ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κενές Θέσεις Εργασίας για Κυπρίους στο Εξωτερικό
Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ.1672-ημερ. 01.09.2021-Αναθεώρηση Επιδομάτων Οδοιπορικών

Εικονίδιο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 18/08/2021- Εφαρμογή της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας

Εικονίδιο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ (ΓΕΝΙΚΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ-ΗΜΕΡ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 1.7.2021

Εικονίδιο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ, ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΗΜΕΡ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 23.06.2021

Εικονίδιο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 24.05.2021. Ενοποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1995 μέχρι 2018 (Κ.Δ.Π.175/95)

Εικονίδιο 2. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1995 μέχρι 2018 (Κ.Δ.Π.175/95)

Εικονίδιο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ημερ. 07.05.2021 - Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (1.03.2021 – 28.02.2022) – Επίδομα συντήρησης Κούβας

Εικονίδιο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 21.05.2021- Εκσυγχρονισμός Σχεδίων Υπηρεσίας θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία που δημιουργούν προβλήματα κατά την ερμηνεία και εφαρμογή τους

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ.1660- ημερ. 17.05.2021-Κατοχή μετοχών από υπαλλήλους ή /και συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ιδιωτικών εταιρειών

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη τη Μεγαλή Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ A. (i) Στον Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις (Έντυπο Α΄) (ii) Στους Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις (Μόνο για Διοικητικούς Λειτουργούς και Λειτουργούς Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) (Έντυπο Β΄) Β. Στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Κυβερνητικών Αποθηκών (Έντυπο Γ΄) Δυνάμει των Κανονισμών 18 και 19 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 1991 έως 2019

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ.1648-ημερ.24/02/21-Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (01.03.2021-28.02.2022)

Εικονίδιο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΜΕΡ. 18/12/2020

Εικονίδιο Εγκύκλιος Επιστολή - ημερ. 21/01/2021- Καταβολή των απολαβών των εργαζομένων που απασχολούνται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα που έχουν εγκλωβιστεί στις κατεχόμενες περιοχές λόγω μέτρων που λήφθηκαν για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ. 1640- ημερ. 18/01/2021-Καθορισμός μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19

Εικονίδιο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ, ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εικονίδιο ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Εικονίδιο Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 2/2021- ημερ. 13/01/2021- Αναθεώρηση Επιδομάτων Συνθηκών Εργασίας

Εικονίδιο Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2021- ημερ. 13/01/2021-Αναθεώρηση Ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού από 1/1/2021

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ. 1639- ημερ. 10/01/2021- Καθορισμός Μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του COVID-19

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ. 1636- ημερ. 30/12/2020- Οδηγίες σε σχέση με τη λειτουργία του κρατικού και ευρύτερου κρατικού τομέα υπό τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού- καθορισμός ουσιωδών υπηρεσιών

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εξυπηρέτηση πολιτών στα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη από 30 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι 10 Ιανουαρίου 2021

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη στις 31 Δεκεμβρίου 2020

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ. 1635- ημερ. 29/12/2020- Οδηγίες σε σχέση με τη λειτουργία του κρατικού και ευρύτερου κρατικού τομέα υπό τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ. 1633-ημερ.21/12/2020- Αποζημίωση υπεύθυνων συστημάτων πυρανίχνευσης και ασφάλειας κτιρίων στα οποία στεγάζονται κρατικές υπηρεσίες για ανταπόκριση σε ενεργοποίηση του συναγερμού τους εκτός του κανονικού ωραρίου.

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Επαναλειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη Πάφου από τις 28 Δεκεμβρίου 2020

Εικονίδιο ΝΟΜΟΣ Ν. 184(Ι)/2017 ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Αναστολή της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη Πάφου από τις 16 Δεκεμβρίου 2020

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη Κολοσσίου στις 24 Νοεμβρίου 2020

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ.1630- ημερ. 13/11/2020- Καθορισμός Μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διακοπή της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη Λευκωσίας 1 στην Έγκωμη στις 13 Νοεμβρίου 2020

Εικονίδιο ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ, Γ.Δ.Π. , Γ.Κ.Π. ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εικονίδιο Ανακοίνωση για τη διακοπη της λειτουργίας του ΚΕΠ Λεμεσού στις 2.11.2020

Εικονίδιο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - Ημερ. 23/10/2020- Ο περί ∆ημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 (Ν. 136(Ι)/2020) Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για ∆ιορισμό στη ∆ημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 (Ν. 137(Ι)/2020)

Εικονίδιο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ημερ. 19/10/2020 Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και στους Κανονισμούς Αποθηκών

Εικονίδιο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 25/10/2020- Επιτήρηση για τις Εξετάσεις: (α) Στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις, και (β) Στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις

Εικονίδιο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 12/10/2020- Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό (Υπάτη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στο Λονδίνο)

Εικονίδιο Νόμος που τροποποιεί τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 εως (Αρ.2) του 2020. Νόμος 136(Ι)/2020

Εικονίδιο Νόμος που τροποποιεί τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 εως2018. Νόμος 137(Ι)/2020

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ. 1627- ημερ.28/09/2020- Υποχρέωση εργοδοτούμενων ορισμένου/αορίστου χρόνου για επιτυχία σε εξετάσεις που προνοούνται στα Σχέδια Υπηρεσίας των αντίχτοιχων θέσεων για σκοπούς μισθοδοτικής ανέλιξης.

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (1434)

Εικονίδιο ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ A. ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Γ΄) B.(i) ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ, ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΕΝΤΥΠΟ Α΄) – και (ii) ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Μόνο για Διοικητικούς Λειτουργούς και Λειτουργούς Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) (ΕΝΤΥΠΟ Β΄) Δυνάμει των Κανονισμών 18 και 19 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 1991 έως 2019 --------------

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) Λεμεσού

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Αναστολή της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) Λεμεσού

Εικονίδιο Εγκύκλιος Επιστολή- ημερ. 08/07/2020- Υποτροφίες - Μειώσεις στα δίδακτρα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου

Εικονίδιο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ.18/06/2020-Καταβολή των απολαβών των εργαζομένων που απασχολούνται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα που έχουν εγκλωβιστεί στις κατεχόμενες περιοχές λόγω μέτρων που λήφθηκαν για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ. 1623- ημερ. 12/06/2020- Κατάργηση ειδικών ρυθμίσεων Κατηγορίας Β του καταλόγου των ευπαθών ομάδων και εργαζόμενων γονέων που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών ή παιδιών με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας

Εικονίδιο Εγκύκλιος Αρ. 1622, ημερομηνίας 05/06/2020 - Διευκολύνσεις γονέων ύστερα από την επαναλειτουργία των νηπιαγωγείων, προδημοτικής εκπαίδευσης και βρεφονηπιακών σταθμών

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ. 1619- ημερ. 22/05/2020- Διευκολύνσεις γονέων ύστερα από την επαναλειτουργία των σχολείων

Εικονίδιο Εγκύκλιος Αρ. 1618, ημερομηνίας 13/05/2020 - Αναστολή πλήρωσης όλων των κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και του ωρομίσθιου προσωπικού, απαγόρευση πρόσληψης εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου και αναβάθμισης ή/και δημιουργίας νέων/πρόσθετων θέσεων

Εικονίδιο Εγκύκλιος Αρ. 1618, ημερομηνίας 13/05/2020 - Αναστολή πλήρωσης όλων των κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και του ωρομίσθιου προσωπικού, απαγόρευση πρόσληψης εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου και αναβάθμισης ή/και δημιουργίας νέων/πρόσθετων θέσεων

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ. 1616- ημερ. 06/05/2020- Πρόσθετες οδηγίες για τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ)

Εικονίδιο Εγκύκλιος Αρ. 1613 - ημερ. 30/4/2020 - Οδηγίες για τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τις 4 Μαίου, 2020 στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 17 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠH

Εικονίδιο ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID19 ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ)

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ. 1612- ημερ. 14/04/2020- Οδηγίες σε σχέση με τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπό τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο

Εικονίδιο Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης (Structural Traineeships) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID19 ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ)

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Περιορισμοί στις μετακινήσεις πολιτών για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο


© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού