30/12/2011


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-
ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔΔΠ 2011/008: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη Διενέργεια Μελέτης «Δράσεις Αναδιοργάνωσης Τμήματος Εργασίας»

8


Δημοσίευση Διαγωνισμού στον Εγχώριο Τύπο.pdf


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Όχι