20/02/2013

4ο άρθρο: Η Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 : 2008 σε Δημόσιες Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας

2


4ο - Αρθρο ISO TELIKO.pdf


έργο

Όχι