2010 (15/06/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης EDA (European Defence Agency)
C010, Counter IED Coordination Officer	        
 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/07/2010) title= Προκήρυξη κενής θέσης EDA (European Defence Agency) C010, Counter IED Coordination Officer (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/07/2010) (12/06/2010)
Κενή θέση - Travel and Missions Support Officer στο ίδρυμα EUROJUST (τελ. ημερ. υποβ. αιτ. 07/07/2010)
         title= Κενή θέση - Travel and Missions Support Officer στο ίδρυμα EUROJUST (τελ. ημερ. υποβ. αιτ. 07/07/2010) (12/06/2010)
 Ανακοίνωση για προκήρυξη κενής θέσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Directorate-Enterprise and Industry 
Ref: COM/TA/ENTR/10/AD8 (ημερ, λήξης υποβ. αιτ. 01/07/2010) title= Ανακοίνωση για προκήρυξη κενής θέσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Directorate-Enterprise and Industry Ref: COM/TA/ENTR/10/AD8 (ημερ, λήξης υποβ. αιτ. 01/07/2010) (12/06/2010)
Προκήρυξη κενών θέσεων 
FRA (EU Agency for Fundamental Rights)
i)  Planning Assistant
         
ii): Networking and Stakeholder Relations Coordinator       
         
iii): Research Assistant 
 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 02/07/2010 ώρα 13:00)

      title= Προκήρυξη κενών θέσεων FRA (EU Agency for Fundamental Rights) i) Planning Assistant ii): Networking and Stakeholder Relations Coordinator iii): Research Assistant (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 02/07/2010 ώρα 13:00) (12/06/2010)
Προκήρυξη κενών θέσεων 
 European Chemicals Agency
I):  Travel and Meetings Assistant
II): Security Assistant
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 23/06/2010) title= Προκήρυξη κενών θέσεων European Chemicals Agency I): Travel and Meetings Assistant II): Security Assistant (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 23/06/2010) (09/06/2010)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων-Προκήρυξη κενής θέσης Initial Airworthiness Rulemaking Officer, στο Ίδρυμα EASA 
 Reference: EASA/AD/2010/027       

(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/07/2010)
 title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων-Προκήρυξη κενής θέσης Initial Airworthiness Rulemaking Officer, στο Ίδρυμα EASA Reference: EASA/AD/2010/027 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/07/2010) (08/06/2010)

Προκήρυξη κενής θέσης Project Officer -
ETF (European Training Foundation)
        (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 14 Ιουνίου 2010) title= Προκήρυξη κενής θέσης Project Officer - ETF (European Training Foundation) (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 14 Ιουνίου 2010) (05/06/2010)
Προκήρυξη κενών θέσεων 
 European Chemicals Agency (ECHA)
I):  Application Specialists in Document Management      
II): Audiovisual Technician
        (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 09/06/2010, ώρα 12:00 (Ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη κενών θέσεων European Chemicals Agency (ECHA) I): Application Specialists in Document Management II): Audiovisual Technician (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 09/06/2010, ώρα 12:00 (Ώρα Ελσίνκι)) (03/06/2010)

Προκήρυξη κενής θέσης IT ASSISTANTστο Ίδρυμα EACEA (Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency) 
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 15/06/2010) 
 title= Προκήρυξη κενής θέσης IT ASSISTANTστο Ίδρυμα EACEA (Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency) (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 15/06/2010) (01/06/2010)
1 κενή θέση στο ίδρυμα 1 κενή θέση στο ίδρυμα "EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY": Air Operations Standardisation Team Leader (τελ.ημερ.υποβ.αιτ. 28/05/2010) (26/05/2010)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Προκήρυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY για την πλήρωση 3 κενών θέσεων ημ. 21/04/2009 title= ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προκήρυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY για την πλήρωση 3 κενών θέσεων ημ. 21/04/2009 (27/05/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης LEGAL OFFICER στο Ίδρυμα
European Maritime Safety Agency (EMSA)
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/06/2010) title= Προκήρυξη κενής θέσης LEGAL OFFICER στο Ίδρυμα European Maritime Safety Agency (EMSA) (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/06/2010) (27/05/2010)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Προκήρυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY για την πλήρωση 3 κενών θέσεων title= ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προκήρυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY για την πλήρωση 3 κενών θέσεων (27/05/2010)
1 κενή θέση στο ίδρυμα 1 κενή θέση στο ίδρυμα "EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY": Air Operations Standardisation Team Leader (τελ.ημερ.υποβ.αιτ. 28/05/2010) (26/05/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης  Secretary to EUROJUST (Romanian Desk) στο Ίδρυμα EUROJUST        
        
 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 12/06/2010) title= Προκήρυξη κενής θέσης Secretary to EUROJUST (Romanian Desk) στο Ίδρυμα EUROJUST (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 12/06/2010) (26/05/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης Reserve list for several posts of Project Officers in the Cross Acceptance Unit στο Ίδρυμα 
European Railway Agency (ERA) Valenciennes, France 
         (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/06/2010) 
 title= Προκήρυξη κενής θέσης Reserve list for several posts of Project Officers in the Cross Acceptance Unit στο Ίδρυμα European Railway Agency (ERA) Valenciennes, France (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/06/2010) (26/05/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης Senior Legal Officerστο Ίδρυμα EUROJUST
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/06/2010.) title= Προκήρυξη κενής θέσης Senior Legal Officerστο Ίδρυμα EUROJUST (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/06/2010.) (22/05/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης HUMAN RESOURCES ASSISTANT FOR TRAINING AND DEVELOPMENT στο Ίδρυμα
 EASA (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/06/2010) title= Προκήρυξη κενής θέσης HUMAN RESOURCES ASSISTANT FOR TRAINING AND DEVELOPMENT στο Ίδρυμα EASA (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/06/2010) (21/05/2010)
Κενή θέση Registar στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (τελ. ημερ. υποβ. αιτ.19/05/2010) title= Κενή θέση Registar στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (τελ. ημερ. υποβ. αιτ.19/05/2010) (19/05/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης Design Organization Approval Team Leader στο Ίδρυμα EASA (European Aviation Safety Agency)
(τελ. ημ. υποβολής αιτήσεων:21/06/2010 title= Προκήρυξη κενής θέσης Design Organization Approval Team Leader στο Ίδρυμα EASA (European Aviation Safety Agency) (τελ. ημ. υποβολής αιτήσεων:21/06/2010 (18/05/2010)
Προκήρυξη Ιδρύματος EUROJUST για πλήρωση κενής θέσης Facility Management Support Officer (Τελ. ημερ. υποβ. αιτήσεων 10/06/2010) title= Προκήρυξη Ιδρύματος EUROJUST για πλήρωση κενής θέσης Facility Management Support Officer (Τελ. ημερ. υποβ. αιτήσεων 10/06/2010) (18/05/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης Human Resources Coordinator στο Ίδρυμα EACEA (Education, Audiovisual 
and Cultural Executive Agency) (τελ. ημερ. υποβ. αιτ. 19/05/2010) title= Προκήρυξη κενής θέσης Human Resources Coordinator στο Ίδρυμα EACEA (Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency) (τελ. ημερ. υποβ. αιτ. 19/05/2010) (11/05/2010)
Προκήρυξη 2 κενών θέσεων στο Ίδρυμα EUROJUST (τελ. ημερ. υποβ. αιτ. 22/05/2010) title= Προκήρυξη 2 κενών θέσεων στο Ίδρυμα EUROJUST (τελ. ημερ. υποβ. αιτ. 22/05/2010) (11/05/2010)
Προκήρυξη 2 κενών θέσεων (1-Security Officer και 1- Fire, Safety and Security Officer) στο Ίδρυμα EUROJUST       
(ημ. Λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/05/2010) title= Προκήρυξη 2 κενών θέσεων (1-Security Officer και 1- Fire, Safety and Security Officer) στο Ίδρυμα EUROJUST (ημ. Λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/05/2010) (04/05/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης Communication Officer στο Ίδρυμα EMHRN (Euro-Mediterranean Human Rights Network) 
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/05/2010) title= Προκήρυξη κενής θέσης Communication Officer στο Ίδρυμα EMHRN (Euro-Mediterranean Human Rights Network) (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/05/2010) (04/05/2010)
Προκήρυξη κενής θέσης Secretary to EUROJUST (Romanian Desk)στο Ίδρυμα EUROJUST
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/05/2010)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης Secretary to EUROJUST (Romanian Desk)στο Ίδρυμα EUROJUST (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/05/2010) (04/05/2010)
Πρoκήρυξη 4 κενών θέσεων στον οργανισμό EUROPEAN RAILWAY AGENCY (τελ.ημερ.υποβ.αιτ. 10/5/2010) title= Πρoκήρυξη 4 κενών θέσεων στον οργανισμό EUROPEAN RAILWAY AGENCY (τελ.ημερ.υποβ.αιτ. 10/5/2010) (30/04/2010)
Προκήρυξη 1 κενής θέσης στο Ίδρυμα CEDEFOP: Προκήρυξη 1 κενής θέσης στο Ίδρυμα CEDEFOP: "Expert in Research and Comparative Analysis on Education and Training" (τελ.ημερ.υποβ.αιτ. 21/5/2010) (30/04/2010)
3 κενές θέσεις στο Ίδρυμα EUROPEAN TRAINING FOUNDATION (ETF) (τελ.ημερ.υποβ.αιτ. 27/5/2010) title= 3 κενές θέσεις στο Ίδρυμα EUROPEAN TRAINING FOUNDATION (ETF) (τελ.ημερ.υποβ.αιτ. 27/5/2010) (28/04/2010)
2 κενές θέσεις στο ίδρυμα 2 κενές θέσεις στο ίδρυμα "EUROPEAN CHEMICALS AGENCY": 1 Director of Evaluation, 1 Director of Risk Management (τελ.ημερ.υποβ.αιτ. 19/5/2010) (21/04/2010)
3 κενές θέσεις στο ίδρυμα 3 κενές θέσεις στο ίδρυμα "EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY": 1 Powerplant Expert, 1 Cabin Safety Expert, 1 Aircraft Noise Expert (τελ.ημερ.υποβ.αιτ. 20/5/2010) (21/04/2010)
1 κενή θέση στο ίδρυμα 1 κενή θέση στο ίδρυμα "EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY": ATM Rulemaking Officer (τελ.ημερ.υποβ.αιτ. 15/5/2010) (21/04/2010)
3 Κενές θέσεις στο ίδρυμα 3 Κενές θέσεις στο ίδρυμα "EU AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS": 1 Production Officer, 1 Web and Online Communication Support Officer, 1 Media Assistant (τελ.ημερ.υποβ.αιτ. 13/5/2010) (21/04/2010)


CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/07/2020 02:51:18 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού