Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Show details for [<a class="linksblue3">2020</a>]2020
Show details for [<a class="linksblue3">2019</a>]2019
Show details for [<a class="linksblue3">2018</a>]2018
Show details for [<a class="linksblue3">2017</a>]2017
Show details for [<a class="linksblue3">2016</a>]2016
Hide details for [<a class="linksblue3">2015</a>]2015
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων –
European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France
-  Legal Assistant 
in the Corporate Management & Evaluation Unit (FGIII)
Ref: ERA/CA/2015/003
-Administrative Assistant Logistician In the Resources & Support Unit (FGIII)
Ref: ERA/CA/2015/004        
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/02/2016, ώρα 24.00 (CET)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France - Legal Assistant in the Corporate Management & Evaluation Unit (FGIII) Ref: ERA/CA/2015/003 -Administrative Assistant Logistician In the Resources & Support Unit (FGIII) Ref: ERA/CA/2015/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/02/2016, ώρα 24.00 (CET)) (22/12/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Project Officer for Remotely Piloted Aircraft Systems (FGIV)- Ref: EMSA/CA/2015/12-Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 11 Ιανουαρίου, 2016 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Project Officer for Remotely Piloted Aircraft Systems (FGIV)- Ref: EMSA/CA/2015/12-Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 11 Ιανουαρίου, 2016 (18/12/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA- Data & Statistics Team Leader
Ref: ESMA/2015/VAC25/AD8
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/01/2016) 
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA- Data & Statistics Team Leader Ref: ESMA/2015/VAC25/AD8 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/01/2016) (08/12/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-Case Analysis Assistant - Reference: 15-EJ-CA-14
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/12/2015, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-Case Analysis Assistant - Reference: 15-EJ-CA-14 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/12/2015, ώρα 24:00 CET) (07/12/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST- ADMINISTRATIVE DIRECTOR OF EUROJUST (Grade AD 14   
  Reference: 15/EJ/04 -(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/01/2016, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- ADMINISTRATIVE DIRECTOR OF EUROJUST (Grade AD 14 Reference: 15/EJ/04 -(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/01/2016, ώρα 24:00 CET) (26/11/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης  κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA)
- Temporary Agent (M/F)
Scientific Officer Ecotoxicology/Environmental Risk Assesment AD6- Ref.: ECHA/TA/2015/008
 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:10/12/2015, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA) - Temporary Agent (M/F) Scientific Officer Ecotoxicology/Environmental Risk Assesment AD6- Ref.: ECHA/TA/2015/008 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:10/12/2015, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (26/11/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων-
EU Agency for large-scale IT systems-Network Operations Officer – 2 posts
 Reference: eu-LISA/14/CA/FGIV/07.1-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/11/2015) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EU Agency for large-scale IT systems-Network Operations Officer – 2 posts Reference: eu-LISA/14/CA/FGIV/07.1- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/11/2015) (14/10/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων–
 EEAS (European External Action Service, για τη μη Στρατιωτική Αποστολή “EUPOL Afghanistan”, με έδρα την Kabul
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Οκτωβρίου, 2015 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων– EEAS (European External Action Service, για τη μη Στρατιωτική Αποστολή “EUPOL Afghanistan”, με έδρα την Kabul Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Οκτωβρίου, 2015 (13/10/2015)
Πρόσκληση του ιδρύματος FRONTEX-
 για ενίσχυση των επιχειρησιακών του δραστηριοτήτων, με ανθρώπινο δυναμικό title= Πρόσκληση του ιδρύματος FRONTEX- για ενίσχυση των επιχειρησιακών του δραστηριοτήτων, με ανθρώπινο δυναμικό (13/10/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-Administrative Assistant (Dutch National Desk- Reference: 15/EJ/CA/10
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/10/2015, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-Administrative Assistant (Dutch National Desk- Reference: 15/EJ/CA/10 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/10/2015, ώρα 24:00 CET) (13/10/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) 
Project Certification Manager – Electrical/Hybrid Propulsion (AD 7) (F/M)
Reference: EASA/AD/2015/028
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/10/2015)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Project Certification Manager – Electrical/Hybrid Propulsion (AD 7) (F/M) Reference: EASA/AD/2015/028 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/10/2015) (13/10/2015)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development 
 of Vοcational Training (Cedefop) 
(ώρα Ελλάδος -CET+1).            
 - EXPERT IN LABOUR MARKET INTELLIGENCE AND SKILL NEEDS- AD5
      
      Ref: Cedefop/2015/04/AD
    
   Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22 Οκτωβρίου 2015, ώρα 15:00   title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) (ώρα Ελλάδος -CET+1). - EXPERT IN LABOUR MARKET INTELLIGENCE AND SKILL NEEDS- AD5 Ref: Cedefop/2015/04/AD Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22 Οκτωβρίου 2015, ώρα 15:00 (12/10/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)- Administrative Assistant (FG III)
Ref: EASO/2015/ CA/007
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Οκτωβρίου, 2015 ώρα 13:00 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- Administrative Assistant (FG III) Ref: EASO/2015/ CA/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Οκτωβρίου, 2015 ώρα 13:00 (22/09/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)- Project Support Officer (FG IV)    
 Ref: EASO/2015/ CA/006-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Οκτωβρίου, 2015 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- Project Support Officer (FG IV) Ref: EASO/2015/ CA/006- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Οκτωβρίου, 2015 ώρα 13:00) (22/09/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Administrative Officer (FG IV)- Ref: EASO/2015/ CA/008
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Οκτωβρίου, 2015 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Administrative Officer (FG IV)- Ref: EASO/2015/ CA/008 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Οκτωβρίου, 2015 ώρα 13:00) (22/09/2015)
Προκήρυξη  διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στη Γενική  Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Close Protection Officer - Ref: CONS/AST/109-
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 08/10/2015)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Close Protection Officer - Ref: CONS/AST/109- (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 08/10/2015) (22/09/2015)
Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 11/09/2015.
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) 
Senior Military Advisor to the Executive Director (AD 10) (F/M)
Reference: EASA/AD/2015/026
 
  	 title= Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 11/09/2015. Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Senior Military Advisor to the Executive Director (AD 10) (F/M) Reference: EASA/AD/2015/026 (08/09/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Maritime Safety Agency (EMSA)- ICT SYSTEM AND APPLICATION SECURITY OFFICER (AD7)- Ref: EMSA/AD/2015/10
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/10/2015)  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Maritime Safety Agency (EMSA)- ICT SYSTEM AND APPLICATION SECURITY OFFICER (AD7)- Ref: EMSA/AD/2015/10 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/10/2015) (08/09/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
Business Continuity Officer- Reference: eu-LISA/15/ CA/FGIV/6.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2015)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Business Continuity Officer- Reference: eu-LISA/15/ CA/FGIV/6.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2015) (08/09/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- EASA (European Aviation Safety Agency) -Flight Test Pilot – Rotary Wing (AD 10) (F/M) 
Reference: EASA/AD/2015/027
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/09/2015)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASA (European Aviation Safety Agency) -Flight Test Pilot – Rotary Wing (AD 10) (F/M) Reference: EASA/AD/2015/027 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/09/2015) (08/09/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης  κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)- Temporary Agent (M/F)
HR Officer - Finance and Payroll Management
 Ref.: ECHA/TA/2015/007
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/10/2015, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)- Temporary Agent (M/F) HR Officer - Finance and Payroll Management Ref.: ECHA/TA/2015/007 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/10/2015, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (08/09/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης  κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)- IT Project Manager -- Temporary Agent (M/F)
Ref.: ECHA/TA/2015/006
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/09/2015, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)- IT Project Manager -- Temporary Agent (M/F) Ref.: ECHA/TA/2015/006 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/09/2015, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (26/08/2015)
 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Coordination Officer-Ref: ESMA/2015/ VAC22/FGIV
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/09/2015) 

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Coordination Officer-Ref: ESMA/2015/ VAC22/FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/09/2015) (26/08/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - Supervisory Officer-Ref: ESMA/2015/VAC20/AD6
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/09/2015)  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Supervisory Officer-Ref: ESMA/2015/VAC20/AD6 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/09/2015) (26/08/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
- Economist / Risk Analysis Officer- Ref: ESMA/2015/VAC19/AD5
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/09/2015) 
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Economist / Risk Analysis Officer- Ref: ESMA/2015/VAC19/AD5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/09/2015) (26/08/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- EASO (European Asylum Support Office)
   – Senior Programme Manager (AD 7)-Ref: EASO/2015/ΤA/009
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14 Σεπτεμβρίου, 2015 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Senior Programme Manager (AD 7)-Ref: EASO/2015/ΤA/009 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14 Σεπτεμβρίου, 2015 ώρα 13:00) (26/08/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA-
 - Coordination Officer-Ref: ESMA/2015/VAC22/FGIV
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 13/09/2015) 
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA- - Coordination Officer-Ref: ESMA/2015/VAC22/FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 13/09/2015) (24/08/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency
Περισσότερες Πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://inea.ec.europa.eu/en/about_us/job_opportunities/job_opportunities.htm. title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency Περισσότερες Πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://inea.ec.europa.eu/en/about_us/job_opportunities/job_opportunities.htm. (06/08/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office- Communications Assistant (FG III)
Ref: EASO/2015/CA/005-
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04 Σεπτεμβρίου, 2015 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office- Communications Assistant (FG III) Ref: EASO/2015/CA/005- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04 Σεπτεμβρίου, 2015 ώρα 13:00) (06/08/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
 - Document Management Officer- Ref: EMSA/AST/2015/09
EMSA/IAJM/AST/2015/09
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/09/2015) 
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Maritime Safety Agency (EMSA) - Document Management Officer- Ref: EMSA/AST/2015/09 EMSA/IAJM/AST/2015/09 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/09/2015) (05/08/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Maritime Safety Agency (EMSA)- Applications Developer
-Ref: EMSA/CA/2015/07
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/09/2015)  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Maritime Safety Agency (EMSA)- Applications Developer -Ref: EMSA/CA/2015/07 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/09/2015) (05/08/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) -EASA Representative in Beijing (AD 9) (F/M))
Reference: EASA/AD/2015/025
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/08/2015)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) -EASA Representative in Beijing (AD 9) (F/M)) Reference: EASA/AD/2015/025 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/08/2015) (05/08/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA- CRA Senior Policy Expert
Ref: ESMA/2015/VAC17/AD9 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 09/09/2015) 
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA- CRA Senior Policy Expert Ref: ESMA/2015/VAC17/AD9 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 09/09/2015) (05/08/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - Head of Corporate Affairs Department-Ref: ESMA/2015/VAC14/AD10
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων15/09/2015) 
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Head of Corporate Affairs Department-Ref: ESMA/2015/VAC14/AD10 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων15/09/2015) (05/08/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems- Legal Officer
Reference: eu-LISA/15/TA/AD8/5.1-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/09/2015)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems- Legal Officer Reference: eu-LISA/15/TA/AD8/5.1- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/09/2015) (05/08/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -European Maritime Safety Agency (EMSA)
    - Legal Officer (FGIV)- Ref: EMSA/CA/2015/08
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/08/2015)  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -European Maritime Safety Agency (EMSA) - Legal Officer (FGIV)- Ref: EMSA/CA/2015/08 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/08/2015) (23/07/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης-European Agency for Safety and Health at Work- PROJECT MANAGER (AD 6)- Reference: EUOSHA/AD/2015-02
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 21/08/2015 ώρα 23:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης-European Agency for Safety and Health at Work- PROJECT MANAGER (AD 6)- Reference: EUOSHA/AD/2015-02 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 21/08/2015 ώρα 23:00) (23/07/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης  κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA)
- IT Helpdesk Agent - Contract Agent (M/F)-  Ref.: ECHA/CA/III/2015/003
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/08/2015, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))


 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA) - IT Helpdesk Agent - Contract Agent (M/F)- Ref.: ECHA/CA/III/2015/003 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/08/2015, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (23/07/2015)
 
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency)-
- HR RECRUITMENT & SERVICES ASSISTANT
 (Ref. : INEA/2015/ CA/FGII/18)-(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/08/2015)
- SECRETARIAL ASSISTANT- Ref. : INEA/2015/ CA/FGII/32- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/08/2015 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency)- - HR RECRUITMENT & SERVICES ASSISTANT (Ref. : INEA/2015/ CA/FGII/18)-(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/08/2015) - SECRETARIAL ASSISTANT- Ref. : INEA/2015/ CA/FGII/32- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/08/2015 (23/07/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
- Data Architect- Ref: ESMA/2015/ VAC10/AD6
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/08/2015) 
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Data Architect- Ref: ESMA/2015/ VAC10/AD6 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/08/2015) (23/07/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα 
ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία
 HR ASSISTANT (CA FG III)-Ref:  ETF/REC/15/02
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 17/07/2015)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία HR ASSISTANT (CA FG III)-Ref: ETF/REC/15/02 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 17/07/2015) (10/07/2015)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency)
- HR RECRUITMENT & SERVICES ASSISTANT   
   Ref. : INEA/2015/CA/FGII/18
   (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/08/2015)
- SECRETARIAL ASSISTANT- Ref. : INEA/2015/ CA/FGII/32
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/08/2015)-PROJECT MANAGER CEF ENERGY&ICT    
     Ref. : INEA/2015/CA/FGIV/22
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/07/2015)
-PROJECT OFFICER CEF ENERGY&ICT- Ref. : INEA/2015/CA/FGIII/23
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/07/2015) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency) - HR RECRUITMENT & SERVICES ASSISTANT Ref. : INEA/2015/CA/FGII/18 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/08/2015) - SECRETARIAL ASSISTANT- Ref. : INEA/2015/ CA/FGII/32 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/08/2015)-PROJECT MANAGER CEF ENERGY&ICT Ref. : INEA/2015/CA/FGIV/22 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/07/2015) -PROJECT OFFICER CEF ENERGY&ICT- Ref. : INEA/2015/CA/FGIII/23 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/07/2015) (10/07/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)
 Research Communications Officer. -Ref. number: EIGE/2015/TA/07/AD5
 (Hμ. λήξης υποβολής αιτήσεων:11/07/2015, ώρα 23:00 /Vilnius) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality) Research Communications Officer. -Ref. number: EIGE/2015/TA/07/AD5 (Hμ. λήξης υποβολής αιτήσεων:11/07/2015, ώρα 23:00 /Vilnius) (10/07/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)-Stakeholders & Networking Officer -Ref. number: EIGE/2015/TA/05/AD5
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:11/07/2015, ώρα 23:00 /Vilnius) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality)-Stakeholders & Networking Officer -Ref. number: EIGE/2015/TA/05/AD5 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:11/07/2015, ώρα 23:00 /Vilnius) (10/07/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST- ICT Support Officer- Temporary Agent –
Reference: 15/EJ/03-(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/07/2015, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- ICT Support Officer- Temporary Agent – Reference: 15/EJ/03-(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/07/2015, ώρα 24:00 CET) (02/07/2015)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA- Administrative Assistant
Ref: ESMA/2015/VAC12/FGIII-(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/07/2015)  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA- Administrative Assistant Ref: ESMA/2015/VAC12/FGIII-(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/07/2015) (23/06/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST- ICT Support Officer- Temporary Agent –
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/07/2015, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- ICT Support Officer- Temporary Agent – (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/07/2015, ώρα 24:00 CET) (23/06/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office) –Senior ICT Office-Ref: EASO/2015/TA/007
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13 Ιουλίου, 2015 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) –Senior ICT Office-Ref: EASO/2015/TA/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13 Ιουλίου, 2015 ώρα 13:00) (23/06/2015)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- EASO (European Asylum Support Office)
   – Quality and Vulnerable Groups Officer (AD 5) -Ref: EASO/2015/TA/003
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08 Ιουλίου, 2015 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Quality and Vulnerable Groups Officer (AD 5) -Ref: EASO/2015/TA/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08 Ιουλίου, 2015 ώρα 13:00) (23/06/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)- Legal Officer (AD 7) - Ref: EASO/2015/TA/005
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03 Ιουλίου, 2015 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- Legal Officer (AD 7) - Ref: EASO/2015/TA/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03 Ιουλίου, 2015 ώρα 13:00) (23/06/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- EASO (European Asylum Support Office)
– Asylum Capacity Support Officer (AD5) – Ref: EASO/2015/TA/004
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10 Ιουλίου, 2015 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Asylum Capacity Support Officer (AD5) – Ref: EASO/2015/TA/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10 Ιουλίου, 2015 ώρα 13:00) (23/06/2015)

Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για πλήρωση αριθμού θέσεων στην Αστυνομική Αποστολή της ΕΕ στα Παλαιστινιακά εδάφη - Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 19η Ιουνίου 2015 title= Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για πλήρωση αριθμού θέσεων στην Αστυνομική Αποστολή της ΕΕ στα Παλαιστινιακά εδάφη - Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 19η Ιουνίου 2015 (12/06/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)
-Media and Communication Officer – TA, AD7-Ref: CSD-HR/ULT
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/07/2015)


 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) -Media and Communication Officer – TA, AD7-Ref: CSD-HR/ULT (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/07/2015) (09/06/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων -European Securities and Markets Authority- ESMA-Senior Officer – Two Profiles: Investment Management and Investor Protection- Ref: ESMA/2015/VAC6/AD7
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/06/2015)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων -European Securities and Markets Authority- ESMA-Senior Officer – Two Profiles: Investment Management and Investor Protection- Ref: ESMA/2015/VAC6/AD7 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/06/2015) (05/06/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Maritime Safety Agency (EMSA)- Head of Unit C.3 ‘Information Services – Technical Management’- Ref: EMSA/AD/2015/05
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/06/2015) 
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Maritime Safety Agency (EMSA)- Head of Unit C.3 ‘Information Services – Technical Management’- Ref: EMSA/AD/2015/05 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/06/2015) (05/06/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων
EASA (European Aviation Safety Agency) 
- Junior Project Certification Manager - General Aviation (AD 5) (F/M)
   Ref: EASA/AD/2015/009
- Junior Aerodromes Officer (AD 5) (F/M) 
  Ref: EASA/AD/2015/017
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/06/2015) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) - Junior Project Certification Manager - General Aviation (AD 5) (F/M) Ref: EASA/AD/2015/009 - Junior Aerodromes Officer (AD 5) (F/M) Ref: EASA/AD/2015/017 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/06/2015) (29/05/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων
EASA (European Aviation Safety Agency) 
- Regulations Officer – Initial Airworthiness (AD 7) (F/M)
   Ref: EASA/AD/2015/023   
- Flight Crew Licensing Regulations Officer (AD 6) (F/M)
  Ref: EASA/AD/2015/024
   (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/06/2015)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) - Regulations Officer – Initial Airworthiness (AD 7) (F/M) Ref: EASA/AD/2015/023 - Flight Crew Licensing Regulations Officer (AD 6) (F/M) Ref: EASA/AD/2015/024 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/06/2015) (29/05/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων
EASA (European Aviation Safety Agency) 
- Air Operations Regulations Officer (Helicopters) (AD7) (F/M)

   Ref: EASA/AD/2015/016
    
- Flight Control /Fly-by-Wire & Hydro mechanical Systems Expert (AD 7) (F/M)

  Ref:EASA/AD/2015/019

- Aircraft Noise, Performance & Modelling Specialist (AD 7) (F/M)
  
   Ref:EASA/AD/2015/021

- Project Certification Manager - General Aviation(AD 6) (F/M)
  
   Ref: EASA/AD/2015/022

- PCM Parts and Appliances (AD 7) (F/M)
 
   Ref:EASA/AD/2015/018
- Transmission and Rotors Drive Systems Expert (AD6) (F/M)

   Ref:EASA/AD/2015/020
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις : 01/06/2015) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) - Air Operations Regulations Officer (Helicopters) (AD7) (F/M) Ref: EASA/AD/2015/016 - Flight Control /Fly-by-Wire & Hydro mechanical Systems Expert (AD 7) (F/M) Ref:EASA/AD/2015/019 - Aircraft Noise, Performance & Modelling Specialist (AD 7) (F/M) Ref:EASA/AD/2015/021 - Project Certification Manager - General Aviation(AD 6) (F/M) Ref: EASA/AD/2015/022 - PCM Parts and Appliances (AD 7) (F/M) Ref:EASA/AD/2015/018 - Transmission and Rotors Drive Systems Expert (AD6) (F/M) Ref:EASA/AD/2015/020 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις : 01/06/2015) (28/05/2015)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια κενή θέση –
 Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
·Security Officer - Junion Officer - Temporary Agent –AD
  Ref: EFSA/X/AD/2015/005 
(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι η 9η Ιουνίου, 2015) title= Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια κενή θέση – Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) ·Security Officer - Junion Officer - Temporary Agent –AD Ref: EFSA/X/AD/2015/005 (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι η 9η Ιουνίου, 2015) (28/05/2015)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια κενή θέση - Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Head of Communications & External Relations Department 
Managerial Position -(Temporary Agent - Grade AD12) -Reference: EFSA/X/AD/2015/006 
(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι η 15η Ιουνίου, 2015)
 title= Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια κενή θέση - Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) Head of Communications & External Relations Department Managerial Position -(Temporary Agent - Grade AD12) -Reference: EFSA/X/AD/2015/006 (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι η 15η Ιουνίου, 2015) (27/05/2015)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια κενή την κενή θέση - Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Liaison Officer for EU enlargement and neighbourhood programmes-
AFSCO Unit - SCISTRAT Department - Contract Agent FGIV 
Ref- EFSA/F/4/2015/006
(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι η 15η Ιουνίου, 2015). title= Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια κενή την κενή θέση - Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) Liaison Officer for EU enlargement and neighbourhood programmes- AFSCO Unit - SCISTRAT Department - Contract Agent FGIV Ref- EFSA/F/4/2015/006 (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι η 15η Ιουνίου, 2015). (27/05/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
Senior Officer – Risk Expert (CCPs)-Ref: ESMA/2015/ VAC9/AD7
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/06/2015)  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Senior Officer – Risk Expert (CCPs)-Ref: ESMA/2015/ VAC9/AD7 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/06/2015) (20/05/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - Market Data Expert- Ref: ESMA/2015/ VAC8/FGIV
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/06/2015)  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Market Data Expert- Ref: ESMA/2015/ VAC8/FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/06/2015) (20/05/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA- Senior Legal Officer (legal support)-Ref: ESMA/2015/ VAC7/AD7
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/06/2015) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA- Senior Legal Officer (legal support)-Ref: ESMA/2015/ VAC7/AD7 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/06/2015) (20/05/2015)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι η 8η Ιουλίου, 2015).
 title= Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι η 8η Ιουλίου, 2015). (20/05/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης –
European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France- Administrative & Logistical Support Agents (FGI)- Ref: ERA/CA/2015/002   
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/05/2015, ώρα 24.00 (CET))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France- Administrative & Logistical Support Agents (FGI)- Ref: ERA/CA/2015/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/05/2015, ώρα 24.00 (CET)) (07/05/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - Senior Legal Officer (enforcement profile)-Ref: ESMA/2015/VAC4/AD8
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/06/2015)  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Senior Legal Officer (enforcement profile)-Ref: ESMA/2015/VAC4/AD8 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/06/2015) (07/05/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency)
- Financial Officer - Contract agent - FGIII- Ref. : INEA/2015/CA/FGIII/16
- Evaluation Manager M/F -  Contract agent – FGIV-    Ref. : INEA/2015/ CA/FGIV/17
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Μαΐου, 2015 , μεσάνυκτα) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency) - Financial Officer - Contract agent - FGIII- Ref. : INEA/2015/CA/FGIII/16 - Evaluation Manager M/F - Contract agent – FGIV- Ref. : INEA/2015/ CA/FGIV/17 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Μαΐου, 2015 , μεσάνυκτα) (07/05/2015)
Προκήρυξη  διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων στη Γενική  Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-	Legal Service, Directorate 1B (Social Issues, Energy, Research, Telecommunications)- Ref: CONS/AD/112
   -   Legal Service, Directorate 3 (External Relations)-Ref: CONS/AD/113
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 13/05/2015) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Legal Service, Directorate 1B (Social Issues, Energy, Research, Telecommunications)- Ref: CONS/AD/112 - Legal Service, Directorate 3 (External Relations)-Ref: CONS/AD/113 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 13/05/2015) (07/05/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - Officer – (Legal profile) – CRA-Ref: ESMA/2015/VAC3/AD5
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/05/2015)  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Officer – (Legal profile) – CRA-Ref: ESMA/2015/VAC3/AD5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/05/2015) (06/05/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης  κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)- Temporary Agent-  Head of Unit - Human Resources (M/F)
Ref.: ECHA/ TA/2015-
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/05/2015, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)- Temporary Agent- Head of Unit - Human Resources (M/F) Ref.: ECHA/ TA/2015- (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/05/2015, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (06/05/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
Translation Centre - Public Procurement Assistant - Temporary Agent AST3 -Ref: CDT-AST3-2015/02	
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 08/05/2015).
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- Translation Centre - Public Procurement Assistant - Temporary Agent AST3 -Ref: CDT-AST3-2015/02 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 08/05/2015). (06/05/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης –European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France- Project Officers in the Operational Units (FGIV)
(Ref: ERA/CA/2015/001-OPE)-      
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/05/2015, ώρα 24.00 (CET)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης –European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France- Project Officers in the Operational Units (FGIV) (Ref: ERA/CA/2015/001-OPE)- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/05/2015, ώρα 24.00 (CET)) (29/04/2015)
Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 25/05/2015)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office) – Senior Researcher/Analyst (AD 7)
 Ref: EASO/2015/TA/002
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11 Μαΐου, 2015 ώρα 13:00)
 title= Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 25/05/2015) Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Senior Researcher/Analyst (AD 7) Ref: EASO/2015/TA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11 Μαΐου, 2015 ώρα 13:00) (29/04/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων
EASA (European Aviation Safety Agency) 
-Business Programmes Officer (AD 6) (F/M)M)
 Reference: EASA/AD/2015/014
-Planning and Performance Officer (FG IV) (F/M)
 Reference: EASA/AD/2015/013
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/05/2015)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) -Business Programmes Officer (AD 6) (F/M)M) Reference: EASA/AD/2015/014 -Planning and Performance Officer (FG IV) (F/M) Reference: EASA/AD/2015/013 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/05/2015) (24/04/2015)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
 - Document Management Officer (FG IV) – Ref: EASO/2015/CA/004  
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30 Απριλίου, 2015 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) - Document Management Officer (FG IV) – Ref: EASO/2015/CA/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30 Απριλίου, 2015 ώρα 13:00) (24/04/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
- Document Management Officer (FG IV) – Ref: EASO/2015/CA/004  
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30 Απριλίου, 2015 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) - Document Management Officer (FG IV) – Ref: EASO/2015/CA/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30 Απριλίου, 2015 ώρα 13:00) (23/04/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
-Head of Unit Cooperation Planning – TA, AD12
-Contracting Officer – CA, FG IV
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Μαΐου, 2015) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) -Head of Unit Cooperation Planning – TA, AD12 -Contracting Officer – CA, FG IV (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Μαΐου, 2015) (23/04/2015)

Προκήρυξη κενής θέσης στο Ίδρυμα 
ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία
Head of the Human Resources Unit (AD 9)
Ref:  ETF/REC/15/01-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 21/04/2015)

 title= Προκήρυξη κενής θέσης στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία Head of the Human Resources Unit (AD 9) Ref: ETF/REC/15/01- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 21/04/2015) (08/04/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)
 HR Officer – TA, AD7 - Temporary agent post
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27 Απριλίου, 2015)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) HR Officer – TA, AD7 - Temporary agent post (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27 Απριλίου, 2015) (08/04/2015)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης – Ίδρυμα Cedefop (European Centre for the Development of Vοcational Training)- Assistant HR – Ref: Cedefop/2015/03/CA
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 16 Απριλίου 2015, ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος -CET+1)             title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης – Ίδρυμα Cedefop (European Centre for the Development of Vοcational Training)- Assistant HR – Ref: Cedefop/2015/03/CA (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 16 Απριλίου 2015, ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος -CET+1) (26/03/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
-Project Officer for Reporting Formalities-Ref: EMSA/AD/2015/03-Project Officer for Environmental Protection - Ref: EMSA/AD/2015/04
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/04/2015) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων European Maritime Safety Agency (EMSA) -Project Officer for Reporting Formalities-Ref: EMSA/AD/2015/03-Project Officer for Environmental Protection - Ref: EMSA/AD/2015/04 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/04/2015) (26/03/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Agency for Safety and Health at Work
-   ICT Officer (FG III)-(Ref.: EUOSHA/CA/15/02)  
  (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 26η Μαρτίου, 2015 -ώρα 23:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Agency for Safety and Health at Work - ICT Officer (FG III)-(Ref.: EUOSHA/CA/15/02) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 26η Μαρτίου, 2015 -ώρα 23:00) (19/03/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - Finance & Procurement Team Leader-Ref: 2015/VAC2/AD9
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/04/2015)  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Finance & Procurement Team Leader-Ref: 2015/VAC2/AD9 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/04/2015) (19/03/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων 
EUROJUST
Ι)  Budget & Operations Support Officer - Contract Agent – FG III- Reference: 15/EJ/CA/05
ΙΙ) General Service Operator – FG II -Reference: 15/EJ/CA 04
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις τρεις θέσεις: 26/4/2015, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EUROJUST Ι) Budget & Operations Support Officer - Contract Agent – FG III- Reference: 15/EJ/CA/05 ΙΙ) General Service Operator – FG II -Reference: 15/EJ/CA 04 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις τρεις θέσεις: 26/4/2015, ώρα 24:00 CET) (19/03/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων 
EUROJUST
Ι)  Legal Officer (Legal Service)- Temporary Agent –
    Reference: 15/EJ/02
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/04/2015, ώρα 24:00 CET)
ΙΙ)  ICT Security & Business Continuity Assistant–
    Reference: 14/EJ/CA/01
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/03/2015, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EUROJUST Ι) Legal Officer (Legal Service)- Temporary Agent – Reference: 15/EJ/02 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/04/2015, ώρα 24:00 CET) ΙΙ) ICT Security & Business Continuity Assistant– Reference: 14/EJ/CA/01 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/03/2015, ώρα 24:00 CET) (19/03/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων 
EUROJUST
Ι)  Budget & Operations Support Officer - Contract Agent – FG III-(Reference: 15/EJ/CA/05)
ΙΙ)  General Service Operator – FG II -(Reference: 15/EJ/CA 04)
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις τρεις θέσεις: 26/4/2015, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EUROJUST Ι) Budget & Operations Support Officer - Contract Agent – FG III-(Reference: 15/EJ/CA/05) ΙΙ) General Service Operator – FG II -(Reference: 15/EJ/CA 04) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις τρεις θέσεις: 26/4/2015, ώρα 24:00 CET) (19/03/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUSTΙΙΙ)  Administrative Assistant to Eurojust (UK Desk)- Contract Agent - Reference: 15/EJ/CA/02
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20/03/2015, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUSTΙΙΙ) Administrative Assistant to Eurojust (UK Desk)- Contract Agent - Reference: 15/EJ/CA/02 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20/03/2015, ώρα 24:00 CET) (19/03/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
-Security Support Officer – CA, FGIII-8
-Administrative Assistant – CA, FGIII-8
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16 Απριλίου, 2015)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) -Security Support Officer – CA, FGIII-8 -Administrative Assistant – CA, FGIII-8 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16 Απριλίου, 2015) (19/03/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Agency for Safety and Health at WorkICT Officer (FG III) -Reference: - EUOSHA/AST/15/02
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 26η Μαρτίου, 2015 -ώρα 23:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Agency for Safety and Health at WorkICT Officer (FG III) -Reference: - EUOSHA/AST/15/02 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 26η Μαρτίου, 2015 -ώρα 23:00) (19/03/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
- Data Collection and Processing Officer (FG IV)-Ref: EASO/2015/CA/003  
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 7 Απριλίου, 2015 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) - Data Collection and Processing Officer (FG IV)-Ref: EASO/2015/CA/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 7 Απριλίου, 2015 ώρα 13:00) (19/03/2015)
Ευκαιρία Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Επικοινωνίας 
ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15/03/2015) title= Ευκαιρία Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Επικοινωνίας ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15/03/2015) (10/03/2015)
Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 07/04/2015.
 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) -Technical Cooperation Expert (FG IV) (F/M)
Reference: EASA/AD/2015/011-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/03/2015) title= Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 07/04/2015. Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) -Technical Cooperation Expert (FG IV) (F/M) Reference: EASA/AD/2015/011- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/03/2015) (06/03/2015)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης-
EASA (European Aviation Safety Agency) Third Country Operators (TCO) Authorisations Officer (FG IV) (F/M- Reference: EASA/AD/2015/007
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/03/2015)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASA (European Aviation Safety Agency) Third Country Operators (TCO) Authorisations Officer (FG IV) (F/M- Reference: EASA/AD/2015/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/03/2015) (06/03/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) 
Flight Test Pilot – Rotary Wing (AD 11) (F/M)
Reference: EASA/AD/2015/008
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/03/2015) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Flight Test Pilot – Rotary Wing (AD 11) (F/M) Reference: EASA/AD/2015/008 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/03/2015) (06/03/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) -Medical Regulations Officer (AD 8) (F/M)
Reference: EASA/AD/2015/006-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/03/2015) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) -Medical Regulations Officer (AD 8) (F/M) Reference: EASA/AD/2015/006- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/03/2015) (06/03/2015)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency)
 - Evaluation Manager M/F -  Temporary Agent - AD5-    Ref. : INEA/2015/ CA/FGIV/03-49
-Financial Officer - Operational M/F- Ref. : INEA/2015/ CA/FGIII/13-50
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Φεβρουαρίου, 2015 , μεσάνυκτα) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency) - Evaluation Manager M/F - Temporary Agent - AD5- Ref. : INEA/2015/ CA/FGIV/03-49 -Financial Officer - Operational M/F- Ref. : INEA/2015/ CA/FGIII/13-50 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Φεβρουαρίου, 2015 , μεσάνυκτα) (06/02/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency)
-  Project Management Coordinator (German speaking) -  Temporary Agent - AD5- Ref. : INEA/2015/TA/AD05/08-41
-Project Manager - Contract Agent – FGIV- Ref. : INEA/2015/CA/FGIV/10-42
-Legal Advisor - Contract Agent – FGIV-Ref. : INEA/2015/CA/FGIV/11-47
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06 Φεβρουαρίου, 2015 , μεσάνυκτα). title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency) - Project Management Coordinator (German speaking) - Temporary Agent - AD5- Ref. : INEA/2015/TA/AD05/08-41 -Project Manager - Contract Agent – FGIV- Ref. : INEA/2015/CA/FGIV/10-42 -Legal Advisor - Contract Agent – FGIV-Ref. : INEA/2015/CA/FGIV/11-47 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06 Φεβρουαρίου, 2015 , μεσάνυκτα). (29/01/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency)
-  IT Applications Test Manager -  Contract Agent - FGIV  
   Ref. : INEA/2015/CA/FGIV/05-43
-   Planning and Communication Officer - Contract Agent – FGIII- Ref. : INEA/2015/CA/FGIII/04-46
-   Financial Engineering Manager - Contract Agent – FGIV
Ref. : INEA/2015/CA/FGIV/07-48- Contract Agent - FGIII
-   Project Officer CEF (Transport)-
Ref.: INEA/2015/CA/FGIII/09-44
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13 Φεβρουαρίου, 2015 , μεσάνυκτα).
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency) - IT Applications Test Manager - Contract Agent - FGIV Ref. : INEA/2015/CA/FGIV/05-43 - Planning and Communication Officer - Contract Agent – FGIII- Ref. : INEA/2015/CA/FGIII/04-46 - Financial Engineering Manager - Contract Agent – FGIV Ref. : INEA/2015/CA/FGIV/07-48- Contract Agent - FGIII - Project Officer CEF (Transport)- Ref.: INEA/2015/CA/FGIII/09-44 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13 Φεβρουαρίου, 2015 , μεσάνυκτα). (29/01/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
 - ICT Officer (FG IV) - Ref: EASO/2015/CA/001
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου, 2015 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) - ICT Officer (FG IV) - Ref: EASO/2015/CA/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου, 2015 ώρα 13:00) (28/01/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - Ίδρυμα FRONTEX
Operational Officer in Land Borders Sector-
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2015) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - Ίδρυμα FRONTEX Operational Officer in Land Borders Sector- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2015) (28/01/2015)
 Προκήρυξη διαδικασία πλήρωσης κενής θέσης- 
Translation Centre -Portuguese translator-
(Ref.: CDT-AD5-2015/01)
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 13/02/2015)
 title= Προκήρυξη διαδικασία πλήρωσης κενής θέσης- Translation Centre -Portuguese translator- (Ref.: CDT-AD5-2015/01) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 13/02/2015) (28/01/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)
  Researcher – Gender Mainstreaming
 Ref. : EIGE/2014/TA/01/AD6
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/02/2015, ώρα 23:00 /Vilnius) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality) Researcher – Gender Mainstreaming Ref. : EIGE/2014/TA/01/AD6 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/02/2015, ώρα 23:00 /Vilnius) (28/01/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης  κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA
Temporary Agent (M/F)- Legal Advisor AD 5
Ref.: ECHA/ TA/2015/01-
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/02/2015, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA Temporary Agent (M/F)- Legal Advisor AD 5 Ref.: ECHA/ TA/2015/01- (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/02/2015, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (20/01/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-General Services Operator Contract Agent – FG III- M/F- Reference: 15/EJ/CA/01
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 08/02/2015, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-General Services Operator Contract Agent – FG III- M/F- Reference: 15/EJ/CA/01 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 08/02/2015, ώρα 24:00 CET) (20/01/2015)
Προκήρυξη κενής θέσης -European Agency for Safety and Health at Work  
- Communications Officer – publications and audio-visual (AST 3)- Reference: - EUOSHA/AST/15/01
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 11/02/2015 -ώρα 23:00) title= Προκήρυξη κενής θέσης -European Agency for Safety and Health at Work - Communications Officer – publications and audio-visual (AST 3)- Reference: - EUOSHA/AST/15/01 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 11/02/2015 -ώρα 23:00) (20/01/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
    - PROJECT OFFICER FOR MARINE ACCIDENT INVESTIGATION (AD6)

     Ref: EMSA/AD/2014/07
 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/01/2015 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Maritime Safety Agency (EMSA) - PROJECT OFFICER FOR MARINE ACCIDENT INVESTIGATION (AD6) Ref: EMSA/AD/2014/07 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/01/2015 (20/01/2015)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
- Head of Department A ‘Corporate Services’
 Ref: EMSA/AD/2014/09
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/01/2015)  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Maritime Safety Agency (EMSA) - Head of Department A ‘Corporate Services’ Ref: EMSA/AD/2014/09 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/01/2015) (20/01/2015)
Show details for [<a class="linksblue3">2014</a>]2014
Show details for [<a class="linksblue3">2013</a>]2013
Show details for [<a class="linksblue3">2012</a>]2012
Show details for [<a class="linksblue3">2011</a>]2011
Show details for [<a class="linksblue3">2010</a>]2010


CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/07/2020 02:51:18 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού