ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κενές Θέσεις Εργασίας για Κυπρίους στο Εξωτερικό
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Cyber Security for the Safety and Security Directorate (ORG.5.A.S1)- Ref: SNE/7/2021 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 24/11/2021)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων European Maritime Safety Agency (EMSA) - Project Officer for Maritime Surveillance Services – Reporting and user uptake -Contract Agent (FGIV) Ref: EMSA/CA/2021/08 - Project Officer for Maritime Surveillance Services – Services Development support - Contract Agent (FGIV) Ref: EMSA/CA/2021/09 - Project Officer for Maritime Surveillance Services – Satellite planning - Contract Agent (FGIV) Ref: EMSA/CA/2021/10 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/11/2021)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency)-IT Contract and Project Manager (Ref: EDA202108075) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Οκτωβρίου, 2021)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) για την Αντιπροσωπεία στο Κόσοβο Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Νοεμβρίου, 2021 (12.00 ώρα Βρυξελλών)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 25 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems-Procurement Officer /Temporary Agent (procurement sector)- Ref. No: eu-LISA/21/TA/AD5/9.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/11/2021)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 19/11/2021, 12.00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών.
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EEAS (European External Action Service) Vacancy notice 2021 - 237 HQ (AD) – Head of Division RM.BS.5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2021)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EBA (European Banking Authority) · OPER IT TA 13/2021 Repl - Lead Developer (TA) – Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 10/11/2021, 12:00 ώρα Παρισιού
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EBA (European Banking Authority) ICC AML TA 12/2021 - AML/CFT Expert (TA) –Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 29/10/2021 , 12:00 ώρα Παρισιού
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EBA (European Banking Authority) OPER CS CA 6/2021 Repl- Corporate support assistant (CA)Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 26/10/2021, 12:00 ώρα Παρισιού
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα- Ίδρυμα EU – LISA –(European Agency for large – scale IT Systems in the area of freedom, security and justice) · eu-LISA/21/SNE/3.1 – Information Security Expert/ Tallinn, ESTONIA Strasbourg, FRANCE (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/11/2021)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - European Maritime Safety Agency (EMSA) EMSA/SNE/2021/10 MSS Maritime Duty Officer Ref: EMSA/SNE/2021/10 EMSA/SNE/2021/11 Project Officer for Maritime Security Ref: EMSA/SNE/2021/11 EMSA/SNE/2021/12 Project Officer for Ship Safety and Accident Investigation Ref: EMSA/SNE/2021/12 EMSA/SNE/2021/13 Project Officer for Sustainability Ref: EMSA/SNE/2021/13 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/11/2021 (17h0 ώρα Λισαβώνας))
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - European Maritime Safety Agency (EMSA) EMSA/SNE/2021/14 HR Officer-Ref: EMSA/SNE/2021/14 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων18/11/2021 (17h0 ώρα Λισαβώνας))
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking - Scientific Project Officer /Temporary Agent (M/F)/ Function Group : AD 5 Ref.: IMI2/2021/TA/002 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Νοεμβρίου 2021 ώρα 23:59
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- Ίδρυμα Frontex Fundamental Rights Monitor – intermediate level (AD5) Ref No.RCT-2021-00131 https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00131 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 16/11/2021)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - Ίδρυμα FRONTEX - Analyst -SNE/2021/15 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 29/10/2021
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης DG ORG: Organisational Development and Services, Directorate 4 (Finance), Projects and Financing Unit (EPF Operations1) Ref.: END/6/2021 (312729) (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 29/10/2021)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 36 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εικονίδιο Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 31/10/2021. Προκήρυξη διαδικασίας κατάρτισης εφεδρικού καταλόγου για απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications Ref: BEREC/2021/06 Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2021
Εικονίδιο Έναρξη Προγράμματος Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - European Maritime Safety Agency (EMSA) NATIONAL EXPERT IN PROFESSIONAL TRAINING (NEPT) SPRING 2022- EMSA/NEPT/20221/01 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής ενδιαφέροντος είναι: 15/11/2021)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)- Economist, AD 6_ Temporary Agent (M/F) Ref.: ECHA/TA/2021/008 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/10/2021)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ref .: SNE/05/2021 (312641) - Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 01/09/2021
Εικονίδιο Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 20/12/2021_ Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων- Ίδρυμα ENISA- European Network and Information Security Agency Ref. ENISA-SNE-2020-13 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2021.
Εικονίδιο Ανακοίνωση έναρξης προγραμμάτων πρακτικής άσκησης - European Securities and Markets Authority (ESMA) – Traineeship call (financial markets profile)) Ref: ESMA/2021/VAC1/TRP _ Traineeship call (legal profile) Ref: ESMA/2021/VAC2/TRP _ Traineeship call (transversal profile) Ref: ESMA/2021/VAC3/TRP Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων θα είναι η 31/12/2021
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 24 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων -EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Regulatory Assistant, AST 2 Temporary Agent (M/F) Ref.: ECHA/TA/2021/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/08/2021)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) ICT Security Expert - SRB/AD/2021/006 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 19-07-2021 12:00 (μεσημέρι) ώρα Bρυξελλων)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Senior Capability Building Officer- Research &Development- eu-LISA/21/TA/AD7/6.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/06/2021)
Εικονίδιο Προκήρυξη κενών θέσεων εργασίας - EASA (European Aviation Safety Agency)-The Junior Qualification Programme
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)- ICT XBRL Expert - SRB/AD/2021/005 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 28-06-2021 12:00 (μεσημέρι) ώρα Bρυξελλων)

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού