Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Show details for [<a class="linksblue3">2020</a>]2020
Show details for [<a class="linksblue3">2019</a>]2019
Show details for [<a class="linksblue3">2018</a>]2018
Show details for [<a class="linksblue3">2017</a>]2017
Show details for [<a class="linksblue3">2016</a>]2016
Show details for [<a class="linksblue3">2015</a>]2015
Show details for [<a class="linksblue3">2014</a>]2014
Hide details for [<a class="linksblue3">2013</a>]2013
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA)
i)  Financial Officer - Operational or Administrative
         Ref: TEN- T/2013/CA/FGIII/19
Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 24/01/2014
ii)  Project Manager - Research and Innovation (Energy & Transport)
          Ref: TEN-T/2013/CA/FGIV/18-8
Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 17/01/2014
iii)  Project Manager (Energy & ICT)
          Ref: TEN-T/2013/CA/FGIV/17-7
Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 17/01/2014
iv)  Project Manager (Transport)
          Ref: TEN-T/2013/CA/FGIV/16-6
Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 10/01/2014 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA) i) Financial Officer - Operational or Administrative Ref: TEN- T/2013/CA/FGIII/19 Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 24/01/2014 ii) Project Manager - Research and Innovation (Energy & Transport) Ref: TEN-T/2013/CA/FGIV/18-8 Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 17/01/2014 iii) Project Manager (Energy & ICT) Ref: TEN-T/2013/CA/FGIV/17-7 Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 17/01/2014 iv) Project Manager (Transport) Ref: TEN-T/2013/CA/FGIV/16-6 Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 10/01/2014 (31/12/2013)

 Προκήρυξη διαδικασία πλήρωσης κενής θέσης- 
Translation Centre -Director of the Translation Centre for the Bodies of the European Union
 Ref: COM/2013/10340 -(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 21/11/2013). title= Προκήρυξη διαδικασία πλήρωσης κενής θέσης- Translation Centre -Director of the Translation Centre for the Bodies of the European Union Ref: COM/2013/10340 -(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 21/11/2013). (14/11/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας επιλογής προσωπικού- 
European Commision-Αναφορά: COM/TA/HOME/13/AD8
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 16/11/2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας επιλογής προσωπικού- European Commision-Αναφορά: COM/TA/HOME/13/AD8 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 16/11/2013) (14/11/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 1 κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) Certificates & Approvals Team Leader (AD 6) (F/M)
Reference: EASA/AD/2013/031-(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/12/2013)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 1 κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Certificates & Approvals Team Leader (AD 6) (F/M) Reference: EASA/AD/2013/031-(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/12/2013) (14/11/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)-Head of IT Unit - (Post 070) - TA, AD 11
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Νοεμβρίου, 2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)-Head of IT Unit - (Post 070) - TA, AD 11 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Νοεμβρίου, 2013) (07/11/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος 25/11/2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (Τελευταία ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος 25/11/2013) (07/11/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
Ίδρυμα: OLAF – European Anti- Fraud Office -	Head of Unit - Directorate B (Investigation II), Unit B2 (Tobacco and counterfeit goods).  
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 30.09.2013)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης Ίδρυμα: OLAF – European Anti- Fraud Office - Head of Unit - Directorate B (Investigation II), Unit B2 (Tobacco and counterfeit goods). (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 30.09.2013) (12/09/2013)
Πρόσκληση ενδιαφερομένων για πρακτική εξάσκηση- 
Ίδρυμα: EIGE (European Institute for Gender Equality-Ref. : EIGE/2013/TR/09
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 3 Οκτωβρίου, 2013, ώρα 23:00/Vilnius) title= Πρόσκληση ενδιαφερομένων για πρακτική εξάσκηση- Ίδρυμα: EIGE (European Institute for Gender Equality-Ref. : EIGE/2013/TR/09 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 3 Οκτωβρίου, 2013, ώρα 23:00/Vilnius) (11/09/2013)
Έναρξη διαδικασίας επιλογής εκτάκτων υπαλλήλων για την πλήρωση 1 κενής θέσης στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 13/09/2013)
 title= Έναρξη διαδικασίας επιλογής εκτάκτων υπαλλήλων για την πλήρωση 1 κενής θέσης στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 13/09/2013) (11/09/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 5 κενών θέσεων
 Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA)
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 13/09/2013, ώρα 12 (μεσημέρι CET)) 
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 5 κενών θέσεων Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA) (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 13/09/2013, ώρα 12 (μεσημέρι CET)) (30/08/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) 
-TA/AD5 – Expert in research and policy analysis on education, training and skills-(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω διαδικτύου: 18 Σεπτεμβρίου 2013, 15:00 ώρα Ελλάδος (CET +1))
- CA/FG III – Assistant Procurement-(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω διαδικτύου: 05 Σεπτεμβρίου 2013, 15:00 ώρα Ελλάδος (CET +1)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) -TA/AD5 – Expert in research and policy analysis on education, training and skills-(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω διαδικτύου: 18 Σεπτεμβρίου 2013, 15:00 ώρα Ελλάδος (CET +1)) - CA/FG III – Assistant Procurement-(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω διαδικτύου: 05 Σεπτεμβρίου 2013, 15:00 ώρα Ελλάδος (CET +1)) (07/08/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
 Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA)
Secretarial Assistant 
Ref. : TEN- T/2013/CA/FGII/11
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 13/09/2013 , (ώρα 24.00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA) Secretarial Assistant Ref. : TEN- T/2013/CA/FGII/11 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 13/09/2013 , (ώρα 24.00 CET) (05/08/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης
 Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA)-
GIS Development Manager
 Ref. : TEN-T/2013/CA/FGIV/10
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 06/09/2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA)- GIS Development Manager Ref. : TEN-T/2013/CA/FGIV/10 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 06/09/2013) (05/08/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων -
 i) European Chemicals Agency (ECHA)
Temporary Agent (M/F) Deputy Accounting Officer- Ref.: ECHA/ TA/2013/010
 ιι):  Contract Agent (M/F)- Audiovisual Technician- Ref.: ECHA/ CA/III/2013/006
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεωνκαι για τις 2 θέσεις :30/08/2013, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων - i) European Chemicals Agency (ECHA) Temporary Agent (M/F) Deputy Accounting Officer- Ref.: ECHA/ TA/2013/010 ιι): Contract Agent (M/F)- Audiovisual Technician- Ref.: ECHA/ CA/III/2013/006 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεωνκαι για τις 2 θέσεις :30/08/2013, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (26/07/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 1 κενής  θέσης-EASA (European Aviation Safety Agency) -Internal Communication Officer (AD 7) (F/M)- Reference: EASA/AD/2013/023
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/08/2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 1 κενής θέσης-EASA (European Aviation Safety Agency) -Internal Communication Officer (AD 7) (F/M)- Reference: EASA/AD/2013/023 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/08/2013) (26/07/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 1 κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) 
Structures Expert (AD 6) (F/M)- Reference: EASA/AD/2013/020
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/08/2013)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 1 κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Structures Expert (AD 6) (F/M)- Reference: EASA/AD/2013/020 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/08/2013) (26/07/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 1 κενής  θέσης-EASA (European Aviation Safety Agency) Assistant to the Policy Officers(FG III) (F/M) -   Reference: EASA/ΙΙΙ/2013/022
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/07/2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 1 κενής θέσης-EASA (European Aviation Safety Agency) Assistant to the Policy Officers(FG III) (F/M) - Reference: EASA/ΙΙΙ/2013/022 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/07/2013) (28/06/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)
Media & Communication-Media & Communication Unit Assistant (post 008b) - TA, AST 5
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 5 Ιουλίου, 2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Media & Communication-Media & Communication Unit Assistant (post 008b) - TA, AST 5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 5 Ιουλίου, 2013) (28/06/2013)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα
European Maritime Safety Agency (EMSA)-PROJECT OFFICER FOR PORT STATE CONTROL Ref: EMSA/SNE/2013/01(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 04/07/2013) title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα European Maritime Safety Agency (EMSA)-PROJECT OFFICER FOR PORT STATE CONTROL Ref: EMSA/SNE/2013/01(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 04/07/2013) (27/06/2013)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα
European Maritime Safety Agency (EMSA)-PROJECT OFFICER FOR PORT STATE CONTROL Ref: EMSA/SNE/2013/01(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 04/07/2013) title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα European Maritime Safety Agency (EMSA)-PROJECT OFFICER FOR PORT STATE CONTROL Ref: EMSA/SNE/2013/01(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 04/07/2013) (27/06/2013)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA Management Board) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA Management Board) (27/06/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-ICT Project Officer-Reference: 13/EJ/CA/04 Contract Agent – FG IV M/F
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 09/06/2013, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-ICT Project Officer-Reference: 13/EJ/CA/04 Contract Agent – FG IV M/F (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 09/06/2013, ώρα 24:00 CET) (28/05/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 1 κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency) - 
Legal Adviser (FG IV) (F/M)-Reference: EASA/IV/2013/016
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/06/2013)

  	 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 1 κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) - Legal Adviser (FG IV) (F/M)-Reference: EASA/IV/2013/016 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/06/2013) (28/05/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
European Maritime Safety Agency (EMSA)-
    Project Officer for Environmental Protection (AD6)-Ref: EMSA/ AST/2012/06
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/06/2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Maritime Safety Agency (EMSA)- Project Officer for Environmental Protection (AD6)-Ref: EMSA/ AST/2012/06 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/06/2013) (28/05/2013)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -European Maritime Safety Agency (EMSA)
Security and Systems Engineer (AD5)-Ref: EMSA/ AST/2012/07
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/06/2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -European Maritime Safety Agency (EMSA) Security and Systems Engineer (AD5)-Ref: EMSA/ AST/2012/07 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/06/2013) (28/05/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -
European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France-Project Officer in the field of Interoperability Unit (AD8)- ERA/AD/2013/005 - OPE  
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/05/2013, ώρα 24.00 (CET)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France-Project Officer in the field of Interoperability Unit (AD8)- ERA/AD/2013/005 - OPE (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/05/2013, ώρα 24.00 (CET)) (28/05/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 1 κενής  θέσης
EASA (European Aviation Safety Agency- Air Operations Standardisation Team Leader (AD 8) (F/M) - Reference: EASA/AD/2013/015
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/06/2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 1 κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency- Air Operations Standardisation Team Leader (AD 8) (F/M) - Reference: EASA/AD/2013/015 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/06/2013) (28/05/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)-Capabilities Directorate
Fixed Wing Capabilities Officer (post 026) – SNE, AD1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Ιουνίου, 2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)-Capabilities Directorate Fixed Wing Capabilities Officer (post 026) – SNE, AD1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Ιουνίου, 2013) (09/05/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)-Corporate Services-Senior IT Operator (post 072a) - CA, FG III
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27 Μαΐου, 2013)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)-Corporate Services-Senior IT Operator (post 072a) - CA, FG III (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27 Μαΐου, 2013) (09/05/2013)
Προκήρυξη  Γενικών Διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)
-  EPSO/AD/250/13 - Administrators (AD 6) – Food Safety (Policy and Legislation)
-  EPSO/AD/251/13 - Administrators (AD 7) – Food Safety (Audit, Inspection and Evaluation)
(Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει να γίνει μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση http://eu-careers.eu, μέχρι τις 22 Μαΐου, 2013) title= Προκήρυξη Γενικών Διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) - EPSO/AD/250/13 - Administrators (AD 6) – Food Safety (Policy and Legislation) - EPSO/AD/251/13 - Administrators (AD 7) – Food Safety (Audit, Inspection and Evaluation) (Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει να γίνει μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση http://eu-careers.eu, μέχρι τις 22 Μαΐου, 2013) (09/05/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών  θέσεων
EASA (European Aviation Safety Agency) 
i): Rulemaking Officer - Operations (AD 6) (F/M)- Reference: EASA/AD/2013/014
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/05/2013)	
ii): Senior Web Applications Developer (FG IV) (F/M)-Reference: EASA/IV/2013/013
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/05/2013)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) i): Rulemaking Officer - Operations (AD 6) (F/M)- Reference: EASA/AD/2013/014 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/05/2013) ii): Senior Web Applications Developer (FG IV) (F/M)-Reference: EASA/IV/2013/013 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/05/2013) (24/04/2013)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών  θέσεων
EASA (European Aviation Safety Agency) -
i): Maintenance Review Board (MRB) Expert (AD 6) (F/M)
   Reference: EASA/AD/2013/009 	
ii): Database Administrator (FG IV) (F/M) –(Contract Agent Position)
   Reference: EASA/IV/2013/011
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/05/2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) - i): Maintenance Review Board (MRB) Expert (AD 6) (F/M) Reference: EASA/AD/2013/009 ii): Database Administrator (FG IV) (F/M) –(Contract Agent Position) Reference: EASA/IV/2013/011 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/05/2013) (24/04/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency)
Administrative Assistant (AST 2) (F/M)- Ref: EASA/ AST/2013/004
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/05/2013)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency) Administrative Assistant (AST 2) (F/M)- Ref: EASA/ AST/2013/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/05/2013) (24/04/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-Budget and Operations Support Officer
Reference: 13/EJ/CA/02-Contract Agent – FG IV M/F
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15/05/2013, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-Budget and Operations Support Officer Reference: 13/EJ/CA/02-Contract Agent – FG IV M/F (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15/05/2013, ώρα 24:00 CET) (24/04/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 EASA (European Aviation Safety Agency)-Rulemaking Officer - Operations (AD 6) (F/M)
 Ref: EASA/IV/2013/014
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/05/2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency)-Rulemaking Officer - Operations (AD 6) (F/M) Ref: EASA/IV/2013/014 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/05/2013) (22/04/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 European Chemicals Agency (ECHA)-Temporary Agent (M/F)
Scientific Officer – Human Health Risk Assessment- Ref: ECHA/TA/2013/005
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/05/2013, ώρα 11:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)-Temporary Agent (M/F) Scientific Officer – Human Health Risk Assessment- Ref: ECHA/TA/2013/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/05/2013, ώρα 11:00 (ώρα Ελσίνκι)) (22/04/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων
 Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA)
i) Legal Advisor 
ii) Project Officer
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03/05/2013)
iii) Project Manager 
iv) External Audit Manager 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 10/05/2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA) i) Legal Advisor ii) Project Officer (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03/05/2013) iii) Project Manager iv) External Audit Manager (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 10/05/2013) (22/04/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) -Corporate Services-Infrastructure Technician (temporary replacement) (post C024a) - CA, FG II
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Απριλίου, 2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) -Corporate Services-Infrastructure Technician (temporary replacement) (post C024a) - CA, FG II (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Απριλίου, 2013) (19/04/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA)-
Temporary Agent (M/F)IT Assistant- Ref: ECHA/TA/2013/004
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/04/2013, ώρα 11:00 (ώρα Ελσίνκι))
 
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA)- Temporary Agent (M/F)IT Assistant- Ref: ECHA/TA/2013/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/04/2013, ώρα 11:00 (ώρα Ελσίνκι)) (12/04/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών  θέσεων -EASA (European Aviation Safety Agency) 
i): Continuing Airworthiness Organisation Approvals Team Leader (AD 6) (F/M)
Reference: EASA/AD/2013/010
ii): Project Certification Manager – Propulsion (AD 7) (F/M)     
 Reference: EASA/ AD/2013/012-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/04/2013)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων -EASA (European Aviation Safety Agency) i): Continuing Airworthiness Organisation Approvals Team Leader (AD 6) (F/M) Reference: EASA/AD/2013/010 ii): Project Certification Manager – Propulsion (AD 7) (F/M) Reference: EASA/ AD/2013/012- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/04/2013) (12/04/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 6 κενών  θέσεων-EU Agency for large-scale IT systems
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/03/2013)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 6 κενών θέσεων-EU Agency for large-scale IT systems (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/03/2013) (12/03/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency)
Capabilities-Medical Project Officer (post 108) - SNE, AD 12   
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12 Απριλίου, 2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Capabilities-Medical Project Officer (post 108) - SNE, AD 12 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12 Απριλίου, 2013) (20/02/2013)
Προκήρυξη  Γενικού Διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)-EPSO/AD/248/13 - ADMINISTRATORS (AD 6) IN THE BUILDING SECTOR 
in the following fields:
1. Security of Buildings
2. Building services engineering
(Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει να γίνει μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση http://eu-careers.eu, μέχρι τις 5 Μαρτίου, 2013).
 title= Προκήρυξη Γενικού Διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)-EPSO/AD/248/13 - ADMINISTRATORS (AD 6) IN THE BUILDING SECTOR in the following fields: 1. Security of Buildings 2. Building services engineering (Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει να γίνει μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση http://eu-careers.eu, μέχρι τις 5 Μαρτίου, 2013). (13/02/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 3 κενών  θέσεων-
EU Agency for large-scale IT systems
i):  Head of Budget and Finance Unit)
   Reference: eu-LISA/13/TA/AD10/12.1  	
ii): Financial Officer
   Reference: eu-LISA/13/TA/AD9/13.1
iii): Assistant to the Head of Unit/Head of Department
   Reference: eu-LISA/13/TA/AST3/14.1
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/03/2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 3 κενών θέσεων- EU Agency for large-scale IT systems i): Head of Budget and Finance Unit) Reference: eu-LISA/13/TA/AD10/12.1 ii): Financial Officer Reference: eu-LISA/13/TA/AD9/13.1 iii): Assistant to the Head of Unit/Head of Department Reference: eu-LISA/13/TA/AST3/14.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/03/2013) (13/02/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EPC- (European Policy Centre) 
-Chief Executive	         
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11 Φεβρουαρίου, 2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EPC- (European Policy Centre) -Chief Executive (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11 Φεβρουαρίου, 2013) (08/02/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency-Operational Project Manager - EASA (FG IV)- Ref: EASA/IV/2013/003
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/03/2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency-Operational Project Manager - EASA (FG IV)- Ref: EASA/IV/2013/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/03/2013) (08/02/2013)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)
Capabilities Directorate- Assistant Capability Manager Engagement (post 097) - TA, AD 11
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου, 2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Capabilities Directorate- Assistant Capability Manager Engagement (post 097) - TA, AD 11 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου, 2013) (08/02/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France- Project Officer in the Cross Acceptance Unit (AD6)
ERA/AD/2013/003 - OPE         
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/02/2013, ώρα 24.00 (CET)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France- Project Officer in the Cross Acceptance Unit (AD6) ERA/AD/2013/003 - OPE (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/02/2013, ώρα 24.00 (CET)) (08/02/2013)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)Industry & Market Directorate
- Principal Officer Defence Market (post 056b) - TA, AD 12
- Senior Officer for Defence Market (post 058a) - TA, AD 11
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου, 2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency)Industry & Market Directorate - Principal Officer Defence Market (post 056b) - TA, AD 12 - Senior Officer for Defence Market (post 058a) - TA, AD 11 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου, 2013) (08/02/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA)-Contract Agent (M/F)- Legal Support Officer - Ref: ECHA/ CA/IV/2013/001
Function Group: IV
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:21/02/2013, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA)-Contract Agent (M/F)- Legal Support Officer - Ref: ECHA/ CA/IV/2013/001 Function Group: IV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:21/02/2013, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (08/02/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency)-Powerplant Expert (AD 7) (F/M)
Ref: EASA/ AD/2013/001)
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/03/2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency)-Powerplant Expert (AD 7) (F/M) Ref: EASA/ AD/2013/001) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/03/2013) (08/02/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης 
 EASA (European Aviation Safety Agency)-
Operational Project Manager - EASA (FG IV)
Ref: EASA/IV/2013/003-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/03/2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency)- Operational Project Manager - EASA (FG IV) Ref: EASA/IV/2013/003- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/03/2013) (01/02/2013)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- EDA (European Defense Agency)-Corporate Services Directorate-Senior IT Officer (post 071b) - TA, AD10
(Tελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 19 Μαρτίου 2013) title= ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)-Corporate Services Directorate-Senior IT Officer (post 071b) - TA, AD10 (Tελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 19 Μαρτίου 2013) (28/01/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- EDA (European Defense Agency)-Corporate Services Directorate-Senior IT Officer (post 071b) - TA, AD10
(Tελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 19 Μαρτίου 2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)-Corporate Services Directorate-Senior IT Officer (post 071b) - TA, AD10 (Tελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 19 Μαρτίου 2013) (25/01/2013)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EDA (European Defense Agency)
Research & Technology Directorate
Technical Project Officer – CAPTech GEM2 Energy, Missiles and Munitions (post 038a) - TA, AD 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15 Φεβρουαρίου 2013 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Research & Technology Directorate Technical Project Officer – CAPTech GEM2 Energy, Missiles and Munitions (post 038a) - TA, AD (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15 Φεβρουαρίου 2013 (17/01/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 5 κενών  θέσεων-
EASA (European Aviation Safety Agency) 
ι)Traineeship in the Communications & External Relations Department (F/M)
   Reference: EASA/TRN/2013/E001
ii): Traineeship in the Policy Officers & Mail Department (F/M)         
   Reference: EASA/ TRN/2013/E002
iii) Traineeship in the Applications & Procurement Services Department (F/M)
    Reference: EASA/ TRN/2013/F001
iv) Traineeship in the Products Department (Certification) (F/M)
    Reference: EASA/ TRN/2013/C001
v)  Traineeship in the Product Safety Department (Rulemaking) (F/M)
    Reference: EASA/ TRN/2013/R001
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/01/2013)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 5 κενών θέσεων- EASA (European Aviation Safety Agency) ι)Traineeship in the Communications & External Relations Department (F/M) Reference: EASA/TRN/2013/E001 ii): Traineeship in the Policy Officers & Mail Department (F/M) Reference: EASA/ TRN/2013/E002 iii) Traineeship in the Applications & Procurement Services Department (F/M) Reference: EASA/ TRN/2013/F001 iv) Traineeship in the Products Department (Certification) (F/M) Reference: EASA/ TRN/2013/C001 v) Traineeship in the Product Safety Department (Rulemaking) (F/M) Reference: EASA/ TRN/2013/R001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/01/2013) (17/01/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 17 κενών θέσεων από το πρακτορείο ESN (European Service Network), Brussels | Belgium. title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 17 κενών θέσεων από το πρακτορείο ESN (European Service Network), Brussels | Belgium. (16/01/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -
European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France
Project Officer in the field of Economic Evaluation(AD8)
ERA/AD/2013/001 - OPE         
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/02/2013, ώρα 24.00 (CET))
  title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France Project Officer in the field of Economic Evaluation(AD8) ERA/AD/2013/001 - OPE (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/02/2013, ώρα 24.00 (CET)) (11/01/2013)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής  θέσης- 
EDA (European Defense Agency)-Management Team-Personal Assistant to the Chief Executive (post 009a) - TA, AST7
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Ιανουαρίου, 2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)-Management Team-Personal Assistant to the Chief Executive (post 009a) - TA, AST7 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Ιανουαρίου, 2013) (10/01/2013)
Show details for [<a class="linksblue3">2012</a>]2012
Show details for [<a class="linksblue3">2011</a>]2011
Show details for [<a class="linksblue3">2010</a>]2010


CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2020 04:50:33 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού