Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Κενές Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Show details for [<a class="linksblue3">2020</a>]2020
Show details for [<a class="linksblue3">2019</a>]2019
Show details for [<a class="linksblue3">2018</a>]2018
Show details for [<a class="linksblue3">2017</a>]2017
Show details for [<a class="linksblue3">2016</a>]2016
Show details for [<a class="linksblue3">2015</a>]2015
Show details for [<a class="linksblue3">2014</a>]2014
Show details for [<a class="linksblue3">2013</a>]2013
Hide details for [<a class="linksblue3">2012</a>]2012
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων - European Chemicals Agency (ECHA)
Ι):  Temporary Agent (M/F)- IT Officer – Network Services Coordinator-
 Ref.: ECHA/ TA/2012/013
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/01/2013)
ιι):  Contract Agent (M/F)- Human Resources Assistant-
 Ref.: ECHA/ CA/III/2012/014
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/01/2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων - European Chemicals Agency (ECHA) Ι): Temporary Agent (M/F)- IT Officer – Network Services Coordinator- Ref.: ECHA/ TA/2012/013 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/01/2013) ιι): Contract Agent (M/F)- Human Resources Assistant- Ref.: ECHA/ CA/III/2012/014 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/01/2013) (28/12/2012)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών  θέσεων-EASA (European Aviation Safety Agency) 
i): Project Certification Manager – Large Aeroplanes (F/M)
Reference: EASA/AD/2012/51
ii):Secretary to the Agencies Coordination (F/M) (Contract Agent Position)     
 Reference: EASA/IV/2012/055
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/01/2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων-EASA (European Aviation Safety Agency) i): Project Certification Manager – Large Aeroplanes (F/M) Reference: EASA/AD/2012/51 ii):Secretary to the Agencies Coordination (F/M) (Contract Agent Position) Reference: EASA/IV/2012/055 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/01/2013) (28/12/2012)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών  θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)
Industry & Market Directorate
 Senior Officer Defence Industry (post 116a) - TA, AD 11
 Senior Policy Officer (post 102a) - TA, AD 10
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Ιανουαρίου, 2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) Industry & Market Directorate Senior Officer Defence Industry (post 116a) - TA, AD 11 Senior Policy Officer (post 102a) - TA, AD 10 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Ιανουαρίου, 2013) (28/12/2012)
Προκήρυξη 2 Γενικών Διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)
- EPSO/AST/125/12 – ASSISTANTS (AST 3) 
- EPSO/AST/126/12 – Assistants (AST 3), research sector in the following fields:
Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει να γίνει μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση http://eu-careers.eu, μέχρι τις 22 Ιανουαρίου, 2013 title= Προκήρυξη 2 Γενικών Διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) - EPSO/AST/125/12 – ASSISTANTS (AST 3) - EPSO/AST/126/12 – Assistants (AST 3), research sector in the following fields: Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει να γίνει μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση http://eu-careers.eu, μέχρι τις 22 Ιανουαρίου, 2013 (28/12/2012)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development 
 of Vοcational Training (Cedefop) - Director-Ref: CEDEFOP/2012/08/AD.
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25 Ιανουαρίου 2013, ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος -CET+1)).             title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) - Director-Ref: CEDEFOP/2012/08/AD. (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25 Ιανουαρίου 2013, ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος -CET+1)). (06/12/2012)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης  κενής θέσης -Translation Centre for the Bodies of the European Union- procedure Contract Agent - FG III - Sharepoint Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -Translation Centre for the Bodies of the European Union- procedure Contract Agent - FG III - Sharepoint "Functional Administrator" Assistant (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/12/2012) (03/12/2012)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency)-Quality Officer (AD 6) (F/M)- Ref: EASA/AD/2012/046
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/01/2013) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency)-Quality Officer (AD 6) (F/M)- Ref: EASA/AD/2012/046 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/01/2013) (28/11/2012)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα -ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία Communication Officer (CA FG III -Ref: ΕTF/REC/12/05
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 14/12/2012)
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα -ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία Communication Officer (CA FG III -Ref: ΕTF/REC/12/05 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 14/12/2012) (28/11/2012)
Προκήρυξη πλήρωσης κενών  θέσεων- 
EDA (European Defense Agency)-
Research & Technology Directorate
Technical Project Officer on Optronics (post 037a) - TA, AD 10
Technology Manager – CapTech GEM3 Ground Systems and their environment (post 007b) - TA, AD 12
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16 Νοεμβρίου, 2012) title= Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency)- Research & Technology Directorate Technical Project Officer on Optronics (post 037a) - TA, AD 10 Technology Manager – CapTech GEM3 Ground Systems and their environment (post 007b) - TA, AD 12 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16 Νοεμβρίου, 2012) (05/11/2012)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής  θέσης- EDA (European Defense Agency
Corporate Services Directorate-	Contracting Officer (post 117b) – FG IV
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 5 Νοεμβρίου, 2012) title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency Corporate Services Directorate- Contracting Officer (post 117b) – FG IV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 5 Νοεμβρίου, 2012) (05/11/2012)
Προκήρυξη κενής θέσης -Translation Centre for the Bodies of the European UnionAssistant Service Desk Bureutigue (M/F) GFIII- Department Informatatique- Section Service Desk -Ref: CDT-ACIII-2012/10
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/11/2012) title= Προκήρυξη κενής θέσης -Translation Centre for the Bodies of the European UnionAssistant Service Desk Bureutigue (M/F) GFIII- Department Informatatique- Section Service Desk -Ref: CDT-ACIII-2012/10 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/11/2012) (05/11/2012)

Προκήρυξη κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency
Backup and Archiving Officer (FG IV) (F/M)-Ref: EASA/IV/2012/040
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/12/2012) title= Προκήρυξη κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency Backup and Archiving Officer (FG IV) (F/M)-Ref: EASA/IV/2012/040 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/12/2012) (05/11/2012)
Προκήρυξη Γενικού  Διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)-EPSO/AD/247/12 – Head of unit (AD-12) Site management and nuclear safety at the Institute for transuranium Elements (Karlsruhe, Germany, Joint Research Centre, European Commission)
(ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20/11/2012) title= Προκήρυξη Γενικού Διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)-EPSO/AD/247/12 – Head of unit (AD-12) Site management and nuclear safety at the Institute for transuranium Elements (Karlsruhe, Germany, Joint Research Centre, European Commission) (ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20/11/2012) (01/11/2012)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA)
Temporary Agent (M/F)-Human Resources Officer- Grade: AD 6
 Ref.: ECHA/TA/2012/011-
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/11/2012, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Chemicals Agency (ECHA) Temporary Agent (M/F)-Human Resources Officer- Grade: AD 6 Ref.: ECHA/TA/2012/011- (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/11/2012, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι) (01/11/2012)
Προκήρυξη κενής θέσης -EUROJUST-Senior Analyst 
Reference: 12/EJ/15
Temporary Agent - AD 8 M/F
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 18/11/2012, ώρα 24:00) title= Προκήρυξη κενής θέσης -EUROJUST-Senior Analyst Reference: 12/EJ/15 Temporary Agent - AD 8 M/F (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 18/11/2012, ώρα 24:00) (01/11/2012)

Προκήρυξη κενής θέσης -EASA (European Aviation Safety Agency)
Operational Suitability - Rotorcraft Expert (AD 9) (F/M)-
 Ref: EASA/AD/2012/039
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/11/2012) title= Προκήρυξη κενής θέσης -EASA (European Aviation Safety Agency) Operational Suitability - Rotorcraft Expert (AD 9) (F/M)- Ref: EASA/AD/2012/039 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/11/2012) (01/11/2012)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης 
EIGE (European Institute for Gender Equality)-Electronic Network Animator
Ref. number: EIGE/2012/CA-/12/FG3
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/10/2012, ώρα 23:00 Europe/Vilnius) title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality)-Electronic Network Animator Ref. number: EIGE/2012/CA-/12/FG3 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/10/2012, ώρα 23:00 Europe/Vilnius) (15/10/2012)
Προκήρυξη πλήρωσης 2 vκενών θέσεων European Chemicals Agency (ECHA)
Ι):  Temporary Agent (M/F) Junior Regulatory Officer- 
Ref.: ECHA/TA/2012/009
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/10/2012, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
ιι):  Contract Agent (M/F)Helpdesk Officer -
    Ref.: ECHA/ CA/III/2012/008
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/10/2012, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 title= Προκήρυξη πλήρωσης 2 vκενών θέσεων European Chemicals Agency (ECHA) Ι): Temporary Agent (M/F) Junior Regulatory Officer- Ref.: ECHA/TA/2012/009 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/10/2012, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) ιι): Contract Agent (M/F)Helpdesk Officer - Ref.: ECHA/ CA/III/2012/008 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/10/2012, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι)) (28/09/2012)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης-European Agency for Safety and Health at Work- Administrative Officer (Temporary Agent, AST 3). 
 Reference: EUOSHA/AST/12/01-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 22/10/2012 ώρα 23:00) title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης-European Agency for Safety and Health at Work- Administrative Officer (Temporary Agent, AST 3). Reference: EUOSHA/AST/12/01- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 22/10/2012 ώρα 23:00) (26/09/2012)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 6 κενών  θέσεων
EASA (European Aviation Safety Agency) 
i):    Cabin Safety Expert (AD 6) (F/M)
ii): Structures Expert (AD 8) (F/M)
iii): Software and Airborne Electronic Hardware Expert (AD 7) (F/M) 
iv): Electrical Systems Expert (AD 7) (F/M)         
v):  Instructions for Continued Airworthiness (ICA) Expert (AD 7) (F/M)   
vi): Environmental Control Systems Expert (AD 7) (F/M)       
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/10/2012) title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 6 κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) i): Cabin Safety Expert (AD 6) (F/M) ii): Structures Expert (AD 8) (F/M) iii): Software and Airborne Electronic Hardware Expert (AD 7) (F/M) iv): Electrical Systems Expert (AD 7) (F/M) v): Instructions for Continued Airworthiness (ICA) Expert (AD 7) (F/M) vi): Environmental Control Systems Expert (AD 7) (F/M) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/10/2012) (12/09/2012)
Προκήρυξη κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency)
HR Assistant (AST 3) (F/M)-Reference: EASA/ AST/2012/017
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/10/2012) title= Προκήρυξη κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency) HR Assistant (AST 3) (F/M)-Reference: EASA/ AST/2012/017 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/10/2012) (04/09/2012)
Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA Management Board)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι η 21η Σεπτεμβρίου 2012.
 title= Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA Management Board) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι η 21η Σεπτεμβρίου 2012. (30/08/2012)
Προκήρυξη πλήρωσης 5 κενών  θέσεων 
 EASA (European Aviation Safety Agency
i): Flight Crew Licensing Training Organisation Approvals (FCL TOA) Team Leader (AD 8) (F/M)- Temporary Agent Position-          Reference: EASA/AD/2012/028  	
ii): ATM/ANS Organisations Approval Team Leader (AD 8) (F/M)- Temporary Agent Position- Reference: EASA/AD/2012/029
iii): ERP System Specialist (FG IV) (F/M)-Contract Agent Position-     Reference: EASA/IV/2012/030    
iv): Systems and Solutions Architecture Officer (FG IV) (F/M)-Contract Agent Position- Reference: EASA/IV/2012/031
v): Database Specialist (FG IV) (F/M) - Contract Agent Position
  Reference: EASA/IV/2012/032
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/09/2012) title= Προκήρυξη πλήρωσης 5 κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency i): Flight Crew Licensing Training Organisation Approvals (FCL TOA) Team Leader (AD 8) (F/M)- Temporary Agent Position- Reference: EASA/AD/2012/028 ii): ATM/ANS Organisations Approval Team Leader (AD 8) (F/M)- Temporary Agent Position- Reference: EASA/AD/2012/029 iii): ERP System Specialist (FG IV) (F/M)-Contract Agent Position- Reference: EASA/IV/2012/030 iv): Systems and Solutions Architecture Officer (FG IV) (F/M)-Contract Agent Position- Reference: EASA/IV/2012/031 v): Database Specialist (FG IV) (F/M) - Contract Agent Position Reference: EASA/IV/2012/032 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/09/2012) (22/08/2012)
Προκήρυξη κενής θέσης -EUROJUST-
Proofreader/Copywriter-Reference: 12/EJ/14
Temporary Agent - AST 3-M/F
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02/09/2012, ώρα 24:00 CET)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης -EUROJUST- Proofreader/Copywriter-Reference: 12/EJ/14 Temporary Agent - AST 3-M/F (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02/09/2012, ώρα 24:00 CET) (22/08/2012)
Παράταση της Ημερομηνίας Λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 06/08/2012)-

Προκήρυξη 5 κενών  θέσεων - EASA (European Aviation Safety Agency)
i): Functional Business Analyst (AD 6) (F/M)- Reference: EASA/AD/2012/022   
 ii): Business Alignment and IS Internal Support Section Manager (AD 8) (F/M)-        Reference: EASA/AD/2012/023
iii):Portfolio Management Officer (AD 6) (F/M)- Reference: EASA/AD/2012/024
iv):Development and Support Section Manager (AD 8) (F/M)- Reference: EASA/AD/2012/025
v) : BA Solutions Development and Support Team Coordinator (AD 7) (F/M)-          Reference: EASA/AD/2012/026
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις: 23/07/2012) title= Παράταση της Ημερομηνίας Λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 06/08/2012)- Προκήρυξη 5 κενών θέσεων - EASA (European Aviation Safety Agency) i): Functional Business Analyst (AD 6) (F/M)- Reference: EASA/AD/2012/022 ii): Business Alignment and IS Internal Support Section Manager (AD 8) (F/M)- Reference: EASA/AD/2012/023 iii):Portfolio Management Officer (AD 6) (F/M)- Reference: EASA/AD/2012/024 iv):Development and Support Section Manager (AD 8) (F/M)- Reference: EASA/AD/2012/025 v) : BA Solutions Development and Support Team Coordinator (AD 7) (F/M)- Reference: EASA/AD/2012/026 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις: 23/07/2012) (31/07/2012)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-Security Officer -
Reference: 12/EJ/13
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02/09/2012, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-Security Officer - Reference: 12/EJ/13 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02/09/2012, ώρα 24:00 CET) (31/07/2012)

Προκήρυξη πλήρωσης 5 κενών θέσεων - European Centre for the Development - of Vοcational Training (Cedefop) 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων από 05/09/2012 - 25/09/2012) title= Προκήρυξη πλήρωσης 5 κενών θέσεων - European Centre for the Development - of Vοcational Training (Cedefop) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων από 05/09/2012 - 25/09/2012) (31/07/2012)
Προκήρυξη πλήρωσης 5 κενών θέσεων 
 European Chemicals Agency (ECHA
Ι): Contract Agent (M/F) - Scientific Officer 
ιι): Contract Agent (M/F)- Administrative Assistant – Technical Support  ιιι): Temporary Agent (M/F)- Project Manager Assistan        
iv): Temporary Agent (M/F)- Junior Officer – Quality and Internal Control
v): Contract Agent (M/F)- Conference Operator
 title= Προκήρυξη πλήρωσης 5 κενών θέσεων European Chemicals Agency (ECHA Ι): Contract Agent (M/F) - Scientific Officer ιι): Contract Agent (M/F)- Administrative Assistant – Technical Support ιιι): Temporary Agent (M/F)- Project Manager Assistan iv): Temporary Agent (M/F)- Junior Officer – Quality and Internal Control v): Contract Agent (M/F)- Conference Operator (24/07/2012)

Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης -Translation Centre for the Bodies of the European Union- Portuguese Translator-Ref: - FG IV-2012
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/07/2012) title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης -Translation Centre for the Bodies of the European Union- Portuguese Translator-Ref: - FG IV-2012 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/07/2012) (18/07/2012)
Προκήρυξη πλήρωσης 10 κενών  θέσεων 
 EASA   (European Aviation Safety Agency)
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις: 03/08/2012 title= Προκήρυξη πλήρωσης 10 κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις: 03/08/2012 (17/07/2012)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής  θέσης-European Agency for Safety and Health at Work-Procurement and Finance Manager (Temporary Agent, AD 6). 
(Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/09/2012 – ώρα 23:00 CET).   title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης-European Agency for Safety and Health at Work-Procurement and Finance Manager (Temporary Agent, AD 6). (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/09/2012 – ώρα 23:00 CET). (17/07/2012)

Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης 
EUROJUST-Procurement Assistant 
Temporary Agent – AST 4
M/F-Reference: 12/EJ/12
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 12/08/2012, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-Procurement Assistant Temporary Agent – AST 4 M/F-Reference: 12/EJ/12 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 12/08/2012, ώρα 24:00 CET) (17/07/2012)
Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 06/08/2012)
-Προκήρυξη κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency
Flight Crew Licensing (FCL) Standardisation Team Leader in the field of Aviation Medicine or Aircrew (AD 8) -Reference: EASA/AD/2012/027           
        (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 30/07/2012) title= Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 06/08/2012) -Προκήρυξη κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency Flight Crew Licensing (FCL) Standardisation Team Leader in the field of Aviation Medicine or Aircrew (AD 8) -Reference: EASA/AD/2012/027 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 30/07/2012) (03/07/2012)
Προκήρυξη κενής θέσης 
EUROJUST
EJN Legal Specialist 
Temporary Agent - AD 5 M/F- Reference:12/EJ/11
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 29/07/2012, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη κενής θέσης EUROJUST EJN Legal Specialist Temporary Agent - AD 5 M/F- Reference:12/EJ/11 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 29/07/2012, ώρα 24:00 CET) (03/07/2012)
Προκήρυξη κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency)  
Implementation Support and Planning Section Manager (AD 7) (F/M)
 Ref: EASA/AD/2012/021
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20/07/2012) title= Προκήρυξη κενής θέσης - EASA (European Aviation Safety Agency) Implementation Support and Planning Section Manager (AD 7) (F/M) Ref: EASA/AD/2012/021 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20/07/2012) (26/06/2012)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής  θέσης- EDA (European Defense Agency)
Policy and Planning Unit-	Policy and Planning Officer (post C008a) - CA, FGIV  Vacancy notice: ref. EDA/2012/C008a-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Ιουλίου, 2012) title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Policy and Planning Unit- Policy and Planning Officer (post C008a) - CA, FGIV Vacancy notice: ref. EDA/2012/C008a- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Ιουλίου, 2012) (21/06/2012)

Προκήρυξη κενών θέσεων -EUROJUST-Head JITs or Genocide Network Secretariat 
Temporary Agent - AD 8 M/F- Reference:12/EJ/10       
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15/07/2012, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη κενών θέσεων -EUROJUST-Head JITs or Genocide Network Secretariat Temporary Agent - AD 8 M/F- Reference:12/EJ/10 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15/07/2012, ώρα 24:00 CET) (21/06/2012)
Προκήρυξη κενών θέσεων στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία
Ι) Specialist in Qualifications system development (TA AD7)  
   Ref:  ETF/REC/12/03 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 10/07/2012)
ΙΙ) Russian speaking Project Officer (CA FG III)- Ref:  ETF/REC/12/04 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 06/07/2012) title= Προκήρυξη κενών θέσεων στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία Ι) Specialist in Qualifications system development (TA AD7) Ref: ETF/REC/12/03 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 10/07/2012) ΙΙ) Russian speaking Project Officer (CA FG III)- Ref: ETF/REC/12/04 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 06/07/2012) (21/06/2012)

Προκήρυξη κενής θέσης -EIGE (European Institute for Gender Equality
-  Head of Operations-Reference: EIGE/2011/TA/06/AD10        
 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 16/07/2012 ώρα 23:00)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης -EIGE (European Institute for Gender Equality - Head of Operations-Reference: EIGE/2011/TA/06/AD10 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 16/07/2012 ώρα 23:00) (21/06/2012)
 Πλήρωση θέσης PROJECT OFFICER FOR TRAINING AND COOPERATION,
 με Απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα-European Maritime Safety Agency (EMSA)-
 Ref: EMSA/SNE/2011/05-
(ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 06/07/2012) title= Πλήρωση θέσης PROJECT OFFICER FOR TRAINING AND COOPERATION, με Απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα-European Maritime Safety Agency (EMSA)- Ref: EMSA/SNE/2011/05- (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 06/07/2012) (11/06/2012)
Προκήρυξη κενής θέσης 
 EASA (European Aviation Safety Agency)-Safety Information Officer (AD 6) (F/M)-
 Reference: EASA/AD/2012/020
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 11/07/2012) title= Προκήρυξη κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency)-Safety Information Officer (AD 6) (F/M)- Reference: EASA/AD/2012/020 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 11/07/2012) (11/06/2012)
Προκήρυξη πλήρωσης 3 κενών θέσεων ICT Project Officer-EUROJUST-   Reference: 12/EJ/CA/02
Reference: 12/EJ/08 
Reference: 12/EJ/07
(Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις τρεις θέσεις είναι  η 10/06/2012, ώρα 23:00 CET)
 title= Προκήρυξη πλήρωσης 3 κενών θέσεων ICT Project Officer-EUROJUST- Reference: 12/EJ/CA/02 Reference: 12/EJ/08 Reference: 12/EJ/07 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις τρεις θέσεις είναι η 10/06/2012, ώρα 23:00 CET) (06/06/2012)
Προκήρυξη κενής θέσης -EUROJUST
Head of Sector – ICT Operations  
Reference:12/EJ/09 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 24/06/2012, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη κενής θέσης -EUROJUST Head of Sector – ICT Operations Reference:12/EJ/09 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 24/06/2012, ώρα 24:00 CET) (06/06/2012)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης -European Railway Agency (ERA), -
Project Officer in the field of Interoperability (Temporary Agent, AD8) - Reference: ERA/AD/2012/008-OPE
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/06/2012, ώρα 24.00 (CET))
  title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης -European Railway Agency (ERA), - Project Officer in the field of Interoperability (Temporary Agent, AD8) - Reference: ERA/AD/2012/008-OPE (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/06/2012, ώρα 24.00 (CET)) (06/06/2012)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής  θέσης- EDA (European Defense Agency)
Corporate Services Directorate-	IT Specialist (post C020a) - CA, FGII 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Μαΐου, 2012) title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Corporate Services Directorate- IT Specialist (post C020a) - CA, FGII (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Μαΐου, 2012) (15/05/2012)
Προκήρυξη κενής θέσης -FRA (EU Agency for Fundamental Rights)
Senior Statistician - Reference: TA-SESTA-AD7-2012     
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 11/05/2012 ώρα 13:00) title= Προκήρυξη κενής θέσης -FRA (EU Agency for Fundamental Rights) Senior Statistician - Reference: TA-SESTA-AD7-2012 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 11/05/2012 ώρα 13:00) (10/05/2012)
Προκήρυξη πλήρωσης κενής  θέσης- EDA (European Defense Agency)
Corporate Services Directorate- 	Deputy Accountant (post C023) - CA, FGIV	
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10 Μαΐου, 2012) title= Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Corporate Services Directorate- Deputy Accountant (post C023) - CA, FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10 Μαΐου, 2012) (10/05/2012)
Προκήρυξη  κενής θέσης στη Γενική  Γραμματεία του Συμβουλίου της
 Ευρωπαϊκής Ένωσης-Administrator -Ref: Ref: CONS/AD/098     
(Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 22/05/2012) title= Προκήρυξη κενής θέσης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Administrator -Ref: Ref: CONS/AD/098 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 22/05/2012) (04/05/2012)

Προκήρυξη κενών θέσεων -European Maritime Safety Agency (EMSA
MARITIME SUPPORT SERVICES DUTY OFFICER WITH IT BACKGROUND-    
    Ref: EMSA/AD/2012/05
MARITIME SUPPORT SERVICES ASSISTANT WITH IT BACKGROUND-  
    Ref: EMSA/AST/2012/02
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/05/2012) title= Προκήρυξη κενών θέσεων -European Maritime Safety Agency (EMSA MARITIME SUPPORT SERVICES DUTY OFFICER WITH IT BACKGROUND- Ref: EMSA/AD/2012/05 MARITIME SUPPORT SERVICES ASSISTANT WITH IT BACKGROUND- Ref: EMSA/AST/2012/02 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/05/2012) (04/05/2012)

Προκήρυξη κενής θέσης 
European Maritime Safety Agency (EMSA)DATA
 PROCESSING OFFICER- Ref: EMSA/CA/2012/01
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/05/2012) title= Προκήρυξη κενής θέσης European Maritime Safety Agency (EMSA)DATA PROCESSING OFFICER- Ref: EMSA/CA/2012/01 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/05/2012) (25/04/2012)

Προκήρυξη κενής θέσης -FRA (EU Agency for Fundamental Rights)
Senior Statistician - (Reference: TA-SESTA-AD7-2012)       
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 23/04/2012 ώρα 13:00)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης -FRA (EU Agency for Fundamental Rights) Senior Statistician - (Reference: TA-SESTA-AD7-2012) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 23/04/2012 ώρα 13:00) (10/04/2012)

Προκήρυξη κενής θέσης στο Ίδρυμα -ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία
Statistical Officer (CA FG IV)- Ref:  ETF/REC/12/02  
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 27/04/2012) title= Προκήρυξη κενής θέσης στο Ίδρυμα -ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία Statistical Officer (CA FG IV)- Ref: ETF/REC/12/02 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 27/04/2012) (10/04/2012)
Προκήρυξη 4 κενών  θέσεων - EASA (European Aviation Safety Agency)
i)   Flight Test Engineer - Fixed Wing (AD 9) (F/M)
          Reference: EASA/AD/2012/011       	
ii):  Flight Test Pilot - Fixed Wing or Rotary Wing (AD 11) Part-time (50%) (F/M)
          Reference: EASA/AD/2012/012
iii): Fees & Charges Invoices Officer (AD 5) (F/M         
          Reference: EASA/AD/2012/013
iv): Flight Test Pilot - Fixed Wing (AD 11) (F/M)
          Reference: EASA/AD/2012/014
        
       Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις: 23/04/2012 title= Προκήρυξη 4 κενών θέσεων - EASA (European Aviation Safety Agency) i) Flight Test Engineer - Fixed Wing (AD 9) (F/M) Reference: EASA/AD/2012/011 ii): Flight Test Pilot - Fixed Wing or Rotary Wing (AD 11) Part-time (50%) (F/M) Reference: EASA/AD/2012/012 iii): Fees & Charges Invoices Officer (AD 5) (F/M Reference: EASA/AD/2012/013 iv): Flight Test Pilot - Fixed Wing (AD 11) (F/M) Reference: EASA/AD/2012/014 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις: 23/04/2012 (10/04/2012)
Προκήρυξη κενής θέσης -EUROJUST-Senior Advisors to the Administrative Director (Planning, Quality and Audit)-Reference:12/EJ/05   
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 22/04/2012, ώρα 24:00 CET) title= Προκήρυξη κενής θέσης -EUROJUST-Senior Advisors to the Administrative Director (Planning, Quality and Audit)-Reference:12/EJ/05 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 22/04/2012, ώρα 24:00 CET) (10/04/2012)
Προκήρυξη κενών  θέσεων- EDA (European Defense Agency)
Corporate Services Directorate-
2 Procurement Officers (maternity replacements) (post C022) - CA, FGIV 
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 3 Απριλίου, 2012) title= Προκήρυξη κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) Corporate Services Directorate- 2 Procurement Officers (maternity replacements) (post C022) - CA, FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 3 Απριλίου, 2012) (21/03/2012)
Προκήρυξη 2 Γενικών Διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)-Αναφορά Διαγωνισμών: EPSO/AD/230/12 - ADMINISTRATORS (AD 5) και EPSO/AD/231/12 - ADMINISTRATORS (AD 7) title= Προκήρυξη 2 Γενικών Διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)-Αναφορά Διαγωνισμών: EPSO/AD/230/12 - ADMINISTRATORS (AD 5) και EPSO/AD/231/12 - ADMINISTRATORS (AD 7) (20/03/2012)
Προκήρυξη  Γενικού Διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για πρόσληψη προσωπικού σε Ευρωπαϊκά Ιδρύματα στον τομέα της παιδικής μέριμνας (childcare) με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 21/3/2012.  title= Προκήρυξη Γενικού Διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για πρόσληψη προσωπικού σε Ευρωπαϊκά Ιδρύματα στον τομέα της παιδικής μέριμνας (childcare) με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 21/3/2012. (20/03/2012)

Προκήρυξη πλήρωσης 2 κενών  θέσεων- EASA:
i) HR Development Officer (Reference: EASA/AD/2012/015)
ii):Training Officer (Reference: EASA/AD/2012/016)
 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις 2 θέσεις: 12/04/2012) title= Προκήρυξη πλήρωσης 2 κενών θέσεων- EASA: i) HR Development Officer (Reference: EASA/AD/2012/015) ii):Training Officer (Reference: EASA/AD/2012/016) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις 2 θέσεις: 12/04/2012) (20/03/2012)
Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων -European Railway Agency (ERA), 
Project Officers in the field of European Train Control System,(Reference: ERA/AD/2012/003-OPE)
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/03/2012, ώρα 24.00 (CET) title= Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων -European Railway Agency (ERA), Project Officers in the field of European Train Control System,(Reference: ERA/AD/2012/003-OPE) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/03/2012, ώρα 24.00 (CET) (20/03/2012)
Προκήρυξη κενής θέσης στο Ίδρυμα 
ETF -Senior Specialist in vocational education and training (VET) policy and system 
 development (AD 9)- Ref:  ETF/REC/12/01
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/03/2012) title= Προκήρυξη κενής θέσης στο Ίδρυμα ETF -Senior Specialist in vocational education and training (VET) policy and system development (AD 9)- Ref: ETF/REC/12/01 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/03/2012) (20/03/2012)

Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)
Corporate Services Directorate-	Administrative Assistant (maternity replacement) (post C021) - CA, FGII. (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Μαρτίου, 2012) title= Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Corporate Services Directorate- Administrative Assistant (maternity replacement) (post C021) - CA, FGII. (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Μαρτίου, 2012) (09/03/2012)
Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)
Media & Communication Unit-Media & Communication Officer (post 085a) - TA, AD9
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10 Απριλίου, 2012)
 title= Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Media & Communication Unit-Media & Communication Officer (post 085a) - TA, AD9 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10 Απριλίου, 2012) (09/03/2012)

Προκήρυξη κενής θέσης στο Ίδρυμα 
ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία
Senior Specialist in vocational education and training (VET) policy and system 
 development (AD 9)- Ref:  ETF/REC/12/01-
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/03/2012) title= Προκήρυξη κενής θέσης στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία Senior Specialist in vocational education and training (VET) policy and system development (AD 9)- Ref: ETF/REC/12/01- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/03/2012) (10/02/2012)
Προκήρυξη κενής θέσης -EUROJUST
Head of Operational Support - Reference: 12/EJ/02
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 04/03/2012) title= Προκήρυξη κενής θέσης -EUROJUST Head of Operational Support - Reference: 12/EJ/02 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 04/03/2012) (10/02/2012)
Προκήρυξη κενών θέσεων -European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France
Project Officers in the Interoperability Unit- Reference: ERA/CA/2012/001-OPE
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/02/2012) title= Προκήρυξη κενών θέσεων -European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France Project Officers in the Interoperability Unit- Reference: ERA/CA/2012/001-OPE (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/02/2012) (10/02/2012)
Προκήρυξη κενών θέσεων στο European University Institute -EUI
Ι) : Policy Analyst:    
      Ref: RSC 51 / 2011    
ΙΙ): Statistician
      Ref: RSC 50 / 2011
ΙΙΙ): Research Fellow in migration studies
        Ref: RSC 52 / 2011 
         Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 27/01/2012 title= Προκήρυξη κενών θέσεων στο European University Institute -EUI Ι) : Policy Analyst: Ref: RSC 51 / 2011 ΙΙ): Statistician Ref: RSC 50 / 2011 ΙΙΙ): Research Fellow in migration studies Ref: RSC 52 / 2011 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 27/01/2012 (28/01/2012)
Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)
 Industry & Market Directorate-	Assistant Director for EDTIB (post 052a) - Temporary Agent, AD13
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Φεβρουαρίου, 2012) title= Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Industry & Market Directorate- Assistant Director for EDTIB (post 052a) - Temporary Agent, AD13 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Φεβρουαρίου, 2012) (27/01/2012)
Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 14 Μαρτίου, 2012 -
Προκήρυξη κενής θέσης- 
EDA (European Defense Agency
Research & Technology Directorate- Assistant Director R&T (post 031a) - Temporary Agent, AD1
 title= Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 14 Μαρτίου, 2012 - Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency Research & Technology Directorate- Assistant Director R&T (post 031a) - Temporary Agent, AD1 (27/01/2012)
Προκήρυξη 3 κενών θέσεων European Chemicals Agency (ECHA)
Ι):   Information Technology Officer – Project Manager - Biocides
       Ref.: ECHA/TA/2012/003
      (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/2/2012)
ιι):  Chair of Biocidal Products Committee
       Ref.: ECHA/TA/2012/002
iii):      Head of Unit - Biocides 
        Ref.: ECHA/TA/2012/001
        ( ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/2/2012)             title= Προκήρυξη 3 κενών θέσεων European Chemicals Agency (ECHA) Ι): Information Technology Officer – Project Manager - Biocides Ref.: ECHA/TA/2012/003 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/2/2012) ιι): Chair of Biocidal Products Committee Ref.: ECHA/TA/2012/002 iii): Head of Unit - Biocides Ref.: ECHA/TA/2012/001 ( ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/2/2012) (27/01/2012)

Προκήρυξη 2 κενών θέσεων 
European Maritime Safety Agency (EMSA)
i)	PROJECT OFFICER FOR MARINE ACCIDENT INVESTIGATION
          Ref: EMSA/AD/2012/01
ii)	 PROJECT OFFICER FOR TRAINING AND COOPERATION
    Ref: EMSA/AD/2012/02
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις δύο θέσεις: 10/02/2012) title= Προκήρυξη 2 κενών θέσεων European Maritime Safety Agency (EMSA) i) PROJECT OFFICER FOR MARINE ACCIDENT INVESTIGATION Ref: EMSA/AD/2012/01 ii) PROJECT OFFICER FOR TRAINING AND COOPERATION Ref: EMSA/AD/2012/02 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις δύο θέσεις: 10/02/2012) (27/01/2012)

Προκήρυξη 4 κενών  θέσεων 
 EASA (European Aviation Safety Agency)

Ημερομηνίες λήξης υποβολής αιτήσεων από 16/02/2012- 24/02/2012 title= Προκήρυξη 4 κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) Ημερομηνίες λήξης υποβολής αιτήσεων από 16/02/2012- 24/02/2012 (26/01/2012)
Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)
 Capabilities Directorate-Capabilities Director (post 012a) - Temporary Agent, AD14
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου, 2012) title= Προκήρυξη κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Capabilities Directorate-Capabilities Director (post 012a) - Temporary Agent, AD14 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου, 2012) (12/01/2012)
Show details for [<a class="linksblue3">2011</a>]2011
Show details for [<a class="linksblue3">2010</a>]2010


CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/07/2020 02:51:18 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού