Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Show details for [<a class="linksblue3">2020</a>]2020
Show details for [<a class="linksblue3">2019</a>]2019
Show details for [<a class="linksblue3">2018</a>]2018
Hide details for [<a class="linksblue3">2017</a>]2017
Παράταση ημερομημνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 15/01/2018
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων 
EUROJUST-
-HR Officer (AST 3)
Reference: 17/EJ/13
-Temporary Agent – AST3
Judicial Cooperation Assistant (AST 3)
Reference: 17/EJ/14
Temporary Agent – AST3


  (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/12/2017, ώρα 24:00 CET)
 title= Παράταση ημερομημνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 15/01/2018 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EUROJUST- -HR Officer (AST 3) Reference: 17/EJ/13 -Temporary Agent – AST3 Judicial Cooperation Assistant (AST 3) Reference: 17/EJ/14 Temporary Agent – AST3 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/12/2017, ώρα 24:00 CET) (13/12/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσης με Απόσπαση Εθνικού  Εμπειρογνώμονα- Εuropean Defence Agency (EDA)-Project Officer Qualification, Test and Evaluation, Standardisation- AD11 equivalent
Ref: EDA 2017-11121
-(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/12/2017)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσης με Απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα- Εuropean Defence Agency (EDA)-Project Officer Qualification, Test and Evaluation, Standardisation- AD11 equivalent Ref: EDA 2017-11121 -(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/12/2017) (13/12/2017)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα 
ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία-
Vocational education and training (VET) specialists  
 Ref:  ETF/REC/17/06
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15/12/2017)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία- Vocational education and training (VET) specialists Ref: ETF/REC/17/06 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15/12/2017) (12/12/2017)
Προκήρυξη  διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης διοικητικού υπαλλήλου βαθμού AD8 -Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας
Τελευταία ημερομηνία υποβολκής αιτήσεων:14/12/2017 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης διοικητικού υπαλλήλου βαθμού AD8 -Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας Τελευταία ημερομηνία υποβολκής αιτήσεων:14/12/2017 (12/12/2017)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
Procurement Officer- Reference: eu-LISA/17/TA/AD5/5.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/12/2017)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Procurement Officer- Reference: eu-LISA/17/TA/AD5/5.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/12/2017) (12/12/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
Finance and Budget Officer  -Reference: eu-LISA/17/TA/AD7/11.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/12/2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Finance and Budget Officer -Reference: eu-LISA/17/TA/AD7/11.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/12/2017) (12/12/2017)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems-Finance and Budget Assistant   
  Reference: eu-LISA/17/TA/AST4/10.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/12/2017)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems-Finance and Budget Assistant Reference: eu-LISA/17/TA/AST4/10.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/12/2017) (12/12/2017)
 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
 - Accounting Officer (TA AD8)- Ref: EMSA/AD/2017/19 
 - Αccounting Officer (TA AD8-AD10)-Ref: - EMSA/IAJM/AD/2017/04
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 05/01/2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – European Maritime Safety Agency (EMSA) - Accounting Officer (TA AD8)- Ref: EMSA/AD/2017/19 - Αccounting Officer (TA AD8-AD10)-Ref: - EMSA/IAJM/AD/2017/04 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 05/01/2018) (07/12/2017)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)-
Temporary Agent (M/F) -Head of Unit - Communications
- Grade: AD10-Ref.: ECHA/TA/2017/009
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/01/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)- Temporary Agent (M/F) -Head of Unit - Communications - Grade: AD10-Ref.: ECHA/TA/2017/009 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/01/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (07/12/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Project Officer for Application Development (TA AD5)- Ref: EMSA/AD/2017/21
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07 Ιανουαρίου, 2018)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Project Officer for Application Development (TA AD5)- Ref: EMSA/AD/2017/21 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07 Ιανουαρίου, 2018) (07/12/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-
HR Officer (AST 3)-Reference: 17/EJ/13
Temporary Agent – AST3
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/12/2017, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- HR Officer (AST 3)-Reference: 17/EJ/13 Temporary Agent – AST3 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/12/2017, ώρα 24:00 CET) (23/11/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-
 Judicial Cooperation Assistant (AST 3)-Reference: 17/EJ/14
Temporary Agent – AST3
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/12/2017, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- Judicial Cooperation Assistant (AST 3)-Reference: 17/EJ/14 Temporary Agent – AST3 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/12/2017, ώρα 24:00 CET) (23/11/2017)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)-Data Quality Officer for FRONTEX (FGII)
 Ref: EMSA/CA/2017/18
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 15 Δεκεμβρίου , 2017)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA)-Data Quality Officer for FRONTEX (FGII) Ref: EMSA/CA/2017/18 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 15 Δεκεμβρίου , 2017) (23/11/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 ICT Officer (different profiles)
- Ref: ESMA/2017/ VAC3/FGIV
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/12/2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA ICT Officer (different profiles) - Ref: ESMA/2017/ VAC3/FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/12/2017) (23/11/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA
Administrative Assistant (FGII)- Ref: EMSA/CA/2017/17
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 04 Δεκεμβρίου , 2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA Administrative Assistant (FGII)- Ref: EMSA/CA/2017/17 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 04 Δεκεμβρίου , 2017) (23/11/2017)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Asylum Support Officer – Dublin (AD5)
EASO/2017/TA/035
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13 Δεκεμβρίου, 2017 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Asylum Support Officer – Dublin (AD5) EASO/2017/TA/035 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13 Δεκεμβρίου, 2017 ώρα 13:00) (22/11/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– HR Officer (AD 5)
EASO/2017/TA/030
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04 Δεκεμβρίου, 2017 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – HR Officer (AD 5) EASO/2017/TA/030 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04 Δεκεμβρίου, 2017 ώρα 13:00) (22/11/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– HR Assistant – AST 3
EASO/2017/TA/029
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04 Δεκεμβρίου, 2017 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – HR Assistant – AST 3 EASO/2017/TA/029 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04 Δεκεμβρίου, 2017 ώρα 13:00) (22/11/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Head of Payroll and Entitlements Sector AD 8
-EASO/2017/TA/031
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04 Δεκεμβρίου, 2017 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of Payroll and Entitlements Sector AD 8 -EASO/2017/TA/031 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04 Δεκεμβρίου, 2017 ώρα 13:00) (22/11/2017)
 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
Translation Centre 
Strategic Planning and Quality Administrator - AD5
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 30/11/2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- Translation Centre Strategic Planning and Quality Administrator - AD5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 30/11/2017) (22/11/2017)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Head of Department of Operations AD 12 –   
EASO/2017/TA/026
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27 Νοεμβρίου, 2017 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of Department of Operations AD 12 – EASO/2017/TA/026 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27 Νοεμβρίου, 2017 ώρα 13:00) (20/11/2017)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων- 
IMI (Innovative Medicines Initiative)
-Programme Performance and Evaluation Expert - Temporary Agent (M/F)/ Grade: AD 7
Ref.: IMI2/2017/TA/005
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13 Νοεμβρίου Φεβρουαρίου, 2017 ώρα 23:59) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- IMI (Innovative Medicines Initiative) -Programme Performance and Evaluation Expert - Temporary Agent (M/F)/ Grade: AD 7 Ref.: IMI2/2017/TA/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13 Νοεμβρίου Φεβρουαρίου, 2017 ώρα 23:59) (08/11/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
Ίδρυμα Frontex
-Coordinating Officers-
 Ref: Frontex/17/TA/AD6/AD7/24.1
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 31/01/2018 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- Ίδρυμα Frontex -Coordinating Officers- Ref: Frontex/17/TA/AD6/AD7/24.1 Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 31/01/2018 (08/11/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
Translation Centre -Director's Assistant Grading: AST4 - AST9
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20/10/2017
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- Translation Centre -Director's Assistant Grading: AST4 - AST9 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20/10/2017 (16/10/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Head of Communications and Stakeholders Unit-EASO/2017/TA/025
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03 Νοεμβρίου, 2017 ώρα 13:00
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of Communications and Stakeholders Unit-EASO/2017/TA/025 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03 Νοεμβρίου, 2017 ώρα 13:00 (16/10/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Information Assistant - IDS (AST4  -	EASO/2017/TA/023
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου, 2017 ώρα 13:00
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Information Assistant - IDS (AST4 - EASO/2017/TA/023 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου, 2017 ώρα 13:00 (16/10/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)-
Senior Budget Officer  - AD 7– ΕΑSO/2017/TA/022
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Νοεμβρίου, 2017 ώρα 13:00 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- Senior Budget Officer - AD 7– ΕΑSO/2017/TA/022 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Νοεμβρίου, 2017 ώρα 13:00 (16/10/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Administrative Assistant (AST 1)-ΕASO/2017/TA/021
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09 Οκτωβρίου, 2017 ώρα 13:00 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Administrative Assistant (AST 1)-ΕASO/2017/TA/021 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09 Οκτωβρίου, 2017 ώρα 13:00 (20/09/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
-Secretarial Assistant- Contract Agent (M/F)- Grade: CA II
Ref.: ECHA/CA/II/2017/005
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09/10/2017, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) -Secretarial Assistant- Contract Agent (M/F)- Grade: CA II Ref.: ECHA/CA/II/2017/005 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09/10/2017, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) (20/09/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
- Senior Policy Officer (investor protection profile)-Ref: ESMA/2017/VAC13/AD7 
   Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/10/2017
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Senior Policy Officer (investor protection profile)-Ref: ESMA/2017/VAC13/AD7 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/10/2017 (20/09/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης-
EU Agency for large-scale IT systems
Head of Operations and Infrastructure Unit  
 Ref: eu-LISA/17/TA/AD9/9.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/09/2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EU Agency for large-scale IT systems Head of Operations and Infrastructure Unit Ref: eu-LISA/17/TA/AD9/9.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/09/2017) (19/09/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST- 
Proofreader/Copywriter Temporary Agent – AST 3-Reference: 17/EJ/08
 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2017, ώρα 24:00 CET title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- Proofreader/Copywriter Temporary Agent – AST 3-Reference: 17/EJ/08 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2017, ώρα 24:00 CET (15/09/2017)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development 
 of Vοcational Training (Cedefop) 
·	Head of Department for Resources and Support 
 Ref: Cedefop/2017/06/AD
 Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 12 Οκτωβρίου 2017, ώρα 15:00   (ώρα Ελλάδος -CET+1).             title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) · Head of Department for Resources and Support Ref: Cedefop/2017/06/AD Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 12 Οκτωβρίου 2017, ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος -CET+1). (15/09/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων –
European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France
- Project Officers in the field of Safety, Interoperability and ERTMS- Contract Agent 3(a) (FGIV)
Ref.: ERA/CA/2017/004-OPE
  -ΙT Assistant in the Resources and Support Unit-Contract Agent 3(a) (FGIII)
Ref.: ERA/CA/2017/005
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2017, ώρα 24.00 (CET)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France - Project Officers in the field of Safety, Interoperability and ERTMS- Contract Agent 3(a) (FGIV) Ref.: ERA/CA/2017/004-OPE -ΙT Assistant in the Resources and Support Unit-Contract Agent 3(a) (FGIII) Ref.: ERA/CA/2017/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2017, ώρα 24.00 (CET)) (15/09/2017)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development 
 of Vοcational Training (Cedefop) -Procurement Assistant 
-Ref: Cedefop/2017/05/AST  
  Tελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 15:00   (ώρα Ελλάδος -CET+1).             title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) -Procurement Assistant -Ref: Cedefop/2017/05/AST Tελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος -CET+1). (15/09/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
Head of ICT Sector - Projects and Contracts AD 8 
Ref: EASO/2017/TA/020
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Σεπτεμβρίου, 2017 ώρα 13:00
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) Head of ICT Sector - Projects and Contracts AD 8 Ref: EASO/2017/TA/020 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Σεπτεμβρίου, 2017 ώρα 13:00 (15/09/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)
 Project Officer Critical Defence Technologies of the Preparatory Action- Temporary Agent Post
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/09/2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Project Officer Critical Defence Technologies of the Preparatory Action- Temporary Agent Post (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/09/2017) (13/09/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
-	Project Officer Standardisation-CPS-TA-AD11
-	Project Officer Cyber Education, Training and Exercises- CAT-SNE-AD11
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου, 2017)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) - Project Officer Standardisation-CPS-TA-AD11 - Project Officer Cyber Education, Training and Exercises- CAT-SNE-AD11 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου, 2017) (12/09/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης-
European Agency for Safety and Health at Work
- HEAD OF UNIT RESOURCE AND SERVICE CENTRE (RSC) (AD 10)- Ref: EUOSHA/AD/17/02
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 04/09/2017 ώρα 23:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- European Agency for Safety and Health at Work - HEAD OF UNIT RESOURCE AND SERVICE CENTRE (RSC) (AD 10)- Ref: EUOSHA/AD/17/02 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 04/09/2017 ώρα 23:00) (01/09/2017)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development 
 of Vοcational Training (Cedefop) 
· Head of Human Resources 
 – Cedefop/2017/04/AD
 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 13 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 15:00   (ώρα Ελλάδος -CET+1))             title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) · Head of Human Resources – Cedefop/2017/04/AD (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 13 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος -CET+1)) (04/08/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
Economist Temporary Agent (M/F) Grade: AD 6
Ref.: ECHA/TA/2017/004
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/08/2017, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Economist Temporary Agent (M/F) Grade: AD 6 Ref.: ECHA/TA/2017/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/08/2017, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (04/08/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
IMI (Innovative Medicines Initiative)-
Administrative Assistant – Contract Agent (M/F)- Grade: FG III 
(Ref.: IMI2/2017/CA/003)
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11 Σεπτεμβρίου, 2017 ώρα 23:59)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- IMI (Innovative Medicines Initiative)- Administrative Assistant – Contract Agent (M/F)- Grade: FG III (Ref.: IMI2/2017/CA/003) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11 Σεπτεμβρίου, 2017 ώρα 23:59) (01/08/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων –
 EEAS (European External Action Service)
·	 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – EEAS (European External Action Service) · " Administrator – Deputy Head of Division Disarmament, Non-proliferation and Arms Export Control - SECPOL.1 Division " · " Administrator –Deputy Head of Division– Afghanistan and Pakistan, ASIAPAC.2 Division" · "Administrator – Deputy Head of Division – Middle East II – MENA.2 Division" · "Administrator – Deputy Head of Division - Internal audit - SG.AFFGEN.5 Division" · Vacancy notice 2017/61 - 74 - 76 - 77 HQ (AD) Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 7 Σεπτεμβρίου,2017 - ώρα 12.00, 2016 (ώρα Βρυξελλών) (31/07/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) για την αντιπροσωπεία στην Βολιβία.
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Ιουλίου, 2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) για την αντιπροσωπεία στην Βολιβία. (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Ιουλίου, 2017) (28/07/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
IMI (Innovative Medicines Initiative)
Administrative Assistant – (Governance, Risk Management and Compliance)
Contract Agent (M/F)- Grade: FG III 
Ref.: IMI2/2017/CA/002
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου, 2017 ώρα 23:59)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- IMI (Innovative Medicines Initiative) Administrative Assistant – (Governance, Risk Management and Compliance) Contract Agent (M/F)- Grade: FG III Ref.: IMI2/2017/CA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου, 2017 ώρα 23:59) (28/07/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB)
1.   Title: Senior Finance and Procurement Officer- Grade: AD8
Ref.: SRB/AD/2017/003 
2.  Title: Senior Human Resources Officer - Grade: AD8
Ref.: SRB/AD/2017/002 
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 11-09-2017 12:00 (μεσημέρι) ώρα  Βρυξελλών)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB) 1. Title: Senior Finance and Procurement Officer- Grade: AD8 Ref.: SRB/AD/2017/003 2. Title: Senior Human Resources Officer - Grade: AD8 Ref.: SRB/AD/2017/002 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 11-09-2017 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) (28/07/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων
EASA (European Aviation Safety Agency) 
- Experts in the fields of: Avionics Systems and/or GNSS
  Ref: EASA/AD/2017/04
 -Software &Airborne Electronic HardwareExpert 
  Ref: EASA/AD/2017/05
- Design Organizations Approval (DOA) Team Leader 
  Ref: EASA/AD/2017/06
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/09/2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) - Experts in the fields of: Avionics Systems and/or GNSS Ref: EASA/AD/2017/04 -Software &Airborne Electronic HardwareExpert Ref: EASA/AD/2017/05 - Design Organizations Approval (DOA) Team Leader Ref: EASA/AD/2017/06 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/09/2017) (28/07/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) -Legal Adviser (AD 6) (F/M)
Reference: EASA/AD/2017/003
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/08/2017 – ώρα 23:55)
  	 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) -Legal Adviser (AD 6) (F/M) Reference: EASA/AD/2017/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/08/2017 – ώρα 23:55) (21/07/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 8 Σεπτεμβρίου, 2017
 title= Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 8 Σεπτεμβρίου, 2017 (06/07/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Court of Auditors -
Assistant to the Head of Security at the European Court of Auditors- VACANCY NOTICE ECA/2017/13 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/07/2017 – ώρα 12.00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Court of Auditors - Assistant to the Head of Security at the European Court of Auditors- VACANCY NOTICE ECA/2017/13 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/07/2017 – ώρα 12.00) (27/06/2017)
Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης - European Maritime Safety Agency (EMSA)
Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 01 Ιουλίου, 2017 title= Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης - European Maritime Safety Agency (EMSA) Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 01 Ιουλίου, 2017 (26/06/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST
JIT Grants Coordinator Temporary Agent – AD 6
Reference: 17/EJ/07
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/06/2017, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST JIT Grants Coordinator Temporary Agent – AD 6 Reference: 17/EJ/07 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/06/2017, ώρα 24:00 CET) (26/06/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
Legal Support Officer FG IV (short-term)
- Ref: ECHA/CA/ IV/2017/004
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/06/2017, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Legal Support Officer FG IV (short-term) - Ref: ECHA/CA/ IV/2017/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/06/2017, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (31/05/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)
 Deputy Director and Head of Unit Airworthiness, Standardisation, Certification- Temporary agent post
EDA: 201704060
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/06/2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Deputy Director and Head of Unit Airworthiness, Standardisation, Certification- Temporary agent post EDA: 201704060 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/06/2017) (30/05/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων 
EUROJUST
Administrative Assistant to Eurojust 
Reference: 17/EJ/05
Judicial Cooperation Advisor in the Operations Unit
Reference: 17/EJ/04
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/06/2017, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EUROJUST Administrative Assistant to Eurojust Reference: 17/EJ/05 Judicial Cooperation Advisor in the Operations Unit Reference: 17/EJ/04 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/06/2017, ώρα 24:00 CET) (29/05/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα 
ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία
Assistant/Secretary (CA FG II)  
Ref:  ETF/REC/17/04
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/06/2017)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία Assistant/Secretary (CA FG II) Ref: ETF/REC/17/04 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/06/2017) (29/05/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων- 
EASO (European Asylum Support Office)
EASO/2017/TA/014 - Procurement Assistant (AST 3)
EASO/2017/TA/016 – Head of Recruitment Sector (AD 8)
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Μαΐου , 2017 ώρα 13:00 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office) EASO/2017/TA/014 - Procurement Assistant (AST 3) EASO/2017/TA/016 – Head of Recruitment Sector (AD 8) Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Μαΐου , 2017 ώρα 13:00 (19/05/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
- Procurement Officer- Ref: ESMA/2017/VAC10/AD5
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/06/2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Procurement Officer- Ref: ESMA/2017/VAC10/AD5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/06/2017) (19/05/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)-
Registration Assistant (short-term)/ Contract Agent (M/F)/ Grade: CA II/Ref: ECHA/CA/II/2017/003
 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/06/2017, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)- Registration Assistant (short-term)/ Contract Agent (M/F)/ Grade: CA II/Ref: ECHA/CA/II/2017/003 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/06/2017, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (19/05/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)-Accounting Officer/ Temporary Agent (M/F)/ Grade: AD 9
Ref: ECHA/TA/2017/003/
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/06/2017, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)-Accounting Officer/ Temporary Agent (M/F)/ Grade: AD 9 Ref: ECHA/TA/2017/003/ (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/06/2017, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (19/05/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - Risk Analysis Officer/Data Manager
 Ref: ESMA/2017/VAC7/AD5
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/05/2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Risk Analysis Officer/Data Manager Ref: ESMA/2017/VAC7/AD5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/05/2017) (19/05/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
Administrative Assistant – Statistics (AST2)
Ref: EASO/2017/ TA/017
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13 Ιουνίου, 2017 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) Administrative Assistant – Statistics (AST2) Ref: EASO/2017/ TA/017 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13 Ιουνίου, 2017 ώρα 13:00) (19/05/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)-  
Head of Security Sector (AD 8)- Ref: EASO/2017/ TA/010
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Ιουνίου, 2017 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- Head of Security Sector (AD 8)- Ref: EASO/2017/ TA/010 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Ιουνίου, 2017 ώρα 13:00) (19/05/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office
Senior Officer- Courts and Tribunals (AD 7)/ Ref: EASO/2017/ TA/011
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Ιουνίου, 2017 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office Senior Officer- Courts and Tribunals (AD 7)/ Ref: EASO/2017/ TA/011 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Ιουνίου, 2017 ώρα 13:00) (19/05/2017)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
Civil Society Officer (AD 5)-Ref: EASO/2017/ TA/009
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Ιουνίου, 2017 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) Civil Society Officer (AD 5)-Ref: EASO/2017/ TA/009 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Ιουνίου, 2017 ώρα 13:00) (19/05/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
Head of Unit – Communication - Temporary Agent (M/F) Grade: AD 11-  Ref: ECHA/TA/2017/002
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/05/2017, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Head of Unit – Communication - Temporary Agent (M/F) Grade: AD 11- Ref: ECHA/TA/2017/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/05/2017, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (17/05/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)
 Information Management Specialist-Ref: CSD-HR/ULT
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/05/2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Information Management Specialist-Ref: CSD-HR/ULT (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/05/2017) (17/05/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
 Administrative Assistant (FG III)
 Ref: EASO/2017/CA/003
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Μαΐου, 2017 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) Administrative Assistant (FG III) Ref: EASO/2017/CA/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Μαΐου, 2017 ώρα 13:00) (17/05/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης-
EU Agency for large-scale IT systems
Head of Human Resources and Training Unit
Ref: eu-LISA/17/ TA/AD9/4.1-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/05/2017)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EU Agency for large-scale IT systems Head of Human Resources and Training Unit Ref: eu-LISA/17/ TA/AD9/4.1- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/05/2017) (08/05/2017)
Προκήρυξη  διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στον Οργανισμό PRIMA (Partnership for Innovation in the Mediterranean Area) 
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09/05/2017, μεσάνυκτα ώρα Βρυξελλών title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στον Οργανισμό PRIMA (Partnership for Innovation in the Mediterranean Area) Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09/05/2017, μεσάνυκτα ώρα Βρυξελλών (28/04/2017)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office
Administrative Assistant AST 3 - Ref: EASO/2017/TA/013
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Μαΐου, 2017 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office Administrative Assistant AST 3 - Ref: EASO/2017/TA/013 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Μαΐου, 2017 ώρα 13:00) (12/04/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST- Administrative Assistant to Eurojust- Contract Agent – FG II 
Greek National Desk- Reference: 17/EJ/CA/02     
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/05/2017, ώρα 24:00 CET)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- Administrative Assistant to Eurojust- Contract Agent – FG II Greek National Desk- Reference: 17/EJ/CA/02 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/05/2017, ώρα 24:00 CET) (12/04/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-Administrative Assistant to Eurojust- Contract Agent – FG II 
French National Desk
Reference: 17/EJ/CA/03  
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/05/2017, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-Administrative Assistant to Eurojust- Contract Agent – FG II French National Desk Reference: 17/EJ/CA/03 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/05/2017, ώρα 24:00 CET) (12/04/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα 
ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία
Corporate Performance Measurement Officer- Ref:  ETF/REC/17/03
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02/05/2017)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία Corporate Performance Measurement Officer- Ref: ETF/REC/17/03 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02/05/2017) (12/04/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - Communication Officer- Ref: ESMA/2017/VAC8/AD5
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/04/2017)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Communication Officer- Ref: ESMA/2017/VAC8/AD5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/04/2017) (06/04/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office
 – Security Assistant (FG III)-Ref: EASO/2017/ CA/002
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24 Απριλίου, 2017 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office – Security Assistant (FG III)-Ref: EASO/2017/ CA/002 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24 Απριλίου, 2017 ώρα 13:00) (06/04/2017)
Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 24/04/2017
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)-Financial Assistant- Contract Agent (M/F) Grade: FG III
 Ref: ECHA/CA/III/2017/001
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/04/2017, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 24/04/2017 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)-Financial Assistant- Contract Agent (M/F) Grade: FG III Ref: ECHA/CA/III/2017/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/04/2017, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (04/04/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
- EEAS (European External Action Service)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EEAS (European External Action Service) " Administrator – Desk officer for Capability Development and Defence Cooperation"-Vacancy notice 2017/31 HQ (AD) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24 Απριλίου, 2017) (04/04/2017)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκήs Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:19 Μαΐου, 2017 title= Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκήs Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:19 Μαΐου, 2017 (04/04/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων- 
EASO (European Asylum Support Office)
EASO/2017/TA/007 - Senior Planning Officer - AD 7 
EASO/2017/TA/002 – Information Officer – Data Analysis – AD5 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Απριλίου , 2017 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office) EASO/2017/TA/007 - Senior Planning Officer - AD 7 EASO/2017/TA/002 – Information Officer – Data Analysis – AD5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Απριλίου , 2017 ώρα 13:00) (03/04/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
-	Financial Assistant-CSD-CA-FGIII (Preparatory action)
        
-	Administrative Assistant -CSD-CA-FGIII
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Μαΐου, 2017)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) - Financial Assistant-CSD-CA-FGIII (Preparatory action) - Administrative Assistant -CSD-CA-FGIII (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Μαΐου, 2017) (31/03/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)-
 IT Operations Officer – CSD - CA – FGIV/ Contractual agent
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/04/2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)- IT Operations Officer – CSD - CA – FGIV/ Contractual agent (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/04/2017) (31/03/2017)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
- EEAS (European External Action Service)-
Director, Deputy Managing Director Americas (published at AD14-15/AD14).
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05 Απριλίου, 2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EEAS (European External Action Service)- Director, Deputy Managing Director Americas (published at AD14-15/AD14). (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05 Απριλίου, 2017) (31/03/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης-
EU Agency for large-scale IT systems-Βuilding Infrastructure Assistant -Ref: eu-LISA/17/CA/FGIII /3.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/04/2017)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EU Agency for large-scale IT systems-Βuilding Infrastructure Assistant -Ref: eu-LISA/17/CA/FGIII /3.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/04/2017) (29/03/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - Head of Markets Department- Ref: ESMA/2017/VAC9/AD12
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/04/2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Head of Markets Department- Ref: ESMA/2017/VAC9/AD12 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/04/2017) (29/03/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA- 
 - Senior Risk Analysis Officer/Senior Data Manager
     Ref: ESMA/2017/VAC6/AD7
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/04/2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA- - Senior Risk Analysis Officer/Senior Data Manager Ref: ESMA/2017/VAC6/AD7 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/04/2017) (29/03/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
 - Planning Officer - AD5 - Ref: EASO/2017/TA/006 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Απριλίου, 2017 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) - Planning Officer - AD5 - Ref: EASO/2017/TA/006 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Απριλίου, 2017 ώρα 13:00) (29/03/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST
ICT Support Officer / Temporary Agent – AST 3
Reference: 17/EJ/03
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/05/2017, ώρα 24:00 CET)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST ICT Support Officer / Temporary Agent – AST 3 Reference: 17/EJ/03 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/05/2017, ώρα 24:00 CET) (28/03/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
Training Officer (AD 5) - Ref: EASO/2017/TA/008
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Μαΐου, 2017 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) Training Officer (AD 5) - Ref: EASO/2017/TA/008 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Μαΐου, 2017 ώρα 13:00) (28/03/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων- 
IMI (Innovative Medicines Initiative)
i. Programme Performance and Evaluation Expert / Grade: AD 7 
 Ref.: IMI2/2017/TA/004
ii.  Financial and Administrative Assistant/ Contract Agent (M/F)/ Grade: FG III
 Ref.: IMI2/2017/CA/001
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27 Απριλίου, 2017 ώρα 23:59) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- IMI (Innovative Medicines Initiative) i. Programme Performance and Evaluation Expert / Grade: AD 7 Ref.: IMI2/2017/TA/004 ii. Financial and Administrative Assistant/ Contract Agent (M/F)/ Grade: FG III Ref.: IMI2/2017/CA/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27 Απριλίου, 2017 ώρα 23:59) (28/03/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
- Project Officer for Satellite AIS Services (AD5)
    Ref: EMSA/AD/2017/05
     - Project Officer for Reporting Formalities (AD5)
     Ref: - EMSA/AD/2017/06 
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 27 Μαρτίου, 2017)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – European Maritime Safety Agency (EMSA) - Project Officer for Satellite AIS Services (AD5) Ref: EMSA/AD/2017/05 - Project Officer for Reporting Formalities (AD5) Ref: - EMSA/AD/2017/06 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 27 Μαρτίου, 2017) (23/03/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα-ETF (European Training Foundation
 ETF/SNE/17/01 
- Seconded National Expert in Entrepreneurial Learning and SME skills 
 (Ημερ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 03 Απριλίου 2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα-ETF (European Training Foundation ETF/SNE/17/01 - Seconded National Expert in Entrepreneurial Learning and SME skills (Ημερ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 03 Απριλίου 2017) (23/03/2017)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
European Commision-Head of Representation in Prague 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 04/04/2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- European Commision-Head of Representation in Prague (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 04/04/2017) (17/03/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
- Legal Advisor (Temporary Agent (M/F) - Grade: AD 7
 Ref: ECHA/TA/2017/001
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/04/2017, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) - Legal Advisor (Temporary Agent (M/F) - Grade: AD 7 Ref: ECHA/TA/2017/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/04/2017, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (15/03/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- EASO (European Asylum Support Office)
-Head of Planning and Evaluation Unit (AD 10)- Ref: EASO/2017/TA/005
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Απριλίου, 2017 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) -Head of Planning and Evaluation Unit (AD 10)- Ref: EASO/2017/TA/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Απριλίου, 2017 ώρα 13:00) (15/03/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
–	 Head of Operations Unit (AD 10)-
 Ref: EASO/2017/TA/001
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:03 Απριλίου, 2017 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of Operations Unit (AD 10)- Ref: EASO/2017/TA/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:03 Απριλίου, 2017 ώρα 13:00) (10/03/2017)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης-
EU Agency for large-scale IT systems-Technical Release Coordinator
 Ref: eu-LISA/17/CA/FGIV/2.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/04/2017)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EU Agency for large-scale IT systems-Technical Release Coordinator Ref: eu-LISA/17/CA/FGIV/2.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/04/2017) (10/03/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Operations Officer – External Dimension (AD 5) - Ref: EASO/2017/TA/004
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:06 Απριλίου, 2017 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Operations Officer – External Dimension (AD 5) - Ref: EASO/2017/TA/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:06 Απριλίου, 2017 ώρα 13:00) (10/03/2017)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων –
European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France
1.Project Assistants in the Strategy, Research and International Standards Unit (FGIII)
Ref.: ERA/CA/2017/002-OPE 
2. Project Officers in the Strategy, Research and International Standards Unit (FGIV)
Ref.: ERA/CA/2017/003-OPE
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/04/2017, ώρα 24.00 (CET)
  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France 1.Project Assistants in the Strategy, Research and International Standards Unit (FGIII) Ref.: ERA/CA/2017/002-OPE 2. Project Officers in the Strategy, Research and International Standards Unit (FGIV) Ref.: ERA/CA/2017/003-OPE Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/04/2017, ώρα 24.00 (CET) (10/03/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων-
EU Agency for large-scale IT systems-Policy Officer (short-term) 
Ref: eu-LISA/17/CA/FGIV/1.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/03/2017)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EU Agency for large-scale IT systems-Policy Officer (short-term) Ref: eu-LISA/17/CA/FGIV/1.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/03/2017) (09/03/2017)
Ανακοίνωση του ιδρύματος EMCDDA για έναρξη διαδικασίας  πλήρωσης κενής θέσης 
Head of Public health unit /Temporary agent AD10 (M/F)/ Five- year contract
Ref AD.2017.01 (External)
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων : 28 /04/ 2017) title= Ανακοίνωση του ιδρύματος EMCDDA για έναρξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης Head of Public health unit /Temporary agent AD10 (M/F)/ Five- year contract Ref AD.2017.01 (External) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων : 28 /04/ 2017) (09/03/2017)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – European Maritime Safety Agency (EMSA)
 - Project Officer for Ship Inspection Support (AD5)- (Reserve List)
    Ref: EMSA/AD/2017/07
 - Project Officer for Ship Inspection Support (AD5-AD6);
    Ref: EMSA/IAJM/AD/2017/01
 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10 Απριλίου, 2017)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – European Maritime Safety Agency (EMSA) - Project Officer for Ship Inspection Support (AD5)- (Reserve List) Ref: EMSA/AD/2017/07 - Project Officer for Ship Inspection Support (AD5-AD6); Ref: EMSA/IAJM/AD/2017/01 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10 Απριλίου, 2017) (09/03/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων –
European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France
- Administrators in the Operational Units (AD8)
 Ref: Ref.: ERA/AD/2017/001-OPE       
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/03/2017, ώρα 24.00 (CET))
  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France - Administrators in the Operational Units (AD8) Ref: Ref.: ERA/AD/2017/001-OPE (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/03/2017, ώρα 24.00 (CET)) (17/02/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης –
European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France
 - Communication Assistant -in the Corporate Management and Evaluation Unit (FGIII) 
Ref: Ref.: ERA/CA/2017/001-OPE 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/03/2017, ώρα 24.00 (CET)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France - Communication Assistant -in the Corporate Management and Evaluation Unit (FGIII) Ref: Ref.: ERA/CA/2017/001-OPE (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/03/2017, ώρα 24.00 (CET)) (17/02/2017)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST- Administrative Director - Temporary agent – AD 14 
Reference: 17/EJ/01 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/03/2017, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- Administrative Director - Temporary agent – AD 14 Reference: 17/EJ/01 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/03/2017, ώρα 24:00 CET) (17/02/2017)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής - The Single Resolution Board (SRB)
 – Secretary M/F Grade: AST/SC1 
Ref.: SRB/AST-SC/2017/001 
ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 09-03-2017 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών. title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής - The Single Resolution Board (SRB) – Secretary M/F Grade: AST/SC1 Ref.: SRB/AST-SC/2017/001 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 09-03-2017 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών. (17/02/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - Supervision Officer- Ref: ESMA/2017/VAC1/AD5
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/02/2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Supervision Officer- Ref: ESMA/2017/VAC1/AD5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/02/2017) (17/02/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
-	Head of Unit Industry Strategy and Wider EU Policies – ESI – TA – AD12 (republished)
-	Project Officer CDP – CPS – TA – AD11
-	Project Officer Cyber Defence – CAT – TA – AD11
-	Senior Budget Officer – CSD – TA – AD7
-	Project Officer Deployability – CPS – SNE – (AD11 equivalent)
-	Project Officer GOVSATCOM – CAT – SNE – (AD10 equivalent)
-	Coordinated annual Review Project Officer – CPS – Cost-free SNE 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16 Μαρτίου, 2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) - Head of Unit Industry Strategy and Wider EU Policies – ESI – TA – AD12 (republished) - Project Officer CDP – CPS – TA – AD11 - Project Officer Cyber Defence – CAT – TA – AD11 - Senior Budget Officer – CSD – TA – AD7 - Project Officer Deployability – CPS – SNE – (AD11 equivalent) - Project Officer GOVSATCOM – CAT – SNE – (AD10 equivalent) - Coordinated annual Review Project Officer – CPS – Cost-free SNE (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16 Μαρτίου, 2017) (17/02/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
- Project Office for Integrated Services to FRONTEX (FGIV) – Temporary Agent – (AD6);
   Ref: EMSA/CA/2017/01
 - Project Officer for Earth Observation Services to FRONTEX (FGIV)
    Ref: EMSA/CA/2017/02
 -Technical Project Manager for FRONTEX (FGIV);  
    Ref: EMSA/CA/2017/03
 - Project Officer for Technical Assistance to ENP Countries (FGIV).
    Ref: EMSA/CA/2017/4
  (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07 Μαρτίου, 2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – European Maritime Safety Agency (EMSA) - Project Office for Integrated Services to FRONTEX (FGIV) – Temporary Agent – (AD6); Ref: EMSA/CA/2017/01 - Project Officer for Earth Observation Services to FRONTEX (FGIV) Ref: EMSA/CA/2017/02 -Technical Project Manager for FRONTEX (FGIV); Ref: EMSA/CA/2017/03 - Project Officer for Technical Assistance to ENP Countries (FGIV). Ref: EMSA/CA/2017/4 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07 Μαρτίου, 2017) (10/02/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων για την αντιπροσωπεία στη Γενεύη - EEAS (European External Action Service 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Απριλίου, 2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων για την αντιπροσωπεία στη Γενεύη - EEAS (European External Action Service (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Απριλίου, 2017) (07/02/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service)
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Φεβρουαρίου, 2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Φεβρουαρίου, 2017) (07/02/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA-
- Facility Management Team Leader 
     Ref: ESMA/2017/VAC4/AD8
 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/02/2017 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA- - Facility Management Team Leader Ref: ESMA/2017/VAC4/AD8 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/02/2017 (02/02/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
- EEAS (European External Action Service)
Administrator – Policy officer: ENP review implementation process
(EU Staff Members: AD5-12/ Candidates from Member States: AD05)
Vacancy notice 2017/09 – HQ (AD)- JOB ID : 255386
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 1η Φεβρουαρίου, 2017 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EEAS (European External Action Service) Administrator – Policy officer: ENP review implementation process (EU Staff Members: AD5-12/ Candidates from Member States: AD05) Vacancy notice 2017/09 – HQ (AD)- JOB ID : 255386 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 1η Φεβρουαρίου, 2017 (25/01/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)
Editing and Communications Officer AD6- Ref. No.: EIGE/2017/TA/01/AD6
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 06 Φεβρουαρίου, 2017 ώρα 13:00 /Vilnius )
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality) Editing and Communications Officer AD6- Ref. No.: EIGE/2017/TA/01/AD6 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 06 Φεβρουαρίου, 2017 ώρα 13:00 /Vilnius ) (25/01/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής - The Single Resolution Board (SRB)

– Head of Unit Resources AD10- Reference: SRB/AD/2017/001
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10-02-2017 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής - The Single Resolution Board (SRB) – Head of Unit Resources AD10- Reference: SRB/AD/2017/001 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10-02-2017 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) (25/01/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
- EEAS (European External Action Service)
-	Political Officer, EU Delegation MOLDOVA (Chisinau)
    JOB ID : 196518
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10 Φεβρουαρίου, 2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EEAS (European External Action Service) - Political Officer, EU Delegation MOLDOVA (Chisinau) JOB ID : 196518 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10 Φεβρουαρίου, 2017) (25/01/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων στο Ίδρυμα 
ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία
-Projects Officers- Ref: ETF/REC/17/01 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/02/2017)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία -Projects Officers- Ref: ETF/REC/17/01 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/02/2017) (24/01/2017)
Ανακοίνωση έναρξης Εκπαιδευτικού Προγράμματος Υψηλού Επιπέδου για Νέους Επαγγελματίες σε Αντιπροσωπείες ΕΕ
(Junior Professionals in Delegations)
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2017. title= Ανακοίνωση έναρξης Εκπαιδευτικού Προγράμματος Υψηλού Επιπέδου για Νέους Επαγγελματίες σε Αντιπροσωπείες ΕΕ (Junior Professionals in Delegations) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2017. (12/01/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)-Policy Officer (2 posts) – SPU - TA - AD11
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Ιανουαρίου, 2017)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency)-Policy Officer (2 posts) – SPU - TA - AD11 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Ιανουαρίου, 2017) (09/01/2017)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -EIGE (European Institute for Gender Equality)- Statistician-Ref. No.: EIGE/2016/CA/15/FG4
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/01/2017, ώρα 13:00 /Vilnius) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -EIGE (European Institute for Gender Equality)- Statistician-Ref. No.: EIGE/2016/CA/15/FG4 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/01/2017, ώρα 13:00 /Vilnius) (04/01/2017)
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για κενές θέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο-
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12 Ιανουαρίου, 2017.
 title= Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για κενές θέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο- Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12 Ιανουαρίου, 2017. (04/01/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης –
European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France
- Project Officers in the Safety Unit (AD6)- Ref: Ref.: ERA/AD/2016/003-OPE
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/01/2017, ώρα 24.00 (CET))
  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France - Project Officers in the Safety Unit (AD6)- Ref: Ref.: ERA/AD/2016/003-OPE (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/01/2017, ώρα 24.00 (CET)) (04/01/2017)
Προκήρυξη  Γενικών Διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)- EPSO/AD/331/16 - Administrators (AD 7) – Information and Communication Technology domain
Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει να γίνει μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση http://eu-careers.eu, μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, 2017.
 title= Προκήρυξη Γενικών Διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)- EPSO/AD/331/16 - Administrators (AD 7) – Information and Communication Technology domain Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει να γίνει μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση http://eu-careers.eu, μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, 2017. (04/01/2017)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
-Project Officer for Assessor for Classification Societies – Temporary Agent – (AD7)-Ref: EMSA/AD/2016/15 
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 23 Ιανουαρίου, 2017)
-Project Officer for Standards for Seafarers – Seconded National Expert- Ref: EMSA/AD/2016/08
 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 31 Ιανουαρίου, 2017 ώρα 17: 00 (ώρα Λισσαβόνας)) 
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – European Maritime Safety Agency (EMSA) -Project Officer for Assessor for Classification Societies – Temporary Agent – (AD7)-Ref: EMSA/AD/2016/15 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 23 Ιανουαρίου, 2017) -Project Officer for Standards for Seafarers – Seconded National Expert- Ref: EMSA/AD/2016/08 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 31 Ιανουαρίου, 2017 ώρα 17: 00 (ώρα Λισσαβόνας)) (04/01/2017)
Show details for [<a class="linksblue3">2016</a>]2016
Show details for [<a class="linksblue3">2015</a>]2015
Show details for [<a class="linksblue3">2014</a>]2014
Show details for [<a class="linksblue3">2013</a>]2013
Show details for [<a class="linksblue3">2012</a>]2012
Show details for [<a class="linksblue3">2011</a>]2011
Show details for [<a class="linksblue3">2010</a>]2010


CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/07/2020 02:51:18 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού