Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Κενές Θέσεις Εργασίας για Κυπρίους στο Εξωτερικό
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) - Internal Auditor - SRB/AD/2021/008 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 18-10-2021 12:00 (μεσημέρι) ώρα Bρυξελλων)
Εικονίδιο Έναρξη Προγράμματος Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - European Maritime Safety Agency (EMSA) NATIONAL EXPERT IN PROFESSIONAL TRAINING (NEPT) SPRING 2022- EMSA/NEPT/20221/01 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής ενδιαφέροντος είναι: 15/11/2021)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EBA (European Banking Authority) OPER IT TA 11/2021 Repl - Security Expert ημερ. λήξης υποβολής αιτήσεων:27/09/2021
Εικονίδιο Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 4/10/2021 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation) - Accounting Officer (AD 7)- Reference: ETF/REC/21/02 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 22/09/2021)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Administrative Assistant (FG II) - Ref.: EASO/2021/CA/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 1η Οκτωβρίου, 2021 @ 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of Third Country Research Unit (AD 10) – Ref.: EASO/2021/TA/013 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27η Σεπτεμβρίου, 2021 @ 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων- Ίδρυμα ECHA- Scientific Officer-Ref.: ECHA/SNE/2021/001 (ημερομηνία λήξης για την υποβολή αιτήσεων 7 Οκτωβρίου, 2021)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)- Economist, AD 6_ Temporary Agent (M/F) Ref.: ECHA/TA/2021/008 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/10/2021)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ref .: SNE/05/2021 (312641) - Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 01/09/2021
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) για τη Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (SECDEFPOL - SNE post No 303172 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24 Σεπτεμβρίου, 2021 (12.00 ώρα Βρυξελλών)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων- Ίδρυμα ENISA- European Network and Information Security Agency Ref. ENISA-SNE-2020-13 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2021.
Εικονίδιο Ανακοίνωση έναρξης προγραμμάτων πρακτικής άσκησης - European Securities and Markets Authority (ESMA) – Traineeship call (financial markets profile)) Ref: ESMA/2021/VAC1/TRP _ Traineeship call (legal profile) Ref: ESMA/2021/VAC2/TRP _ Traineeship call (transversal profile) Ref: ESMA/2021/VAC3/TRP Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων θα είναι η 31/12/2021
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 24 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων -EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Regulatory Assistant, AST 2 Temporary Agent (M/F) Ref.: ECHA/TA/2021/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/08/2021)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςSecondment of a national expert on digital communication/web to the General Secretariat of the Council in COMM.1.C: Digital Communication Ref.: SNE/3/2021 (369561) (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 30/06/2021)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) ICT Security Expert - SRB/AD/2021/006 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 19-07-2021 12:00 (μεσημέρι) ώρα Bρυξελλων)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 40 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Senior Capability Building Officer- Research &Development- eu-LISA/21/TA/AD7/6.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/06/2021)
Εικονίδιο Προκήρυξη κενών θέσεων εργασίας - EASA (European Aviation Safety Agency)-The Junior Qualification Programme
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων- Ίδρυμα ENISA- European Network and Information Security Agency - Seconded National Experts (SNEs) Operational Cooperation (3 positions) is currently open for applications. Ref. ENISA-SNE-2020-13 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2021.
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)- ICT XBRL Expert - SRB/AD/2021/005 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 28-06-2021 12:00 (μεσημέρι) ώρα Bρυξελλων)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)-Temporary Agent (M/F) Chair of the Member State Committee, AD 10 Ref.: ECHA/TA/2021/003 (External call) and Ref.: ECHA/IAJM/2021/003 (Inter-Agency Job Market, grades bracket AD 9 – AD 11) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/04/2021)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Administrative Assistant GEN/TS/HR/PROC/FIN (AST 3) - Ref.: EASO/2021/TA/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 η Απριλίου, 2021 @ 13:00)


CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/09/2021 11:54:18 AM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού