ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Show details for [<a class="linksblue3">2020</a>]2020
Show details for [<a class="linksblue3">2019</a>]2019
Show details for [<a class="linksblue3">2018</a>]2018
Show details for [<a class="linksblue3">2017</a>]2017
Hide details for [<a class="linksblue3">2016</a>]2016
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων- 
EASO (European Asylum Support Office)
-EASO/2016/CA/011– Communications Officer – Social Media Monitoring (FG IV) 
 -EASO/2016/TA/018 – Data Protection Officer (AD 5) 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16 Ιανουαρίου, 2017 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office) -EASO/2016/CA/011– Communications Officer – Social Media Monitoring (FG IV) -EASO/2016/TA/018 – Data Protection Officer (AD 5) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16 Ιανουαρίου, 2017 ώρα 13:00) (29/12/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων- 
EASO (European Asylum Support Office)
-	EASO/2016/TA/008 – Logistic Officer (AD 5)

-	 EASO/2016/TA/014 – Head of Procurement Sector (AD 8)

-	EASO/2016/TA/019 – Head of Finance Sector (AD 8) 

-	EASO/2016/TA/020– Senior Finance / Budget Officer (AD 7) 

-	EASO/2016/TA/021 – Procurement Officer (AD 6) 

(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Ιανουαρίου, 2017 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office) - EASO/2016/TA/008 – Logistic Officer (AD 5) - EASO/2016/TA/014 – Head of Procurement Sector (AD 8) - EASO/2016/TA/019 – Head of Finance Sector (AD 8) - EASO/2016/TA/020– Senior Finance / Budget Officer (AD 7) - EASO/2016/TA/021 – Procurement Officer (AD 6) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Ιανουαρίου, 2017 ώρα 13:00) (29/12/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Project Officer for Training and Capacity Building  – Temporary Agent – (AD6);
   Ref: EMSA/AD/2016/12 
Project Officer for RPAS Operations and ATM – Temporary Agent – (AD5);   
    Ref: EMSA/AD/2016/13
Project Officer for RPAS Operations and ATM – Temporary Agent – (AD7);
   Ref: EMSA/AD/2016/14
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 13 Ιανουαρίου, 2017) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – European Maritime Safety Agency (EMSA) Project Officer for Training and Capacity Building – Temporary Agent – (AD6); Ref: EMSA/AD/2016/12 Project Officer for RPAS Operations and ATM – Temporary Agent – (AD5); Ref: EMSA/AD/2016/13 Project Officer for RPAS Operations and ATM – Temporary Agent – (AD7); Ref: EMSA/AD/2016/14 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 13 Ιανουαρίου, 2017) (29/12/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)
 
-	Statistician
       Ref. No.: EIGE/2016/CA/15/FG4
ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/01/2017, ώρα 13:00 /Vilnius title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality) - Statistician Ref. No.: EIGE/2016/CA/15/FG4 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/01/2017, ώρα 13:00 /Vilnius (16/12/2016)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)- Head of Research Sector (AD 8) - Ref: EASO/2016/TA/017
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12 Δεκεμβρίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- Head of Research Sector (AD 8) - Ref: EASO/2016/TA/017 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12 Δεκεμβρίου, 2016 ώρα 13:00) (05/12/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)- General Affairs Assistant (FGIII) - Ref: EASO/2016/CA/010
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Δεκεμβρίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- General Affairs Assistant (FGIII) - Ref: EASO/2016/CA/010 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Δεκεμβρίου, 2016 ώρα 13:00) (05/12/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)-
 Assets Assistant (FGIII)-Ref: EASO/2016/CA/008
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Δεκεμβρίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- Assets Assistant (FGIII)-Ref: EASO/2016/CA/008 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Δεκεμβρίου, 2016 ώρα 13:00) (05/12/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης –
 EEAS (European External Action Service)
 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – EEAS (European External Action Service) "Administrator – Deputy Head of Division" in the BA.IBS.2 "Field security" Division-Vacancy notice 2016/118 – HQ (AD) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14 Δεκεμβρίου, ώρα 12.00, 2016 (ώρα Βρυξελλών)) (05/12/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων-
EU Agency for large-scale IT systems-2 posts IT Architect 
 (2 profiles– Application Architect AD7/Business Analyst-Solution Architect AD7)- Ref: eu- LISA/16/TA/AD7/13.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/01/2017)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EU Agency for large-scale IT systems-2 posts IT Architect (2 profiles– Application Architect AD7/Business Analyst-Solution Architect AD7)- Ref: eu- LISA/16/TA/AD7/13.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/01/2017) (05/12/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης-
European Agency for Safety and Health at Work- FINANCE AND INTERNAL CONTROL OFFICER (FG III)
-Reference: EUOSHA/ CA/16/02
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/12/2016 ώρα 23:00) 

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- European Agency for Safety and Health at Work- FINANCE AND INTERNAL CONTROL OFFICER (FG III) -Reference: EUOSHA/ CA/16/02 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/12/2016 ώρα 23:00) (21/11/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
- IT Support for Industry – Service Desk Officer (Temporary Agent (M/F)
  Ref: ECHA/TA/2016/008
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09/12/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) - IT Support for Industry – Service Desk Officer (Temporary Agent (M/F) Ref: ECHA/TA/2016/008 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09/12/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) (21/11/2016)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB)
1.Human Resources Officer- Grade: AD6
-Ref.: SR/AD/2016/014
ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07/12/2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών.
2. Finance Officer - Grade: AD6- Ref.: SRB/AD/2016/016
 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 06-12-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα  Βρυξελλών. title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB) 1.Human Resources Officer- Grade: AD6 -Ref.: SR/AD/2016/014 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07/12/2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών. 2. Finance Officer - Grade: AD6- Ref.: SRB/AD/2016/016 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 06-12-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών. (21/11/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA
- Head of Unit (Temporary Agent (M/F)- Corporate Services       
  Ref: ECHA/TA/2016/007
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/11/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA - Head of Unit (Temporary Agent (M/F)- Corporate Services Ref: ECHA/TA/2016/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/11/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (17/11/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
     –  Communications Assistant (FGIII)
 Ref: EASO/2016/CA/009
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Νοεμβρίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Communications Assistant (FGIII) Ref: EASO/2016/CA/009 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Νοεμβρίου, 2016 ώρα 13:00) (17/11/2016)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων
EASA (European Aviation Safety Agency) 
Head of Legal Department and Chief Legal Adviser AD12
Ref: EASA/AD/2016/015    
Head of ATM/ANS & Aerodromes Department & EASA ATM Policy Coordinator AD12
Ref: EASA/AD/2016/014
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/11/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) Head of Legal Department and Chief Legal Adviser AD12 Ref: EASA/AD/2016/015 Head of ATM/ANS & Aerodromes Department & EASA ATM Policy Coordinator AD12 Ref: EASA/AD/2016/014 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/11/2016) (17/11/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων-
EU Agency for large-scale IT systems
IT Project Manager- 3 posts-
Ref: eu-LISA/16/TA/AD8/AD7/AD5/10.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/11/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EU Agency for large-scale IT systems IT Project Manager- 3 posts- Ref: eu-LISA/16/TA/AD8/AD7/AD5/10.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/11/2016) (17/11/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency
- Project Manager H2020 Research and Innovation (Energy & Transport)-Ref.: INEA/2016/ CA/FGIV/28
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Δεκεμβρίου, 2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency - Project Manager H2020 Research and Innovation (Energy & Transport)-Ref.: INEA/2016/ CA/FGIV/28 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Δεκεμβρίου, 2016) (17/11/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - Senior Policy Officer (post-trading profile)) 
 Ref: ESMA/2016/VAC24/AD7
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/11/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Senior Policy Officer (post-trading profile)) Ref: ESMA/2016/VAC24/AD7 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/11/2016) (27/10/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA - Policy Officer (corporate reporting, securitisation, investor protection) 
 Ref: ESMA/2016/VAC22/AD5
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/11/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Policy Officer (corporate reporting, securitisation, investor protection) Ref: ESMA/2016/VAC22/AD5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/11/2016) (27/10/2016)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - Policy Officer (markets profile
  (Ref: ESMA/2016/VAC25/AD5)-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/11/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Policy Officer (markets profile (Ref: ESMA/2016/VAC25/AD5)- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/11/2016) (27/10/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
- Head of Unit – Registrar of Board of Appeal/Temporary Agent (M/F) /Grade: AD 10
 Ref: ECHA/TA/2016/006
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/11/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) - Head of Unit – Registrar of Board of Appeal/Temporary Agent (M/F) /Grade: AD 10 Ref: ECHA/TA/2016/006 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/11/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (27/10/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 14 κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency
-	Director Capability, Armament & Technology – CAT - TA - AD14 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14 Οκτωβρίου, 2016)
-	Head of Unit Industry Strategy and Wider EU Policies – ESI - TA - AD12-(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Οκτωβρίου, 2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 14 κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency - Director Capability, Armament & Technology – CAT - TA - AD14 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14 Οκτωβρίου, 2016) - Head of Unit Industry Strategy and Wider EU Policies – ESI - TA - AD12-(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Οκτωβρίου, 2016) (10/10/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency)
(καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 21η Οκτωβρίου 2016 , (μεσάνυκτα). title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency) (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 21η Οκτωβρίου 2016 , (μεσάνυκτα). (07/10/2016)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development - of Vοcational Training (Cedefop) 
 - Expert in VET and Adult Learning Policies (external) – ref. 
 Cedefop/2016/04/AD_external
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου 2016, ώρα 15:00   (ώρα Ελλάδος -CET+1))            title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development - of Vοcational Training (Cedefop) - Expert in VET and Adult Learning Policies (external) – ref. Cedefop/2016/04/AD_external (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου 2016, ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος -CET+1)) (05/10/2016)
 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
Translation Centre - Translation technicians - Temporary Agent FGIII
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 13/10/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- Translation Centre - Translation technicians - Temporary Agent FGIII (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 13/10/2016) (03/10/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
 – Data Analytics Officer (FGIV)- Ref: EASO/2016/CA/006
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Οκτωβρίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Data Analytics Officer (FGIV)- Ref: EASO/2016/CA/006 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Οκτωβρίου, 2016 ώρα 13:00) (03/10/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office – Security Assistant (FG III)- Ref: EASO/2016/CA/007
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Οκτωβρίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office – Security Assistant (FG III)- Ref: EASO/2016/CA/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Οκτωβρίου, 2016 ώρα 13:00) (20/09/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης –European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France- Project Officer in the ERTMS Unit Grade: AD8
Ref: Ref.: ERA/AD/2016/002-OPE
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2016, ώρα 24.00 (CET))
  
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης –European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France- Project Officer in the ERTMS Unit Grade: AD8 Ref: Ref.: ERA/AD/2016/002-OPE (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2016, ώρα 24.00 (CET)) (20/09/2016)
Προκήρυξη  διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης του Αντιπροέδρου της Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) στην Ανζέρ της Γαλλίας - Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 29/09/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης του Αντιπροέδρου της Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) στην Ανζέρ της Γαλλίας - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 29/09/2016) (20/09/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 14 κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)-     
Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για 13 θέσεις είναι η 31η Οκτωβρίου, 2016 και για 1 θέση η 5η Οκτωβρίου, 2016 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 14 κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency)- Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για 13 θέσεις είναι η 31η Οκτωβρίου, 2016 και για 1 θέση η 5η Οκτωβρίου, 2016 (20/09/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
- Head of Unit – Dossier Submission and PIC / Temporary Agent (M/F) /Grade: AD 10
 Ref: ECHA/TA/2016/005
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/10/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) - Head of Unit – Dossier Submission and PIC / Temporary Agent (M/F) /Grade: AD 10 Ref: ECHA/TA/2016/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/10/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (20/09/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA)
- Head of Unit – Human Resources - Temporary Agent (M/F) /Grade: AD 11
  Ref: ECHA/TA/2016/004
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/10/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA) - Head of Unit – Human Resources - Temporary Agent (M/F) /Grade: AD 11 Ref: ECHA/TA/2016/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/10/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (20/09/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - Legal Team Leader-Ref: ESMA/2016/ VAC21/AD9
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Legal Team Leader-Ref: ESMA/2016/ VAC21/AD9 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2016) (19/09/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA- Administrative Assistant- Contract agen   Ref: ESMA/2016/VAC17/FGIII
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA- Administrative Assistant- Contract agen Ref: ESMA/2016/VAC17/FGIII (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2016) (19/09/2016)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development 
 of Vοcational Training (Cedefop) 
 - Head of Department for Resources and Support. Temporary agent 2f  
Ref: Cedefop/2016/03/AD_external
     
   Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 21 Οκτωβρίου 2016, ώρα 15:00   (ώρα Ελλάδος -CET
 title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) - Head of Department for Resources and Support. Temporary agent 2f Ref: Cedefop/2016/03/AD_external Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 21 Οκτωβρίου 2016, ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος -CET (13/09/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)
 Policy Officer Defence Data Analysis (maternity leave) – CA - FGIV
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/09/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Policy Officer Defence Data Analysis (maternity leave) – CA - FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/09/2016) (01/09/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - ICT Officers (multiple profiles)
 Ref: ESMA/2016/VAC15/FGIV
 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/09/2016 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - ICT Officers (multiple profiles) Ref: ESMA/2016/VAC15/FGIV Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/09/2016 (11/08/2016)
  Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)    – Field Officer (AD 6)
 Ref: EASO/2016/ TA/015
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09 Σεπτεμβρίου, 2016 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Field Officer (AD 6) Ref: EASO/2016/ TA/015 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09 Σεπτεμβρίου, 2016 ώρα 13:00) (11/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων
EASA (European Aviation Safety Agency) 
 Aeroplane CO2 Emissions Expert (AD 7) (F/M) (AD 5) (F/M)
   Ref: EASA/AD/2016/006
    
 Senior Legal Adviser (AD 9) (F/M)
 
  Ref: EASA/AD/2016/007

Cabin Safety Expert (AD 7) (F/M)

  Ref: EASA/AD/2016/008

Project Certification Manager – Rotary Wing (AD 7) (F/M)
Ref: EASA/AD/2016/009

Safety Investigation and Occurrence Reporting Section Manager (AD 9) (F/M)
Ref: EASA/AD/2016/010

Head of ATM/ANS & Aerodromes Department (AD 12) (F/M)
Ref: EASA/AD/2016/011

OSD Expert (AD 8) (F/M)
Ref: EASA/AD/2016/012

Production Organisations Approval (POA) Team Leader (AD 6) (F/M)
Ref: EASA/AD/2016/013
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/09/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) Aeroplane CO2 Emissions Expert (AD 7) (F/M) (AD 5) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/006 Senior Legal Adviser (AD 9) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/007 Cabin Safety Expert (AD 7) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/008 Project Certification Manager – Rotary Wing (AD 7) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/009 Safety Investigation and Occurrence Reporting Section Manager (AD 9) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/010 Head of ATM/ANS & Aerodromes Department (AD 12) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/011 OSD Expert (AD 8) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/012 Production Organisations Approval (POA) Team Leader (AD 6) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/013 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/09/2016) (11/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB)
a) Senior Policy and International Relations Expert; b) Resolution Policy And Financial Stability Expert- Ref.: /AD/2016/009
(Hμ. λήξης υποβολής αιτήσεων 16-08-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB) a) Senior Policy and International Relations Expert; b) Resolution Policy And Financial Stability Expert- Ref.: /AD/2016/009 (Hμ. λήξης υποβολής αιτήσεων 16-08-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) (11/08/2016)

Προκήρυξη  διαδικασίας επιλογής Εκτάκτων Υπαλλήλων για τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας – Ευρωπαϊκή Επιτροπή-
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 09/09/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας επιλογής Εκτάκτων Υπαλλήλων για τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας – Ευρωπαϊκή Επιτροπή- (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 09/09/2016) (11/08/2016)
Προκήρυξη κενής  θέσης-JRC (European Commission's Joint Research Center)
-Scientific Officer in the field of life cycle-based methods and indicators
 Reference: 2016-IPR-D1-FGIV-7455 – ISPRA
 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων  22/08/2016 12:00 ώρα Μιλάνου) title= Προκήρυξη κενής θέσης-JRC (European Commission's Joint Research Center) -Scientific Officer in the field of life cycle-based methods and indicators Reference: 2016-IPR-D1-FGIV-7455 – ISPRA (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 22/08/2016 12:00 ώρα Μιλάνου) (11/08/2016)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development 
 of Vοcational Training (Cedefop)
- Assistant in Human Resources (external) –Ref: Cedefop/2016/02/AST_external
 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 14 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 15:00   (ώρα Ελλάδος -CET+1))          

 title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) - Assistant in Human Resources (external) –Ref: Cedefop/2016/02/AST_external (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 14 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος -CET+1)) (10/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)-Administrative Support - Director’s Secretariat (FG III): - Ref. No.: EIGE/2016/CA/10/FG3
( ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:07/09/2016, ώρα 13:00 /Vilnius) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality)-Administrative Support - Director’s Secretariat (FG III): - Ref. No.: EIGE/2016/CA/10/FG3 ( ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:07/09/2016, ώρα 13:00 /Vilnius) (10/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - European Maritime Safety Agency (EMSA)- Project Officer for Training and Cooperation 
 Ref: EMSA/NEPT/2016/06
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - European Maritime Safety Agency (EMSA)- Project Officer for Training and Cooperation Ref: EMSA/NEPT/2016/06 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2016) (10/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
IMI (Innovative Medicines Initiative)
Financial Assistant- Ref: IMI2/2016/CA/001
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Αυγούστου, 2016 ώρα 23:59) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- IMI (Innovative Medicines Initiative) Financial Assistant- Ref: IMI2/2016/CA/001 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Αυγούστου, 2016 ώρα 23:59) (10/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA)
- Product Management Support Officer FG IV -Temporary Agent (M/F) -
    Ref: ECHA/CA/IV/2016/004
  (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/08/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA) - Product Management Support Officer FG IV -Temporary Agent (M/F) - Ref: ECHA/CA/IV/2016/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/08/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (10/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– ICT Assistant (FGIII)- Ref: EASO/2016/CA/005
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Σεπτεμβρίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – ICT Assistant (FGIII)- Ref: EASO/2016/CA/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Σεπτεμβρίου, 2016 ώρα 13:00) (10/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA
   Software Engineer for Integrated Services to FRONTEX (FGIV
 Ref: EMSA/CA/2016/07
  (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 30 Σεπτεμβρίου, 2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA Software Engineer for Integrated Services to FRONTEX (FGIV Ref: EMSA/CA/2016/07 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 30 Σεπτεμβρίου, 2016) (10/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Project Officer for Integrated Services to FRONTEX (FGIV)
 Ref: EMSA/CA/2016/06
 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 30 Σεπτεμβρίου, 2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Project Officer for Integrated Services to FRONTEX (FGIV) Ref: EMSA/CA/2016/06 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 30 Σεπτεμβρίου, 2016) (10/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Project Officer for Technical Assistance to ENP Partner Countries - Ref: EMSA/CA/2016/04
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 30 Σεπτεμβρίου, 2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Project Officer for Technical Assistance to ENP Partner Countries - Ref: EMSA/CA/2016/04 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 30 Σεπτεμβρίου, 2016) (10/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)-Financial and Administrative Assistant for Technical Assistance to ENP Partner Countries (FGIII)
 Ref: EMSA/CA/2016/05
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 30 Σεπτεμβρίου, 2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA)-Financial and Administrative Assistant for Technical Assistance to ENP Partner Countries (FGIII) Ref: EMSA/CA/2016/05 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 30 Σεπτεμβρίου, 2016) (09/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα 
ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία
-Εκτελεστικός Διευθυντής (Έκτακτος υπάλληλος — Βαθμός AD 14)
    Ref:  COM/2016/20014- (2016/C 248 A/01)
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/09/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία -Εκτελεστικός Διευθυντής (Έκτακτος υπάλληλος — Βαθμός AD 14) Ref: COM/2016/20014- (2016/C 248 A/01) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/09/2016) (08/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων-
EU Agency for large-scale IT systems: 
Ι) Assistant to the Head of the General Coordination Unit – 
   Reference: eu-LISA/16/CA/FGIII/5.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/08/2016)
ΙΙ) Network Engineer- Reference: eu-LISA/16/CA/FGIV/4.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/08/2016)
ΙΙΙ) Policy Officer-Reference: eu-LISA/16/CA/FGIV/6.1
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/08/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EU Agency for large-scale IT systems: Ι) Assistant to the Head of the General Coordination Unit – Reference: eu-LISA/16/CA/FGIII/5.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/08/2016) ΙΙ) Network Engineer- Reference: eu-LISA/16/CA/FGIV/4.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/08/2016) ΙΙΙ) Policy Officer-Reference: eu-LISA/16/CA/FGIV/6.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/08/2016) (01/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB
-Human Resources Assistant- Grade: AST3- Ref.: SRB/AST/2016/001
- Financial Assistant- Grade: AST3-Ref.: SRB/AST/2016/002
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 13-08-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών).
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB -Human Resources Assistant- Grade: AST3- Ref.: SRB/AST/2016/001 - Financial Assistant- Grade: AST3-Ref.: SRB/AST/2016/002 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 13-08-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών). (01/08/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST- Senior ICT Project Officer- Temporary Agent AD 6
  Reference: 16/EJ/09 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/08/2016, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- Senior ICT Project Officer- Temporary Agent AD 6 Reference: 16/EJ/09 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/08/2016, ώρα 24:00 CET) (29/07/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-Head of Procurement Sector- Temporary agent – AD6 
 Reference:16/EJ/08
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/08/2016, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-Head of Procurement Sector- Temporary agent – AD6 Reference:16/EJ/08 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/08/2016, ώρα 24:00 CET) (29/07/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-Events Organiser - Temporary agent – AST2
Reference:16/EJ/07
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/08/2016, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-Events Organiser - Temporary agent – AST2 Reference:16/EJ/07 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/08/2016, ώρα 24:00 CET) (29/07/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
-	Director Capability, Armament & Technology – CAT - TA - AD14
-	Head of Unit Strategy & Policy – SPU - TA - AD13
-	Head of Unit Industry Strategy and Wider EU Policies – ESI - TA - AD12
-	Head of Human Resources Unit – CSD - TA - AD12
-	Head of Media & Communications – MCU - TA - AD11
     (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου, 2016)
-	Project Officer Technology Demonstrator – ESI - TA – AD10
     (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου, 2016)
-	Project Officer Cooperation Planning Strategic Analysis – CPS - CA – FGIV
-	Project Officer Defence Cooperation Information Management – CPS - CA – FGIII
     (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Αυγούστου, 2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) - Director Capability, Armament & Technology – CAT - TA - AD14 - Head of Unit Strategy & Policy – SPU - TA - AD13 - Head of Unit Industry Strategy and Wider EU Policies – ESI - TA - AD12 - Head of Human Resources Unit – CSD - TA - AD12 - Head of Media & Communications – MCU - TA - AD11 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου, 2016) - Project Officer Technology Demonstrator – ESI - TA – AD10 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου, 2016) - Project Officer Cooperation Planning Strategic Analysis – CPS - CA – FGIV - Project Officer Defence Cooperation Information Management – CPS - CA – FGIII (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Αυγούστου, 2016) (29/07/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)- Conference and Events Management Team Leader - Temporary Agent (M/F)-Grade: FG II-Ref: ECHA/TA/2016/003
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/09/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)- Conference and Events Management Team Leader - Temporary Agent (M/F)-Grade: FG II-Ref: ECHA/TA/2016/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/09/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (27/07/2016)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 2 Σεπτεμβρίου, 2016-
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency)
- HR Officer - Staff administration
    Ref. : INEA/2016/CA/FGIII/19
-IT Officer - Helpdesk
    Ref. : INEA/2016/CA/FGIII/20
-HR Assistant - Recruitment and services
    Ref. : INEA/2016/CA/FGII/18
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Ιουλίου, 2016 , μεσάνυκτα). title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 2 Σεπτεμβρίου, 2016- Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency) - HR Officer - Staff administration Ref. : INEA/2016/CA/FGIII/19 -IT Officer - Helpdesk Ref. : INEA/2016/CA/FGIII/20 -HR Assistant - Recruitment and services Ref. : INEA/2016/CA/FGII/18 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Ιουλίου, 2016 , μεσάνυκτα). (21/07/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency)
- Financial Coordinator-Ref.: INEA/2016/TA/AST3/14
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Ιουλίου, 2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency) - Financial Coordinator-Ref.: INEA/2016/TA/AST3/14 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Ιουλίου, 2016) (21/07/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office-Head of Planning and Evaluation Unit (AD 10) 
Ref: EASO/2016/TA/010
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08 Αυγούστου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office-Head of Planning and Evaluation Unit (AD 10) Ref: EASO/2016/TA/010 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08 Αυγούστου, 2016 ώρα 13:00) (20/07/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)- Administrative Assistant FG II- Temporary Agent (M/F) Grade: FG II- Ref: ECHA/ CA/II/2016/003
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/08/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)- Administrative Assistant FG II- Temporary Agent (M/F) Grade: FG II- Ref: ECHA/ CA/II/2016/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/08/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (20/07/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
The European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
-	CHAIRPERSON OF A BOARD OF APPEAL- AD 13- Temporary Agent
   Reference: VEXT/16/120/AD 13/BOA_Chairperson
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 20-07-2016 24:00 ώρα Αλικάντε) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – The European Union Intellectual Property Office (EUIPO) - CHAIRPERSON OF A BOARD OF APPEAL- AD 13- Temporary Agent Reference: VEXT/16/120/AD 13/BOA_Chairperson (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 20-07-2016 24:00 ώρα Αλικάντε) (20/07/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
The Single Resolution Board (SRB)-
ΙCT Assistant (Grade: AST 4)- Ref.: SRB/AST/2016/005 
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 27-07-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – The Single Resolution Board (SRB)- ΙCT Assistant (Grade: AST 4)- Ref.: SRB/AST/2016/005 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 27-07-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) (20/07/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)-
Senior Officer – Gender Based Violence (GBV)
Ref. No.: EIGE/2016//TA/08/AD8
ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/09/2016, ώρα 13:00 /Vilnius title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality)- Senior Officer – Gender Based Violence (GBV) Ref. No.: EIGE/2016//TA/08/AD8 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/09/2016, ώρα 13:00 /Vilnius (19/07/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)- Project Coordinator (FG IV))
Ref: EASO/2016/CA/004
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27 Ιουνίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- Project Coordinator (FG IV)) Ref: EASO/2016/CA/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27 Ιουνίου, 2016 ώρα 13:00) (07/06/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- EASO (European Asylum Support Office)
–Information Officer COI (AD 5)- Ref: EASO/2016/ TA/006 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:15 Ιουνίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) –Information Officer COI (AD 5)- Ref: EASO/2016/ TA/006 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:15 Ιουνίου, 2016 ώρα 13:00) (01/06/2016)
  Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)-Human Resources Officer (FGIV)  
Ref: EMSA/CA/2016/03-(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/06/2016)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA)-Human Resources Officer (FGIV) Ref: EMSA/CA/2016/03-(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/06/2016) (30/05/2016)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB)
-ICT Officer - Grade: AD6- Ref.: SRB/ AD/2016/008
- Senior Fund Expert- Grade: AD 8 - Ref.: SRB/AD/2016/012
- Fund Expert - Grade: AD 6-Ref.: SRB/AD/2016/013 
- Building Manager - Grade: AD 6-Ref.: SRB/AD/2016/015 
- Document Management Officer - Grade: AST 4 - Ref.:SRB/AST/2016/003 
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 13-06-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών).
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB) -ICT Officer - Grade: AD6- Ref.: SRB/ AD/2016/008 - Senior Fund Expert- Grade: AD 8 - Ref.: SRB/AD/2016/012 - Fund Expert - Grade: AD 6-Ref.: SRB/AD/2016/013 - Building Manager - Grade: AD 6-Ref.: SRB/AD/2016/015 - Document Management Officer - Grade: AST 4 - Ref.:SRB/AST/2016/003 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 13-06-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών). (27/05/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Court of Auditors 
 Head of Security-(AD function -group, grades 10 to 12) -Secretariat General –
Directorate of Human Resources, Finance and General Services (SG1)
VACANCY NOTICE ECA/2016/6 -   
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:30/06/2016 – ώρα 12.00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Court of Auditors Head of Security-(AD function -group, grades 10 to 12) -Secretariat General – Directorate of Human Resources, Finance and General Services (SG1) VACANCY NOTICE ECA/2016/6 - (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:30/06/2016 – ώρα 12.00) (27/05/2016)
  Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA Human Resources Officer (FGIV)
 Ref: EMSA/CA/2016/03-
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 20 Ιουνίου, 2016)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA Human Resources Officer (FGIV) Ref: EMSA/CA/2016/03- (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 20 Ιουνίου, 2016) (20/05/2016)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Head of Unit C.3 ‘Maritime Surveillance’ (AD10) -Ref: EMSA/AD/2016/02
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 06 Ιουνίου, 2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Head of Unit C.3 ‘Maritime Surveillance’ (AD10) -Ref: EMSA/AD/2016/02 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 06 Ιουνίου, 2016) (20/05/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
HR Assistant (FG III)- Ref: EASO/2016/CA/003
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Μαΐου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) HR Assistant (FG III)- Ref: EASO/2016/CA/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Μαΐου, 2016 ώρα 13:00) (20/05/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
 Procurement Officer-Head of Procurement Sector-Reference: eu-LISA/16/TA/AD7/3.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/05/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Procurement Officer-Head of Procurement Sector-Reference: eu-LISA/16/TA/AD7/3.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/05/2016) (20/05/2016)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) 
Senior Advisor on HR policies and System development
(AD 9) (F/M)- Reference: EASA/AD/3
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:23/05/2016 – ώρα 23:55
  	 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Senior Advisor on HR policies and System development (AD 9) (F/M)- Reference: EASA/AD/3 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:23/05/2016 – ώρα 23:55 (20/05/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– ICT Officer 
   Ref: EASO/2016/TA/005
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Μαΐου, 2016 ώρα 13:00 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – ICT Officer Ref: EASO/2016/TA/005 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Μαΐου, 2016 ώρα 13:00 (10/05/2016)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - ICT Officer (IT applications & services management profile)
   Ref: ESMA/2016/ VAC11/AD5
 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/05/2016 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - ICT Officer (IT applications & services management profile) Ref: ESMA/2016/ VAC11/AD5 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/05/2016 (10/05/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης-
European Agency for Safety and Health at Work
- HUMAN RESOURCES MANAGER (AD 7)
 Reference: EUOSHA/AD/16/01
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 18/05/2016 ώρα 23:00 

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- European Agency for Safety and Health at Work - HUMAN RESOURCES MANAGER (AD 7) Reference: EUOSHA/AD/16/01 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 18/05/2016 ώρα 23:00 (10/05/2016)
 Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων –
EDA (European Defense Agency)-
Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τις 13 Μαΐου, 2016 για τις ακόλουθες θέσεις:
- Head of Unit Preparatory Action- TA – AD13 
- Head of Unit Land and Logistics - TA - AD12
- Head of Unit Maritime Domain - TA – AD12 
- Programme Management and Corporate Projects Officer – TA – AD10
- Project Officer Aviation Cyber - TA – AD10
- Project Officer Certification and ATM Research - TA – AD10
- Project Officer Guidance, Navigation and Control - TA – AD10 
- Project Officer Energy and Environment Systems - SNE – (AD10)
- Project Officer REACH - SNE – (AD10) 
- Project Officer in support of Cooperation Planning - CA – FGIV

Και μέχρι τις 26 Μαΐου, 2016 για τις ακόλουθες θέσεις: 
- Project Officer Aviation/Air- to - air Refuelling – TA – AD11 
- Project Officer Aviation/Airlift - TA – AD11  title= Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων – EDA (European Defense Agency)- Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τις 13 Μαΐου, 2016 για τις ακόλουθες θέσεις: - Head of Unit Preparatory Action- TA – AD13 - Head of Unit Land and Logistics - TA - AD12 - Head of Unit Maritime Domain - TA – AD12 - Programme Management and Corporate Projects Officer – TA – AD10 - Project Officer Aviation Cyber - TA – AD10 - Project Officer Certification and ATM Research - TA – AD10 - Project Officer Guidance, Navigation and Control - TA – AD10 - Project Officer Energy and Environment Systems - SNE – (AD10) - Project Officer REACH - SNE – (AD10) - Project Officer in support of Cooperation Planning - CA – FGIV Και μέχρι τις 26 Μαΐου, 2016 για τις ακόλουθες θέσεις: - Project Officer Aviation/Air- to - air Refuelling – TA – AD11 - Project Officer Aviation/Airlift - TA – AD11 (19/04/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)
 Research Officer – Gender Based Violence (GBV)
Ref. No.: EIGE/2016/CA/06/FG4
ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/04/2016, ώρα 13:00 /Vilnius title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality) Research Officer – Gender Based Violence (GBV) Ref. No.: EIGE/2016/CA/06/FG4 ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/04/2016, ώρα 13:00 /Vilnius (15/04/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης –
European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France
- Head of Human Resources in the Resources & Support Unit Grade: AD8-
  Ref: Ref.: ERA/AD/2016/001   
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/04/2016, ώρα 24.00 (CET)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France - Head of Human Resources in the Resources & Support Unit Grade: AD8- Ref: Ref.: ERA/AD/2016/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/04/2016, ώρα 24.00 (CET)) (15/04/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
- Field Officer (AD 6)- Ref: EASO/2016/ TA/004
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 2 Μαΐου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) - Field Officer (AD 6)- Ref: EASO/2016/ TA/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 2 Μαΐου, 2016 ώρα 13:00) (15/04/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) 
Junior Aviation Professional (AD 5) (F/M)
Reference: EASA/AD/2
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/05/2016 – ώρα 23:55 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Junior Aviation Professional (AD 5) (F/M) Reference: EASA/AD/2 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/05/2016 – ώρα 23:55 (15/04/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων- 
IMI (Innovative Medicines Initiative)
ι)     Scientific Programme Officer - Temporary Agent
         Ref: IMI2/2016/TA/001

 ιι)    Scientific Project Officer - Temporary Agent 
         Ref: IMI2/2016/TA/002

ιιι)     Senior Scientific Project Manager - Temporary Agent   
        Ref: IMI2/2016/TA/003
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Απριλίου, 2016 ώρα 23:59
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- IMI (Innovative Medicines Initiative) ι) Scientific Programme Officer - Temporary Agent Ref: IMI2/2016/TA/001 ιι) Scientific Project Officer - Temporary Agent Ref: IMI2/2016/TA/002 ιιι) Senior Scientific Project Manager - Temporary Agent Ref: IMI2/2016/TA/003 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Απριλίου, 2016 ώρα 23:59 (15/04/2016)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– ICT Officer (Contract Agent, FGIV- Ref: EASO/2016/CA/002
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Απριλίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – ICT Officer (Contract Agent, FGIV- Ref: EASO/2016/CA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Απριλίου, 2016 ώρα 13:00) (15/04/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων 
EUROJUST
-ICT- Officer AST 4- Reference: 16/EJ/02
- ICT Project Officer FGIV- Reference:16/EJ/CA/03 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/04/2016, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EUROJUST -ICT- Officer AST 4- Reference: 16/EJ/02 - ICT Project Officer FGIV- Reference:16/EJ/CA/03 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/04/2016, ώρα 24:00 CET) (15/04/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
- Head of Unit Preparatory Action- TA – AD13 
- Head of Unit Land and Logistics - TA - AD12
- Head of Unit Maritime Domain - TA – AD12 
- Project Officer Aviation/Air- to - air Refuelling – TA – AD11 
- Project Officer Aviation/Airlift - TA – AD11 
- Programme Management and Corporate Projects Officer – TA – AD10
- Project Officer Aviation Cyber - TA – AD10
- Project Officer Certification and ATM Research - TA – AD10
- Project Officer Guidance, Navigation and Control - TA – AD10 
- Project Officer Energy and Environment Systems - SNE – (AD10)
- Project Officer REACH - SNE – (AD10) 
- Project Officer in support of Cooperation Planning - CA - FGIV
  Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Απριλίου, 2016 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) - Head of Unit Preparatory Action- TA – AD13 - Head of Unit Land and Logistics - TA - AD12 - Head of Unit Maritime Domain - TA – AD12 - Project Officer Aviation/Air- to - air Refuelling – TA – AD11 - Project Officer Aviation/Airlift - TA – AD11 - Programme Management and Corporate Projects Officer – TA – AD10 - Project Officer Aviation Cyber - TA – AD10 - Project Officer Certification and ATM Research - TA – AD10 - Project Officer Guidance, Navigation and Control - TA – AD10 - Project Officer Energy and Environment Systems - SNE – (AD10) - Project Officer REACH - SNE – (AD10) - Project Officer in support of Cooperation Planning - CA - FGIV Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Απριλίου, 2016 (05/04/2016)
Προκήρυξη  διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης  - Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας -Eπικεφαλής της Αντιπροσωπείας στο Λουξεμβούργο
 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Απριλίου, 2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας -Eπικεφαλής της Αντιπροσωπείας στο Λουξεμβούργο (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Απριλίου, 2016) (24/03/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA)
- Scientific Officer Chemicals Risk Assessment - Temporary Agent (M/F) Grade: AD7- Ref: ECHA/TA/2016/001
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/04/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA) - Scientific Officer Chemicals Risk Assessment - Temporary Agent (M/F) Grade: AD7- Ref: ECHA/TA/2016/001 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/04/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (24/03/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
-Project Officer Components Technologies - TA - AD11 
-Policy Officer Industry Relations and Support/SMEs - SNE – AD10 equivalent 
-Project Officer Communication and Information Systems – SNE – AD11 equivalent
-IT Developer – CA - FGIV
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12 Απριλίου, 2016)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) -Project Officer Components Technologies - TA - AD11 -Policy Officer Industry Relations and Support/SMEs - SNE – AD10 equivalent -Project Officer Communication and Information Systems – SNE – AD11 equivalent -IT Developer – CA - FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12 Απριλίου, 2016) (22/03/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)- Policy Officer - TA - AD11
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/04/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)- Policy Officer - TA - AD11 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/04/2016) (18/03/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency
 Corporate Services Director - TA - AD14- Temporary agent post
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/03/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency Corporate Services Director - TA - AD14- Temporary agent post (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/03/2016) (18/03/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - Risks Analysis Officer – Data Manager profile
     Ref: ESMA/2016/VAC5/FGIV
 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/03/2016 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Risks Analysis Officer – Data Manager profile Ref: ESMA/2016/VAC5/FGIV Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/03/2016 (11/03/2016)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης-EASA (European Aviation Safety Agency) - Information Security and Business Continuity Officer (FG IV) (F/M))
Reference: EASA/IV/2016/001
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/03/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης-EASA (European Aviation Safety Agency) - Information Security and Business Continuity Officer (FG IV) (F/M)) Reference: EASA/IV/2016/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/03/2016) (11/03/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)-
Asylum Processes Officer (ADT 6)- Ref: EASO/2016/TA/002
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις: 29 Μαρτίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- Asylum Processes Officer (ADT 6)- Ref: EASO/2016/TA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις: 29 Μαρτίου, 2016 ώρα 13:00) (11/03/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
- Training Officer (AD 6) -Ref: EASO/2016/TA/003
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις: 30 Μαρτίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) - Training Officer (AD 6) -Ref: EASO/2016/TA/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις: 30 Μαρτίου, 2016 ώρα 13:00) (11/03/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
-	Head of Unit Information Superiority 
-	Project Officer Components Technologies 
-	Programme Manager Satellite Communication & Project Officer Radio Spectrum - 
-	Policy Officer Industry Relations and Support/SMEs - SNE – AD10 equivalent 
-	Project Officer Communication and Information Systems – SNE – AD11 equivalent
-	IT Developer – CA - FGIV
     (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Μαρτίου, 2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) - Head of Unit Information Superiority - Project Officer Components Technologies - Programme Manager Satellite Communication & Project Officer Radio Spectrum - - Policy Officer Industry Relations and Support/SMEs - SNE – AD10 equivalent - Project Officer Communication and Information Systems – SNE – AD11 equivalent - IT Developer – CA - FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Μαρτίου, 2016) (08/03/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office- Administrative Assistant (AST 3)
 Ref: EASO/2016/TA/001 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις: 31 Μαρτίου, 2016 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office- Administrative Assistant (AST 3) Ref: EASO/2016/TA/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις: 31 Μαρτίου, 2016 ώρα 13:00) (08/03/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) -Head of the EASA Brussels Office (AD 12) (F/M)- Reference: EASA/AD/2016/001-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/03/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) -Head of the EASA Brussels Office (AD 12) (F/M)- Reference: EASA/AD/2016/001- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/03/2016) (04/03/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) -
-Head of Finance and Procurement Service (external) – ref. cedefop/2016/01/AD_external
-Head of Finance and Procurement Service (interagency)- ref: Cedefop/2016/01/AD_interagency title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) - -Head of Finance and Procurement Service (external) – ref. cedefop/2016/01/AD_external -Head of Finance and Procurement Service (interagency)- ref: Cedefop/2016/01/AD_interagency (24/02/2016)
Προκήρυξη  διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης Προκήρυξη  διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης του Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας στη Διεύθυνση Β «Αντιπροσωπείες» της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας- Ευρωπαϊκή Επιτροπή -
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 12/02/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης του Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας στη Διεύθυνση Β «Αντιπροσωπείες» της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας- Ευρωπαϊκή Επιτροπή - (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 12/02/2016) (08/02/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -European Securities and Markets Authority- ESMA - Convergence Team Leader- Ref: ESMA/2016/VAC1/AD9
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/02/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -European Securities and Markets Authority- ESMA - Convergence Team Leader- Ref: ESMA/2016/VAC1/AD9 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/02/2016) (08/02/2016)
 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA - Paralegal- Ref: ESMA/2016/VAC2/FGIV
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/02/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Paralegal- Ref: ESMA/2016/VAC2/FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/02/2016) (08/02/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
- IT Supervisor- Ref: ESMA/2016/VAC3/AD6
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/02/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - IT Supervisor- Ref: ESMA/2016/VAC3/AD6 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/02/2016) (08/02/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)
 Procurement Assistant FG II-Ref. No.: EIGE/2016/CA/03/FG2  
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/02/2016, ώρα 13:00 /Vilnius )
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality) Procurement Assistant FG II-Ref. No.: EIGE/2016/CA/03/FG2 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/02/2016, ώρα 13:00 /Vilnius ) (08/02/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)- 
Research Analyst  - Ref. No.: EIGE/2016/TA/01/AD7    
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/02/2016, ώρα 13:00 /Vilnius) 
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality)- Research Analyst - Ref. No.: EIGE/2016/TA/01/AD7 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/02/2016, ώρα 13:00 /Vilnius) (08/02/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-Administrative assistant to Eurojust (Luxembourg National Desk) - Contract agent – FGII- Reference: 16/EJ/CA/01
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/02/2016, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-Administrative assistant to Eurojust (Luxembourg National Desk) - Contract agent – FGII- Reference: 16/EJ/CA/01 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/02/2016, ώρα 24:00 CET) (08/02/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST
Administrative assistant to Eurojust (French National Desk) - Contract agent – FGII
Reference: 16/EJ/CA/02
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/02/2016, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST Administrative assistant to Eurojust (French National Desk) - Contract agent – FGII Reference: 16/EJ/CA/02 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/02/2016, ώρα 24:00 CET) (08/02/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST
Head of Budget Finance and Procurement 

Reference: 16/EJ/01
  
       Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/03/2016, ώρα 24:00 CET
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST Head of Budget Finance and Procurement Reference: 16/EJ/01 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/03/2016, ώρα 24:00 CET (08/02/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής - The Single Resolution Board (SRB)-
- Internal Auditor Temporary Agent M/ F Grade: AD 9-
Reference: SRB/AD/2016/001-
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 27-01-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών).
 
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής - The Single Resolution Board (SRB)- - Internal Auditor Temporary Agent M/ F Grade: AD 9- Reference: SRB/AD/2016/001- (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 27-01-2016 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών). (12/01/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
- Head of Investors & Issuers Department- Ref: ESMA/2015/VAC29/AD12
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/01/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Head of Investors & Issuers Department- Ref: ESMA/2015/VAC29/AD12 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/01/2016) (12/01/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
- Policy Officer – Investment Management - Ref: ESMA/2105/VAC32/AD5-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/01/2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Policy Officer – Investment Management - Ref: ESMA/2105/VAC32/AD5- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/01/2016) (12/01/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems-
Staff Development Officer-Reference: eu-LISA/15/TA/AD5/11.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/01/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems- Staff Development Officer-Reference: eu-LISA/15/TA/AD5/11.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/01/2016) (12/01/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης  κενής θέσης 
PAMECA IV (CONSOLIDATION OF THE LAW ENFORCEMENT CAPACITIES IN ALBANIA 
INTERNATIONAL LONG TERM EXPERT
Ref.: PAMECA IV/P-J IBM LTE-J/01/-2016
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/02/2016 , ώρα 08.00 (ώρα Τιράνων)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης PAMECA IV (CONSOLIDATION OF THE LAW ENFORCEMENT CAPACITIES IN ALBANIA INTERNATIONAL LONG TERM EXPERT Ref.: PAMECA IV/P-J IBM LTE-J/01/-2016 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/02/2016 , ώρα 08.00 (ώρα Τιράνων)) (12/01/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
 – Project Manager (AD 6)         
        Ref: EASO/2015/TA/011

– Senior Assistant IDS (AST 4)
        Ref: EASO/2015/TA/012

– Reception Officer (AD 6)
        Ref: EASO/2015/TA/013

– Planning Officer (AD 6)
        Ref: EASO/2015/TA/014

– Research and Analysis Officer (AD 6)
        Ref: EASO/2015/TA/015
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις : 05 Φεβρουαρίου, 2016 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Project Manager (AD 6) Ref: EASO/2015/TA/011 – Senior Assistant IDS (AST 4) Ref: EASO/2015/TA/012 – Reception Officer (AD 6) Ref: EASO/2015/TA/013 – Planning Officer (AD 6) Ref: EASO/2015/TA/014 – Research and Analysis Officer (AD 6) Ref: EASO/2015/TA/015 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις : 05 Φεβρουαρίου, 2016 ώρα 13:00) (12/01/2016)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης  κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)-Administrative Assistant FG II - Contract Agent (M/F)
Ref.: ECHA/CA/II/2015/007-
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:25/01/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))

      title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)-Administrative Assistant FG II - Contract Agent (M/F) Ref.: ECHA/CA/II/2015/007- (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:25/01/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (12/01/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems-Financial Assistant - Payroll- Reference: eu-LISA/16/TA/AST4/1.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/02/2016)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems-Financial Assistant - Payroll- Reference: eu-LISA/16/TA/AST4/1.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/02/2016) (12/01/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)-Statistics Officer - Temporary Agents.       Ref. number: EIGE/2015/TA/13/AD6-
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:29/01/2016, ώρα 13:00 /Vilnius) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality)-Statistics Officer - Temporary Agents. Ref. number: EIGE/2015/TA/13/AD6- (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:29/01/2016, ώρα 13:00 /Vilnius) (12/01/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA) - Project and Data Acquisition Officer for Copernicus Services (FGIV) -Ref: EMSA/CA/2015/1 
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 04 Φεβρουαρίου, 2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) - Project and Data Acquisition Officer for Copernicus Services (FGIV) -Ref: EMSA/CA/2015/1 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 04 Φεβρουαρίου, 2016) (12/01/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Financial and Budget Officer for Copernicus Services (FGIII)   
 Ref: EMSA/CA/2015/16
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 04 Φεβρουαρίου, 2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Financial and Budget Officer for Copernicus Services (FGIII) Ref: EMSA/CA/2015/16 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 04 Φεβρουαρίου, 2016) (12/01/2016)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)- Head of Unit C.1 ‘Pollution Response Services’- Ref: EMSA/ AD/2015/17
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 04 Φεβρουαρίου, 2016) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA)- Head of Unit C.1 ‘Pollution Response Services’- Ref: EMSA/ AD/2015/17 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 04 Φεβρουαρίου, 2016) (12/01/2016)
Show details for [<a class="linksblue3">2015</a>]2015
Show details for [<a class="linksblue3">2014</a>]2014
Show details for [<a class="linksblue3">2013</a>]2013
Show details for [<a class="linksblue3">2012</a>]2012
Show details for [<a class="linksblue3">2011</a>]2011
Show details for [<a class="linksblue3">2010</a>]2010


© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού