Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Κενές Θέσεις Εργασίας για Κυπρίους στο Εξωτερικό
Εικονίδιο Πρόσκληση του ιδρύματος FRA (EU Agency for Fundamental Rights) της ΕΕ, για υποβολή ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - EEAS (European External Action Service)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) για την αντιπροσωπεία στην Σομαλία. Job No 284745 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/01/2022, (12.00 ώρα Βρυξελλών)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης μίας θέσης με Απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα- EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ DG INTPA E3
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης μίας θέσης με Απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα- EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 25η Ιανουαρίου 2022
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) -Project Officer Offshore Energy RTI/TA/AD8 -Project Officer Energy Administrative Support RTI/ CA/FGIII Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου, 2022
Εικονίδιο ICC AML TA 17/2021- Head of Unit - Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 31/01/2022 ώρα 12:00 (ώρα Παρισιού)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Ref. No: eu-LISA/21/CA/FGII/15.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/02/2022
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 33 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εικονίδιο Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων Tο ίδρυμα European Research Council Executive Agency (ERCEA), απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ενόψει της κατάρτισης εφεδρικής λίστας υποψηφίων για καθένα από τα ακόλουθα προφίλ: 1. Unit A.2 - Communication 2. Unit B.1 - Ethics 3. Unit B.2 - Management of scientific evaluation 4. Unit B.2 - Quantitative and statistical analysis 5. Unit B.3 – Life Sciences 6. Unit B.4 – Physical Sciences (Physics, Chemistry, Materials Sciences, Earth and Universe Sciences) 7. Unit B.4 – Engineering (all areas) 8. Unit B.4 – Computer Science and/or Mathematics 9. Unit B.5 – Social Sciences and Humanities (Archaeology, Cognitive Sciences, or Human Geography) Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου, 2022
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- European Union Agency for the space Programme (EUSPA -EUSPA/2021/AD/035 – Security Engineer (TA AD6) Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 16/12/2021
Εικονίδιο Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 09/12/2021 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - European Maritime Safety Agency (EMSA) EMSA/SNE/2021/14 HR Officer-Ref: EMSA/SNE/2021/14 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων18/11/2021 (17h0 ώρα Λισαβώνας))
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 31 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης-EU Agency for large-scale IT systems Human Resources Officer– Recruitment)-Ref. No: eu-LISA/21/CA/FGIV/12.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/01/2022)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) Head of Internal Audit/ Grade: AD9- SRB/AD/2021/010 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 01/12/2021_12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EBA (European Banking Authority - Policy expert - credit risk (TA) - PRSP RBM TA 14/2021 Repl (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 29/11/2021 ώρα 12:00 (ώρα Παρισιού))
Εικονίδιο Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 27/01/2022 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - European Maritime Safety Agency (EMSA) -Technical Support Officer_ Ref: EMSA/SNE/2021/15 - Project Officer for Visits & Inspections_Ref: EMSA/SNE/2021/16 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/12/2021 (17h0 ώρα Λισαβώνας)
Εικονίδιο Δημοσίευση μόνιμης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - European Railway Agency (ERA), Reference: ERA/SNE/2021/001 (Δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής αιτήσεων)
Εικονίδιο Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέρι 31/01/2022 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα- Ίδρυμα EU – LISA –(European Agency for large – scale IT Systems in the area of freedom, security and justice) · eu-LISA/21/SNE/3.1 – Information Security Expert/ Tallinn, ESTONIA Strasbourg, FRANCE (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/11/2021)
Εικονίδιο Έναρξη Προγράμματος Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - European Maritime Safety Agency (EMSA) NATIONAL EXPERT IN PROFESSIONAL TRAINING (NEPT) SPRING 2022- EMSA/NEPT/2021/01 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής ενδιαφέροντος είναι: 15/11/2021)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ref .: SNE/05/2021 (312641) - Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 01/09/2021


CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/01/2022 04:28:10 PM
 

© 2010 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού