Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Show details for [<a class="linksblue3">2020</a>]2020
Hide details for [<a class="linksblue3">2019</a>]2019
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-Data Management Officer (AD5)
Reference: 19/EJ/14
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/01/2020, ώρα 24:00 CET)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-Data Management Officer (AD5) Reference: 19/EJ/14 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/01/2020, ώρα 24:00 CET) (19/12/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
Independent Member of the CCP Supervisory Committee and Director for CCPs - AD15-Reference: ESMA/2019/VAC19/AD15
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/01/2020) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Independent Member of the CCP Supervisory Committee and Director for CCPs - AD15-Reference: ESMA/2019/VAC19/AD15 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/01/2020) (06/12/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
Chair of the CCP Supervisory Committee and Director for CCPs - AD16
Reference: ESMA/2019/VAC18/AD16
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/01/2020) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Chair of the CCP Supervisory Committee and Director for CCPs - AD16 Reference: ESMA/2019/VAC18/AD16 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/01/2020) (06/12/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)
FINANCE AND PROCUREMENT TEAM LEADER - Grade: AD8
 Ref.: SRB/AST/2019/008
 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 06-01-2020 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλων) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) FINANCE AND PROCUREMENT TEAM LEADER - Grade: AD8 Ref.: SRB/AST/2019/008 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 06-01-2020 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλων) (06/12/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
Scientific Officer – Ecotoxicology- Contract Agent FG IV (M/F)
Ref.: ECHA/CA/IV/2019/007
    (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/12/2019)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Scientific Officer – Ecotoxicology- Contract Agent FG IV (M/F) Ref.: ECHA/CA/IV/2019/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/12/2019) (06/12/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA-
ICT Officer (FGIV)-Reference: ESMA/2019/VAC26/FGIV
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/12/2019) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA- ICT Officer (FGIV)-Reference: ESMA/2019/VAC26/FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/12/2019) (06/12/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)
CONTRACT AND PROJECT MANAGEMENT ASSISTANT Grade: AST4
 Ref.: SRB/AST/2019/002
 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 03-12-2019 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλων)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) CONTRACT AND PROJECT MANAGEMENT ASSISTANT Grade: AST4 Ref.: SRB/AST/2019/002 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 03-12-2019 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλων) (07/11/2019)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 23/12/2019
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Senior Operations Officer – Resettlement and Complementary Pathways/ - Third Country Support (AD 7)  
 Ref: EASO/2019/TA/027
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07 Δεκεμβρίου, 2019 @ 13:00)
 title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 23/12/2019 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Senior Operations Officer – Resettlement and Complementary Pathways/ - Third Country Support (AD 7) Ref: EASO/2019/TA/027 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07 Δεκεμβρίου, 2019 @ 13:00) (07/11/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST
Planning and Reporting Officer (AD5)-Reference: 19/EJ/07
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:18/11/2019, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST Planning and Reporting Officer (AD5)-Reference: 19/EJ/07 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:18/11/2019, ώρα 24:00 CET) (07/11/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Financial Verifying Agent - AST 3 – EASO/2019/TA/021
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Νοεμβρίου, 2019 @ 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Financial Verifying Agent - AST 3 – EASO/2019/TA/021 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Νοεμβρίου, 2019 @ 13:00) (07/11/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network 
and Information Security Agency)
Administrative Assistant to the Executive Director (TA/AST3) 
 Ref. ENISA- TA60-AST-2019-15
  (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/11/2019 16h00 ώρα Ελλάδος)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency) Administrative Assistant to the Executive Director (TA/AST3) Ref. ENISA- TA60-AST-2019-15 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/11/2019 16h00 ώρα Ελλάδος) (07/11/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
 Product Management Support Officer - Contract Agent FG IV (M/F)- Ref.: ECHA/CA/IV/2019/005
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/11/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Product Management Support Officer - Contract Agent FG IV (M/F)- Ref.: ECHA/CA/IV/2019/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/11/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (23/10/2019)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
 Legal Officer- Contract Agent FG IV (M/F)
 Ref.: ECHA/CA/IV/2019/006
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/11/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Legal Officer- Contract Agent FG IV (M/F) Ref.: ECHA/CA/IV/2019/006 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/11/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (23/10/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
Information Assistant - IDS (AST 4)- Ref: EASO/2019/TA/028
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Νοεμβρίου, 2019 @ 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) Information Assistant - IDS (AST 4)- Ref: EASO/2019/TA/028 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Νοεμβρίου, 2019 @ 13:00) (23/10/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
-	Project Officer Standardization- ISE CA FGIV
-	Project Assistant Energy Support - RTI OA FGIII
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Νοεμβρίου, 2019) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) - Project Officer Standardization- ISE CA FGIV - Project Assistant Energy Support - RTI OA FGIII (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Νοεμβρίου, 2019) (23/10/2019)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)
Head of IT Unit – CSD TA AD11-
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/10/2019)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Head of IT Unit – CSD TA AD11- (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/10/2019) (23/10/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με Απόσπαση Εθνικών  Εμπειρογνωμόνων- Εuropean Defence Agency (EDA)
i)	Project Officer Maritime Programmes , CAP - AD11
ii)	Proj ect off icer GOVSATCOM CAP - AD11
iii)	Project Officer Medical- CAP - AD11
iV	  Project Officer Space- CAP - AD11
iv)	Project Officer Air Capabilities- CAP - AD11
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20/01/2020)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων- Εuropean Defence Agency (EDA) i) Project Officer Maritime Programmes , CAP - AD11 ii) Proj ect off icer GOVSATCOM CAP - AD11 iii) Project Officer Medical- CAP - AD11 iV Project Officer Space- CAP - AD11 iv) Project Officer Air Capabilities- CAP - AD11 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20/01/2020) (23/10/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
Ίδρυμα Frontex
-Senior Procurement Officer – Construction / Real Estate Expert 
 Ref: RCT-2019-00062.
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 28/10/2019)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- Ίδρυμα Frontex -Senior Procurement Officer – Construction / Real Estate Expert Ref: RCT-2019-00062. (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 28/10/2019) (23/10/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
-Μanagement Support Officer - Temporary Agent (M/F)- Ref.: ECHA/TA/2019/012
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/10/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) -Μanagement Support Officer - Temporary Agent (M/F)- Ref.: ECHA/TA/2019/012 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/10/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (23/10/2019)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 09/12/2019

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
-Webmaster (FG III) -  Ref: EASO/2019/ CA/010 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25 November 2019 @ 13:00) title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 09/12/2019 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) -Webmaster (FG III) - Ref: EASO/2019/ CA/010 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25 November 2019 @ 13:00) (23/10/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
Administrative Assistant - AST 1
Ref: EASO/2019/TA/025
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 November 2019 @ 13:00
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) Administrative Assistant - AST 1 Ref: EASO/2019/TA/025 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 November 2019 @ 13:00 (16/10/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Procurement Assistant (AST 3)-Ref: EASO/2019/TA/022
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου, 2019 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Procurement Assistant (AST 3)-Ref: EASO/2019/TA/022 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου, 2019 ώρα 13:00) (09/10/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
 – Asylum Project Support Officer (FG IV) – deadline: 31 October 2019 @ 13:00-Ref: EASO/2019 CA/006
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου, 2019 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Asylum Project Support Officer (FG IV) – deadline: 31 October 2019 @ 13:00-Ref: EASO/2019 CA/006 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου, 2019 ώρα 13:00) (09/10/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Legal Officer – AD 6) – Ref: EASO/2019/TA/026
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου, 2019 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Legal Officer – AD 6) – Ref: EASO/2019/TA/026 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου, 2019 ώρα 13:00) (09/10/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων- 
EASO (European Asylum Support Office)

1.	EASO/2019/CA/008 – Vacancy Notice – ICT Service Desk Assistant – FG III 

2.	 EASO/2019/TA/023 – Vacancy Notice – MedCOI Research Assistant – AST 4 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου, 2019 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office) 1. EASO/2019/CA/008 – Vacancy Notice – ICT Service Desk Assistant – FG III 2. EASO/2019/TA/023 – Vacancy Notice – MedCOI Research Assistant – AST 4 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου, 2019 ώρα 13:00) (09/10/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) 

'Management of information security risks' 
 Reference: NPA 2019-07
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27-09-2019 – ώρα 23:55)
  	 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) 'Management of information security risks' Reference: NPA 2019-07 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27-09-2019 – ώρα 23:55) (20/09/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST
Events Organiser (FGIII)
Reference: 19/EJ/05
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:07/10/2019, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST Events Organiser (FGIII) Reference: 19/EJ/05 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:07/10/2019, ώρα 24:00 CET) (20/09/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων –
European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France
- Administrators (IT Officers) in the Resources and Support Unit- Temporary Agent 2(f) – AD5
Ref: Ref.: ERA/AD/2019/005
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/10/2019, ώρα 24.00 (CET)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France - Administrators (IT Officers) in the Resources and Support Unit- Temporary Agent 2(f) – AD5 Ref: Ref.: ERA/AD/2019/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/10/2019, ώρα 24.00 (CET)) (12/09/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)
ICT Development Expert Grade: AD6- Ref.: SRB/AD/2019/005
Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 09-09-2019 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών. title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) ICT Development Expert Grade: AD6- Ref.: SRB/AD/2019/005 Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 09-09-2019 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών. (22/08/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων
EU Agency for large-scale IT systems

Ι) Head of Security Unit - Ref: eu-LISA/19/TA/AD9/13.1
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09/09/2019

ΙΙ) Senior Planning Officer – Corporate Governance
- Ref: eu-LISA/19/TA/AD7/14.1
 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/09/2019

ΙΙΙ) Finance and Budget Assistant
- Ref: eu-LISA/19/CA/FGIII/15.1
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/09/2019 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems Ι) Head of Security Unit - Ref: eu-LISA/19/TA/AD9/13.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09/09/2019 ΙΙ) Senior Planning Officer – Corporate Governance - Ref: eu-LISA/19/TA/AD7/14.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/09/2019 ΙΙΙ) Finance and Budget Assistant - Ref: eu-LISA/19/CA/FGIII/15.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/09/2019 (22/08/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
Ίδρυμα Frontex- Heads of Sector(s) (2 posts) in Training Unit- Ref: RCT-2019-00051.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 12/09/2019 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- Ίδρυμα Frontex- Heads of Sector(s) (2 posts) in Training Unit- Ref: RCT-2019-00051. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 12/09/2019 (22/08/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
 Information Technology Assistant – 1st level support 
 Ref: eu-LISA/19/CA/FGIII/16.1
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2019)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Information Technology Assistant – 1st level support Ref: eu-LISA/19/CA/FGIII/16.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2019) (20/08/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
-	Human Resources Officer- Temporary Agent (M/F)-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/09/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) - Human Resources Officer- Temporary Agent (M/F)- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/09/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (20/08/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Operations Officer – External Dimension (FG IV) – Ref: EASO/2019/CA/007
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Σεπτεμβρίου, 2019 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Operations Officer – External Dimension (FG IV) – Ref: EASO/2019/CA/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Σεπτεμβρίου, 2019 ώρα 13:00) (20/08/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network 
and Information Security Agency)-Ηuman Resources Assistant (CA/FGIII)
Ref. ENISA-CA-FGIII-2019-14
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/08/2019 16h00 ώρα Ελλάδος)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency)-Ηuman Resources Assistant (CA/FGIII) Ref. ENISA-CA-FGIII-2019-14 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/08/2019 16h00 ώρα Ελλάδος) (09/08/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
Information Technology Officer - Network Administrator, System Administrator Ref: eu-LISA/19/TA/AD5/12.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/09/2019) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Information Technology Officer - Network Administrator, System Administrator Ref: eu-LISA/19/TA/AD5/12.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/09/2019) (09/08/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) 
-	Head of Department for Skills and Labour Market-Ref: Cedefop/2019/03/AD
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 12 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 15:00   (ώρα Ελλάδος -CET+1)).             title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) - Head of Department for Skills and Labour Market-Ref: Cedefop/2019/03/AD (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 12 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος -CET+1)). (09/08/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
Administrative Assistant (AST 3)- Ref: EASO/2019/TA/015
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Αυγούστου, 2019 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) Administrative Assistant (AST 3)- Ref: EASO/2019/TA/015 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Αυγούστου, 2019 ώρα 13:00) (09/08/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
-	Head of Finance and Procurement Unit (AD 10) - Ref: EASO/2019/TA/016
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Σεπτεμβρίου, 2019 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) - Head of Finance and Procurement Unit (AD 10) - Ref: EASO/2019/TA/016 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Σεπτεμβρίου, 2019 ώρα 13:00) (09/08/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
-Temporary Agent (M/F)
Scientific Officer – New Approach Methods-Ref.: ECHA/ TA/2019/009
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/08/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) -Temporary Agent (M/F) Scientific Officer – New Approach Methods-Ref.: ECHA/ TA/2019/009 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/08/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (23/07/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST
Procurement Officer (AD5)
Reference: 19/EJ/04-  
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/09/2019, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST Procurement Officer (AD5) Reference: 19/EJ/04- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/09/2019, ώρα 24:00 CET) (23/07/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων
EU Agency for large-scale IT systems

Ι) Data Protection Assistant 
- Ref: eu-LISA/19/CA/FGIII/9.1
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/08/2019

ΙΙ) Senior Capability Building Officer
- Ref: eu-LISA/19/TA/AD7/10.1
 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:16/09/2019

ΙΙΙ) Procurement Officer
- Ref: eu-LISA/19/TA/AD5/11.1
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/09/2019 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems Ι) Data Protection Assistant - Ref: eu-LISA/19/CA/FGIII/9.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/08/2019 ΙΙ) Senior Capability Building Officer - Ref: eu-LISA/19/TA/AD7/10.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:16/09/2019 ΙΙΙ) Procurement Officer - Ref: eu-LISA/19/TA/AD5/11.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/09/2019 (23/07/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης-
European Agency for Safety and Health at Work
- Quality Human Resources Officer (CA FG III).
 Ref: EUOSHA/AD/19/03
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 16/08/2019 ώρα 23:00) 
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- European Agency for Safety and Health at Work - Quality Human Resources Officer (CA FG III). Ref: EUOSHA/AD/19/03 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 16/08/2019 ώρα 23:00) (23/07/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης-
Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking  
-  Scientific Operations Coordinator Temporary Agent (M/F)/Grade: AD 8
 Ref.: IMI2/2019/TA/003
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Σεπτεμβρίου, 2019 ώρα 23:59) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking - Scientific Operations Coordinator Temporary Agent (M/F)/Grade: AD 8 Ref.: IMI2/2019/TA/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Σεπτεμβρίου, 2019 ώρα 23:59) (23/07/2019)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 26/08/2019
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων
EU Agency for large-scale IT systems
 Human Resources Officer 
- Ref: eu-LISA/19/TA/AD5/7.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/08/2019)

 Information Technology Officer - Architecture
- Ref: eu-LISA/19/CA/FGIV/6.1

 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/07/2019
 title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 26/08/2019 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems Human Resources Officer - Ref: eu-LISA/19/TA/AD5/7.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/08/2019) Information Technology Officer - Architecture - Ref: eu-LISA/19/CA/FGIV/6.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/07/2019 (22/07/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)
On-site Inspection Team Leader Grade: AD8-  Ref.: SRB/AD/2019/004
   (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 09-09-2019 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) On-site Inspection Team Leader Grade: AD8- Ref.: SRB/AD/2019/004 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 09-09-2019 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) (22/07/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
Temporary Agent (M/F) - Grade: AD 10
Head of Unit - Information Systems and Data Management
Ref.: ECHA/ TA/2019/008
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/09/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Temporary Agent (M/F) - Grade: AD 10 Head of Unit - Information Systems and Data Management Ref.: ECHA/ TA/2019/008 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/09/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (22/07/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network 
and Information Security Agency)
 Legal-Policy Officer - Ref. ENISA- TA59-AD-2019-10   
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/07/2019 16h00 ώρα Ελλάδος) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency) Legal-Policy Officer - Ref. ENISA- TA59-AD-2019-10 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/07/2019 16h00 ώρα Ελλάδος) (12/07/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
Senior Liaison Officer
Ref: -LISA/19/TA/ AD7/8.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/08/2019)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Senior Liaison Officer Ref: -LISA/19/TA/ AD7/8.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/08/2019) (12/07/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Personal Assistant to the Executive Director (AST2)
 Ref: EMSA/AST/2019/06
 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 03/07/2019) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Personal Assistant to the Executive Director (AST2) Ref: EMSA/AST/2019/06 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 03/07/2019) (21/06/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network 
and Information Security Agency)
Procurement-Contract Management Team Coordinator (TA/AD8). 
Ref. ENISA-TA30-AD-2019-12   
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/06/2019 16h00 ώρα Ελλάδος)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency) Procurement-Contract Management Team Coordinator (TA/AD8). Ref. ENISA-TA30-AD-2019-12 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/06/2019 16h00 ώρα Ελλάδος) (29/05/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
Contract Agent FG IV (M/F)
Project and Service Management Officer
Ref.: ECHA/CA/IV/2019/004
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/06/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Contract Agent FG IV (M/F) Project and Service Management Officer Ref.: ECHA/CA/IV/2019/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/06/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (29/05/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network 
and Information Security Agency)
Lead Policy Officer-Cybersecurity Certification
  Ref. ENISA-TA55-AD-2019-07
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/06/2019 16h00 ώρα Ελλάδος)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency) Lead Policy Officer-Cybersecurity Certification Ref. ENISA-TA55-AD-2019-07 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/06/2019 16h00 ώρα Ελλάδος) (24/05/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων- 
EASO (European Asylum Support Office
-     EASO/2019/CA/004 – COI Portal Officer – FG IV 
 
-     EASO/2019/TA/018 – ICT Assistant – Business Analyst – AST 3 
 
-     EASO/2019/TA/017 – Certification Officer / Didactic Officer – AD 5 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Μαΐου, 2019 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office - EASO/2019/CA/004 – COI Portal Officer – FG IV - EASO/2019/TA/018 – ICT Assistant – Business Analyst – AST 3 - EASO/2019/TA/017 – Certification Officer / Didactic Officer – AD 5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Μαΐου, 2019 ώρα 13:00) (14/05/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
-Configuration and Deployment Officer for CISE (FGIV
 Ref: EMSA/CA/2019/04
 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07/06/2019) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) -Configuration and Deployment Officer for CISE (FGIV Ref: EMSA/CA/2019/04 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07/06/2019) (14/05/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
Regulatory Officer – Supply Chain Communication, AD 6- Temporary Agent (M/F)
 Ref.: ECHA/TA/2019/005
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/06/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Regulatory Officer – Supply Chain Communication, AD 6- Temporary Agent (M/F) Ref.: ECHA/TA/2019/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/06/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (14/05/2019)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 27/05/2019-
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
Supervision Officer (IT Profile) (AD5)-
Reference: ESMA/2019/VAC04/AD5
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/05/2019)
 title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 27/05/2019- Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Supervision Officer (IT Profile) (AD5)- Reference: ESMA/2019/VAC04/AD5 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/05/2019) (24/04/2019)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 16/025/2019.
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
 – ICT Officer – Project Manager FG IV- Ref: EASO/2019/CA/005
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Μαΐου, 2019 ώρα 13:00) title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 16/025/2019. Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – ICT Officer – Project Manager FG IV- Ref: EASO/2019/CA/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Μαΐου, 2019 ώρα 13:00) (10/04/2019)
Προγράμματα πρακτικής άσκησης - BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications title= Προγράμματα πρακτικής άσκησης - BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications (08/04/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
 Research Assistant
Ref: -LISA/19/TA/AST3/5.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/04/03/2019)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Research Assistant Ref: -LISA/19/TA/AST3/5.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/04/03/2019) (05/04/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
 – Security Officer (AD 5) -Ref: EASO/2019/CA/002
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Απριλίου, 2019 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Security Officer (AD 5) -Ref: EASO/2019/CA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Απριλίου, 2019 ώρα 13:00) (05/04/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
- Test Designer for FRONTEX (FGIII)
 Ref: EMSA/CA/2019/01
( Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 02/05/2019)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) - Test Designer for FRONTEX (FGIII) Ref: EMSA/CA/2019/01 ( Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 02/05/2019) (05/04/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
-Administrative Officer for CISE (FGIII)
 Ref: EMSA/CA/2019/02-
 Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 02/05/2019
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) -Administrative Officer for CISE (FGIII) Ref: EMSA/CA/2019/02- Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 02/05/2019 (03/04/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Operations Officer (AD 6)
 Ref: EASO/2019/TA/013
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Απριλίου, 2019 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Operations Officer (AD 6) Ref: EASO/2019/TA/013 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Απριλίου, 2019 ώρα 13:00) (28/03/2019)
 Προκήρυξη διαδικασίας επιλογής προσωπικού- 
Translation Centre 
CDT-ACIII-2019/01 - Workflow Support Agents
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 17/04/2019) title= Προκήρυξη διαδικασίας επιλογής προσωπικού- Translation Centre CDT-ACIII-2019/01 - Workflow Support Agents (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 17/04/2019) (28/03/2019)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων για τη θέση EASO/2019/TA/009 μέχρι 24/05/2019
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων- 
EASO (European Asylum Support Office)
1.    EASO/2019/TA/008 – Vacancy Notice – Senior Reception Officer/Senior Vulnerability Officer (AD 7)
2.    EASO/2019/TA/009 – Vacancy Notice – Senior Asylum Process Officer/Senior Dublin Officer (AD 7) –
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Απριλίου, 2019 ώρα 13:00) title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων για τη θέση EASO/2019/TA/009 μέχρι 24/05/2019 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office) 1. EASO/2019/TA/008 – Vacancy Notice – Senior Reception Officer/Senior Vulnerability Officer (AD 7) 2. EASO/2019/TA/009 – Vacancy Notice – Senior Asylum Process Officer/Senior Dublin Officer (AD 7) – (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Απριλίου, 2019 ώρα 13:00) (28/03/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Procurement Officer – AD 5 
Ref: EASO/2019/TA/007
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25 Μαρτίου, 2019 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Procurement Officer – AD 5 Ref: EASO/2019/TA/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25 Μαρτίου, 2019 ώρα 13:00) (22/03/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -
FRA (EU Agency for Fundamental Rights)
-Press and Media Officer / Function Group IV-
 Ref. CA-PREDIA-FGIV-2019
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 01/04/2019 ώρα 13:00(ώρα Βιέννης)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - FRA (EU Agency for Fundamental Rights) -Press and Media Officer / Function Group IV- Ref. CA-PREDIA-FGIV-2019 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 01/04/2019 ώρα 13:00(ώρα Βιέννης)) (07/03/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Head of Training Curriculum Sector (AD 8)
 Ref: EASO/2019/ TA/002
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11 Μαρτίου, 2019 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of Training Curriculum Sector (AD 8) Ref: EASO/2019/ TA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11 Μαρτίου, 2019 ώρα 13:00) (01/03/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Research Assistant – Data Analysis – AST 4    
     Ref: EASO/2019/ TA/001
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11 Μαρτίου, 2019 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Research Assistant – Data Analysis – AST 4 Ref: EASO/2019/ TA/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11 Μαρτίου, 2019 ώρα 13:00) (01/03/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
Policy Officer (Markets Profile) FGIV-Reference: ESMA/2019/VAC01/FGIV
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/04/2019) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Policy Officer (Markets Profile) FGIV-Reference: ESMA/2019/VAC01/FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/04/2019) (01/03/2019)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων- 
EASO (European Asylum Support Office)
Ι -    EASO/2019/TA/003 – Administrative Assistant – AST 1
ΙΙ - EASO/2019/TA/004 – Administrative Assistant (Financial Verifying Agent, Procurement or HR) – AST 3
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06 Μαρτίου, 2019 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office) Ι - EASO/2019/TA/003 – Administrative Assistant – AST 1 ΙΙ - EASO/2019/TA/004 – Administrative Assistant (Financial Verifying Agent, Procurement or HR) – AST 3 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06 Μαρτίου, 2019 ώρα 13:00) (28/02/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
General Services Officer-Ref: eu-LISA/19/TA/AD7/2.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/03/2019)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems General Services Officer-Ref: eu-LISA/19/TA/AD7/2.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/03/2019) (27/02/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency)
LEAD EXPERTS CERTIFICATION (TA/AD 12) – 3 θέσεις 
 Ref. ENISA- TA-AD-2019-01 - Location: Athens, Greece
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/03/2019 16h00 ώρα Ελλάδος)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency) LEAD EXPERTS CERTIFICATION (TA/AD 12) – 3 θέσεις Ref. ENISA- TA-AD-2019-01 - Location: Athens, Greece (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/03/2019 16h00 ώρα Ελλάδος) (27/02/2019)
Προκήρυξη  διαδικασίας επιλογής 5 Εκτάκτων Υπαλλήλων για το Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης (ΟΙΒ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:28/02/2019 title= Προκήρυξη διαδικασίας επιλογής 5 Εκτάκτων Υπαλλήλων για το Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης (ΟΙΒ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:28/02/2019 (20/02/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)

-DATA SCIENCE EXPERT, Grade: AD5-Ref.: SRB/AD/2019/001
  (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 11-03-2019 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) -DATA SCIENCE EXPERT, Grade: AD5-Ref.: SRB/AD/2019/001 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 11-03-2019 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) (18/02/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)
-SENIOR BANK RESOLUTION EXPERT, Grade: AD8- Ref.: SRB/AD/2019/003
 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 13-03-2019 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) -SENIOR BANK RESOLUTION EXPERT, Grade: AD8- Ref.: SRB/AD/2019/003 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 13-03-2019 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) (18/02/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)-
- IT Lead Architect Temporary Agent (M/F) - Grade: AD 6-Ref.: ECHA/TA/2019/001
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/02/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)- - IT Lead Architect Temporary Agent (M/F) - Grade: AD 6-Ref.: ECHA/TA/2019/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/02/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (07/02/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency)
NIS OFFICER Location: Athens, Greece
  Ref. ENISA-CA-IV-2018-09
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/02/2019 16:00 ώρα Ελλάδος)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency) NIS OFFICER Location: Athens, Greece Ref. ENISA-CA-IV-2018-09 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/02/2019 16:00 ώρα Ελλάδος) (28/01/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Maritime Support Services Officer with IT background (FGIV)-Ref: EMSA/CA/2018/07
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 25/02/2019) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Maritime Support Services Officer with IT background (FGIV)-Ref: EMSA/CA/2018/07 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 25/02/2019) (25/01/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
-IT Operations Officer FGIV
-Project Officer Energy Support FGIV
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου, 2019) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) -IT Operations Officer FGIV -Project Officer Energy Support FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου, 2019) (23/01/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
Translation Centre -Chief Accounting Officer - Grading: AD7-AD9
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 12/02/2019)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- Translation Centre -Chief Accounting Officer - Grading: AD7-AD9 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 12/02/2019) (23/01/2019)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης-
Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking
 Writer/Editor Temporary Agent (M/F) Grade: AD 5
Ref.: IMI2/2019/TA/001
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Φεβρουαρίου, 2019 ώρα 23:59) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking Writer/Editor Temporary Agent (M/F) Grade: AD 5 Ref.: IMI2/2019/TA/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Φεβρουαρίου, 2019 ώρα 23:59) (23/01/2019)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
- Legal Advisor Temporary Agent (M/F) Grade: AD 5
   Ref.: ECHA/TA/2019/002
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/02/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) - Legal Advisor Temporary Agent (M/F) Grade: AD 5 Ref.: ECHA/TA/2019/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/02/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (23/01/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)
Project Officer- Communications and Information Systems- Temporary agent post (AD10)
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/01/2019)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Project Officer- Communications and Information Systems- Temporary agent post (AD10) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/01/2019) (08/01/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency
HR Assistant - Temporary agent post (AST5)
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/01/2019)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency HR Assistant - Temporary agent post (AST5) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/01/2019) (08/01/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)- 
Project Officer SESAR Collaborative- Temporary agent post (AD10) N.A.
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/01/2019)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)- Project Officer SESAR Collaborative- Temporary agent post (AD10) N.A. (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/01/2019) (08/01/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
-Financial Officer
-Project Officer Defence Database Support
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 7 Ιανουαρίου, 2019) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) -Financial Officer -Project Officer Defence Database Support (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 7 Ιανουαρίου, 2019) (04/01/2019)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency
-	Project Officer SESAR Collaborative Projects CPS TA AD10
-	Project Officer Communications and CAT TA AD10- Information Systems
-	Project Officer Cyber Defence Technology CAT SNE AD10 equivalent
-	Project Officer Air Systems Technologies CAT SNE AD10 equivalent

Με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Ιανουαρίου, 2019
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency - Project Officer SESAR Collaborative Projects CPS TA AD10 - Project Officer Communications and CAT TA AD10- Information Systems - Project Officer Cyber Defence Technology CAT SNE AD10 equivalent - Project Officer Air Systems Technologies CAT SNE AD10 equivalent Με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Ιανουαρίου, 2019 (04/01/2019)
Show details for [<a class="linksblue3">2018</a>]2018
Show details for [<a class="linksblue3">2017</a>]2017
Show details for [<a class="linksblue3">2016</a>]2016
Show details for [<a class="linksblue3">2015</a>]2015
Show details for [<a class="linksblue3">2014</a>]2014
Show details for [<a class="linksblue3">2013</a>]2013
Show details for [<a class="linksblue3">2012</a>]2012
Show details for [<a class="linksblue3">2011</a>]2011
Show details for [<a class="linksblue3">2010</a>]2010


CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/07/2020 02:51:18 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού