ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Λειτουργία των ΚΕΠ στις 31.12.2019 (23/12/2019)
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (08/11/2019)
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ, Γ.Δ.Π. , Γ.Κ.Π. ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (08/11/2019)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Λειτουργία ΚΕΠ Πάφου στις 6 11 2019 (01/11/2019)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Έναρξη Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Εγγράφων «APOSTILLE» για δημόσια έγγραφα από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Κολοσσίου (01/11/2019)
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. (i) ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ, ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΕΝΤΥΠΟ Α΄) – και (ii) ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Μόνο για Διοικητικούς Λειτουργούς και Λειτουργούς Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) (ΕΝΤΥΠΟ Β΄) Β. ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Γ΄) (13/09/2019)


© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού