ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων με απόσπαση Κρατικών Υπαλλήλων

 • Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 09/12/2021 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - European Maritime Safety Agency (EMSA) EMSA/SNE/2021/10 MSS Maritime Duty Officer Ref: EMSA/SNE/2021/10 EMSA/SNE/2021/11 Project Officer for Maritime Security Ref: EMSA/SNE/2021/11 EMSA/SNE/2021/12 Project Officer for Ship Safety and Accident Investigation Ref: EMSA/SNE/2021/12 EMSA/SNE/2021/13 Project Officer for Sustainability Ref: EMSA/SNE/2021/13 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/11/2021 (17h0 ώρα Λισαβώνας))
 • Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 09/12/2021 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - European Maritime Safety Agency (EMSA) EMSA/SNE/2021/14 HR Officer-Ref: EMSA/SNE/2021/14 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων18/11/2021 (17h0 ώρα Λισαβώνας))
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EBA (European Banking Authority)_ DART RT TA 15/2021 REPL- Head of Unit - Reporting and Transparency PRSP RBM CA 7/2021 REPL - Policy officer - credit risk Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/01/2022 ώρα 12:00 (ώρα Παρισιού)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EASO (European Asylum Suppo- Reception Expert- Ref: EASO/2021/SNE/002 Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Δεκεμβρίου, 2021 @ 12:00
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – ICT Assistant - Customer Care and Communication (FG III)-Ref.: EASO/2021/CA/006 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/12/2021 @ 12:00
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 31 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακύρωση προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα θέσης με αναφορά ECFIN.F.2 e και προθεσμία υποβολής αιτήσεων 20/12/2021
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - European Maritime Safety Agency (EMSA) -Technical Support Officer_ Ref: EMSA/SNE/2021/15 - Project Officer for Visits & Inspections_Ref: EMSA/SNE/2021/16 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/12/2021 (17h0 ώρα Λισαβώνας)
 • Δημοσίευση μόνιμης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - European Railway Agency (ERA), Reference: ERA/SNE/2021/001 (Δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής αιτήσεων)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 25 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • Έναρξη Προγράμματος Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - European Maritime Safety Agency (EMSA) NATIONAL EXPERT IN PROFESSIONAL TRAINING (NEPT) SPRING 2022- EMSA/NEPT/20221/01 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής ενδιαφέροντος είναι: 15/11/2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ref .: SNE/05/2021 (312641) - Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 01/09/2021
 • Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 20/12/2021_ Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων- Ίδρυμα ENISA- European Network and Information Security Agency Ref. ENISA-SNE-2020-13 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2021.

 • © 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού