Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Κενές Θέσεις Εργασίας για Κυπρίους στο Εξωτερικό
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) CONTRACT AND PROJECT MANAGEMENT ASSISTANT Grade: AST4 Ref.: SRB/AST/2019/002 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 03-12-2019 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλων)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Senior Operations Officer – Resettlement and Complementary Pathways/ - Third Country Support (AD 7) Ref: EASO/2019/TA/027 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07 Δεκεμβρίου, 2019 @ 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST Planning and Reporting Officer (AD5)-Reference: 19/EJ/07 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:18/11/2019, ώρα 24:00 CET)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Financial Verifying Agent - AST 3 – EASO/2019/TA/021 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Νοεμβρίου, 2019 @ 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency) Administrative Assistant to the Executive Director (TA/AST3) Ref. ENISA- TA60-AST-2019-15 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/11/2019 16h00 ώρα Ελλάδος)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - European Securities and Markets Authority (ESMA) Seconded National Experts (different profiles) Reference: ESMA/2019/VAC25/SNE (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 25/11/2019)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) Information Assistant - IDS (AST 4)- Ref: EASO/2019/TA/028 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Νοεμβρίου, 2019 @ 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) - Project Officer Standardization- ISE CA FGIV - Project Assistant Energy Support - RTI OA FGIII (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20 Νοεμβρίου, 2019)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων- Εuropean Defence Agency (EDA) i) Project Officer Maritime Programmes , CAP - AD11 ii) Proj ect off icer GOVSATCOM CAP - AD11 iii) Project Officer Medical- CAP - AD11 iV Project Officer Space- CAP - AD11 iv) Project Officer Air Capabilities- CAP - AD11 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20/01/2020)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) -Webmaster (FG III) - Ref: EASO/2019/ CA/010 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25 November 2019 @ 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 16 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) Administrative Assistant - AST 1 Ref: EASO/2019/TA/025 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 November 2019 @ 13:00
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Procurement Assistant (AST 3)-Ref: EASO/2019/TA/022 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου, 2019 ώρα 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Asylum Project Support Officer (FG IV) – deadline: 31 October 2019 @ 13:00-Ref: EASO/2019 CA/006 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου, 2019 ώρα 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 32 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) 'Management of information security risks' Reference: NPA 2019-07 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27-09-2019 – ώρα 23:55)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) - Human Resources Officer- Temporary Agent (M/F)- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/09/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης- DG ORG - Directorate for Human Resources -Specialised in the fight against organised crime Ref.: END/8/2019 (JAI B) (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 11/09/2019)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) - Head of Department for Skills and Labour Market-Ref: Cedefop/2019/03/AD (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 12 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος -CET+1)).
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- European Agency for Safety and Health at Work - Quality Human Resources Officer (CA FG III). Ref: EUOSHA/AD/19/03 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 16/08/2019 ώρα 23:00)
Εικονίδιο Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 26/08/2019 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems Human Resources Officer - Ref: eu-LISA/19/TA/AD5/7.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/08/2019) Information Technology Officer - Architecture - Ref: eu-LISA/19/CA/FGIV/6.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/07/2019
Εικονίδιο Γνωστοποίηση βάσης δεδομένων για καταχώρηση αιτήσεων εξ ιδίας πρωτοβουλίας για απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή των Περιφερειών


 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 13/11/2019 11:09:44 PM
 

© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού