Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Show details for [<a class="linksblue3">2020</a>]2020
Show details for [<a class="linksblue3">2019</a>]2019
Show details for [<a class="linksblue3">2018</a>]2018
Show details for [<a class="linksblue3">2017</a>]2017
Hide details for [<a class="linksblue3">2016</a>]2016
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων- 
EASO (European Asylum Support Office)
-EASO/2016/CA/011– Communications Officer – Social Media Monitoring (FG IV) 
 -EASO/2016/TA/018 – Data Protection Officer (AD 5) 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16 Ιανουαρίου, 2017 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office) -EASO/2016/CA/011– Communications Officer – Social Media Monitoring (FG IV) -EASO/2016/TA/018 – Data Protection Officer (AD 5) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16 Ιανουαρίου, 2017 ώρα 13:00) (29/12/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων- 
EASO (European Asylum Support Office)
-	EASO/2016/TA/008 – Logistic Officer (AD 5)

-	 EASO/2016/TA/014 – Head of Procurement Sector (AD 8)

-	EASO/2016/TA/019 – Head of Finance Sector (AD 8) 

-	EASO/2016/TA/020– Senior Finance / Budget Officer (AD 7) 

-	EASO/2016/TA/021 – Procurement Officer (AD 6) 

(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Ιανουαρίου, 2017 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office) - EASO/2016/TA/008 – Logistic Officer (AD 5) - EASO/2016/TA/014 – Head of Procurement Sector (AD 8) - EASO/2016/TA/019 – Head of Finance Sector (AD 8) - EASO/2016/TA/020– Senior Finance / Budget Officer (AD 7) - EASO/2016/TA/021 – Procurement Officer (AD 6) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Ιανουαρίου, 2017 ώρα 13:00) (29/12/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Project Officer for Training and Capacity Building  – Temporary Agent – (AD6);
   Ref: EMSA/AD/2016/12 
Project Officer for RPAS Operations and ATM – Temporary Agent – (AD5);   
    Ref: EMSA/AD/2016/13
Project Officer for RPAS Operations and ATM – Temporary Agent – (AD7);
   Ref: EMSA/AD/2016/14
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 13 Ιανουαρίου, 2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – European Maritime Safety Agency (EMSA) Project Officer for Training and Capacity Building – Temporary Agent – (AD6); Ref: EMSA/AD/2016/12 Project Officer for RPAS Operations and ATM – Temporary Agent – (AD5); Ref: EMSA/AD/2016/13 Project Officer for RPAS Operations and ATM – Temporary Agent – (AD7); Ref: EMSA/AD/2016/14 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 13 Ιανουαρίου, 2017) (29/12/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)
 
-	Statistician
       Ref. No.: EIGE/2016/CA/15/FG4
ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/01/2017, ώρα 13:00 /Vilnius title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality) - Statistician Ref. No.: EIGE/2016/CA/15/FG4 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/01/2017, ώρα 13:00 /Vilnius (16/12/2016)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)- Head of Research Sector (AD 8) - Ref: EASO/2016/TA/017
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12 Δεκεμβρίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- Head of Research Sector (AD 8) - Ref: EASO/2016/TA/017 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12 Δεκεμβρίου, 2016 ώρα 13:00) (05/12/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)- General Affairs Assistant (FGIII) - Ref: EASO/2016/CA/010
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Δεκεμβρίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- General Affairs Assistant (FGIII) - Ref: EASO/2016/CA/010 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Δεκεμβρίου, 2016 ώρα 13:00) (05/12/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)-
 Assets Assistant (FGIII)-Ref: EASO/2016/CA/008
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Δεκεμβρίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- Assets Assistant (FGIII)-Ref: EASO/2016/CA/008 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Δεκεμβρίου, 2016 ώρα 13:00) (05/12/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης –
 EEAS (European External Action Service)
 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – EEAS (European External Action Service) "Administrator – Deputy Head of Division" in the BA.IBS.2 "Field security" Division-Vacancy notice 2016/118 – HQ (AD) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14 Δεκεμβρίου, ώρα 12.00, 2016 (ώρα Βρυξελλών)) (05/12/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων-
EU Agency for large-scale IT systems-2 posts IT Architect 
 (2 profiles– Application Architect AD7/Business Analyst-Solution Architect AD7)- Ref: eu- LISA/16/TA/AD7/13.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/01/2017)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EU Agency for large-scale IT systems-2 posts IT Architect (2 profiles– Application Architect AD7/Business Analyst-Solution Architect AD7)- Ref: eu- LISA/16/TA/AD7/13.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/01/2017) (05/12/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης-
European Agency for Safety and Health at Work- FINANCE AND INTERNAL CONTROL OFFICER (FG III)
-Reference: EUOSHA/ CA/16/02
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/12/2016 ώρα 23:00) 

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- European Agency for Safety and Health at Work- FINANCE AND INTERNAL CONTROL OFFICER (FG III) -Reference: EUOSHA/ CA/16/02 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/12/2016 ώρα 23:00) (21/11/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
- IT Support for Industry – Service Desk Officer (Temporary Agent (M/F)
  Ref: ECHA/TA/2016/008
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09/12/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) - IT Support for Industry – Service Desk Officer (Temporary Agent (M/F) Ref: ECHA/TA/2016/008 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09/12/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) (21/11/2016)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB)
1.Human Resources Officer- Grade: AD6
-Ref.: SR/AD/2016/014
ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07/12/2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών.
2. Finance Officer - Grade: AD6- Ref.: SRB/AD/2016/016
 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 06-12-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα  Βρυξελλών. title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB) 1.Human Resources Officer- Grade: AD6 -Ref.: SR/AD/2016/014 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07/12/2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών. 2. Finance Officer - Grade: AD6- Ref.: SRB/AD/2016/016 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 06-12-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών. (21/11/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA
- Head of Unit (Temporary Agent (M/F)- Corporate Services       
  Ref: ECHA/TA/2016/007
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/11/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA - Head of Unit (Temporary Agent (M/F)- Corporate Services Ref: ECHA/TA/2016/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/11/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (17/11/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
     –  Communications Assistant (FGIII)
 Ref: EASO/2016/CA/009
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Νοεμβρίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Communications Assistant (FGIII) Ref: EASO/2016/CA/009 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Νοεμβρίου, 2016 ώρα 13:00) (17/11/2016)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων
EASA (European Aviation Safety Agency) 
Head of Legal Department and Chief Legal Adviser AD12
Ref: EASA/AD/2016/015    
Head of ATM/ANS & Aerodromes Department & EASA ATM Policy Coordinator AD12
Ref: EASA/AD/2016/014
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/11/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) Head of Legal Department and Chief Legal Adviser AD12 Ref: EASA/AD/2016/015 Head of ATM/ANS & Aerodromes Department & EASA ATM Policy Coordinator AD12 Ref: EASA/AD/2016/014 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/11/2016) (17/11/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων-
EU Agency for large-scale IT systems
IT Project Manager- 3 posts-
Ref: eu-LISA/16/TA/AD8/AD7/AD5/10.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/11/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EU Agency for large-scale IT systems IT Project Manager- 3 posts- Ref: eu-LISA/16/TA/AD8/AD7/AD5/10.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/11/2016) (17/11/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency
- Project Manager H2020 Research and Innovation (Energy & Transport)-Ref.: INEA/2016/ CA/FGIV/28
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Δεκεμβρίου, 2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency - Project Manager H2020 Research and Innovation (Energy & Transport)-Ref.: INEA/2016/ CA/FGIV/28 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Δεκεμβρίου, 2016) (17/11/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - Senior Policy Officer (post-trading profile)) 
 Ref: ESMA/2016/VAC24/AD7
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/11/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Senior Policy Officer (post-trading profile)) Ref: ESMA/2016/VAC24/AD7 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/11/2016) (27/10/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA - Policy Officer (corporate reporting, securitisation, investor protection) 
 Ref: ESMA/2016/VAC22/AD5
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/11/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Policy Officer (corporate reporting, securitisation, investor protection) Ref: ESMA/2016/VAC22/AD5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/11/2016) (27/10/2016)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - Policy Officer (markets profile
  (Ref: ESMA/2016/VAC25/AD5)-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/11/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Policy Officer (markets profile (Ref: ESMA/2016/VAC25/AD5)- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/11/2016) (27/10/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
- Head of Unit – Registrar of Board of Appeal/Temporary Agent (M/F) /Grade: AD 10
 Ref: ECHA/TA/2016/006
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/11/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) - Head of Unit – Registrar of Board of Appeal/Temporary Agent (M/F) /Grade: AD 10 Ref: ECHA/TA/2016/006 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/11/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (27/10/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 14 κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency
-	Director Capability, Armament & Technology – CAT - TA - AD14 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14 Οκτωβρίου, 2016)
-	Head of Unit Industry Strategy and Wider EU Policies – ESI - TA - AD12-(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Οκτωβρίου, 2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 14 κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency - Director Capability, Armament & Technology – CAT - TA - AD14 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14 Οκτωβρίου, 2016) - Head of Unit Industry Strategy and Wider EU Policies – ESI - TA - AD12-(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Οκτωβρίου, 2016) (10/10/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency)
(καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 21η Οκτωβρίου 2016 , (μεσάνυκτα). title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency) (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 21η Οκτωβρίου 2016 , (μεσάνυκτα). (07/10/2016)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development - of Vοcational Training (Cedefop) 
 - Expert in VET and Adult Learning Policies (external) – ref. 
 Cedefop/2016/04/AD_external
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου 2016, ώρα 15:00   (ώρα Ελλάδος -CET+1))            title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development - of Vοcational Training (Cedefop) - Expert in VET and Adult Learning Policies (external) – ref. Cedefop/2016/04/AD_external (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου 2016, ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος -CET+1)) (05/10/2016)
 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
Translation Centre - Translation technicians - Temporary Agent FGIII
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 13/10/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- Translation Centre - Translation technicians - Temporary Agent FGIII (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 13/10/2016) (03/10/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
 – Data Analytics Officer (FGIV)- Ref: EASO/2016/CA/006
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Οκτωβρίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Data Analytics Officer (FGIV)- Ref: EASO/2016/CA/006 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Οκτωβρίου, 2016 ώρα 13:00) (03/10/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office – Security Assistant (FG III)- Ref: EASO/2016/CA/007
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Οκτωβρίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office – Security Assistant (FG III)- Ref: EASO/2016/CA/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Οκτωβρίου, 2016 ώρα 13:00) (20/09/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης –European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France- Project Officer in the ERTMS Unit Grade: AD8
Ref: Ref.: ERA/AD/2016/002-OPE
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2016, ώρα 24.00 (CET))
  
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης –European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France- Project Officer in the ERTMS Unit Grade: AD8 Ref: Ref.: ERA/AD/2016/002-OPE (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2016, ώρα 24.00 (CET)) (20/09/2016)
Προκήρυξη  διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης του Αντιπροέδρου της Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) στην Ανζέρ της Γαλλίας - Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 29/09/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης του Αντιπροέδρου της Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) στην Ανζέρ της Γαλλίας - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 29/09/2016) (20/09/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 14 κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)-     
Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για 13 θέσεις είναι η 31η Οκτωβρίου, 2016 και για 1 θέση η 5η Οκτωβρίου, 2016 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 14 κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency)- Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για 13 θέσεις είναι η 31η Οκτωβρίου, 2016 και για 1 θέση η 5η Οκτωβρίου, 2016 (20/09/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
- Head of Unit – Dossier Submission and PIC / Temporary Agent (M/F) /Grade: AD 10
 Ref: ECHA/TA/2016/005
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/10/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) - Head of Unit – Dossier Submission and PIC / Temporary Agent (M/F) /Grade: AD 10 Ref: ECHA/TA/2016/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/10/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (20/09/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA)
- Head of Unit – Human Resources - Temporary Agent (M/F) /Grade: AD 11
  Ref: ECHA/TA/2016/004
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/10/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA) - Head of Unit – Human Resources - Temporary Agent (M/F) /Grade: AD 11 Ref: ECHA/TA/2016/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/10/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (20/09/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - Legal Team Leader-Ref: ESMA/2016/ VAC21/AD9
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Legal Team Leader-Ref: ESMA/2016/ VAC21/AD9 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2016) (19/09/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA- Administrative Assistant- Contract agen   Ref: ESMA/2016/VAC17/FGIII
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA- Administrative Assistant- Contract agen Ref: ESMA/2016/VAC17/FGIII (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2016) (19/09/2016)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development 
 of Vοcational Training (Cedefop) 
 - Head of Department for Resources and Support. Temporary agent 2f  
Ref: Cedefop/2016/03/AD_external
     
   Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 21 Οκτωβρίου 2016, ώρα 15:00   (ώρα Ελλάδος -CET
 title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) - Head of Department for Resources and Support. Temporary agent 2f Ref: Cedefop/2016/03/AD_external Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 21 Οκτωβρίου 2016, ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος -CET (13/09/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)
 Policy Officer Defence Data Analysis (maternity leave) – CA - FGIV
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/09/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Policy Officer Defence Data Analysis (maternity leave) – CA - FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/09/2016) (01/09/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - ICT Officers (multiple profiles)
 Ref: ESMA/2016/VAC15/FGIV
 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/09/2016 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - ICT Officers (multiple profiles) Ref: ESMA/2016/VAC15/FGIV Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/09/2016 (11/08/2016)
  Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)    – Field Officer (AD 6)
 Ref: EASO/2016/ TA/015
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09 Σεπτεμβρίου, 2016 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Field Officer (AD 6) Ref: EASO/2016/ TA/015 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09 Σεπτεμβρίου, 2016 ώρα 13:00) (11/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων
EASA (European Aviation Safety Agency) 
 Aeroplane CO2 Emissions Expert (AD 7) (F/M) (AD 5) (F/M)
   Ref: EASA/AD/2016/006
    
 Senior Legal Adviser (AD 9) (F/M)
 
  Ref: EASA/AD/2016/007

Cabin Safety Expert (AD 7) (F/M)

  Ref: EASA/AD/2016/008

Project Certification Manager – Rotary Wing (AD 7) (F/M)
Ref: EASA/AD/2016/009

Safety Investigation and Occurrence Reporting Section Manager (AD 9) (F/M)
Ref: EASA/AD/2016/010

Head of ATM/ANS & Aerodromes Department (AD 12) (F/M)
Ref: EASA/AD/2016/011

OSD Expert (AD 8) (F/M)
Ref: EASA/AD/2016/012

Production Organisations Approval (POA) Team Leader (AD 6) (F/M)
Ref: EASA/AD/2016/013
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/09/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) Aeroplane CO2 Emissions Expert (AD 7) (F/M) (AD 5) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/006 Senior Legal Adviser (AD 9) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/007 Cabin Safety Expert (AD 7) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/008 Project Certification Manager – Rotary Wing (AD 7) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/009 Safety Investigation and Occurrence Reporting Section Manager (AD 9) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/010 Head of ATM/ANS & Aerodromes Department (AD 12) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/011 OSD Expert (AD 8) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/012 Production Organisations Approval (POA) Team Leader (AD 6) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/013 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/09/2016) (11/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB)
a) Senior Policy and International Relations Expert; b) Resolution Policy And Financial Stability Expert- Ref.: /AD/2016/009
(Hμ. λήξης υποβολής αιτήσεων 16-08-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB) a) Senior Policy and International Relations Expert; b) Resolution Policy And Financial Stability Expert- Ref.: /AD/2016/009 (Hμ. λήξης υποβολής αιτήσεων 16-08-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) (11/08/2016)

Προκήρυξη  διαδικασίας επιλογής Εκτάκτων Υπαλλήλων για τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας – Ευρωπαϊκή Επιτροπή-
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 09/09/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας επιλογής Εκτάκτων Υπαλλήλων για τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας – Ευρωπαϊκή Επιτροπή- (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 09/09/2016) (11/08/2016)
Προκήρυξη κενής  θέσης-JRC (European Commission's Joint Research Center)
-Scientific Officer in the field of life cycle-based methods and indicators
 Reference: 2016-IPR-D1-FGIV-7455 – ISPRA
 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων  22/08/2016 12:00 ώρα Μιλάνου) title= Προκήρυξη κενής θέσης-JRC (European Commission's Joint Research Center) -Scientific Officer in the field of life cycle-based methods and indicators Reference: 2016-IPR-D1-FGIV-7455 – ISPRA (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 22/08/2016 12:00 ώρα Μιλάνου) (11/08/2016)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development 
 of Vοcational Training (Cedefop)
- Assistant in Human Resources (external) –Ref: Cedefop/2016/02/AST_external
 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 14 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 15:00   (ώρα Ελλάδος -CET+1))          

 title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) - Assistant in Human Resources (external) –Ref: Cedefop/2016/02/AST_external (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 14 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος -CET+1)) (10/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)-Administrative Support - Director’s Secretariat (FG III): - Ref. No.: EIGE/2016/CA/10/FG3
( ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:07/09/2016, ώρα 13:00 /Vilnius) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality)-Administrative Support - Director’s Secretariat (FG III): - Ref. No.: EIGE/2016/CA/10/FG3 ( ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:07/09/2016, ώρα 13:00 /Vilnius) (10/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - European Maritime Safety Agency (EMSA)- Project Officer for Training and Cooperation 
 Ref: EMSA/NEPT/2016/06
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - European Maritime Safety Agency (EMSA)- Project Officer for Training and Cooperation Ref: EMSA/NEPT/2016/06 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2016) (10/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
IMI (Innovative Medicines Initiative)
Financial Assistant- Ref: IMI2/2016/CA/001
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Αυγούστου, 2016 ώρα 23:59) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- IMI (Innovative Medicines Initiative) Financial Assistant- Ref: IMI2/2016/CA/001 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Αυγούστου, 2016 ώρα 23:59) (10/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA)
- Product Management Support Officer FG IV -Temporary Agent (M/F) -
    Ref: ECHA/CA/IV/2016/004
  (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/08/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA) - Product Management Support Officer FG IV -Temporary Agent (M/F) - Ref: ECHA/CA/IV/2016/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/08/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (10/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– ICT Assistant (FGIII)- Ref: EASO/2016/CA/005
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Σεπτεμβρίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – ICT Assistant (FGIII)- Ref: EASO/2016/CA/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Σεπτεμβρίου, 2016 ώρα 13:00) (10/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA
   Software Engineer for Integrated Services to FRONTEX (FGIV
 Ref: EMSA/CA/2016/07
  (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 30 Σεπτεμβρίου, 2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA Software Engineer for Integrated Services to FRONTEX (FGIV Ref: EMSA/CA/2016/07 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 30 Σεπτεμβρίου, 2016) (10/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Project Officer for Integrated Services to FRONTEX (FGIV)
 Ref: EMSA/CA/2016/06
 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 30 Σεπτεμβρίου, 2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Project Officer for Integrated Services to FRONTEX (FGIV) Ref: EMSA/CA/2016/06 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 30 Σεπτεμβρίου, 2016) (10/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Project Officer for Technical Assistance to ENP Partner Countries - Ref: EMSA/CA/2016/04
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 30 Σεπτεμβρίου, 2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Project Officer for Technical Assistance to ENP Partner Countries - Ref: EMSA/CA/2016/04 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 30 Σεπτεμβρίου, 2016) (10/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)-Financial and Administrative Assistant for Technical Assistance to ENP Partner Countries (FGIII)
 Ref: EMSA/CA/2016/05
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 30 Σεπτεμβρίου, 2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA)-Financial and Administrative Assistant for Technical Assistance to ENP Partner Countries (FGIII) Ref: EMSA/CA/2016/05 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 30 Σεπτεμβρίου, 2016) (09/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα 
ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία
-Εκτελεστικός Διευθυντής (Έκτακτος υπάλληλος — Βαθμός AD 14)
    Ref:  COM/2016/20014- (2016/C 248 A/01)
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/09/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία -Εκτελεστικός Διευθυντής (Έκτακτος υπάλληλος — Βαθμός AD 14) Ref: COM/2016/20014- (2016/C 248 A/01) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/09/2016) (08/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων-
EU Agency for large-scale IT systems: 
Ι) Assistant to the Head of the General Coordination Unit – 
   Reference: eu-LISA/16/CA/FGIII/5.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/08/2016)
ΙΙ) Network Engineer- Reference: eu-LISA/16/CA/FGIV/4.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/08/2016)
ΙΙΙ) Policy Officer-Reference: eu-LISA/16/CA/FGIV/6.1
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/08/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EU Agency for large-scale IT systems: Ι) Assistant to the Head of the General Coordination Unit – Reference: eu-LISA/16/CA/FGIII/5.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/08/2016) ΙΙ) Network Engineer- Reference: eu-LISA/16/CA/FGIV/4.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/08/2016) ΙΙΙ) Policy Officer-Reference: eu-LISA/16/CA/FGIV/6.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/08/2016) (01/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB
-Human Resources Assistant- Grade: AST3- Ref.: SRB/AST/2016/001
- Financial Assistant- Grade: AST3-Ref.: SRB/AST/2016/002
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 13-08-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών).
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB -Human Resources Assistant- Grade: AST3- Ref.: SRB/AST/2016/001 - Financial Assistant- Grade: AST3-Ref.: SRB/AST/2016/002 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 13-08-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών). (01/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST- Senior ICT Project Officer- Temporary Agent AD 6
  Reference: 16/EJ/09 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/08/2016, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- Senior ICT Project Officer- Temporary Agent AD 6 Reference: 16/EJ/09 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/08/2016, ώρα 24:00 CET) (29/07/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-Head of Procurement Sector- Temporary agent – AD6 
 Reference:16/EJ/08
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/08/2016, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-Head of Procurement Sector- Temporary agent – AD6 Reference:16/EJ/08 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/08/2016, ώρα 24:00 CET) (29/07/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-Events Organiser - Temporary agent – AST2
Reference:16/EJ/07
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/08/2016, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-Events Organiser - Temporary agent – AST2 Reference:16/EJ/07 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/08/2016, ώρα 24:00 CET) (29/07/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
-	Director Capability, Armament & Technology – CAT - TA - AD14
-	Head of Unit Strategy & Policy – SPU - TA - AD13
-	Head of Unit Industry Strategy and Wider EU Policies – ESI - TA - AD12
-	Head of Human Resources Unit – CSD - TA - AD12
-	Head of Media & Communications – MCU - TA - AD11
     (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου, 2016)
-	Project Officer Technology Demonstrator – ESI - TA – AD10
     (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου, 2016)
-	Project Officer Cooperation Planning Strategic Analysis – CPS - CA – FGIV
-	Project Officer Defence Cooperation Information Management – CPS - CA – FGIII
     (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Αυγούστου, 2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) - Director Capability, Armament & Technology – CAT - TA - AD14 - Head of Unit Strategy & Policy – SPU - TA - AD13 - Head of Unit Industry Strategy and Wider EU Policies – ESI - TA - AD12 - Head of Human Resources Unit – CSD - TA - AD12 - Head of Media & Communications – MCU - TA - AD11 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου, 2016) - Project Officer Technology Demonstrator – ESI - TA – AD10 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου, 2016) - Project Officer Cooperation Planning Strategic Analysis – CPS - CA – FGIV - Project Officer Defence Cooperation Information Management – CPS - CA – FGIII (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Αυγούστου, 2016) (29/07/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)- Conference and Events Management Team Leader - Temporary Agent (M/F)-Grade: FG II-Ref: ECHA/TA/2016/003
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/09/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)- Conference and Events Management Team Leader - Temporary Agent (M/F)-Grade: FG II-Ref: ECHA/TA/2016/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/09/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (27/07/2016)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 2 Σεπτεμβρίου, 2016-
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency)
- HR Officer - Staff administration
    Ref. : INEA/2016/CA/FGIII/19
-IT Officer - Helpdesk
    Ref. : INEA/2016/CA/FGIII/20
-HR Assistant - Recruitment and services
    Ref. : INEA/2016/CA/FGII/18
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Ιουλίου, 2016 , μεσάνυκτα). title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 2 Σεπτεμβρίου, 2016- Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency) - HR Officer - Staff administration Ref. : INEA/2016/CA/FGIII/19 -IT Officer - Helpdesk Ref. : INEA/2016/CA/FGIII/20 -HR Assistant - Recruitment and services Ref. : INEA/2016/CA/FGII/18 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Ιουλίου, 2016 , μεσάνυκτα). (21/07/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency)
- Financial Coordinator-Ref.: INEA/2016/TA/AST3/14
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Ιουλίου, 2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency) - Financial Coordinator-Ref.: INEA/2016/TA/AST3/14 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Ιουλίου, 2016) (21/07/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office-Head of Planning and Evaluation Unit (AD 10) 
Ref: EASO/2016/TA/010
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08 Αυγούστου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office-Head of Planning and Evaluation Unit (AD 10) Ref: EASO/2016/TA/010 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08 Αυγούστου, 2016 ώρα 13:00) (20/07/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)- Administrative Assistant FG II- Temporary Agent (M/F) Grade: FG II- Ref: ECHA/ CA/II/2016/003
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/08/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)- Administrative Assistant FG II- Temporary Agent (M/F) Grade: FG II- Ref: ECHA/ CA/II/2016/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/08/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (20/07/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
The European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
-	CHAIRPERSON OF A BOARD OF APPEAL- AD 13- Temporary Agent
   Reference: VEXT/16/120/AD 13/BOA_Chairperson
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 20-07-2016 24:00 ώρα Αλικάντε) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – The European Union Intellectual Property Office (EUIPO) - CHAIRPERSON OF A BOARD OF APPEAL- AD 13- Temporary Agent Reference: VEXT/16/120/AD 13/BOA_Chairperson (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 20-07-2016 24:00 ώρα Αλικάντε) (20/07/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
The Single Resolution Board (SRB)-
ΙCT Assistant (Grade: AST 4)- Ref.: SRB/AST/2016/005 
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 27-07-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – The Single Resolution Board (SRB)- ΙCT Assistant (Grade: AST 4)- Ref.: SRB/AST/2016/005 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 27-07-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) (20/07/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)-
Senior Officer – Gender Based Violence (GBV)
Ref. No.: EIGE/2016//TA/08/AD8
ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/09/2016, ώρα 13:00 /Vilnius title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality)- Senior Officer – Gender Based Violence (GBV) Ref. No.: EIGE/2016//TA/08/AD8 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/09/2016, ώρα 13:00 /Vilnius (19/07/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)- Project Coordinator (FG IV))
Ref: EASO/2016/CA/004
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27 Ιουνίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- Project Coordinator (FG IV)) Ref: EASO/2016/CA/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27 Ιουνίου, 2016 ώρα 13:00) (07/06/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- EASO (European Asylum Support Office)
–Information Officer COI (AD 5)- Ref: EASO/2016/ TA/006 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:15 Ιουνίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) –Information Officer COI (AD 5)- Ref: EASO/2016/ TA/006 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:15 Ιουνίου, 2016 ώρα 13:00) (01/06/2016)
  Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)-Human Resources Officer (FGIV)  
Ref: EMSA/CA/2016/03-(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/06/2016)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA)-Human Resources Officer (FGIV) Ref: EMSA/CA/2016/03-(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/06/2016) (30/05/2016)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB)
-ICT Officer - Grade: AD6- Ref.: SRB/ AD/2016/008
- Senior Fund Expert- Grade: AD 8 - Ref.: SRB/AD/2016/012
- Fund Expert - Grade: AD 6-Ref.: SRB/AD/2016/013 
- Building Manager - Grade: AD 6-Ref.: SRB/AD/2016/015 
- Document Management Officer - Grade: AST 4 - Ref.:SRB/AST/2016/003 
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 13-06-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών).
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB) -ICT Officer - Grade: AD6- Ref.: SRB/ AD/2016/008 - Senior Fund Expert- Grade: AD 8 - Ref.: SRB/AD/2016/012 - Fund Expert - Grade: AD 6-Ref.: SRB/AD/2016/013 - Building Manager - Grade: AD 6-Ref.: SRB/AD/2016/015 - Document Management Officer - Grade: AST 4 - Ref.:SRB/AST/2016/003 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 13-06-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών). (27/05/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Court of Auditors 
 Head of Security-(AD function -group, grades 10 to 12) -Secretariat General –
Directorate of Human Resources, Finance and General Services (SG1)
VACANCY NOTICE ECA/2016/6 -   
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:30/06/2016 – ώρα 12.00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Court of Auditors Head of Security-(AD function -group, grades 10 to 12) -Secretariat General – Directorate of Human Resources, Finance and General Services (SG1) VACANCY NOTICE ECA/2016/6 - (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:30/06/2016 – ώρα 12.00) (27/05/2016)
  Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA Human Resources Officer (FGIV)
 Ref: EMSA/CA/2016/03-
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 20 Ιουνίου, 2016)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA Human Resources Officer (FGIV) Ref: EMSA/CA/2016/03- (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 20 Ιουνίου, 2016) (20/05/2016)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Head of Unit C.3 ‘Maritime Surveillance’ (AD10) -Ref: EMSA/AD/2016/02
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 06 Ιουνίου, 2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Head of Unit C.3 ‘Maritime Surveillance’ (AD10) -Ref: EMSA/AD/2016/02 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 06 Ιουνίου, 2016) (20/05/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
HR Assistant (FG III)- Ref: EASO/2016/CA/003
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Μαΐου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) HR Assistant (FG III)- Ref: EASO/2016/CA/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Μαΐου, 2016 ώρα 13:00) (20/05/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
 Procurement Officer-Head of Procurement Sector-Reference: eu-LISA/16/TA/AD7/3.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/05/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Procurement Officer-Head of Procurement Sector-Reference: eu-LISA/16/TA/AD7/3.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/05/2016) (20/05/2016)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) 
Senior Advisor on HR policies and System development
(AD 9) (F/M)- Reference: EASA/AD/3
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:23/05/2016 – ώρα 23:55
  	 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Senior Advisor on HR policies and System development (AD 9) (F/M)- Reference: EASA/AD/3 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:23/05/2016 – ώρα 23:55 (20/05/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– ICT Officer 
   Ref: EASO/2016/TA/005
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Μαΐου, 2016 ώρα 13:00 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – ICT Officer Ref: EASO/2016/TA/005 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Μαΐου, 2016 ώρα 13:00 (10/05/2016)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - ICT Officer (IT applications & services management profile)
   Ref: ESMA/2016/ VAC11/AD5
 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/05/2016 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - ICT Officer (IT applications & services management profile) Ref: ESMA/2016/ VAC11/AD5 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/05/2016 (10/05/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης-
European Agency for Safety and Health at Work
- HUMAN RESOURCES MANAGER (AD 7)
 Reference: EUOSHA/AD/16/01
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 18/05/2016 ώρα 23:00 

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- European Agency for Safety and Health at Work - HUMAN RESOURCES MANAGER (AD 7) Reference: EUOSHA/AD/16/01 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 18/05/2016 ώρα 23:00 (10/05/2016)
 Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων –
EDA (European Defense Agency)-
Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τις 13 Μαΐου, 2016 για τις ακόλουθες θέσεις:
- Head of Unit Preparatory Action- TA – AD13 
- Head of Unit Land and Logistics - TA - AD12
- Head of Unit Maritime Domain - TA – AD12 
- Programme Management and Corporate Projects Officer – TA – AD10
- Project Officer Aviation Cyber - TA – AD10
- Project Officer Certification and ATM Research - TA – AD10
- Project Officer Guidance, Navigation and Control - TA – AD10 
- Project Officer Energy and Environment Systems - SNE – (AD10)
- Project Officer REACH - SNE – (AD10) 
- Project Officer in support of Cooperation Planning - CA – FGIV

Και μέχρι τις 26 Μαΐου, 2016 για τις ακόλουθες θέσεις: 
- Project Officer Aviation/Air- to - air Refuelling – TA – AD11 
- Project Officer Aviation/Airlift - TA – AD11  title= Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων – EDA (European Defense Agency)- Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τις 13 Μαΐου, 2016 για τις ακόλουθες θέσεις: - Head of Unit Preparatory Action- TA – AD13 - Head of Unit Land and Logistics - TA - AD12 - Head of Unit Maritime Domain - TA – AD12 - Programme Management and Corporate Projects Officer – TA – AD10 - Project Officer Aviation Cyber - TA – AD10 - Project Officer Certification and ATM Research - TA – AD10 - Project Officer Guidance, Navigation and Control - TA – AD10 - Project Officer Energy and Environment Systems - SNE – (AD10) - Project Officer REACH - SNE – (AD10) - Project Officer in support of Cooperation Planning - CA – FGIV Και μέχρι τις 26 Μαΐου, 2016 για τις ακόλουθες θέσεις: - Project Officer Aviation/Air- to - air Refuelling – TA – AD11 - Project Officer Aviation/Airlift - TA – AD11 (19/04/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)
 Research Officer – Gender Based Violence (GBV)
Ref. No.: EIGE/2016/CA/06/FG4
ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/04/2016, ώρα 13:00 /Vilnius title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality) Research Officer – Gender Based Violence (GBV) Ref. No.: EIGE/2016/CA/06/FG4 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/04/2016, ώρα 13:00 /Vilnius (15/04/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης –
European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France
- Head of Human Resources in the Resources & Support Unit Grade: AD8-
  Ref: Ref.: ERA/AD/2016/001   
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/04/2016, ώρα 24.00 (CET)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France - Head of Human Resources in the Resources & Support Unit Grade: AD8- Ref: Ref.: ERA/AD/2016/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/04/2016, ώρα 24.00 (CET)) (15/04/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
- Field Officer (AD 6)- Ref: EASO/2016/ TA/004
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 2 Μαΐου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) - Field Officer (AD 6)- Ref: EASO/2016/ TA/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 2 Μαΐου, 2016 ώρα 13:00) (15/04/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) 
Junior Aviation Professional (AD 5) (F/M)
Reference: EASA/AD/2
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/05/2016 – ώρα 23:55 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Junior Aviation Professional (AD 5) (F/M) Reference: EASA/AD/2 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/05/2016 – ώρα 23:55 (15/04/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων- 
IMI (Innovative Medicines Initiative)
ι)     Scientific Programme Officer - Temporary Agent
         Ref: IMI2/2016/TA/001

 ιι)    Scientific Project Officer - Temporary Agent 
         Ref: IMI2/2016/TA/002

ιιι)     Senior Scientific Project Manager - Temporary Agent   
        Ref: IMI2/2016/TA/003
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Απριλίου, 2016 ώρα 23:59
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- IMI (Innovative Medicines Initiative) ι) Scientific Programme Officer - Temporary Agent Ref: IMI2/2016/TA/001 ιι) Scientific Project Officer - Temporary Agent Ref: IMI2/2016/TA/002 ιιι) Senior Scientific Project Manager - Temporary Agent Ref: IMI2/2016/TA/003 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Απριλίου, 2016 ώρα 23:59 (15/04/2016)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– ICT Officer (Contract Agent, FGIV- Ref: EASO/2016/CA/002
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Απριλίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – ICT Officer (Contract Agent, FGIV- Ref: EASO/2016/CA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Απριλίου, 2016 ώρα 13:00) (15/04/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων 
EUROJUST
-ICT- Officer AST 4- Reference: 16/EJ/02
- ICT Project Officer FGIV- Reference:16/EJ/CA/03 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/04/2016, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EUROJUST -ICT- Officer AST 4- Reference: 16/EJ/02 - ICT Project Officer FGIV- Reference:16/EJ/CA/03 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/04/2016, ώρα 24:00 CET) (15/04/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
- Head of Unit Preparatory Action- TA – AD13 
- Head of Unit Land and Logistics - TA - AD12
- Head of Unit Maritime Domain - TA – AD12 
- Project Officer Aviation/Air- to - air Refuelling – TA – AD11 
- Project Officer Aviation/Airlift - TA – AD11 
- Programme Management and Corporate Projects Officer – TA – AD10
- Project Officer Aviation Cyber - TA – AD10
- Project Officer Certification and ATM Research - TA – AD10
- Project Officer Guidance, Navigation and Control - TA – AD10 
- Project Officer Energy and Environment Systems - SNE – (AD10)
- Project Officer REACH - SNE – (AD10) 
- Project Officer in support of Cooperation Planning - CA - FGIV
  Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Απριλίου, 2016 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) - Head of Unit Preparatory Action- TA – AD13 - Head of Unit Land and Logistics - TA - AD12 - Head of Unit Maritime Domain - TA – AD12 - Project Officer Aviation/Air- to - air Refuelling – TA – AD11 - Project Officer Aviation/Airlift - TA – AD11 - Programme Management and Corporate Projects Officer – TA – AD10 - Project Officer Aviation Cyber - TA – AD10 - Project Officer Certification and ATM Research - TA – AD10 - Project Officer Guidance, Navigation and Control - TA – AD10 - Project Officer Energy and Environment Systems - SNE – (AD10) - Project Officer REACH - SNE – (AD10) - Project Officer in support of Cooperation Planning - CA - FGIV Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Απριλίου, 2016 (05/04/2016)
Προκήρυξη  διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης  - Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας -Eπικεφαλής της Αντιπροσωπείας στο Λουξεμβούργο
 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Απριλίου, 2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας -Eπικεφαλής της Αντιπροσωπείας στο Λουξεμβούργο (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Απριλίου, 2016) (24/03/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA)
- Scientific Officer Chemicals Risk Assessment - Temporary Agent (M/F) Grade: AD7- Ref: ECHA/TA/2016/001
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/04/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA) - Scientific Officer Chemicals Risk Assessment - Temporary Agent (M/F) Grade: AD7- Ref: ECHA/TA/2016/001 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/04/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (24/03/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
-Project Officer Components Technologies - TA - AD11 
-Policy Officer Industry Relations and Support/SMEs - SNE – AD10 equivalent 
-Project Officer Communication and Information Systems – SNE – AD11 equivalent
-IT Developer – CA - FGIV
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12 Απριλίου, 2016)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) -Project Officer Components Technologies - TA - AD11 -Policy Officer Industry Relations and Support/SMEs - SNE – AD10 equivalent -Project Officer Communication and Information Systems – SNE – AD11 equivalent -IT Developer – CA - FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12 Απριλίου, 2016) (22/03/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)- Policy Officer - TA - AD11
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/04/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)- Policy Officer - TA - AD11 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/04/2016) (18/03/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency
 Corporate Services Director - TA - AD14- Temporary agent post
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/03/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency Corporate Services Director - TA - AD14- Temporary agent post (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/03/2016) (18/03/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - Risks Analysis Officer – Data Manager profile
     Ref: ESMA/2016/VAC5/FGIV
 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/03/2016 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Risks Analysis Officer – Data Manager profile Ref: ESMA/2016/VAC5/FGIV Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/03/2016 (11/03/2016)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης-EASA (European Aviation Safety Agency) - Information Security and Business Continuity Officer (FG IV) (F/M))
Reference: EASA/IV/2016/001
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/03/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης-EASA (European Aviation Safety Agency) - Information Security and Business Continuity Officer (FG IV) (F/M)) Reference: EASA/IV/2016/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/03/2016) (11/03/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)-
Asylum Processes Officer (ADT 6)- Ref: EASO/2016/TA/002
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις: 29 Μαρτίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- Asylum Processes Officer (ADT 6)- Ref: EASO/2016/TA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις: 29 Μαρτίου, 2016 ώρα 13:00) (11/03/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
- Training Officer (AD 6) -Ref: EASO/2016/TA/003
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις: 30 Μαρτίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) - Training Officer (AD 6) -Ref: EASO/2016/TA/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις: 30 Μαρτίου, 2016 ώρα 13:00) (11/03/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
-	Head of Unit Information Superiority 
-	Project Officer Components Technologies 
-	Programme Manager Satellite Communication & Project Officer Radio Spectrum - 
-	Policy Officer Industry Relations and Support/SMEs - SNE – AD10 equivalent 
-	Project Officer Communication and Information Systems – SNE – AD11 equivalent
-	IT Developer – CA - FGIV
     (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Μαρτίου, 2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) - Head of Unit Information Superiority - Project Officer Components Technologies - Programme Manager Satellite Communication & Project Officer Radio Spectrum - - Policy Officer Industry Relations and Support/SMEs - SNE – AD10 equivalent - Project Officer Communication and Information Systems – SNE – AD11 equivalent - IT Developer – CA - FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Μαρτίου, 2016) (08/03/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office- Administrative Assistant (AST 3)
 Ref: EASO/2016/TA/001 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις: 31 Μαρτίου, 2016 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office- Administrative Assistant (AST 3) Ref: EASO/2016/TA/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις: 31 Μαρτίου, 2016 ώρα 13:00) (08/03/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) -Head of the EASA Brussels Office (AD 12) (F/M)- Reference: EASA/AD/2016/001-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/03/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) -Head of the EASA Brussels Office (AD 12) (F/M)- Reference: EASA/AD/2016/001- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/03/2016) (04/03/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) -
-Head of Finance and Procurement Service (external) – ref. cedefop/2016/01/AD_external
-Head of Finance and Procurement Service (interagency)- ref: Cedefop/2016/01/AD_interagency title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) - -Head of Finance and Procurement Service (external) – ref. cedefop/2016/01/AD_external -Head of Finance and Procurement Service (interagency)- ref: Cedefop/2016/01/AD_interagency (24/02/2016)
Προκήρυξη  διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης Προκήρυξη  διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης του Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας στη Διεύθυνση Β «Αντιπροσωπείες» της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας- Ευρωπαϊκή Επιτροπή -
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 12/02/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης του Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας στη Διεύθυνση Β «Αντιπροσωπείες» της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας- Ευρωπαϊκή Επιτροπή - (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 12/02/2016) (08/02/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -European Securities and Markets Authority- ESMA - Convergence Team Leader- Ref: ESMA/2016/VAC1/AD9
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/02/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -European Securities and Markets Authority- ESMA - Convergence Team Leader- Ref: ESMA/2016/VAC1/AD9 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/02/2016) (08/02/2016)
 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA - Paralegal- Ref: ESMA/2016/VAC2/FGIV
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/02/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Paralegal- Ref: ESMA/2016/VAC2/FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/02/2016) (08/02/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
- IT Supervisor- Ref: ESMA/2016/VAC3/AD6
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/02/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - IT Supervisor- Ref: ESMA/2016/VAC3/AD6 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/02/2016) (08/02/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)
 Procurement Assistant FG II-Ref. No.: EIGE/2016/CA/03/FG2  
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/02/2016, ώρα 13:00 /Vilnius )
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality) Procurement Assistant FG II-Ref. No.: EIGE/2016/CA/03/FG2 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/02/2016, ώρα 13:00 /Vilnius ) (08/02/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)- 
Research Analyst  - Ref. No.: EIGE/2016/TA/01/AD7    
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/02/2016, ώρα 13:00 /Vilnius) 
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality)- Research Analyst - Ref. No.: EIGE/2016/TA/01/AD7 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/02/2016, ώρα 13:00 /Vilnius) (08/02/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-Administrative assistant to Eurojust (Luxembourg National Desk) - Contract agent – FGII- Reference: 16/EJ/CA/01
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/02/2016, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-Administrative assistant to Eurojust (Luxembourg National Desk) - Contract agent – FGII- Reference: 16/EJ/CA/01 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/02/2016, ώρα 24:00 CET) (08/02/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST
Administrative assistant to Eurojust (French National Desk) - Contract agent – FGII
Reference: 16/EJ/CA/02
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/02/2016, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST Administrative assistant to Eurojust (French National Desk) - Contract agent – FGII Reference: 16/EJ/CA/02 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/02/2016, ώρα 24:00 CET) (08/02/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST
Head of Budget Finance and Procurement 

Reference: 16/EJ/01
  
       Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/03/2016, ώρα 24:00 CET
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST Head of Budget Finance and Procurement Reference: 16/EJ/01 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/03/2016, ώρα 24:00 CET (08/02/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής - The Single Resolution Board (SRB)-
- Internal Auditor Temporary Agent M/ F Grade: AD 9-
Reference: SRB/AD/2016/001-
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 27-01-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών).
 
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής - The Single Resolution Board (SRB)- - Internal Auditor Temporary Agent M/ F Grade: AD 9- Reference: SRB/AD/2016/001- (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 27-01-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών). (12/01/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
- Head of Investors & Issuers Department- Ref: ESMA/2015/VAC29/AD12
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/01/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Head of Investors & Issuers Department- Ref: ESMA/2015/VAC29/AD12 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/01/2016) (12/01/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
- Policy Officer – Investment Management - Ref: ESMA/2105/VAC32/AD5-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/01/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Policy Officer – Investment Management - Ref: ESMA/2105/VAC32/AD5- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/01/2016) (12/01/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems-
Staff Development Officer-Reference: eu-LISA/15/TA/AD5/11.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/01/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems- Staff Development Officer-Reference: eu-LISA/15/TA/AD5/11.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/01/2016) (12/01/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης  κενής θέσης 
PAMECA IV (CONSOLIDATION OF THE LAW ENFORCEMENT CAPACITIES IN ALBANIA 
INTERNATIONAL LONG TERM EXPERT
Ref.: PAMECA IV/P-J IBM LTE-J/01/-2016
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/02/2016 , ώρα 08.00 (ώρα Τιράνων)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης PAMECA IV (CONSOLIDATION OF THE LAW ENFORCEMENT CAPACITIES IN ALBANIA INTERNATIONAL LONG TERM EXPERT Ref.: PAMECA IV/P-J IBM LTE-J/01/-2016 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/02/2016 , ώρα 08.00 (ώρα Τιράνων)) (12/01/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
 – Project Manager (AD 6)         
        Ref: EASO/2015/TA/011

– Senior Assistant IDS (AST 4)
        Ref: EASO/2015/TA/012

– Reception Officer (AD 6)
        Ref: EASO/2015/TA/013

– Planning Officer (AD 6)
        Ref: EASO/2015/TA/014

– Research and Analysis Officer (AD 6)
        Ref: EASO/2015/TA/015
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις : 05 Φεβρουαρίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Project Manager (AD 6) Ref: EASO/2015/TA/011 – Senior Assistant IDS (AST 4) Ref: EASO/2015/TA/012 – Reception Officer (AD 6) Ref: EASO/2015/TA/013 – Planning Officer (AD 6) Ref: EASO/2015/TA/014 – Research and Analysis Officer (AD 6) Ref: EASO/2015/TA/015 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις : 05 Φεβρουαρίου, 2016 ώρα 13:00) (12/01/2016)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης  κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)-Administrative Assistant FG II - Contract Agent (M/F)
Ref.: ECHA/CA/II/2015/007-
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:25/01/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))

      title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)-Administrative Assistant FG II - Contract Agent (M/F) Ref.: ECHA/CA/II/2015/007- (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:25/01/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (12/01/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems-Financial Assistant - Payroll- Reference: eu-LISA/16/TA/AST4/1.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/02/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems-Financial Assistant - Payroll- Reference: eu-LISA/16/TA/AST4/1.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/02/2016) (12/01/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)-Statistics Officer - Temporary Agents.       Ref. number: EIGE/2015/TA/13/AD6-
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:29/01/2016, ώρα 13:00 /Vilnius) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality)-Statistics Officer - Temporary Agents. Ref. number: EIGE/2015/TA/13/AD6- (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:29/01/2016, ώρα 13:00 /Vilnius) (12/01/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA) - Project and Data Acquisition Officer for Copernicus Services (FGIV) -Ref: EMSA/CA/2015/1 
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 04 Φεβρουαρίου, 2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) - Project and Data Acquisition Officer for Copernicus Services (FGIV) -Ref: EMSA/CA/2015/1 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 04 Φεβρουαρίου, 2016) (12/01/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Financial and Budget Officer for Copernicus Services (FGIII)   
 Ref: EMSA/CA/2015/16
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 04 Φεβρουαρίου, 2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Financial and Budget Officer for Copernicus Services (FGIII) Ref: EMSA/CA/2015/16 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 04 Φεβρουαρίου, 2016) (12/01/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)- Head of Unit C.1 ‘Pollution Response Services’- Ref: EMSA/ AD/2015/17
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 04 Φεβρουαρίου, 2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA)- Head of Unit C.1 ‘Pollution Response Services’- Ref: EMSA/ AD/2015/17 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 04 Φεβρουαρίου, 2016) (12/01/2016)
Show details for [<a class="linksblue3">2015</a>]2015
Show details for [<a class="linksblue3">2014</a>]2014
Show details for [<a class="linksblue3">2013</a>]2013
Show details for [<a class="linksblue3">2012</a>]2012
Show details for [<a class="linksblue3">2011</a>]2011
Show details for [<a class="linksblue3">2010</a>]2010


CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 26/11/2020 10:51:07 AM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού