ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Show details for [<a class="linksblue3">2020</a>]2020
Show details for [<a class="linksblue3">2019</a>]2019
Hide details for [<a class="linksblue3">2018</a>]2018
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -
FRA (EU Agency for Fundamental Rights)-Personal assistant to the Director 
Reference: FRA-TA-PADIR2-AST4-2018
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 09/01/2019 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - FRA (EU Agency for Fundamental Rights)-Personal assistant to the Director Reference: FRA-TA-PADIR2-AST4-2018 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 09/01/2019 ώρα 13:00) (20/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA
- Scientific officers - Toxicology - Contract Agent FG IV (M/F) (Jointly with EFSA)- Ref.: EFSA-ECHA/F/4/2018/01
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/01/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA - Scientific officers - Toxicology - Contract Agent FG IV (M/F) (Jointly with EFSA)- Ref.: EFSA-ECHA/F/4/2018/01 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/01/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (20/12/2018)
Προκήρυξη  διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στη Γενική  Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Clinical Psychologist  Temporary staff - AD 9 - ORG.1.E Healthcare and Social Services - Medical Service- Ref: CONS/TA-AD/133
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14 Ιανουαρίου, 2019) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Clinical Psychologist Temporary staff - AD 9 - ORG.1.E Healthcare and Social Services - Medical Service- Ref: CONS/TA-AD/133 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14 Ιανουαρίου, 2019) (20/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων- 
EASO (European Asylum Support Office)
EASO/2018/TA/020 – Policy Officer – AD 6
 EASO/2018/TA/021 – Head of Sector – Courts and Tribunals – AD 8
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Ιανουαρίου, 2019 ώρα 13:00
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office) EASO/2018/TA/020 – Policy Officer – AD 6 EASO/2018/TA/021 – Head of Sector – Courts and Tribunals – AD 8 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Ιανουαρίου, 2019 ώρα 13:00 (20/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων
EASA (European Aviation Safety Agency) 
-Aviation Security & Intelligence Expert (AD 6)- Ref: EASA/AD/2018/012
-Sustainability Officer (AD 6) -Ref: EASA/AD/2018/013
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/01/2019) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) -Aviation Security & Intelligence Expert (AD 6)- Ref: EASA/AD/2018/012 -Sustainability Officer (AD 6) -Ref: EASA/AD/2018/013 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/01/2019) (20/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων- 
EASO (European Asylum Support Office)
-	EASO/2018/TA/022 - ICT Security Assistant (AST 4)

-	EASO/2018/CA/004 – Editor (FG IV)

-	EASO/2018/CA/005 – Administrative Assistant (FG II) 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Ιανουαρίου, 2019 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office) - EASO/2018/TA/022 - ICT Security Assistant (AST 4) - EASO/2018/CA/004 – Editor (FG IV) - EASO/2018/CA/005 – Administrative Assistant (FG II) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Ιανουαρίου, 2019 ώρα 13:00) (19/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Training Officer (AD 6)- Ref: EASO/2018/ CA/008
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Ιανουαρίου, 2018 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Training Officer (AD 6)- Ref: EASO/2018/ CA/008 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Ιανουαρίου, 2018 ώρα 13:00) (19/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
Operations Officer (FGIV)- Ref: EASO/2018/ CA/007
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Ιανουαρίου, 2018 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) Operations Officer (FGIV)- Ref: EASO/2018/ CA/007 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Ιανουαρίου, 2018 ώρα 13:00) (19/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
 – Head of ICT Unit (AD 10)-Ref: EASO/2017/ TA/018
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Ιανουαρίου, 2018 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of ICT Unit (AD 10)-Ref: EASO/2017/ TA/018 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Ιανουαρίου, 2018 ώρα 13:00) (19/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Head of General Affairs Unit (AD 10)-Ref: EASO/2017/ TA/017
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01 Φεβρουαρίου, 2018 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of General Affairs Unit (AD 10)-Ref: EASO/2017/ TA/017 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01 Φεβρουαρίου, 2018 ώρα 13:00) (19/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service)
στην Ακτή Ελεφαντοστού.
Αρ. θέσης: 298778
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01 Φεβρουαρίου 2019, (12.00 ώρα Βρυξελλών)  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) στην Ακτή Ελεφαντοστού. Αρ. θέσης: 298778 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01 Φεβρουαρίου 2019, (12.00 ώρα Βρυξελλών) (14/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EEAS (European External Action Service)-	Administrator – Desk Officer: Pacific Sector at ASIAPAC.5 Division.
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 7 Ιανουαρίου 2019 (12:00 (ώρα Βρυξελλών) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EEAS (European External Action Service)- Administrator – Desk Officer: Pacific Sector at ASIAPAC.5 Division. (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 7 Ιανουαρίου 2019 (12:00 (ώρα Βρυξελλών) (14/12/2018)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 31/01/2019

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service)
για την Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη.
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:07 Δεκεμβρίου 2018, (12.00 ώρα Βρυξελλών) 
 title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 31/01/2019 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) για την Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:07 Δεκεμβρίου 2018, (12.00 ώρα Βρυξελλών) (14/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Project Officer for Marine Equipment (AD5)- Ref: EMSA/AD/2018/06
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 09/01/2019)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Project Officer for Marine Equipment (AD5)- Ref: EMSA/AD/2018/06 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 09/01/2019) (14/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) 
Head of Finance and Procurement Department (AD 10) 
 Reference: EASA/AD/2018/011
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11-01-2019 – ώρα 23:55)
  	 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Head of Finance and Procurement Department (AD 10) Reference: EASA/AD/2018/011 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11-01-2019 – ώρα 23:55) (11/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Head of Unit ‘Ship Safety’ (AD10)- Ref: EMSA/AD/2018/04
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 08/01/2019)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Head of Unit ‘Ship Safety’ (AD10)- Ref: EMSA/AD/2018/04 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 08/01/2019) (11/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
Corporate Finance and Reporting Team Leader(AD9)
Reference: ESMA/2018/VAC17/AD9
Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/01/2019 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Corporate Finance and Reporting Team Leader(AD9) Reference: ESMA/2018/VAC17/AD9 Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/01/2019 (11/12/2018)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
ICT Operations and Support Team Leader AD8-Reference: ESMA/2018/VAC18/AD8
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/01/2019) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA ICT Operations and Support Team Leader AD8-Reference: ESMA/2018/VAC18/AD8 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/01/2019) (10/12/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency
Technical Cooperation Operations Manager (FG IV) -Reference: EASA/IV/2018/004
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14-01-2019 – ώρα 23:55)
  	 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency Technical Cooperation Operations Manager (FG IV) -Reference: EASA/IV/2018/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14-01-2019 – ώρα 23:55) (10/12/2018)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
ICT OFFICER (AD5)- Reference: ESMA/2018/VAC14/AD5
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/01/2019) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA ICT OFFICER (AD5)- Reference: ESMA/2018/VAC14/AD5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/01/2019) (29/11/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)-
Policy Assistant to the Chair, Grade: AD8-  Ref.: SRB/AD/2018/013
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 17-12-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών).
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)- Policy Assistant to the Chair, Grade: AD8- Ref.: SRB/AD/2018/013 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 17-12-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών). (27/11/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency)-Executive Director (Temporary Agent - Grade AD 14).
  Ref. ENISA- COM/2018/20032
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/11/2018 16h00 ώρα Ελλάδος) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency)-Executive Director (Temporary Agent - Grade AD 14). Ref. ENISA- COM/2018/20032 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/11/2018 16h00 ώρα Ελλάδος) (23/11/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων- 
EASO (European Asylum Support Office)
-	EASO/2018/TA/013 – Head of Payroll and Entitlements Sector (AD 8)
-	EASO/2018/TA/012 – Head of Training Operations (AD 8)
-	EASO/2018/TA/015 – Research Assistant (AST 4) 
 ( Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10 Δεκεμβρίου, 2018 ώρα 13:00)
-	EASO/2018/TA/016– – Operations Officer – Resettlement (AD 6)
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Δεκεμβρίου, 2018 ώρα) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office) - EASO/2018/TA/013 – Head of Payroll and Entitlements Sector (AD 8) - EASO/2018/TA/012 – Head of Training Operations (AD 8) - EASO/2018/TA/015 – Research Assistant (AST 4) ( Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10 Δεκεμβρίου, 2018 ώρα 13:00) - EASO/2018/TA/016– – Operations Officer – Resettlement (AD 6) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Δεκεμβρίου, 2018 ώρα) (13/11/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Project Officer for Accident Investigation
 Ref: EMSA/AD/2018/03
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10 Δεκεμβρίου, 2018) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Project Officer for Accident Investigation Ref: EMSA/AD/2018/03 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10 Δεκεμβρίου, 2018) (13/11/2018)
Προκήρυξη  διαδικασίας επιλογής Εκτάκτων Υπαλλήλων για τη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας – Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ref.: COM/TA/MARE/18/AD8 
 Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 12/12/2018
 title= Προκήρυξη διαδικασίας επιλογής Εκτάκτων Υπαλλήλων για τη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας – Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ref.: COM/TA/MARE/18/AD8 Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 12/12/2018 (13/11/2018)
Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 05/11/2018

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)
-Head of Unit Single Resolution Fund Grade: AD10 - Ref.: SRB/AD/2018/010
 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 22-10-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) title= Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 05/11/2018 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) -Head of Unit Single Resolution Fund Grade: AD10 - Ref.: SRB/AD/2018/010 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 22-10-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) (01/11/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
- Director of Risk Management Temporary Agent (M/F) Grade: AD 13
 Ref.: ECHA/TA/2018/005
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/11/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) - Director of Risk Management Temporary Agent (M/F) Grade: AD 13 Ref.: ECHA/TA/2018/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/11/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (01/11/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
- Head of Unit Temporary Agent (M/F) Grade: AD 10
   Ref.: ECHA/TA/2018/006
  Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/11/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) - Head of Unit Temporary Agent (M/F) Grade: AD 10 Ref.: ECHA/TA/2018/006 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/11/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) (01/11/2018)
Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 05/12/2018.
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)
HR Expert Grade: AD6-  Ref.: SRB/AD/2018/012
 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 21-11-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) title= Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 05/12/2018. Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) HR Expert Grade: AD6- Ref.: SRB/AD/2018/012 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 21-11-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) (01/11/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) 
Technical Cooperation Project Assistant (FG III) - Reference: EASA/III/2018/002
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28-11-2018 – ώρα 23:55)
  	 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Technical Cooperation Project Assistant (FG III) - Reference: EASA/III/2018/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28-11-2018 – ώρα 23:55) (01/11/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office
-	Finance and Administration Officer – AD 5
       Ref: EASO/2018/TA/014
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Δεκεμβρίου, 2018 ώρα 13:00 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office - Finance and Administration Officer – AD 5 Ref: EASO/2018/TA/014 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Δεκεμβρίου, 2018 ώρα 13:00 (01/11/2018)
 Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβλής αιτήσεων μέχρι 07/01/2019
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων
EASA (European Aviation Safety Agency) 
-Head of Human Resources Department (AD 10) (F/M)- Ref: EASA/AD/2018/009
-Head of Communication Department (AD 10) (F/M)- Ref: EASA/AD/2018/010
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/11/2018)
 title= Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβλής αιτήσεων μέχρι 07/01/2019 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) -Head of Human Resources Department (AD 10) (F/M)- Ref: EASA/AD/2018/009 -Head of Communication Department (AD 10) (F/M)- Ref: EASA/AD/2018/010 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/11/2018) (01/11/2018)
Πααράταση ημερομηνίας λήξης Υποβολής αιτήσεων μέχρι 
19 Νοεμβρίου και 03 Δεκεμβρίου 2018, αντίστοιχα

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων
EU Agency for large-scale IT systems
- Document and Records Management Officer
Ref: eu-LISA/18/ TA/AD5/23.1
-Legal Officer
 Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/24.1        
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/11/2018) title= Πααράταση ημερομηνίας λήξης Υποβολής αιτήσεων μέχρι 19 Νοεμβρίου και 03 Δεκεμβρίου 2018, αντίστοιχα Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems - Document and Records Management Officer Ref: eu-LISA/18/ TA/AD5/23.1 -Legal Officer Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/24.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/11/2018) (19/10/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
-	Project officer 
-	IT Security Administrator

Με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018


-	Project Officer CDP Implementation 

-	Project Officer Contracted Solutions &ETE CPS Support

-	Project Officer Coordinated Annual Review on CPS Defence (CARD)- 2 Θέσεις

-	Project Officer Energy and Environment Systems ESI (SNE - AD10 )- 2 Θέσεις

-	Programme Management and Corporate Projects CSD Officer
Record Manager CSD

Με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Νοεμβρίου, 2018 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) - Project officer - IT Security Administrator Με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 - Project Officer CDP Implementation - Project Officer Contracted Solutions &ETE CPS Support - Project Officer Coordinated Annual Review on CPS Defence (CARD)- 2 Θέσεις - Project Officer Energy and Environment Systems ESI (SNE - AD10 )- 2 Θέσεις - Programme Management and Corporate Projects CSD Officer Record Manager CSD Με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Νοεμβρίου, 2018 (19/10/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications
Project/Programme Management Support Officer (Contract Agents – Function Group IV-  Ref. BEREC/2018/06 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/11/2018, ώρα 12:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications Project/Programme Management Support Officer (Contract Agents – Function Group IV- Ref. BEREC/2018/06 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/11/2018, ώρα 12:00 CET) (19/10/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation)
Junior Specialists in Human Capital Development (HCD) – (CA FG IV) 
 
     Ref:  ETF/REC/18/03
     
         Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 04/11/2018
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation) Junior Specialists in Human Capital Development (HCD) – (CA FG IV) Ref: ETF/REC/18/03 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 04/11/2018 (19/10/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST
Judicial Cooperation Advisor (AD5) 
Reference: 18/EJ/09
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/11/2018, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST Judicial Cooperation Advisor (AD5) Reference: 18/EJ/09 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/11/2018, ώρα 24:00 CET) (19/10/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST
National Desk Assistant (France) (AST2) 
Reference: 18/EJ/10
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/11/2018, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST National Desk Assistant (France) (AST2) Reference: 18/EJ/10 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/11/2018, ώρα 24:00 CET) (19/10/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) 
-Development Assurance and Safety Assessment (DASA) Expert (AD 6) (Flight Controls and Model Based Development) Reference: EASA/AD/2018/008
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02-11-2018 – ώρα 23:55 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) -Development Assurance and Safety Assessment (DASA) Expert (AD 6) (Flight Controls and Model Based Development) Reference: EASA/AD/2018/008 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02-11-2018 – ώρα 23:55 (18/10/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)
ACCOUNTANT: AD6-  Ref.: SRB/AD/2018/011
 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 05-11-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) ACCOUNTANT: AD6- Ref.: SRB/AD/2018/011 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 05-11-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) (18/10/2018)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 13/11/2018
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems- SharePoint Development Officer  
Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/19.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/10/2018)
 title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 13/11/2018 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems- SharePoint Development Officer Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/19.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/10/2018) (17/10/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA
Project Officer for the RPAS Data Centre (AD5)-Ref: EMSA/AD/2018/04
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 12 Νοεμβρίου, 2018) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA Project Officer for the RPAS Data Centre (AD5)-Ref: EMSA/AD/2018/04 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 12 Νοεμβρίου, 2018) (17/10/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων
EASA (European Aviation Safety Agency
Research Officer (AD 6) (F/M)- Ref: EASA/AD/2018/006
 Αir Operations Officer (UAS) (AD 6) (F/M)-Ref: EASA/AD/2018/007
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/10/2018) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency Research Officer (AD 6) (F/M)- Ref: EASA/AD/2018/006 Αir Operations Officer (UAS) (AD 6) (F/M)-Ref: EASA/AD/2018/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/10/2018) (28/09/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Administrative-Finance Assistant (AST 3) 
Ref: EASO/2018/ TA/002 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Administrative-Finance Assistant (AST 3) Ref: EASO/2018/ TA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00) (28/09/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Reporting Officer (FG IV)
Ref: EASO/2018/ CA/003 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Reporting Officer (FG IV) Ref: EASO/2018/ CA/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00) (28/09/2018)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Medical Advisor (MedCOI) (AD 7)
Ref: EASO/2018/TA/007
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Medical Advisor (MedCOI) (AD 7) Ref: EASO/2018/TA/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00) (28/09/2018)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Head of Human Resources Unit (AD 10)
Ref: EASO/2018/TA/009
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of Human Resources Unit (AD 10) Ref: EASO/2018/TA/009 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00 (28/09/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
–	Head of Finance and Procurement Unit (AD 10)
 Ref: EASO/2018/TA/011
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of Finance and Procurement Unit (AD 10) Ref: EASO/2018/TA/011 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00) (28/09/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Head of Training Unit (AD 10)
 Ref: EASO/2018/TA/010
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of Training Unit (AD 10) Ref: EASO/2018/TA/010 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00 (19/09/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency
-	Project officer PESCO
-	Policy Officer Defence Industry Engagement
-	Project Officer SES Policy
-	Procurement and Contract Officer
-	Deputy Accountant
-	HR Assistant
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Σεπτεμβρίου, 2018 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency - Project officer PESCO - Policy Officer Defence Industry Engagement - Project Officer SES Policy - Procurement and Contract Officer - Deputy Accountant - HR Assistant Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Σεπτεμβρίου, 2018 (13/09/2018)
Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 29/10/2018

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων
EU Agency for large-scale IT systems
 - Research Officer 
Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/21.1
-Communication and Information Assistant
 Ref: eu-LISA/18/CA/FGIII/22.1         
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/10/2018) title= Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 29/10/2018 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems - Research Officer Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/21.1 -Communication and Information Assistant Ref: eu-LISA/18/CA/FGIII/22.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/10/2018) (10/09/2018)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
-Scientific Officer – Dissemination of Information on Chemicals - Temporary Agent (M/F)- Grade: AD 5

Ref.: ECHA/TA/2018/004

  Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/09/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) -Scientific Officer – Dissemination of Information on Chemicals - Temporary Agent (M/F)- Grade: AD 5 Ref.: ECHA/TA/2018/004 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/09/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) (07/09/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
HEAD OF SUPERVISION DEPARTMENT- Ref: ESMA/2018/VAC15/AD12
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/10/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA HEAD OF SUPERVISION DEPARTMENT- Ref: ESMA/2018/VAC15/AD12 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/10/2018) (04/09/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications-HR Support Officers at the BEREC Office
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/09/2018, ώρα 12:00 CET)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications-HR Support Officers at the BEREC Office (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/09/2018, ώρα 12:00 CET) (04/09/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST- National Desk Assistant (The Netherlands) (AST 2) 
Reference: 18/EJ/08
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2018, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- National Desk Assistant (The Netherlands) (AST 2) Reference: 18/EJ/08 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2018, ώρα 24:00 CET) (04/09/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
 – Head of Department of Operations (AD 12) 
 Ref: EASO/2018/TA/006
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24 Σεπτεμβρίου, 2018 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of Department of Operations (AD 12) Ref: EASO/2018/TA/006 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24 Σεπτεμβρίου, 2018 ώρα 13:00) (30/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων
EU Agency for large-scale IT systems
-HR Assistant-  Ref: eu-LISA/18/CA/FGIII/17.1
-Quality Assurance Officer-Ref: eu-LISA/18/TA/AD5/18.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/09/2018)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems -HR Assistant- Ref: eu-LISA/18/CA/FGIII/17.1 -Quality Assurance Officer-Ref: eu-LISA/18/TA/AD5/18.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/09/2018) (30/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems-Data Protection Officer (DPO) – AD 8-  
Ref: eu-LISA/18/TA/AD8/11.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/08/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems-Data Protection Officer (DPO) – AD 8- Ref: eu-LISA/18/TA/AD8/11.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/08/2018) (23/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων
EU Agency for large-scale IT systems
-Information Security Officer-Ref: eu-LISA/18/TA/AD5/12.1
- Security Officer- Ref: eu-LISA/18/TA/AD5/13.1         
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/09/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems -Information Security Officer-Ref: eu-LISA/18/TA/AD5/12.1 - Security Officer- Ref: eu-LISA/18/TA/AD5/13.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/09/2018) (23/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency)
-ICT OFFICER (CA IV) - Ref. ENISA- CA18-IV-2018-07 -Location: Athens, Greece
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/09/2018 16h00 ώρα Ελλάδος)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency) -ICT OFFICER (CA IV) - Ref. ENISA- CA18-IV-2018-07 -Location: Athens, Greece (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/09/2018 16h00 ώρα Ελλάδος) (23/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency)
ADMINISTRATIVE ASSISTANT HELLENIC AUTHORITIES (AST 3) - Ref. ENISA-TA36-AST-2018-08 - Location: Athens, Greece
(μερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/09/2018 16h00 ώρα Ελλάδος)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency) ADMINISTRATIVE ASSISTANT HELLENIC AUTHORITIES (AST 3) - Ref. ENISA-TA36-AST-2018-08 - Location: Athens, Greece (μερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/09/2018 16h00 ώρα Ελλάδος) (23/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) 
 Flight Crew Training FSTD Expert (AD 6)- Reference: EASA/AD/2018/005
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03-09-2018 – ώρα 23:55)
  	 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Flight Crew Training FSTD Expert (AD 6)- Reference: EASA/AD/2018/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03-09-2018 – ώρα 23:55) (23/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων
EU Agency for large-scale IT systems
IT Officer-Ref: eu-LISA/18/TA/AD5/15.1
Senior IT Officer- Ref: eu-LISA/18/TA/AD7/16.1         
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/09/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems IT Officer-Ref: eu-LISA/18/TA/AD5/15.1 Senior IT Officer- Ref: eu-LISA/18/TA/AD7/16.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/09/2018) (23/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
Enterprise Project Management Officer (EPMO) Officer
Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/10.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/09/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Enterprise Project Management Officer (EPMO) Officer Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/10.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/09/2018) (22/08/2018)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
-Project Manager -Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/14.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/09/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems -Project Manager -Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/14.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/09/2018) (22/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
Information Security Officer
Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/6.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/08/2018) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Information Security Officer Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/6.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/08/2018) (22/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
Security and Business Continuity Officer
Ref: eu-LISA/18/ CA/FGIV/4.1-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/08/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Security and Business Continuity Officer Ref: eu-LISA/18/ CA/FGIV/4.1- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/08/2018) (22/08/2018)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB)

1.BUILDING MANAGER Grade: AD6-Ref.: SRB/AD/2018/007

(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10-09-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα  Βρυξελλών)

2. INTERNAL AUDITOR Grade: AD6-Ref.: SRB/AD/2018/008
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 14-09-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα  Βρυξελλών)

3. SPOKESPERSON/TEAM LEADER COMMUNICATIONS Grade: AD8-Ref.: SRB/AD/2018/009
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10-09-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα  Βρυξελλών). title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB) 1.BUILDING MANAGER Grade: AD6-Ref.: SRB/AD/2018/007 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10-09-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) 2. INTERNAL AUDITOR Grade: AD6-Ref.: SRB/AD/2018/008 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 14-09-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) 3. SPOKESPERSON/TEAM LEADER COMMUNICATIONS Grade: AD8-Ref.: SRB/AD/2018/009 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10-09-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών). (22/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
Budget Officer- Ref: eu -LISA/18/TA/AD5/5.1
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/08/2018
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Budget Officer- Ref: eu -LISA/18/TA/AD5/5.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/08/2018 (10/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency
I)	 Network and Information Security Expert (AD 6) 
    Ref. ENISA-TA48-AD-2018-03 

II)	Network and Information Security Expert (AD 5 - AD 6) 
Ref.ENISA-TA48-AD-2018-03-IAM 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/08/2018 @ 16h00 ώρα Ελλάδος
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency I) Network and Information Security Expert (AD 6) Ref. ENISA-TA48-AD-2018-03 II) Network and Information Security Expert (AD 5 - AD 6) Ref.ENISA-TA48-AD-2018-03-IAM Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/08/2018 @ 16h00 ώρα Ελλάδος (10/08/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA

Policy Officer (CCP Risk and Policy Profiles)-  Ref: ESMA/2018/VAC09/AD5  
 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/07/2018 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Policy Officer (CCP Risk and Policy Profiles)- Ref: ESMA/2018/VAC09/AD5 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/07/2018 (15/06/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems- Head of Unit
Ref: eu-LISA/18/TA/AD9/3.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/07/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems- Head of Unit Ref: eu-LISA/18/TA/AD9/3.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/07/2018) (15/06/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)Scientific Officer – Toxicologist 
- Temporary Agent (M/F)- Grade: AD 6
Ref.: ECHA/TA/2018/003
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/06/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)Scientific Officer – Toxicologist - Temporary Agent (M/F)- Grade: AD 6 Ref.: ECHA/TA/2018/003 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/06/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) (15/06/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
Data Programme Manager - Temporary Agent (M/F)- Grade: AD 7
Ref.: ECHA/TA/2018/002
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/06/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Data Programme Manager - Temporary Agent (M/F)- Grade: AD 7 Ref.: ECHA/TA/2018/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/06/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (15/06/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office) – Head of (Asylum Cooperation/Asylum Processes) Sector AD8         Ref: EASO/2018/TA/003
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10 Ιουλίου, 2018 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of (Asylum Cooperation/Asylum Processes) Sector AD8 Ref: EASO/2018/TA/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10 Ιουλίου, 2018 ώρα 13:00) (15/06/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
Risk Analysis Officer / Supervision Officer
  Ref: ESMA/2018/VAC12/FGIV
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/05/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Risk Analysis Officer / Supervision Officer Ref: ESMA/2018/VAC12/FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/05/2018) (22/05/2018)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)-
 – Head of Countries of Origin and Transit Sector (AD8) 
 - Ref: EASO/2018/TA/005
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Μαΐου, 2018 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- – Head of Countries of Origin and Transit Sector (AD8) - Ref: EASO/2018/TA/005 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Μαΐου, 2018 ώρα 13:00) (21/05/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST
Legal Officer (AD6) 
Reference: 18/EJ/04
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/05/2018, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST Legal Officer (AD6) Reference: 18/EJ/04 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/05/2018, ώρα 24:00 CET) (21/05/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)
Procurement Officer Grade: FG IV- Ref. No.: EIGE/CA/2018/04/FG4
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 04 Ιουνίου, 2018 ώρα 13:00 /Vilnius) 
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality) Procurement Officer Grade: FG IV- Ref. No.: EIGE/CA/2018/04/FG4 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 04 Ιουνίου, 2018 ώρα 13:00 /Vilnius) (17/05/2018)
Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης - European Maritime Safety Agency (EMSA)
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 24 Μαΐου, 2018) title= Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης - European Maritime Safety Agency (EMSA) (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 24 Μαΐου, 2018) (17/05/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
IMI (Innovative Medicines Initiative)
-Human Resources Officer- Temporary Agent (M/F)-Ref.:IMI2/2018/TA/002
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Μαΐου, 2018 ώρα 23:59) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- IMI (Innovative Medicines Initiative) -Human Resources Officer- Temporary Agent (M/F)-Ref.:IMI2/2018/TA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Μαΐου, 2018 ώρα 23:59) (17/05/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)-CLERK (2 θέσεις): Grade: AST-SC1
 Ref.: SRB/AST-SC/2018/001 -
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07-05-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών).
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)-CLERK (2 θέσεις): Grade: AST-SC1 Ref.: SRB/AST-SC/2018/001 - (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07-05-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών). (18/04/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
Legal Officer- Ref: ESMA/2018/VAC8/AD5
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/05/2018) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Legal Officer- Ref: ESMA/2018/VAC8/AD5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/05/2018) (18/04/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) -
 Flight Crew Licensing Expert (CA FG IV) (F/M)
 Reference: EASA/IV/2018/001-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14-05-2018 – ώρα 23:55)
  	 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) - Flight Crew Licensing Expert (CA FG IV) (F/M) Reference: EASA/IV/2018/001- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14-05-2018 – ώρα 23:55) (18/04/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– HR Assistant (FG III)- Ref: EASO/2018/CA/002
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Μαΐου, 2018 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – HR Assistant (FG III)- Ref: EASO/2018/CA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Μαΐου, 2018 ώρα 13:00) (18/04/2018)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
Administrative Assistant- Contract Agent (M/F) -Ref.: ECHA/CA/II/2018/001, CA FG II
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09/04/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Administrative Assistant- Contract Agent (M/F) -Ref.: ECHA/CA/II/2018/001, CA FG II (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09/04/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (03/04/2018)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EEAS (European External Action Service)
• Head of Division Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EEAS (European External Action Service) • Head of Division "Infrastructure and Safety" (BA.SI.4) (published at AD9-14/AD12) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23 Απριλίου, 2018) (27/03/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) 
 Air Operations Expert (AD 6) (F/M)   
 Reference: EASA/AD/2018/001
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05-04-2018 – ώρα 23:55)
  	 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Air Operations Expert (AD 6) (F/M) Reference: EASA/AD/2018/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05-04-2018 – ώρα 23:55) (19/03/2018)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 30/04/20187 
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
Head of Corporate Services Unit 
 eu-LISA/18/TA/AD9/1.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/04/2018)
 title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 30/04/20187 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Head of Corporate Services Unit eu-LISA/18/TA/AD9/1.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/04/2018) (19/03/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
Senior Procurement Officer   
  Reference: eu-LISA/18/TA/AD7/2.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/04/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Senior Procurement Officer Reference: eu-LISA/18/TA/AD7/2.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/04/2018) (19/03/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EEAS (European External Action Service)
Administrator – Desk officer Republic of Korea - ASIAPAC.5
(EU Staff Members: AD5-12/ Candidates from Member States: AD07)
-Vacancy notice 2018/35 – HQ - JOB ID. : 255212
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23 Μαρτίου, 2018 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EEAS (European External Action Service) Administrator – Desk officer Republic of Korea - ASIAPAC.5 (EU Staff Members: AD5-12/ Candidates from Member States: AD07) -Vacancy notice 2018/35 – HQ - JOB ID. : 255212 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23 Μαρτίου, 2018 (19/03/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα-- EEAS (European External Action Service)
-Policy Officer Training, Learning and Development - EEAS Training, Learning and Development AD
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13 Απριλίου, 2018) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα-- EEAS (European External Action Service) -Policy Officer Training, Learning and Development - EEAS Training, Learning and Development AD (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13 Απριλίου, 2018) (16/03/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency
-	Head of Unit Information Superiority-CAT-AD12
-	Project Officer Land Systems Technologies - CAT- AD11
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04 Απριλίου, 2018) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency - Head of Unit Information Superiority-CAT-AD12 - Project Officer Land Systems Technologies - CAT- AD11 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04 Απριλίου, 2018) (16/03/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA-Policy Officer (Markets profile)
 Ref: ESMA/2018/VAC4/AD5
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/03/2018) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA-Policy Officer (Markets profile) Ref: ESMA/2018/VAC4/AD5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/03/2018) (28/02/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)
ICT OPERATIONS SENIOR EXPERT - Grade: AD8- Reference: SRB/AD/2018/003
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 05-03-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) ICT OPERATIONS SENIOR EXPERT - Grade: AD8- Reference: SRB/AD/2018/003 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 05-03-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) (27/02/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 Head of Corporate Affairs Department
 Ref: ESMA/2018/VAC1/AD11-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/03/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Head of Corporate Affairs Department Ref: ESMA/2018/VAC1/AD11- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/03/2018) (27/02/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)
IT Security Administrator- (Agency’s Contractual Staff)
Vacancy notice EDA/2018/C028b
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/03/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) IT Security Administrator- (Agency’s Contractual Staff) Vacancy notice EDA/2018/C028b (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/03/2018) (15/02/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
- EEAS (European External Action Service)
-Administrator – Policy officer - Economic and Global issues - energy policy coordinator, policy lead nuclear safety – GLOBAL.2 Division.- JOB ID. : 270066
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Φεβρουαρίου, 2018 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EEAS (European External Action Service) -Administrator – Policy officer - Economic and Global issues - energy policy coordinator, policy lead nuclear safety – GLOBAL.2 Division.- JOB ID. : 270066 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Φεβρουαρίου, 2018 (15/02/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)

ICT OPERATIONS SENIOR EXPERT - Temporary agent- Reference: (SRB/AD/2018/002)
  
 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 19-02-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών.
 
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) ICT OPERATIONS SENIOR EXPERT - Temporary agent- Reference: (SRB/AD/2018/002) ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 19-02-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών. (15/02/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Maritime Support Services Officer with ICT background (FGIV)

   Ref: EMSA/CA/2017/20

   Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 09 Φεβρουαρίου, 2018
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Maritime Support Services Officer with ICT background (FGIV) Ref: EMSA/CA/2017/20 Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 09 Φεβρουαρίου, 2018 (26/01/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)
 Security Operations officer
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/02/2018) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Security Operations officer (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/02/2018) (15/01/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 HR Officer- Ref: ESMA/2017/VAC18/AD5
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/02/2018) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA HR Officer- Ref: ESMA/2017/VAC18/AD5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/02/2018) (12/01/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
Senior Legal Officer (legal or enforcement profiles)
 Ref: ESMA/2017/VAC19/AD7
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/02/2018) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Senior Legal Officer (legal or enforcement profiles) Ref: ESMA/2017/VAC19/AD7 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/02/2018) (12/01/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
Facilities Programme Officer- Temporary Agent (M/F
Ref.: ECHA/TA/2017/010, Grade: AD 6
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/02/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Facilities Programme Officer- Temporary Agent (M/F Ref.: ECHA/TA/2017/010, Grade: AD 6 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/02/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (09/01/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)-Scientific Officer-- Contract Agent (M/F) 
Ref.: ECHA/CA/IV/2017/007, Grade: FG IV
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/01/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)-Scientific Officer-- Contract Agent (M/F) Ref.: ECHA/CA/IV/2017/007, Grade: FG IV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/01/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (09/01/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
IT Officer - Contract Agent (M/F) 
Ref.: ECHA/CA/III/2017/006, Grade: FG III
 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 015/01/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) IT Officer - Contract Agent (M/F) Ref.: ECHA/CA/III/2017/006, Grade: FG III (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 015/01/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (09/01/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)
ICT LOGISTICS AND USER SUPPORT ASSISTANT Temporary agent
 Reference: SRB/ AST /2017/002
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 22-01-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών). title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) ICT LOGISTICS AND USER SUPPORT ASSISTANT Temporary agent Reference: SRB/ AST /2017/002 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 22-01-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών). (09/01/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)
 FACILITIES MANAGEMENT ASSISTANT Temporary agent
 Reference: SRB/ AST /2017/001
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 22-01-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών).
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) FACILITIES MANAGEMENT ASSISTANT Temporary agent Reference: SRB/ AST /2017/001 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 22-01-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών). (09/01/2018)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
 – Senior Officer – Executive Support – AD7
         Ref: EASO/2017/TA/034
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04 Ιανουαρίου, 2018 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Senior Officer – Executive Support – AD7 Ref: EASO/2017/TA/034 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04 Ιανουαρίου, 2018 ώρα 13:00) (03/01/2018)
Show details for [<a class="linksblue3">2017</a>]2017
Show details for [<a class="linksblue3">2016</a>]2016
Show details for [<a class="linksblue3">2015</a>]2015
Show details for [<a class="linksblue3">2014</a>]2014
Show details for [<a class="linksblue3">2013</a>]2013
Show details for [<a class="linksblue3">2012</a>]2012
Show details for [<a class="linksblue3">2011</a>]2011
Show details for [<a class="linksblue3">2010</a>]2010


© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού