Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Ανακοινώσεις


Αρχείο Αρχείο


Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO) για το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, κεντρικά, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και για την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (06/08/2019)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναστολή της Λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) Λευκωσίας 3 (06/08/2019)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡ. 03 ΜΑΊΟΥ 2019 , ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ, ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (19/06/2019)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λειτουργία του ΚΕΠ Πόλης Χρυσοχούς στις 18 Ιουνίου 2019 (18/06/2019)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡ. 22/04/2019 ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ (ΓΕΝΙΚΟΥΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (27/05/2019)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έναρξη Παροχής Στρατολογικών Υπηρεσιών από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (16/05/2019)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης το υ Πολίτη Πελενδρίου στις 13 και 14 Μαίου 2019 (13/05/2019)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη στις 13 & 14 Μαΐου 2019 (13/05/2019)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3 (10/05/2019)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη τη Μεγάλη Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019 (22/04/2019)
Ανακοίνωση-Αναβάθμιση του Συστήματος Οδικών Μεταφορών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (08/04/2019)
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Γ΄) Β. (i) ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΕΝΤΥΠΟ Α΄) – και (ii) ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Μόνο για Διοικητικούς Λειτουργούς και Λειτουργούς Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) (ΕΝΤΥΠΟ Β΄) (01/03/2019)


 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 22/08/2019 03:26:53 PM
 

© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού