ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κενές Θέσεις Εργασίας για Κυπρίους στο Εξωτερικό
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) 'Management of information security risks' Reference: NPA 2019-07 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27-09-2019 – ώρα 23:55)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST Events Organiser (FGIII) Reference: 19/EJ/05 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:07/10/2019, ώρα 24:00 CET)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France - Administrators (IT Officers) in the Resources and Support Unit- Temporary Agent 2(f) – AD5 Ref: Ref.: ERA/AD/2019/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/10/2019, ώρα 24.00 (CET))
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) - Co-financed SNE focussing on the Cyber ETEE platform at the European Security and Defence College within the EEAS. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Σεπτεμβρίου, 2019
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems Ι) Head of Security Unit - Ref: eu-LISA/19/TA/AD9/13.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09/09/2019 ΙΙ) Senior Planning Officer – Corporate Governance - Ref: eu-LISA/19/TA/AD7/14.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/09/2019 ΙΙΙ) Finance and Budget Assistant - Ref: eu-LISA/19/CA/FGIII/15.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/09/2019
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα- IMI (Innovative Medicines Initiative - Scientific Project Officer- Digital health - Ref: IMI2/2019/SNE/001 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Οκτωβρίου, 2019 (ώρα 23:59)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Information Technology Assistant – 1st level support Ref: eu-LISA/19/CA/FGIII/16.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2019)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) - Human Resources Officer- Temporary Agent (M/F)- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/09/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) για την αντιπροσωπεία στη Βιέννη. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Σεπτεμβρίου, 2019
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα για την Αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη- EEAS (European External Action Service) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25 Σεπτεμβρίου 2019, (12.00 ώρα Βρυξελλών))
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης- DG ORG - Directorate for Human Resources -Specialised in the fight against organised crime Ref.: END/8/2019 (JAI B) (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 11/09/2019)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) - Head of Department for Skills and Labour Market-Ref: Cedefop/2019/03/AD (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 12 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος -CET+1)).
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 21 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- European Agency for Safety and Health at Work - Quality Human Resources Officer (CA FG III). Ref: EUOSHA/AD/19/03 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 16/08/2019 ώρα 23:00)
Εικονίδιο Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 26/08/2019 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems Human Resources Officer - Ref: eu-LISA/19/TA/AD5/7.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/08/2019) Information Technology Officer - Architecture - Ref: eu-LISA/19/CA/FGIV/6.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/07/2019
Εικονίδιο Προγράμματα πρακτικής άσκησης - BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications
Εικονίδιο Γνωστοποίηση βάσης δεδομένων για καταχώρηση αιτήσεων εξ ιδίας πρωτοβουλίας για απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή των Περιφερειών

© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού