Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Κενές Θέσεις Εργασίας για Κυπρίους στο Εξωτερικό
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης JAI, Directorate 2: Justice Ref.: END/6/2019 (3239) (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 28/05/2019)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office - EASO/2019/CA/004 – COI Portal Officer – FG IV - EASO/2019/TA/018 – ICT Assistant – Business Analyst – AST 3 - EASO/2019/TA/017 – Certification Officer / Didactic Officer – AD 5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Μαΐου, 2019 ώρα 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) -Configuration and Deployment Officer for CISE (FGIV Ref: EMSA/CA/2019/04 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07/06/2019)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Regulatory Officer – Supply Chain Communication, AD 6- Temporary Agent (M/F) Ref.: ECHA/TA/2019/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/06/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
Εικονίδιο Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 27/05/2019- Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Supervision Officer (IT Profile) (AD5)- Reference: ESMA/2019/VAC04/AD5 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/05/2019)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 34 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόμνων – EEAS (European External Action Service) για την αντιπροσωπεία στην Καμπούλ - Αφγανιστάν Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12 Απριλίου, 2019
Εικονίδιο Προγράμματα πρακτικής άσκησης - BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) για την Αντιπροσωπεία στην Ουκρανία. (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:30 Απριλίου 2019, (12.00 ώρα Βρυξελλών))
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα- Ίδρυμα EU – LISA –(European Agency for large – scale IT Systems in the area of freedom, security and justice) eu-LISA/19/SNE/2.1 – Policy Officer in the Liaison Office (Brussels, BELGIUM) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/03/2019- ώρα 23.59, (ώρα Tallinn)).
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Operations Officer (AD 6) Ref: EASO/2019/TA/013 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Απριλίου, 2019 ώρα 13:00)
Εικονίδιο Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων για τη θέση EASO/2019/TA/009 μέχρι 24/05/2019 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office) 1. EASO/2019/TA/008 – Vacancy Notice – Senior Reception Officer/Senior Vulnerability Officer (AD 7) 2. EASO/2019/TA/009 – Vacancy Notice – Senior Asylum Process Officer/Senior Dublin Officer (AD 7) – (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Απριλίου, 2019 ώρα 13:00)
Εικονίδιο Γνωστοποίηση βάσης δεδομένων για καταχώρηση αιτήσεων εξ ιδίας πρωτοβουλίας για απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή των Περιφερειών


 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/05/2019 09:50:21 AM
 

© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού