Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Κενές Θέσεις Εργασίας για Κυπρίους στο Εξωτερικό
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Supervision Officer (IT Profile) (AD5)- Reference: ESMA/2019/VAC04/AD5 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/05/2019)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 34 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόμνων – EEAS (European External Action Service) για την αντιπροσωπεία στην Καμπούλ - Αφγανιστάν Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12 Απριλίου, 2019
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) για την Αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο. (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:30 Απριλίου 2019, (12.00 ώρα Βρυξελλών)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service για την Αντιπροσωπεία στην Βενεζουέλα. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:30 Απριλίου 2019, (12.00 ώρα Βρυξελλών)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – ICT Officer – Project Manager FG IV- Ref: EASO/2019/CA/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Μαΐου, 2019 ώρα 13:00)
Εικονίδιο Προγράμματα πρακτικής άσκησης - BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) για την Αντιπροσωπεία στην Ουκρανία. (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:30 Απριλίου 2019, (12.00 ώρα Βρυξελλών))
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) για την Αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη. (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:15 Μαίου 2019, (12.00 ώρα Βρυξελλών))
Εικονίδιο Πλήρωση κενής θέσης στον Οργανισμό για την Απαγόρευση Χημικών Όπλων (OPCW) - Senior Chemical Demilitarization Officer (Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 29η Απριλίου, 2019)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Research Assistant Ref: -LISA/19/TA/AST3/5.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/04/03/2019)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Security Officer (AD 5) -Ref: EASO/2019/CA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Απριλίου, 2019 ώρα 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) - Test Designer for FRONTEX (FGIII) Ref: EMSA/CA/2019/01 ( Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 02/05/2019)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) -Administrative Officer for CISE (FGIII) Ref: EMSA/CA/2019/02- Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 02/05/2019
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα- Ίδρυμα EU – LISA –(European Agency for large – scale IT Systems in the area of freedom, security and justice) eu-LISA/19/SNE/2.1 – Policy Officer in the Liaison Office (Brussels, BELGIUM) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/03/2019- ώρα 23.59, (ώρα Tallinn)).
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Operations Officer (AD 6) Ref: EASO/2019/TA/013 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Απριλίου, 2019 ώρα 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office) 1. EASO/2019/TA/008 – Vacancy Notice – Senior Reception Officer/Senior Vulnerability Officer (AD 7) – deadline: 26 April 2019 @ 13:00h 2. EASO/2019/TA/009 – Vacancy Notice – Senior Asylum Process Officer/Senior Dublin Officer (AD 7) – deadline: 26 April 2019 @ 13:00h (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Απριλίου, 2019 ώρα 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα- Ίδρυμα EU – LISA –(European Agency for large – scale IT Systems in the area of freedom, security and justice – IT Expert-Systems Engineer (Tallinn, ESTONIA)- Ref: eu-LISA/19/SNE/3.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/04/2019- ώρα 23.59, (ώρα Tallinn))
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) - Deputy Director/ Head of Unit CAP /TA/ AD13 - Project Officer SES Policy/ ISE/ SNE/AD - Directorate Assistant/ CA FGIII (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25 Απριλίου, 2019)
Εικονίδιο Γνωστοποίηση βάσης δεδομένων για καταχώρηση αιτήσεων εξ ιδίας πρωτοβουλίας για απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή των Περιφερειών


 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 24/04/2019 03:42:50 PM
 

© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού