Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Show details for [<a class="linksblue3">2020</a>]2020
Show details for [<a class="linksblue3">2019</a>]2019
Hide details for [<a class="linksblue3">2018</a>]2018
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -
FRA (EU Agency for Fundamental Rights)-Personal assistant to the Director 
Reference: FRA-TA-PADIR2-AST4-2018
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 09/01/2019 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - FRA (EU Agency for Fundamental Rights)-Personal assistant to the Director Reference: FRA-TA-PADIR2-AST4-2018 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 09/01/2019 ώρα 13:00) (20/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA
- Scientific officers - Toxicology - Contract Agent FG IV (M/F) (Jointly with EFSA)- Ref.: EFSA-ECHA/F/4/2018/01
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/01/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA - Scientific officers - Toxicology - Contract Agent FG IV (M/F) (Jointly with EFSA)- Ref.: EFSA-ECHA/F/4/2018/01 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/01/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (20/12/2018)
Προκήρυξη  διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στη Γενική  Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Clinical Psychologist  Temporary staff - AD 9 - ORG.1.E Healthcare and Social Services - Medical Service- Ref: CONS/TA-AD/133
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14 Ιανουαρίου, 2019) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Clinical Psychologist Temporary staff - AD 9 - ORG.1.E Healthcare and Social Services - Medical Service- Ref: CONS/TA-AD/133 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14 Ιανουαρίου, 2019) (20/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων- 
EASO (European Asylum Support Office)
EASO/2018/TA/020 – Policy Officer – AD 6
 EASO/2018/TA/021 – Head of Sector – Courts and Tribunals – AD 8
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Ιανουαρίου, 2019 ώρα 13:00
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office) EASO/2018/TA/020 – Policy Officer – AD 6 EASO/2018/TA/021 – Head of Sector – Courts and Tribunals – AD 8 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Ιανουαρίου, 2019 ώρα 13:00 (20/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων
EASA (European Aviation Safety Agency) 
-Aviation Security & Intelligence Expert (AD 6)- Ref: EASA/AD/2018/012
-Sustainability Officer (AD 6) -Ref: EASA/AD/2018/013
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/01/2019) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) -Aviation Security & Intelligence Expert (AD 6)- Ref: EASA/AD/2018/012 -Sustainability Officer (AD 6) -Ref: EASA/AD/2018/013 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/01/2019) (20/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων- 
EASO (European Asylum Support Office)
-	EASO/2018/TA/022 - ICT Security Assistant (AST 4)

-	EASO/2018/CA/004 – Editor (FG IV)

-	EASO/2018/CA/005 – Administrative Assistant (FG II) 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Ιανουαρίου, 2019 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office) - EASO/2018/TA/022 - ICT Security Assistant (AST 4) - EASO/2018/CA/004 – Editor (FG IV) - EASO/2018/CA/005 – Administrative Assistant (FG II) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Ιανουαρίου, 2019 ώρα 13:00) (19/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Training Officer (AD 6)- Ref: EASO/2018/ CA/008
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Ιανουαρίου, 2018 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Training Officer (AD 6)- Ref: EASO/2018/ CA/008 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Ιανουαρίου, 2018 ώρα 13:00) (19/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
Operations Officer (FGIV)- Ref: EASO/2018/ CA/007
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Ιανουαρίου, 2018 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) Operations Officer (FGIV)- Ref: EASO/2018/ CA/007 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Ιανουαρίου, 2018 ώρα 13:00) (19/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
 – Head of ICT Unit (AD 10)-Ref: EASO/2017/ TA/018
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Ιανουαρίου, 2018 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of ICT Unit (AD 10)-Ref: EASO/2017/ TA/018 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Ιανουαρίου, 2018 ώρα 13:00) (19/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Head of General Affairs Unit (AD 10)-Ref: EASO/2017/ TA/017
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01 Φεβρουαρίου, 2018 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of General Affairs Unit (AD 10)-Ref: EASO/2017/ TA/017 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01 Φεβρουαρίου, 2018 ώρα 13:00) (19/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service)
στην Ακτή Ελεφαντοστού.
Αρ. θέσης: 298778
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01 Φεβρουαρίου 2019, (12.00 ώρα Βρυξελλών)  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) στην Ακτή Ελεφαντοστού. Αρ. θέσης: 298778 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01 Φεβρουαρίου 2019, (12.00 ώρα Βρυξελλών) (14/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EEAS (European External Action Service)-	Administrator – Desk Officer: Pacific Sector at ASIAPAC.5 Division.
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 7 Ιανουαρίου 2019 (12:00 (ώρα Βρυξελλών) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EEAS (European External Action Service)- Administrator – Desk Officer: Pacific Sector at ASIAPAC.5 Division. (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 7 Ιανουαρίου 2019 (12:00 (ώρα Βρυξελλών) (14/12/2018)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 31/01/2019

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service)
για την Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη.
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:07 Δεκεμβρίου 2018, (12.00 ώρα Βρυξελλών) 
 title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 31/01/2019 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) για την Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:07 Δεκεμβρίου 2018, (12.00 ώρα Βρυξελλών) (14/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Project Officer for Marine Equipment (AD5)- Ref: EMSA/AD/2018/06
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 09/01/2019)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Project Officer for Marine Equipment (AD5)- Ref: EMSA/AD/2018/06 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 09/01/2019) (14/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) 
Head of Finance and Procurement Department (AD 10) 
 Reference: EASA/AD/2018/011
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11-01-2019 – ώρα 23:55)
  	 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Head of Finance and Procurement Department (AD 10) Reference: EASA/AD/2018/011 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11-01-2019 – ώρα 23:55) (11/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Head of Unit ‘Ship Safety’ (AD10)- Ref: EMSA/AD/2018/04
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 08/01/2019)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Head of Unit ‘Ship Safety’ (AD10)- Ref: EMSA/AD/2018/04 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 08/01/2019) (11/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
Corporate Finance and Reporting Team Leader(AD9)
Reference: ESMA/2018/VAC17/AD9
Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/01/2019 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Corporate Finance and Reporting Team Leader(AD9) Reference: ESMA/2018/VAC17/AD9 Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/01/2019 (11/12/2018)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
ICT Operations and Support Team Leader AD8-Reference: ESMA/2018/VAC18/AD8
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/01/2019) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA ICT Operations and Support Team Leader AD8-Reference: ESMA/2018/VAC18/AD8 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/01/2019) (10/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency
Technical Cooperation Operations Manager (FG IV) -Reference: EASA/IV/2018/004
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14-01-2019 – ώρα 23:55)
  	 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency Technical Cooperation Operations Manager (FG IV) -Reference: EASA/IV/2018/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14-01-2019 – ώρα 23:55) (10/12/2018)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
ICT OFFICER (AD5)- Reference: ESMA/2018/VAC14/AD5
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/01/2019) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA ICT OFFICER (AD5)- Reference: ESMA/2018/VAC14/AD5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/01/2019) (29/11/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)-
Policy Assistant to the Chair, Grade: AD8-  Ref.: SRB/AD/2018/013
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 17-12-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών).
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)- Policy Assistant to the Chair, Grade: AD8- Ref.: SRB/AD/2018/013 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 17-12-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών). (27/11/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency)-Executive Director (Temporary Agent - Grade AD 14).
  Ref. ENISA- COM/2018/20032
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/11/2018 16h00 ώρα Ελλάδος) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency)-Executive Director (Temporary Agent - Grade AD 14). Ref. ENISA- COM/2018/20032 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/11/2018 16h00 ώρα Ελλάδος) (23/11/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων- 
EASO (European Asylum Support Office)
-	EASO/2018/TA/013 – Head of Payroll and Entitlements Sector (AD 8)
-	EASO/2018/TA/012 – Head of Training Operations (AD 8)
-	EASO/2018/TA/015 – Research Assistant (AST 4) 
 ( Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10 Δεκεμβρίου, 2018 ώρα 13:00)
-	EASO/2018/TA/016– – Operations Officer – Resettlement (AD 6)
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Δεκεμβρίου, 2018 ώρα) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office) - EASO/2018/TA/013 – Head of Payroll and Entitlements Sector (AD 8) - EASO/2018/TA/012 – Head of Training Operations (AD 8) - EASO/2018/TA/015 – Research Assistant (AST 4) ( Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10 Δεκεμβρίου, 2018 ώρα 13:00) - EASO/2018/TA/016– – Operations Officer – Resettlement (AD 6) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Δεκεμβρίου, 2018 ώρα) (13/11/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Project Officer for Accident Investigation
 Ref: EMSA/AD/2018/03
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10 Δεκεμβρίου, 2018) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Project Officer for Accident Investigation Ref: EMSA/AD/2018/03 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10 Δεκεμβρίου, 2018) (13/11/2018)
Προκήρυξη  διαδικασίας επιλογής Εκτάκτων Υπαλλήλων για τη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας – Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ref.: COM/TA/MARE/18/AD8 
 Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 12/12/2018
 title= Προκήρυξη διαδικασίας επιλογής Εκτάκτων Υπαλλήλων για τη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας – Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ref.: COM/TA/MARE/18/AD8 Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 12/12/2018 (13/11/2018)
Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 05/11/2018

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)
-Head of Unit Single Resolution Fund Grade: AD10 - Ref.: SRB/AD/2018/010
 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 22-10-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) title= Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 05/11/2018 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) -Head of Unit Single Resolution Fund Grade: AD10 - Ref.: SRB/AD/2018/010 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 22-10-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) (01/11/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
- Director of Risk Management Temporary Agent (M/F) Grade: AD 13
 Ref.: ECHA/TA/2018/005
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/11/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) - Director of Risk Management Temporary Agent (M/F) Grade: AD 13 Ref.: ECHA/TA/2018/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/11/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (01/11/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
- Head of Unit Temporary Agent (M/F) Grade: AD 10
   Ref.: ECHA/TA/2018/006
  Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/11/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) - Head of Unit Temporary Agent (M/F) Grade: AD 10 Ref.: ECHA/TA/2018/006 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/11/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) (01/11/2018)
Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 05/12/2018.
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)
HR Expert Grade: AD6-  Ref.: SRB/AD/2018/012
 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 21-11-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) title= Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 05/12/2018. Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) HR Expert Grade: AD6- Ref.: SRB/AD/2018/012 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 21-11-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) (01/11/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) 
Technical Cooperation Project Assistant (FG III) - Reference: EASA/III/2018/002
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28-11-2018 – ώρα 23:55)
  	 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Technical Cooperation Project Assistant (FG III) - Reference: EASA/III/2018/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28-11-2018 – ώρα 23:55) (01/11/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office
-	Finance and Administration Officer – AD 5
       Ref: EASO/2018/TA/014
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Δεκεμβρίου, 2018 ώρα 13:00 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office - Finance and Administration Officer – AD 5 Ref: EASO/2018/TA/014 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Δεκεμβρίου, 2018 ώρα 13:00 (01/11/2018)
 Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβλής αιτήσεων μέχρι 07/01/2019
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων
EASA (European Aviation Safety Agency) 
-Head of Human Resources Department (AD 10) (F/M)- Ref: EASA/AD/2018/009
-Head of Communication Department (AD 10) (F/M)- Ref: EASA/AD/2018/010
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/11/2018)
 title= Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβλής αιτήσεων μέχρι 07/01/2019 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) -Head of Human Resources Department (AD 10) (F/M)- Ref: EASA/AD/2018/009 -Head of Communication Department (AD 10) (F/M)- Ref: EASA/AD/2018/010 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/11/2018) (01/11/2018)
Πααράταση ημερομηνίας λήξης Υποβολής αιτήσεων μέχρι 
19 Νοεμβρίου και 03 Δεκεμβρίου 2018, αντίστοιχα

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων
EU Agency for large-scale IT systems
- Document and Records Management Officer
Ref: eu-LISA/18/ TA/AD5/23.1
-Legal Officer
 Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/24.1        
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/11/2018) title= Πααράταση ημερομηνίας λήξης Υποβολής αιτήσεων μέχρι 19 Νοεμβρίου και 03 Δεκεμβρίου 2018, αντίστοιχα Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems - Document and Records Management Officer Ref: eu-LISA/18/ TA/AD5/23.1 -Legal Officer Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/24.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/11/2018) (19/10/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
-	Project officer 
-	IT Security Administrator

Με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018


-	Project Officer CDP Implementation 

-	Project Officer Contracted Solutions &ETE CPS Support

-	Project Officer Coordinated Annual Review on CPS Defence (CARD)- 2 Θέσεις

-	Project Officer Energy and Environment Systems ESI (SNE - AD10 )- 2 Θέσεις

-	Programme Management and Corporate Projects CSD Officer
Record Manager CSD

Με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Νοεμβρίου, 2018 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) - Project officer - IT Security Administrator Με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 - Project Officer CDP Implementation - Project Officer Contracted Solutions &ETE CPS Support - Project Officer Coordinated Annual Review on CPS Defence (CARD)- 2 Θέσεις - Project Officer Energy and Environment Systems ESI (SNE - AD10 )- 2 Θέσεις - Programme Management and Corporate Projects CSD Officer Record Manager CSD Με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Νοεμβρίου, 2018 (19/10/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications
Project/Programme Management Support Officer (Contract Agents – Function Group IV-  Ref. BEREC/2018/06 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/11/2018, ώρα 12:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications Project/Programme Management Support Officer (Contract Agents – Function Group IV- Ref. BEREC/2018/06 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/11/2018, ώρα 12:00 CET) (19/10/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation)
Junior Specialists in Human Capital Development (HCD) – (CA FG IV) 
 
     Ref:  ETF/REC/18/03
     
         Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 04/11/2018
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation) Junior Specialists in Human Capital Development (HCD) – (CA FG IV) Ref: ETF/REC/18/03 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 04/11/2018 (19/10/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST
Judicial Cooperation Advisor (AD5) 
Reference: 18/EJ/09
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/11/2018, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST Judicial Cooperation Advisor (AD5) Reference: 18/EJ/09 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/11/2018, ώρα 24:00 CET) (19/10/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST
National Desk Assistant (France) (AST2) 
Reference: 18/EJ/10
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/11/2018, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST National Desk Assistant (France) (AST2) Reference: 18/EJ/10 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/11/2018, ώρα 24:00 CET) (19/10/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) 
-Development Assurance and Safety Assessment (DASA) Expert (AD 6) (Flight Controls and Model Based Development) Reference: EASA/AD/2018/008
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02-11-2018 – ώρα 23:55 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) -Development Assurance and Safety Assessment (DASA) Expert (AD 6) (Flight Controls and Model Based Development) Reference: EASA/AD/2018/008 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02-11-2018 – ώρα 23:55 (18/10/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)
ACCOUNTANT: AD6-  Ref.: SRB/AD/2018/011
 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 05-11-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) ACCOUNTANT: AD6- Ref.: SRB/AD/2018/011 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 05-11-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) (18/10/2018)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 13/11/2018
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems- SharePoint Development Officer  
Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/19.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/10/2018)
 title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 13/11/2018 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems- SharePoint Development Officer Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/19.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/10/2018) (17/10/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA
Project Officer for the RPAS Data Centre (AD5)-Ref: EMSA/AD/2018/04
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 12 Νοεμβρίου, 2018) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA Project Officer for the RPAS Data Centre (AD5)-Ref: EMSA/AD/2018/04 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 12 Νοεμβρίου, 2018) (17/10/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων
EASA (European Aviation Safety Agency
Research Officer (AD 6) (F/M)- Ref: EASA/AD/2018/006
 Αir Operations Officer (UAS) (AD 6) (F/M)-Ref: EASA/AD/2018/007
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/10/2018) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency Research Officer (AD 6) (F/M)- Ref: EASA/AD/2018/006 Αir Operations Officer (UAS) (AD 6) (F/M)-Ref: EASA/AD/2018/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/10/2018) (28/09/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Administrative-Finance Assistant (AST 3) 
Ref: EASO/2018/ TA/002 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Administrative-Finance Assistant (AST 3) Ref: EASO/2018/ TA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00) (28/09/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Reporting Officer (FG IV)
Ref: EASO/2018/ CA/003 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Reporting Officer (FG IV) Ref: EASO/2018/ CA/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00) (28/09/2018)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Medical Advisor (MedCOI) (AD 7)
Ref: EASO/2018/TA/007
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Medical Advisor (MedCOI) (AD 7) Ref: EASO/2018/TA/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00) (28/09/2018)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Head of Human Resources Unit (AD 10)
Ref: EASO/2018/TA/009
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of Human Resources Unit (AD 10) Ref: EASO/2018/TA/009 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00 (28/09/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
–	Head of Finance and Procurement Unit (AD 10)
 Ref: EASO/2018/TA/011
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of Finance and Procurement Unit (AD 10) Ref: EASO/2018/TA/011 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00) (28/09/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Head of Training Unit (AD 10)
 Ref: EASO/2018/TA/010
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of Training Unit (AD 10) Ref: EASO/2018/TA/010 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00 (19/09/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency
-	Project officer PESCO
-	Policy Officer Defence Industry Engagement
-	Project Officer SES Policy
-	Procurement and Contract Officer
-	Deputy Accountant
-	HR Assistant
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Σεπτεμβρίου, 2018 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency - Project officer PESCO - Policy Officer Defence Industry Engagement - Project Officer SES Policy - Procurement and Contract Officer - Deputy Accountant - HR Assistant Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Σεπτεμβρίου, 2018 (13/09/2018)
Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 29/10/2018

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων
EU Agency for large-scale IT systems
 - Research Officer 
Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/21.1
-Communication and Information Assistant
 Ref: eu-LISA/18/CA/FGIII/22.1         
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/10/2018) title= Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 29/10/2018 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems - Research Officer Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/21.1 -Communication and Information Assistant Ref: eu-LISA/18/CA/FGIII/22.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/10/2018) (10/09/2018)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
-Scientific Officer – Dissemination of Information on Chemicals - Temporary Agent (M/F)- Grade: AD 5

Ref.: ECHA/TA/2018/004

  Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/09/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) -Scientific Officer – Dissemination of Information on Chemicals - Temporary Agent (M/F)- Grade: AD 5 Ref.: ECHA/TA/2018/004 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/09/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) (07/09/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
HEAD OF SUPERVISION DEPARTMENT- Ref: ESMA/2018/VAC15/AD12
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/10/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA HEAD OF SUPERVISION DEPARTMENT- Ref: ESMA/2018/VAC15/AD12 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/10/2018) (04/09/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications-HR Support Officers at the BEREC Office
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/09/2018, ώρα 12:00 CET)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications-HR Support Officers at the BEREC Office (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/09/2018, ώρα 12:00 CET) (04/09/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST- National Desk Assistant (The Netherlands) (AST 2) 
Reference: 18/EJ/08
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2018, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- National Desk Assistant (The Netherlands) (AST 2) Reference: 18/EJ/08 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2018, ώρα 24:00 CET) (04/09/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
 – Head of Department of Operations (AD 12) 
 Ref: EASO/2018/TA/006
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24 Σεπτεμβρίου, 2018 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of Department of Operations (AD 12) Ref: EASO/2018/TA/006 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24 Σεπτεμβρίου, 2018 ώρα 13:00) (30/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων
EU Agency for large-scale IT systems
-HR Assistant-  Ref: eu-LISA/18/CA/FGIII/17.1
-Quality Assurance Officer-Ref: eu-LISA/18/TA/AD5/18.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/09/2018)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems -HR Assistant- Ref: eu-LISA/18/CA/FGIII/17.1 -Quality Assurance Officer-Ref: eu-LISA/18/TA/AD5/18.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/09/2018) (30/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems-Data Protection Officer (DPO) – AD 8-  
Ref: eu-LISA/18/TA/AD8/11.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/08/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems-Data Protection Officer (DPO) – AD 8- Ref: eu-LISA/18/TA/AD8/11.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/08/2018) (23/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων
EU Agency for large-scale IT systems
-Information Security Officer-Ref: eu-LISA/18/TA/AD5/12.1
- Security Officer- Ref: eu-LISA/18/TA/AD5/13.1         
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/09/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems -Information Security Officer-Ref: eu-LISA/18/TA/AD5/12.1 - Security Officer- Ref: eu-LISA/18/TA/AD5/13.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/09/2018) (23/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency)
-ICT OFFICER (CA IV) - Ref. ENISA- CA18-IV-2018-07 -Location: Athens, Greece
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/09/2018 16h00 ώρα Ελλάδος)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency) -ICT OFFICER (CA IV) - Ref. ENISA- CA18-IV-2018-07 -Location: Athens, Greece (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/09/2018 16h00 ώρα Ελλάδος) (23/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency)
ADMINISTRATIVE ASSISTANT HELLENIC AUTHORITIES (AST 3) - Ref. ENISA-TA36-AST-2018-08 - Location: Athens, Greece
(μερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/09/2018 16h00 ώρα Ελλάδος)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency) ADMINISTRATIVE ASSISTANT HELLENIC AUTHORITIES (AST 3) - Ref. ENISA-TA36-AST-2018-08 - Location: Athens, Greece (μερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/09/2018 16h00 ώρα Ελλάδος) (23/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) 
 Flight Crew Training FSTD Expert (AD 6)- Reference: EASA/AD/2018/005
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03-09-2018 – ώρα 23:55)
  	 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Flight Crew Training FSTD Expert (AD 6)- Reference: EASA/AD/2018/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03-09-2018 – ώρα 23:55) (23/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων
EU Agency for large-scale IT systems
IT Officer-Ref: eu-LISA/18/TA/AD5/15.1
Senior IT Officer- Ref: eu-LISA/18/TA/AD7/16.1         
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/09/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems IT Officer-Ref: eu-LISA/18/TA/AD5/15.1 Senior IT Officer- Ref: eu-LISA/18/TA/AD7/16.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/09/2018) (23/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
Enterprise Project Management Officer (EPMO) Officer
Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/10.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/09/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Enterprise Project Management Officer (EPMO) Officer Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/10.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/09/2018) (22/08/2018)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
-Project Manager -Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/14.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/09/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems -Project Manager -Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/14.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/09/2018) (22/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
Information Security Officer
Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/6.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/08/2018) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Information Security Officer Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/6.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/08/2018) (22/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
Security and Business Continuity Officer
Ref: eu-LISA/18/ CA/FGIV/4.1-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/08/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Security and Business Continuity Officer Ref: eu-LISA/18/ CA/FGIV/4.1- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/08/2018) (22/08/2018)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB)

1.BUILDING MANAGER Grade: AD6-Ref.: SRB/AD/2018/007

(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10-09-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα  Βρυξελλών)

2. INTERNAL AUDITOR Grade: AD6-Ref.: SRB/AD/2018/008
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 14-09-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα  Βρυξελλών)

3. SPOKESPERSON/TEAM LEADER COMMUNICATIONS Grade: AD8-Ref.: SRB/AD/2018/009
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10-09-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα  Βρυξελλών). title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB) 1.BUILDING MANAGER Grade: AD6-Ref.: SRB/AD/2018/007 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10-09-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) 2. INTERNAL AUDITOR Grade: AD6-Ref.: SRB/AD/2018/008 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 14-09-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) 3. SPOKESPERSON/TEAM LEADER COMMUNICATIONS Grade: AD8-Ref.: SRB/AD/2018/009 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10-09-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών). (22/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
Budget Officer- Ref: eu -LISA/18/TA/AD5/5.1
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/08/2018
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Budget Officer- Ref: eu -LISA/18/TA/AD5/5.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/08/2018 (10/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency
I)	 Network and Information Security Expert (AD 6) 
    Ref. ENISA-TA48-AD-2018-03 

II)	Network and Information Security Expert (AD 5 - AD 6) 
Ref.ENISA-TA48-AD-2018-03-IAM 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/08/2018 @ 16h00 ώρα Ελλάδος
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency I) Network and Information Security Expert (AD 6) Ref. ENISA-TA48-AD-2018-03 II) Network and Information Security Expert (AD 5 - AD 6) Ref.ENISA-TA48-AD-2018-03-IAM Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/08/2018 @ 16h00 ώρα Ελλάδος (10/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA

Policy Officer (CCP Risk and Policy Profiles)-  Ref: ESMA/2018/VAC09/AD5  
 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/07/2018 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Policy Officer (CCP Risk and Policy Profiles)- Ref: ESMA/2018/VAC09/AD5 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/07/2018 (15/06/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems- Head of Unit
Ref: eu-LISA/18/TA/AD9/3.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/07/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems- Head of Unit Ref: eu-LISA/18/TA/AD9/3.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/07/2018) (15/06/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)Scientific Officer – Toxicologist 
- Temporary Agent (M/F)- Grade: AD 6
Ref.: ECHA/TA/2018/003
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/06/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)Scientific Officer – Toxicologist - Temporary Agent (M/F)- Grade: AD 6 Ref.: ECHA/TA/2018/003 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/06/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) (15/06/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
Data Programme Manager - Temporary Agent (M/F)- Grade: AD 7
Ref.: ECHA/TA/2018/002
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/06/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Data Programme Manager - Temporary Agent (M/F)- Grade: AD 7 Ref.: ECHA/TA/2018/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/06/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (15/06/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office) – Head of (Asylum Cooperation/Asylum Processes) Sector AD8         Ref: EASO/2018/TA/003
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10 Ιουλίου, 2018 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of (Asylum Cooperation/Asylum Processes) Sector AD8 Ref: EASO/2018/TA/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10 Ιουλίου, 2018 ώρα 13:00) (15/06/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
Risk Analysis Officer / Supervision Officer
  Ref: ESMA/2018/VAC12/FGIV
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/05/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Risk Analysis Officer / Supervision Officer Ref: ESMA/2018/VAC12/FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/05/2018) (22/05/2018)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)-
 – Head of Countries of Origin and Transit Sector (AD8) 
 - Ref: EASO/2018/TA/005
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Μαΐου, 2018 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- – Head of Countries of Origin and Transit Sector (AD8) - Ref: EASO/2018/TA/005 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Μαΐου, 2018 ώρα 13:00) (21/05/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST
Legal Officer (AD6) 
Reference: 18/EJ/04
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/05/2018, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST Legal Officer (AD6) Reference: 18/EJ/04 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/05/2018, ώρα 24:00 CET) (21/05/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)
Procurement Officer Grade: FG IV- Ref. No.: EIGE/CA/2018/04/FG4
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 04 Ιουνίου, 2018 ώρα 13:00 /Vilnius) 
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality) Procurement Officer Grade: FG IV- Ref. No.: EIGE/CA/2018/04/FG4 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 04 Ιουνίου, 2018 ώρα 13:00 /Vilnius) (17/05/2018)
Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης - European Maritime Safety Agency (EMSA)
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 24 Μαΐου, 2018) title= Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης - European Maritime Safety Agency (EMSA) (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 24 Μαΐου, 2018) (17/05/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
IMI (Innovative Medicines Initiative)
-Human Resources Officer- Temporary Agent (M/F)-Ref.:IMI2/2018/TA/002
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Μαΐου, 2018 ώρα 23:59) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- IMI (Innovative Medicines Initiative) -Human Resources Officer- Temporary Agent (M/F)-Ref.:IMI2/2018/TA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Μαΐου, 2018 ώρα 23:59) (17/05/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)-CLERK (2 θέσεις): Grade: AST-SC1
 Ref.: SRB/AST-SC/2018/001 -
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07-05-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών).
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)-CLERK (2 θέσεις): Grade: AST-SC1 Ref.: SRB/AST-SC/2018/001 - (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07-05-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών). (18/04/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
Legal Officer- Ref: ESMA/2018/VAC8/AD5
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/05/2018) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Legal Officer- Ref: ESMA/2018/VAC8/AD5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/05/2018) (18/04/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) -
 Flight Crew Licensing Expert (CA FG IV) (F/M)
 Reference: EASA/IV/2018/001-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14-05-2018 – ώρα 23:55)
  	 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) - Flight Crew Licensing Expert (CA FG IV) (F/M) Reference: EASA/IV/2018/001- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14-05-2018 – ώρα 23:55) (18/04/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– HR Assistant (FG III)- Ref: EASO/2018/CA/002
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Μαΐου, 2018 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – HR Assistant (FG III)- Ref: EASO/2018/CA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Μαΐου, 2018 ώρα 13:00) (18/04/2018)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
Administrative Assistant- Contract Agent (M/F) -Ref.: ECHA/CA/II/2018/001, CA FG II
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09/04/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Administrative Assistant- Contract Agent (M/F) -Ref.: ECHA/CA/II/2018/001, CA FG II (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09/04/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (03/04/2018)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EEAS (European External Action Service)
• Head of Division Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EEAS (European External Action Service) • Head of Division "Infrastructure and Safety" (BA.SI.4) (published at AD9-14/AD12) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23 Απριλίου, 2018) (27/03/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) 
 Air Operations Expert (AD 6) (F/M)   
 Reference: EASA/AD/2018/001
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05-04-2018 – ώρα 23:55)
  	 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Air Operations Expert (AD 6) (F/M) Reference: EASA/AD/2018/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05-04-2018 – ώρα 23:55) (19/03/2018)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 30/04/20187 
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
Head of Corporate Services Unit 
 eu-LISA/18/TA/AD9/1.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/04/2018)
 title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 30/04/20187 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Head of Corporate Services Unit eu-LISA/18/TA/AD9/1.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/04/2018) (19/03/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
Senior Procurement Officer   
  Reference: eu-LISA/18/TA/AD7/2.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/04/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Senior Procurement Officer Reference: eu-LISA/18/TA/AD7/2.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/04/2018) (19/03/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EEAS (European External Action Service)
Administrator – Desk officer Republic of Korea - ASIAPAC.5
(EU Staff Members: AD5-12/ Candidates from Member States: AD07)
-Vacancy notice 2018/35 – HQ - JOB ID. : 255212
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23 Μαρτίου, 2018 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EEAS (European External Action Service) Administrator – Desk officer Republic of Korea - ASIAPAC.5 (EU Staff Members: AD5-12/ Candidates from Member States: AD07) -Vacancy notice 2018/35 – HQ - JOB ID. : 255212 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23 Μαρτίου, 2018 (19/03/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα-- EEAS (European External Action Service)
-Policy Officer Training, Learning and Development - EEAS Training, Learning and Development AD
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13 Απριλίου, 2018) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα-- EEAS (European External Action Service) -Policy Officer Training, Learning and Development - EEAS Training, Learning and Development AD (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13 Απριλίου, 2018) (16/03/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency
-	Head of Unit Information Superiority-CAT-AD12
-	Project Officer Land Systems Technologies - CAT- AD11
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04 Απριλίου, 2018) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency - Head of Unit Information Superiority-CAT-AD12 - Project Officer Land Systems Technologies - CAT- AD11 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04 Απριλίου, 2018) (16/03/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA-Policy Officer (Markets profile)
 Ref: ESMA/2018/VAC4/AD5
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/03/2018) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA-Policy Officer (Markets profile) Ref: ESMA/2018/VAC4/AD5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/03/2018) (28/02/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)
ICT OPERATIONS SENIOR EXPERT - Grade: AD8- Reference: SRB/AD/2018/003
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 05-03-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) ICT OPERATIONS SENIOR EXPERT - Grade: AD8- Reference: SRB/AD/2018/003 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 05-03-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) (27/02/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 Head of Corporate Affairs Department
 Ref: ESMA/2018/VAC1/AD11-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/03/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Head of Corporate Affairs Department Ref: ESMA/2018/VAC1/AD11- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/03/2018) (27/02/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)
IT Security Administrator- (Agency’s Contractual Staff)
Vacancy notice EDA/2018/C028b
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/03/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) IT Security Administrator- (Agency’s Contractual Staff) Vacancy notice EDA/2018/C028b (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/03/2018) (15/02/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
- EEAS (European External Action Service)
-Administrator – Policy officer - Economic and Global issues - energy policy coordinator, policy lead nuclear safety – GLOBAL.2 Division.- JOB ID. : 270066
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Φεβρουαρίου, 2018 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EEAS (European External Action Service) -Administrator – Policy officer - Economic and Global issues - energy policy coordinator, policy lead nuclear safety – GLOBAL.2 Division.- JOB ID. : 270066 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Φεβρουαρίου, 2018 (15/02/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)

ICT OPERATIONS SENIOR EXPERT - Temporary agent- Reference: (SRB/AD/2018/002)
  
 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 19-02-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών.
 
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) ICT OPERATIONS SENIOR EXPERT - Temporary agent- Reference: (SRB/AD/2018/002) ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 19-02-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών. (15/02/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Maritime Support Services Officer with ICT background (FGIV)

   Ref: EMSA/CA/2017/20

   Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 09 Φεβρουαρίου, 2018
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Maritime Support Services Officer with ICT background (FGIV) Ref: EMSA/CA/2017/20 Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 09 Φεβρουαρίου, 2018 (26/01/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)
 Security Operations officer
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/02/2018) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Security Operations officer (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/02/2018) (15/01/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 HR Officer- Ref: ESMA/2017/VAC18/AD5
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/02/2018) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA HR Officer- Ref: ESMA/2017/VAC18/AD5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/02/2018) (12/01/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
Senior Legal Officer (legal or enforcement profiles)
 Ref: ESMA/2017/VAC19/AD7
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/02/2018) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Senior Legal Officer (legal or enforcement profiles) Ref: ESMA/2017/VAC19/AD7 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/02/2018) (12/01/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
Facilities Programme Officer- Temporary Agent (M/F
Ref.: ECHA/TA/2017/010, Grade: AD 6
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/02/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Facilities Programme Officer- Temporary Agent (M/F Ref.: ECHA/TA/2017/010, Grade: AD 6 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/02/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (09/01/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)-Scientific Officer-- Contract Agent (M/F) 
Ref.: ECHA/CA/IV/2017/007, Grade: FG IV
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/01/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)-Scientific Officer-- Contract Agent (M/F) Ref.: ECHA/CA/IV/2017/007, Grade: FG IV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/01/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (09/01/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
IT Officer - Contract Agent (M/F) 
Ref.: ECHA/CA/III/2017/006, Grade: FG III
 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 015/01/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) IT Officer - Contract Agent (M/F) Ref.: ECHA/CA/III/2017/006, Grade: FG III (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 015/01/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (09/01/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)
ICT LOGISTICS AND USER SUPPORT ASSISTANT Temporary agent
 Reference: SRB/ AST /2017/002
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 22-01-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών). title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) ICT LOGISTICS AND USER SUPPORT ASSISTANT Temporary agent Reference: SRB/ AST /2017/002 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 22-01-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών). (09/01/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)
 FACILITIES MANAGEMENT ASSISTANT Temporary agent
 Reference: SRB/ AST /2017/001
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 22-01-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών).
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) FACILITIES MANAGEMENT ASSISTANT Temporary agent Reference: SRB/ AST /2017/001 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 22-01-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών). (09/01/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
 – Senior Officer – Executive Support – AD7
         Ref: EASO/2017/TA/034
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04 Ιανουαρίου, 2018 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Senior Officer – Executive Support – AD7 Ref: EASO/2017/TA/034 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04 Ιανουαρίου, 2018 ώρα 13:00) (03/01/2018)
Show details for [<a class="linksblue3">2017</a>]2017
Show details for [<a class="linksblue3">2016</a>]2016
Show details for [<a class="linksblue3">2015</a>]2015
Show details for [<a class="linksblue3">2014</a>]2014
Show details for [<a class="linksblue3">2013</a>]2013
Show details for [<a class="linksblue3">2012</a>]2012
Show details for [<a class="linksblue3">2011</a>]2011
Show details for [<a class="linksblue3">2010</a>]2010


CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2020 04:50:33 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού