Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Κενές Θέσεις Εργασίας για Κυπρίους στο Εξωτερικό
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA POLICY & CONVERGENCE OFFICER Ref: ESMA/2020/VAC07/FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/06/2020)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA · SENIOR POLICY OFFICER (INVESTMENT MANAGEMENT PROFILE) Ref: ESMA/2020/VAC02/AD7 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/06/2020)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA HEAD OF FINANCE & PROCUREMENT UNIT Ref: ESMA/2020/VAC09/AD9 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/06/2020)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- – Administrative Assistant (FGIII)- Ref.: EASO/2020/CA/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Μαΐου, 2020 @ 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of Human Resources and Security Unit (AD 10) Ref.: EASO/2020/TA/008 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Μαΐου, 2020 @ 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Executive Officer – (AD 6) -Ref.: EASO/2020/TA/009 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Ιουνίου, 2020 @ 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 17 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠH
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) 2020-03
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) 2020-08
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The European Chemicals Agency- ECHA
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - European Maritime Safety Agency (EMSA) Project Officer for Training & Capacity Building Ref: EMSA/SNE/2020/04 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/04/2020 (17h0 ώρα Λισσαβώνας)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- Judicial Cooperation Officer (AD5)-Reference: 20/EJ/02 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/04/2020, ώρα 24:00 CET)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 29 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων GSA (The European GNSS Supervisory Authority) · GSA/TR/EGNOS/2020 - EGNOS Services Department Traineeship - · GSA/TR/GALILEO/2020 - Galileo Services Department Traineeship - · GSA/TR/MKD/2020 -Market Development Department Traineeship Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 30/06/2020 ώρα 12:00.
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Senior Cooperation Officer (International and Institutional Affairs Profile) (AD7) Reference: ESMA/2020/VAC06/AD7 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/04/2020)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων GSA (The European GNSS Supervisory Authority) · GSA/2020/AD/005 - GSMC Operations Analyst (Temporary Agent - AD5) · GSA/2020/AD/006 - GSMC Engineering Officer (Temporary Agent - AD5) · GSA/2020/AD/007 - Human Resources Officer (Temporary Agent - AD5) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02/04/2020 ώρα 12:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων GSA (The European GNSS Supervisory Authority) · GSA/TR/COM/2019-2020 - Traineeship in Communications · GSA/TR/HR/2019-2020 - Human Resources Department Traineeship · GSA/TR/FIN/2019-2020 - Finance Department Traineeship (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 30/06/2020 ώρα 12:00).
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - Ίδρυμα FRONTEX -Senior Officer Team Leader Evaluations and Controls, reference number: RCT-2019-00078. The Vacancy Notice and the Application Form can be found under the following link: https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00078
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - Ίδρυμα FRONTEX - Head of Media and Public Relations Office, reference number: RCT-2019-00074. The Vacancy Notice and the Application Form can be found under the following link: https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00074 - Data Protection Officer - Head of Data Protection Office, reference number: RCT-2019-00077. The Vacancy Notice and the Application Form can be found under the following link: https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00077


 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 28/05/2020 12:56:16 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού