Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Show details for [<a class="linksblue3">2020</a>]2020
Show details for [<a class="linksblue3">2019</a>]2019
Show details for [<a class="linksblue3">2018</a>]2018
Show details for [<a class="linksblue3">2017</a>]2017
Show details for [<a class="linksblue3">2016</a>]2016
Show details for [<a class="linksblue3">2015</a>]2015
Hide details for [<a class="linksblue3">2014</a>]2014
Προκήρυξη  διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στη Γενική  Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Senior economist, Temporary Agent, function group AD, grade 12 - Ref: CONS/AD/111
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 09/01/2015) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Senior economist, Temporary Agent, function group AD, grade 12 - Ref: CONS/AD/111 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 09/01/2015) (29/12/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- EASA (European Aviation Safety Agency)Safety Data Technical Assistant (FG III) (F/M)-
 Reference: EASA/AD/2014/013
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/01/2015)

 
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASA (European Aviation Safety Agency)Safety Data Technical Assistant (FG III) (F/M)- Reference: EASA/AD/2014/013 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/01/2015) (29/12/2014)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)
Senior Officer – GBV AD8- Ref. number: ΕIGE/2014/TA/05/AD8-
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/01/2015, ώρα 23:00 /Vilnius) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality) Senior Officer – GBV AD8- Ref. number: ΕIGE/2014/TA/05/AD8- (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/01/2015, ώρα 23:00 /Vilnius) (19/12/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)-Document Management and Data Protection Officer (AD 5)
Ref: EASO/2014/TA/011
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Ιανουαρίου, 2015 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)-Document Management and Data Protection Officer (AD 5) Ref: EASO/2014/TA/011 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Ιανουαρίου, 2015 ώρα 13:00) (19/12/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) 
Flight Data Expert (AD 6)(F/M) (Temporary Agent Position)
Reference: EASA/AD/2014/008
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/01/2015) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Flight Data Expert (AD 6)(F/M) (Temporary Agent Position) Reference: EASA/AD/2014/008 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/01/2015) (16/12/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-Administrative Assistant to Eurojust (French and Dutch Speaker) Temporary  Agent – AST 2 M/F
Reference: 14/EJ/10
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 11/01/2015, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-Administrative Assistant to Eurojust (French and Dutch Speaker) Temporary Agent – AST 2 M/F Reference: 14/EJ/10 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 11/01/2015, ώρα 24:00 CET) (16/12/2014)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA- Senior Officer – Investment Management-
Ref: ESMA/2014/VAC32/AD7
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/01/2015) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA- Senior Officer – Investment Management- Ref: ESMA/2014/VAC32/AD7 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/01/2015) (16/12/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-Grant Officer- Contract Agent – FG IV- M/F
Reference: 14/EJ/CA/05-            
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 04/01/2015, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-Grant Officer- Contract Agent – FG IV- M/F Reference: 14/EJ/CA/05- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 04/01/2015, ώρα 24:00 CET) (16/12/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)- Project Officer Land Programmes – SNE, AD11- Ref EDA No. 20141204     (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16 Φεβρουαρίου, 2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)- Project Officer Land Programmes – SNE, AD11- Ref EDA No. 20141204 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16 Φεβρουαρίου, 2014) (16/12/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – EEAS (European External Action Service)
-Επικεφαλής Οικονομικών Υποθέσεων στην Αστυνομική Αποστολή ΕΕ στην Παλαιστίνη
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 5 Δεκεμβρίου, 2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – EEAS (European External Action Service) -Επικεφαλής Οικονομικών Υποθέσεων στην Αστυνομική Αποστολή ΕΕ στην Παλαιστίνη (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 5 Δεκεμβρίου, 2014) (27/11/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
-Procurement and Contracts Assistant –AST3-Ref: EASO/2014/TA/010 – GAAU
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Νοεμβρίου, 2014 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) -Procurement and Contracts Assistant –AST3-Ref: EASO/2014/TA/010 – GAAU (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Νοεμβρίου, 2014 ώρα 13:00) (11/11/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency)
- Legal Advisor – TA, AD9
- Finance Assistant - TA, AST5-
  (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24 Νοεμβρίου, 2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) - Legal Advisor – TA, AD9 - Finance Assistant - TA, AST5- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24 Νοεμβρίου, 2014) (11/11/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency)
- Financial Engineering Manager -  Contract Agent - FGIV-(Ref. : INEA/2014/CA/FGIV/29-37)
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14 Νοεμβρίου, 2014 , μεσάνυκτα) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency) - Financial Engineering Manager - Contract Agent - FGIV-(Ref. : INEA/2014/CA/FGIV/29-37) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14 Νοεμβρίου, 2014 , μεσάνυκτα) (10/11/2014)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -
European Securities and Markets Authority- ESMA - Procurement Assistant
-Ref: ESMA/2014/VAC27/FGIII
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09/11/2014) 
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Securities and Markets Authority- ESMA - Procurement Assistant -Ref: ESMA/2014/VAC27/FGIII (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09/11/2014) (05/11/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης –European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France- Project Officer in the Safety Unit (AD6)
ERA/CA/2014/008-        
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/10/2014, ώρα 24.00 (CET))
  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης –European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France- Project Officer in the Safety Unit (AD6) ERA/CA/2014/008- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/10/2014, ώρα 24.00 (CET)) (23/10/2014)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων 
European Securities and Markets Authority- ESMA-
 - Senior Officer – Financial Reporting-ESMA/2014/VAC26/AD7
 - Senior Officer – Risk Specialist for CCPs-ESMA/2014/VAC25/AD8
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/11/2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων European Securities and Markets Authority- ESMA- - Senior Officer – Financial Reporting-ESMA/2014/VAC26/AD7 - Senior Officer – Risk Specialist for CCPs-ESMA/2014/VAC25/AD8 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/11/2014) (23/10/2014)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Maritime Safety Agency (EMSA)- PROJECT OFFICER FOR MARINE ACCIDENT INVESTIGATION (AD6)- Ref: EMSA/AD/2014/07-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/10/2014)  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Maritime Safety Agency (EMSA)- PROJECT OFFICER FOR MARINE ACCIDENT INVESTIGATION (AD6)- Ref: EMSA/AD/2014/07- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/10/2014) (23/10/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency- Project Officer Operations Support – TA, AD9
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Οκτωβρίου, 2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency- Project Officer Operations Support – TA, AD9 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Οκτωβρίου, 2014) (23/10/2014)

Προκήρυξη κενής θέσης -FRA (EU Agency for Fundamental Rights)
-Legal Research Officer - Reference: CA-LEGAL-FGIV-2014
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 17/10/2014 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης -FRA (EU Agency for Fundamental Rights) -Legal Research Officer - Reference: CA-LEGAL-FGIV-2014 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 17/10/2014 ώρα 13:00) (08/10/2014)

Προκήρυξη κενής θέσης -FRA (EU Agency for Fundamental Rights)
-Research Officer - Information Society, Privacy and Data Protection 
 Reference: CA-SURV-FGIV-2014
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 17/10/2014 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης -FRA (EU Agency for Fundamental Rights) -Research Officer - Information Society, Privacy and Data Protection Reference: CA-SURV-FGIV-2014 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 17/10/2014 ώρα 13:00) (08/10/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- EASO (European Asylum Support Office)
-Human Resources Coordinator (AD 8)- Ref: EASO/2014/ TA/006 –
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24 Οκτωβρίου, 2014 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) -Human Resources Coordinator (AD 8)- Ref: EASO/2014/ TA/006 – (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24 Οκτωβρίου, 2014 ώρα 13:00) (08/10/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- EASO (European Asylum Support Office)
-Finance and Procurement Coordinator (AD 8) - Ref: EASO/2014/ TA/007–
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24 Οκτωβρίου, 2014 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) -Finance and Procurement Coordinator (AD 8) - Ref: EASO/2014/ TA/007– (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24 Οκτωβρίου, 2014 ώρα 13:00) (08/10/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης –
European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France
- Project Officer Databases for the Cross Acceptance Unit (FGIV)-     ERA/CA/2014/005-OPE        
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/10/2014, ώρα 24.00 (CET))
  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France - Project Officer Databases for the Cross Acceptance Unit (FGIV)- ERA/CA/2014/005-OPE (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/10/2014, ώρα 24.00 (CET)) (29/09/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
-Process Support Officer (AD 5)- Ref: EASO/2014/ TA/004 –
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Οκτωβρίου, 2014 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) -Process Support Officer (AD 5)- Ref: EASO/2014/ TA/004 – (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Οκτωβρίου, 2014 ώρα 13:00) (29/09/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
· PROJECT OFFICER Engage
· Project offICER Maritime capabilities support 
· PROJECT OFFICER cyber defence technology
·  PROJECT OFFICER guidance and control
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16 Οκτωβρίου, 2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) · PROJECT OFFICER Engage · Project offICER Maritime capabilities support · PROJECT OFFICER cyber defence technology · PROJECT OFFICER guidance and control (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16 Οκτωβρίου, 2014) (29/09/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
. Head of Finance Unit - TA, AD10
· Infrastructure Officer - TA, AST8
· HR Assistant - TA, AST5 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Οκτωβρίου, 2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) . Head of Finance Unit - TA, AD10 · Infrastructure Officer - TA, AST8 · HR Assistant - TA, AST5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Οκτωβρίου, 2014) (29/09/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) 
-Certification Director (AD 14) (F/M)-Reference: EASA/AD/2014/004
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09/10/2014)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) -Certification Director (AD 14) (F/M)-Reference: EASA/AD/2014/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09/10/2014) (19/09/2014)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems
-Communications Security Officer -Reference: eu-LISA/14/CA/FGIV/06.1 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/10/2014)

 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems -Communications Security Officer -Reference: eu-LISA/14/CA/FGIV/06.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/10/2014) (19/09/2014)

Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development 
 of Vοcational Training (Cedefop) -
 Head of Operational Area -Ref: Cedefop/2014/01/AD
 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 02 Οκτωβρίου 2014, ώρα 15:00(ώρα Ελλάδος -CET+1))             title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) - Head of Operational Area -Ref: Cedefop/2014/01/AD (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 02 Οκτωβρίου 2014, ώρα 15:00(ώρα Ελλάδος -CET+1)) (19/09/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems-
Network Operations Officer-Reference: eu-LISA/14/CA/FGIV/05.1 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2014)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems- Network Operations Officer-Reference: eu-LISA/14/CA/FGIV/05.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2014) (19/09/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης –
European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France
- SharePoint IT Assistant (FGIII)-ERA/CA/2014/002
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/09/2014, ώρα 24.00 (CET))
  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France - SharePoint IT Assistant (FGIII)-ERA/CA/2014/002 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/09/2014, ώρα 24.00 (CET)) (17/09/2014)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσης με απόσπαση  Εθνικού Εμπειρογνώμονα -Ίδρυμα SESAR (Single European Sky ATM Research)-
-Seconded National Expert in ATM Operations-Ref. Νο.: SJU/2014/SN015
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου, 2014.)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα -Ίδρυμα SESAR (Single European Sky ATM Research)- -Seconded National Expert in ATM Operations-Ref. Νο.: SJU/2014/SN015 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου, 2014.) (16/09/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων 
 European Chemicals Agency (ECHA)
I) Temporary Agent (M/F)- Financial Analyst AD 6- Ref.: ECHA/TA/2014/011
II):  Contract Agent (M/F)- Videographer/AV Production Technician FG III
Ref.: ECHA/CA/III/2014/003- Function Group: III
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις δύο θέσεις :20/10/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων European Chemicals Agency (ECHA) I) Temporary Agent (M/F)- Financial Analyst AD 6- Ref.: ECHA/TA/2014/011 II): Contract Agent (M/F)- Videographer/AV Production Technician FG III Ref.: ECHA/CA/III/2014/003- Function Group: III (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις δύο θέσεις :20/10/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (16/09/2014)
Προκήρυξη  διαδικασίας πλήρωσης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης
-	Chairperson (AD16)
-	Vice Chairperson (AD16)
-	4 Members & Directors (AD16)
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 15/09/2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης - Chairperson (AD16) - Vice Chairperson (AD16) - 4 Members & Directors (AD16) (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 15/09/2014) (11/09/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στον
 Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 
LOGISTICS OPERATIONS OFFICER - Department of Safety and Security (UNDSS) 
(Tελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 25η Σεπτεμβρίου, 2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών LOGISTICS OPERATIONS OFFICER - Department of Safety and Security (UNDSS) (Tελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 25η Σεπτεμβρίου, 2014) (10/09/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-Budget and Operations Support Officer- Ref: 14/EJ/08
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 14/09/2014, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-Budget and Operations Support Officer- Ref: 14/EJ/08 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 14/09/2014, ώρα 24:00 CET) (03/09/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης –European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France- Communication Officer (FGIV)-ERA/CA/2014/006
 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/09/2014, ώρα 24.00 (CET))
  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης –European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France- Communication Officer (FGIV)-ERA/CA/2014/006 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/09/2014, ώρα 24.00 (CET)) (02/09/2014)
Director post in DGE 2 (Transport, Telecommunications and Energy) - General Secretariat of the Council of the EU- Ref: Ref: CONS/AD/105
 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 24/09/2014)
 title= Director post in DGE 2 (Transport, Telecommunications and Energy) - General Secretariat of the Council of the EU- Ref: Ref: CONS/AD/105 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 24/09/2014) (02/09/2014)
Πρόσκληση του ιδρύματος CHAFEA (Consumers, Health and Food Executive Agency)
 της ΕΕ, για υποβολή ενδιαφέροντος  για  πλήρωση κενής θέσης-Legal & Internal Control Process and Procedures Officer - Αναφορά θέσης: CHAFEA/TA/AD/2014/001
(Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Σεπτεμβρίου, 2014) title= Πρόσκληση του ιδρύματος CHAFEA (Consumers, Health and Food Executive Agency) της ΕΕ, για υποβολή ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης-Legal & Internal Control Process and Procedures Officer - Αναφορά θέσης: CHAFEA/TA/AD/2014/001 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Σεπτεμβρίου, 2014) (02/09/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
 - Officer – CRA Supervision-Ref: ESMA/2014/VAC20/FGIV 
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/09/2014)  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Officer – CRA Supervision-Ref: ESMA/2014/VAC20/FGIV (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/09/2014) (02/09/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
- Supervisory Officer – CRA Supervision
 Ref: ESMA/2014/VAC11/AD6
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/09/2014)  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Supervisory Officer – CRA Supervision Ref: ESMA/2014/VAC11/AD6 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/09/2014) (01/09/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA
- Senior Officer – Audit
 Ref: ESMA/2014/VAC16/AD7
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/09/2014)  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - Senior Officer – Audit Ref: ESMA/2014/VAC16/AD7 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/09/2014) (29/08/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)- Payroll & Training Officer - Grade: FG IV
Ref. number: EIGE/CA/2014/06/FG4-
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/09/2014, ώρα 23:00 Europe/Vilnius) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality)- Payroll & Training Officer - Grade: FG IV Ref. number: EIGE/CA/2014/06/FG4- (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/09/2014, ώρα 23:00 Europe/Vilnius) (29/08/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση  Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EIGE (European Institute for Gender Equality)Ref. number: EIGE/2014/SNE/GBV2
(Ημερ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου, 2014)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EIGE (European Institute for Gender Equality)Ref. number: EIGE/2014/SNE/GBV2 (Ημερ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου, 2014) (08/08/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
·Project Officer Access to EU Funding - TA, AD9
·Project Officer Guidance and Control - SNE, AD9
·Project Officer R&T Project Portfolio - TA, AD9
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Σεπτεμβρίου, 2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) ·Project Officer Access to EU Funding - TA, AD9 ·Project Officer Guidance and Control - SNE, AD9 ·Project Officer R&T Project Portfolio - TA, AD9 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Σεπτεμβρίου, 2014) (08/08/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης  κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
Contract Agent (M/F)- Administrative Assistant-
 Ref.: ECHA/CA/III/2014/002
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/09/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Contract Agent (M/F)- Administrative Assistant- Ref.: ECHA/CA/III/2014/002 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/09/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (06/08/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης  κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)-Temporary Agent (M/F)-Scientific Officer – Socio-Economic Analysis AD 6
Ref.: ECHA/ TA/2014/010
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/09/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)-Temporary Agent (M/F)-Scientific Officer – Socio-Economic Analysis AD 6 Ref.: ECHA/ TA/2014/010 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/09/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (06/08/2014)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 27/07/2014.
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-ICT Support Officer- Temporary Agent – FG III M/F- 
  Ref: 14/EJ/CA/04-    
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 13/07/2014, ώρα 24:00 CET)
 title= ΠΑΡΑΤΑΣΗ της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 27/07/2014. Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-ICT Support Officer- Temporary Agent – FG III M/F- Ref: 14/EJ/CA/04- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 13/07/2014, ώρα 24:00 CET) (25/07/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
– Data Collection and Processing Officer- (FG IV)
Ref: EASO/2014/CA/009 –
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Αυγούστου, 2014 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Data Collection and Processing Officer- (FG IV) Ref: EASO/2014/CA/009 – (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Αυγούστου, 2014 ώρα 13:00) (25/07/2014)
Προκήρυξη κενής θέσης -
 Project Manager (FG IV) –
 Reference: EUOSHA/CA/14/03.
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 29η Αυγούστου, ώρα 23:00) title= Προκήρυξη κενής θέσης - Project Manager (FG IV) – Reference: EUOSHA/CA/14/03. (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 29η Αυγούστου, ώρα 23:00) (25/07/2014)
Προκήρυξη  διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας
-  Medical Officer - grade AD8 - Temporary Agent
Ref.: COM/TA/HR/14/AD8-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/09/2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας - Medical Officer - grade AD8 - Temporary Agent Ref.: COM/TA/HR/14/AD8- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/09/2014) (25/07/2014)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 05/09/2014.
 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) 
ATM/ANS Regulations Section Manager (AD 9) (F/M)-   Reference: EASA/AD/2014/006
  	 title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 05/09/2014. Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) ATM/ANS Regulations Section Manager (AD 9) (F/M)- Reference: EASA/AD/2014/006 (23/07/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης  κενής θέσης 
European Chemicals Agency (ECHA)-
Temporary Agent (M/F)- Head of Unit - Helpdesk and HelpNet Secretariat AD 10-Ref.: ECHA/ TA/2014/009
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/08/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)- Temporary Agent (M/F)- Head of Unit - Helpdesk and HelpNet Secretariat AD 10-Ref.: ECHA/ TA/2014/009 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/08/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (11/07/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
EU Agency for large-scale IT systems
-Finance Officer -Reference: LISA/14/CA/FGIV/04.1 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/07/2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems -Finance Officer -Reference: LISA/14/CA/FGIV/04.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/07/2014) (11/07/2014)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office)
–HR Assistant (FG III)- Ref: EASO/2014/ CA/008 –
 9Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23 Ιουλίου, 2014 ώρα 13:000 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) –HR Assistant (FG III)- Ref: EASO/2014/ CA/008 – 9Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23 Ιουλίου, 2014 ώρα 13:000 (11/07/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων-
EU Agency for large-scale IT systems-
Procurement Officer – 2 posts
Reference: eu-LISA/14/CA/FGIV/03.1 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/07/2014)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EU Agency for large-scale IT systems- Procurement Officer – 2 posts Reference: eu-LISA/14/CA/FGIV/03.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/07/2014) (11/07/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency)
- Financial Engineering Manager -  Contract Agent - FGIV- Ref. : INEA/2014/CA/FGiV/14-26
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11 Ιουλίου, 2014 , μεσάνυκτα.) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency) - Financial Engineering Manager - Contract Agent - FGIV- Ref. : INEA/2014/CA/FGiV/14-26 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11 Ιουλίου, 2014 , μεσάνυκτα.) (10/07/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-Procurement Officer - Temporary Agent –AD5-M/F
Ref: 14/EJ/07-    
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20/07/2014, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-Procurement Officer - Temporary Agent –AD5-M/F Ref: 14/EJ/07- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20/07/2014, ώρα 24:00 CET) (09/07/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)- IT Security Administrator (post C028) - CA, FGIV-(Ref EDA/2014/C028)
Senior IT Specialist (post 119a) - CA, FGIII-(Ref EDA/2014/119a)
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Ιουλίου, 2014)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency)- IT Security Administrator (post C028) - CA, FGIV-(Ref EDA/2014/C028) Senior IT Specialist (post 119a) - CA, FGIII-(Ref EDA/2014/119a) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Ιουλίου, 2014) (25/06/2014)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 30/09/2014
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)-
Cooperation planning and support director (post 042c) 
Ref EDA/2014/042c
 title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 30/09/2014 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)- Cooperation planning and support director (post 042c) Ref EDA/2014/042c (25/06/2014)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 4η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 title= ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 4η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 (24/06/2014)
Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για Πρόσληψη ενός Λειτουργού/Συνεργάτη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 1η Ιουλίου 2014)
 title= Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για Πρόσληψη ενός Λειτουργού/Συνεργάτη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 1η Ιουλίου 2014) (23/06/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency- Project Officer Ammunition and Logistic Support (post 038b) - TA, AD10
Ref EDA/2014/038b
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουνίου, 2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency- Project Officer Ammunition and Logistic Support (post 038b) - TA, AD10 Ref EDA/2014/038b (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουνίου, 2014) (13/06/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-Head of Human Resources - Temporary Agent – AD109 - M/F- Ref: 14/EJ/03    
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15/06/2014, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-Head of Human Resources - Temporary Agent – AD109 - M/F- Ref: 14/EJ/03 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15/06/2014, ώρα 24:00 CET) (20/05/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency)- Project Managers - CEF or Horizon 2020 - Contract Agent - FGIV-Ref. : INEA/2014/CA/FGiV/12-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 6 Ιουνίου, 2014 , μεσάνυκτα). title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency)- Project Managers - CEF or Horizon 2020 - Contract Agent - FGIV-Ref. : INEA/2014/CA/FGiV/12- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 6 Ιουνίου, 2014 , μεσάνυκτα). (20/05/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Securities and Markets Authority- ESMA-
Senior Officer – Financial Markets and Infrastructures    
 Ref: ESMA/2014/VAC18/AD7-
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/06/2014)  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA- Senior Officer – Financial Markets and Infrastructures Ref: ESMA/2014/VAC18/AD7- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/06/2014) (20/05/2014)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης –
European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France
- Head of Sector in the Safety Unit (AD9)-ERA/ AD/2014/001-OPE 
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/06/2014, ώρα 24.00 (CET))
  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France - Head of Sector in the Safety Unit (AD9)-ERA/ AD/2014/001-OPE (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/06/2014, ώρα 24.00 (CET)) (20/05/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)- Project Officer Airworthiness (post 084a) - TA, AD11
 Ref EDA/2014/084a-(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Ιουνίου, 2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)- Project Officer Airworthiness (post 084a) - TA, AD11 Ref EDA/2014/084a-(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Ιουνίου, 2014) (09/05/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)- Project Officer Standardisation (post 047b) - TA, AD11
Ref.  EDA/2014/047b
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Μαΐου, 2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)- Project Officer Standardisation (post 047b) - TA, AD11 Ref. EDA/2014/047b (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Μαΐου, 2014) (09/05/2014)
Προκήρυξη  διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στη Γενική  Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αdministrator - Ref: Ref: CONS/AD/102
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 06/05/2014)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αdministrator - Ref: Ref: CONS/AD/102 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 06/05/2014) (30/04/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EASO (European Asylum Support Office- Training and Quality Officer (AD 6)
 Ref: EASO/2014/TA/004 – CTQE
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16 Μαΐου, 2014 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office- Training and Quality Officer (AD 6) Ref: EASO/2014/TA/004 – CTQE (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16 Μαΐου, 2014 ώρα 13:00) (30/04/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- Administrative Officer (FG IV)
 Ref: EASO/2014/CA/006 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12 Μαΐου, 2014 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- Administrative Officer (FG IV) Ref: EASO/2014/CA/006 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12 Μαΐου, 2014 ώρα 13:00) (30/04/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων -European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France- Project Officer in the field of Interoperability Unit -ERA/CA/2014/003-OPE
  (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/05/2014, ώρα 24.00 (CET)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων -European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France- Project Officer in the field of Interoperability Unit -ERA/CA/2014/003-OPE (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/05/2014, ώρα 24.00 (CET)) (30/04/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency)
- Financial Officer - Operational or Administrative - Contract Agent - FGIII - Ref. : INEA/2014/CA/FGIII/11-23
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 8 Μαίου, 2014 , μεσάνυκτα) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency) - Financial Officer - Operational or Administrative - Contract Agent - FGIII - Ref. : INEA/2014/CA/FGIII/11-23 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 8 Μαίου, 2014 , μεσάνυκτα) (30/04/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης  κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)
 Contract Agent (M/F)- Facilities Maintenance Assistant FG II
 Ref.: ECHA/ CA/2014/001-
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/05/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Contract Agent (M/F)- Facilities Maintenance Assistant FG II Ref.: ECHA/ CA/2014/001- (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/05/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (30/04/2014)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης  κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)-Temporary Agent (M/F)-
 IT Officer AD 7 AST4
 Ref.: ECHA/TA/2014/008
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/05/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)-Temporary Agent (M/F)- IT Officer AD 7 AST4 Ref.: ECHA/TA/2014/008 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/05/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (30/04/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης  κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)-
Temporary Agent (M/F)
IT Assistant – Database Administrator AST 4
Ref.: ECHA/TA/2014/007
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/05/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)- Temporary Agent (M/F) IT Assistant – Database Administrator AST 4 Ref.: ECHA/TA/2014/007 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/05/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) (30/04/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -European Securities and Markets Authority- ESMA-Secondary Markets - Team Leader- (F/M)-Ref: ESMA/2014/ VAC13/AD9
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/05/2014)  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -European Securities and Markets Authority- ESMA-Secondary Markets - Team Leader- (F/M)-Ref: ESMA/2014/ VAC13/AD9 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/05/2014) (16/04/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης-European Securities and Markets Authority- ESMA-Legal Officer- Ref: ESMA/2014/VAC6/FGIV
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/05/2014)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης-European Securities and Markets Authority- ESMA-Legal Officer- Ref: ESMA/2014/VAC6/FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/05/2014) (16/04/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -European Securities and Markets Authority- ESMA-Financial Assistant / Procurement Assistant - (F/M)- Ref: ESMA/2014/ VAC7/FGIII
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/05/2014)  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -European Securities and Markets Authority- ESMA-Financial Assistant / Procurement Assistant - (F/M)- Ref: ESMA/2014/ VAC7/FGIII (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/05/2014) (16/04/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency)
- Statistical & Programme Support Manager - Contract Agent - FGIV 
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25 Απριλίου, 2014 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency) - Statistical & Programme Support Manager - Contract Agent - FGIV Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25 Απριλίου, 2014 (16/04/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων 
 European Chemicals Agency (ECHA)-
Ι):  Temporary Agent (M/F)- Scientific Officer – Socio-economic Analysis AD7-Ref.: ECHA/TA/2014/005
ιι):  Temporary Agent (M/F)- Scientific Officer – Socio-economic Analysis AD8- Ref.: ECHA/TA/2014/006
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις δύο θέσεις:12/05/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων European Chemicals Agency (ECHA)- Ι): Temporary Agent (M/F)- Scientific Officer – Socio-economic Analysis AD7-Ref.: ECHA/TA/2014/005 ιι): Temporary Agent (M/F)- Scientific Officer – Socio-economic Analysis AD8- Ref.: ECHA/TA/2014/006 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις δύο θέσεις:12/05/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (16/04/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency- Contracting Officer (post 039b) - TA, AD8- Ref. ref. EDA/2014/039b
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Απριλίου, 2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency- Contracting Officer (post 039b) - TA, AD8- Ref. ref. EDA/2014/039b (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Απριλίου, 2014) (16/04/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Maritime Safety Agency (EMSA)- Software Engineer for Integrated Services to FRONTEX (FG IV)
Ref: EMSA/CA/2014/03
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/05/2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Maritime Safety Agency (EMSA)- Software Engineer for Integrated Services to FRONTEX (FG IV) Ref: EMSA/CA/2014/03 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/05/2014) (16/04/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης  κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)-Temporary Agent (M/F)
Scientific Officer - Computational Expert AD 8-
 Ref.: ECHA/TA/2014/003
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/04/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)-Temporary Agent (M/F) Scientific Officer - Computational Expert AD 8- Ref.: ECHA/TA/2014/003 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/04/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (16/04/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης  κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)-Senior Scientific Officer – Temporary Agent (M/F) Ecotoxicology / Environmental Fate AD 9
Ref.: ECHA/TA/2014/001-(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/04/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)-Senior Scientific Officer – Temporary Agent (M/F) Ecotoxicology / Environmental Fate AD 9 Ref.: ECHA/TA/2014/001-(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/04/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (28/03/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -
European Maritime Safety Agency (EMSA)- Project Officer for Environmental Protection (AD6)- Ref: EMSA/AD/2014/02
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/04/2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Maritime Safety Agency (EMSA)- Project Officer for Environmental Protection (AD6)- Ref: EMSA/AD/2014/02 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/04/2014) (21/03/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) -Avionics Systems Expert (AD 6) (F/M)- Reference: EASA/AD/2014/001
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/04/2014)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) -Avionics Systems Expert (AD 6) (F/M)- Reference: EASA/AD/2014/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/04/2014) (21/03/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -EUROJUST-Secretary to the European Judicial Network (EJN) - Temporary Agent – AD 9- M/F- Reference: 14/EJ/02
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 30/03/2014, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -EUROJUST-Secretary to the European Judicial Network (EJN) - Temporary Agent – AD 9- M/F- Reference: 14/EJ/02 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 30/03/2014, ώρα 24:00 CET) (20/03/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency- Head of Unit Contracting - TA, AD11
Ref. ref. EDA/2014/063c
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07 Απριλίου, 2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency- Head of Unit Contracting - TA, AD11 Ref. ref. EDA/2014/063c (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07 Απριλίου, 2014) (20/03/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency
 Project Officer Naval Systems Technology- Ref. ref. EDA/2014/035a
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01 Μαΐου, 2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency Project Officer Naval Systems Technology- Ref. ref. EDA/2014/035a (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01 Μαΐου, 2014) (20/03/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)- Project Officer Energy Technologies and European Structural Funds TA, AD11-Ref. ref. EDA/2014/101  
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10 Απριλίου, 2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)- Project Officer Energy Technologies and European Structural Funds TA, AD11-Ref. ref. EDA/2014/101 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10 Απριλίου, 2014) (18/03/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)- Contracting Officer (temporary replacements) (post C027a) - CA, GF IV/027
Ref. ref. EDA/2014/C027a 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 1η Απριλίου, 2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)- Contracting Officer (temporary replacements) (post C027a) - CA, GF IV/027 Ref. ref. EDA/2014/C027a (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 1η Απριλίου, 2014) (13/03/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)- Senior IT Administrator (post 071c) - TA, AST6
Ref. EDA/2014/071c-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Μαρτίου, 2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)- Senior IT Administrator (post 071c) - TA, AST6 Ref. EDA/2014/071c- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Μαρτίου, 2014) (06/03/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA - Project Officer Air Programmes – TA, AD11
Ref. EDA/2014/044a  
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Μαρτίου, 2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA - Project Officer Air Programmes – TA, AD11 Ref. EDA/2014/044a (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Μαρτίου, 2014) (06/03/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης-
Innovation and Networks Executive Agency (INEA)
Assistant Accountant - Temporary Agent – AST3
Reference: INEA/2014/TA/AST3/03
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/03/2014 (Μεσάνυκτα))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- Innovation and Networks Executive Agency (INEA) Assistant Accountant - Temporary Agent – AST3 Reference: INEA/2014/TA/AST3/03 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/03/2014 (Μεσάνυκτα)) (06/03/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης-
Innovation and Networks Executive Agency (INEA)
Senior Project Manager - CEF - Energy - Temporary Agent - AD7
Reference: INEA/2014/TA/AD7/01-14
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/03/2014 (Μεσάνυκτα)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- Innovation and Networks Executive Agency (INEA) Senior Project Manager - CEF - Energy - Temporary Agent - AD7 Reference: INEA/2014/TA/AD7/01-14 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/03/2014 (Μεσάνυκτα)) (06/03/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης-
Innovation and Networks Executive Agency (INEA)-
Secretarial Assistant - Contract Agent - FGII-Reference: INEA/2014/CA/FGII/07
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/03/2014 (Μεσάνυκτα)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- Innovation and Networks Executive Agency (INEA)- Secretarial Assistant - Contract Agent - FGII-Reference: INEA/2014/CA/FGII/07 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/03/2014 (Μεσάνυκτα)) (06/03/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης-
Innovation and Networks Executive Agency (INEA)
Project Officer - CEF - Transport - Contract Agent - FGIII-
Reference: INEA/2014/CA/FGIII/08
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/03/2014 (Μεσάνυκτα)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- Innovation and Networks Executive Agency (INEA) Project Officer - CEF - Transport - Contract Agent - FGIII- Reference: INEA/2014/CA/FGIII/08 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/03/2014 (Μεσάνυκτα)) (06/03/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης-
European Agency for Safety and Health at Work-
HR Officer (FG III)-Reference: EUOSHA/CA/14/01
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 14/3/2014 ώρα 23:00) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- European Agency for Safety and Health at Work- HR Officer (FG III)-Reference: EUOSHA/CA/14/01 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 14/3/2014 ώρα 23:00) (06/03/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων 
EUROJUST
Ι)  Administrative Assistant to Eurojust (Croatian Speaker)- Temporary Agent – AST 2-M/F- (Reference: 14/EJ/01)
ΙΙ)  Administrative Assistant to Eurojust (Spanish Speaker)- Contract Agent – FG II M/F
(Reference: 14/EJ/CA/01)
ΙΙΙ)  Administrative Assistant to Eurojust (Italian Speaker)- Contract Agent – FG II M/F
(Reference: 14/EJ/CA/02)
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις τρεις θέσεις: 16/03/2014, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EUROJUST Ι) Administrative Assistant to Eurojust (Croatian Speaker)- Temporary Agent – AST 2-M/F- (Reference: 14/EJ/01) ΙΙ) Administrative Assistant to Eurojust (Spanish Speaker)- Contract Agent – FG II M/F (Reference: 14/EJ/CA/01) ΙΙΙ) Administrative Assistant to Eurojust (Italian Speaker)- Contract Agent – FG II M/F (Reference: 14/EJ/CA/02) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις τρεις θέσεις: 16/03/2014, ώρα 24:00 CET) (24/02/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency)
i) Information and Communication Manager Contract Agent - FGIV
	     Ref: INEA/2014/CA/FGIV/06
       ii) GIS Coordinator - Temporary Agent - AD5
           Ref: INEA/2014/TA/AD5/05
   Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου, 2014 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency) i) Information and Communication Manager Contract Agent - FGIV Ref: INEA/2014/CA/FGIV/06 ii) GIS Coordinator - Temporary Agent - AD5 Ref: INEA/2014/TA/AD5/05 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου, 2014 (24/02/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)
 IT Officer (post 104a) - TA, AD8- Ref. EDA/2014/104a 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10 Μαρτίου, 2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) IT Officer (post 104a) - TA, AD8- Ref. EDA/2014/104a (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10 Μαρτίου, 2014) (17/02/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- EU Agency for large-scale IT systems-
Liaison Officer- Reference: eu-LISA/14/CA/FGIV/01.1 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/02/2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EU Agency for large-scale IT systems- Liaison Officer- Reference: eu-LISA/14/CA/FGIV/01.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/02/2014) (17/02/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης  κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)-Temporary Agent (M/F) Scientific Officer AD 5- Ref.: ECHA/ TA/2014/001
(Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/03/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)-Temporary Agent (M/F) Scientific Officer AD 5- Ref.: ECHA/ TA/2014/001 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/03/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (17/02/2014)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων 
EUROJUST-
Ι)  Administrative Assistant to Eurojust (Croatian Speaker)- Temporary Agent – AST 2  
    M/F
ΙΙ)  Administrative Assistant to Eurojust (Spanish Speaker)- Contract Agent – FG II M/F
ΙΙΙ)  Administrative Assistant to Eurojust (Italian Speaker)- Contract Agent – FG II M/F
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις τρεις θέσεις: 16/03/2014, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EUROJUST- Ι) Administrative Assistant to Eurojust (Croatian Speaker)- Temporary Agent – AST 2 M/F ΙΙ) Administrative Assistant to Eurojust (Spanish Speaker)- Contract Agent – FG II M/F ΙΙΙ) Administrative Assistant to Eurojust (Italian Speaker)- Contract Agent – FG II M/F (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις τρεις θέσεις: 16/03/2014, ώρα 24:00 CET) (17/02/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -European Maritime Safety Agency (EMSA)
- MARITIME SUPPORT SERVICES ASSISTANT WITH IT BACKGROUND (FG III)
Ref: EMSA/CA/2014/01    
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/02/2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -European Maritime Safety Agency (EMSA) - MARITIME SUPPORT SERVICES ASSISTANT WITH IT BACKGROUND (FG III) Ref: EMSA/CA/2014/01 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/02/2014) (14/02/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency)-
i) Information and Communication Manager Contract Agent - FGIV- Ref: INEA/2014/CA/FGIV/06
ii) GIS Coordinator - Temporary Agent - AD5- Ref: INEA/2014/TA/AD5/05
   (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου, 2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency)- i) Information and Communication Manager Contract Agent - FGIV- Ref: INEA/2014/CA/FGIV/06 ii) GIS Coordinator - Temporary Agent - AD5- Ref: INEA/2014/TA/AD5/05 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου, 2014) (13/02/2014)
Ανακοίνωση- Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος Υψηλού Επιπέδου
για Νέους Επαγγελματίες σε Αντιπροσωπείες ΕΕ (Junior Professionals in Delegations)
(Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 3 Μαρτίου 2014). title= Ανακοίνωση- Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος Υψηλού Επιπέδου για Νέους Επαγγελματίες σε Αντιπροσωπείες ΕΕ (Junior Professionals in Delegations) (Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 3 Μαρτίου 2014). (11/02/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)- Media & Communication Officer (post 080c) - TA, AD
 Ref. EDA/2014/080c Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26Φεβρουαρίου, 2014 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)- Media & Communication Officer (post 080c) - TA, AD Ref. EDA/2014/080c Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26Φεβρουαρίου, 2014 (22/01/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)
 Corporate Services Director (post 051b) - TA, AD14
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Φεβρουαρίου, 2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Corporate Services Director (post 051b) - TA, AD14 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Φεβρουαρίου, 2014) (22/01/2014)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
Cooperation Planning and Support Directorate
Head of Unit Airworthiness, Standardisation, Certification and Deputy Director 
Head of Unit Operations Support 
Project Officer Qualification, Test and Evaluation, Standardisation SNE, AD 11
Capability, Armaments and Technology Directorate
Project Officer Maritime Programmes 
Strategy and Policy Unit
Policy Officer
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 9 Ιανουαρίου, 2014) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) Cooperation Planning and Support Directorate Head of Unit Airworthiness, Standardisation, Certification and Deputy Director Head of Unit Operations Support Project Officer Qualification, Test and Evaluation, Standardisation SNE, AD 11 Capability, Armaments and Technology Directorate Project Officer Maritime Programmes Strategy and Policy Unit Policy Officer (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 9 Ιανουαρίου, 2014) (07/01/2014)
Show details for [<a class="linksblue3">2013</a>]2013
Show details for [<a class="linksblue3">2012</a>]2012
Show details for [<a class="linksblue3">2011</a>]2011
Show details for [<a class="linksblue3">2010</a>]2010


CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/07/2020 02:51:18 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού