Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εγκύκλιοι


Πιο κάτω θα βρείτε τις διάφορες εγκύκλιους που εκδίδει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, με χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από τις πιο πρόσφατες (2012-1989). Ακολουθούν οι εγκύκλιοι που αφορούν το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, επίσης κατά χρονολογική σειρά.


Εγκύκλιος αρ. 1691-ημερ. 17/01/2022- Μείωση κλιμάκων εισδοχής και μισθοδοτική τοποθέτηση προσωπικού με προηγούμενη απασχόληση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που προσλαμβάνεται σε κρατική υπηρεσία
(Document Size: 1497 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 13/01/2022- Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στο Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου, eOASIS
(Document Size: 2284 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 2/2022- ημερ. 13/01/2022- Αναθεώρηση Επιδομάτων Συνθηκών Εργασίας
(Document Size: 57 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2022- ημερ. 13/01/2022-Αναθεώρηση Ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού από 1/1/2022
(Document Size: 1632 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1690- ημερ. 12/1/2022- Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 1990 έως 2011
Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέσεις για το ετος 2022

(Document Size: 1695 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1682_ ημερ. 19/11/2021_ (α) Ο περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων και Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021 (Ν. 143(ι)/2021
(Document Size: 14689 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1677_ ημερ. 29/10/2021_ Μισθοδοτική τοποθέτηση προσωπικού με προηγούμενη απασχόληση σε κρατική Υπηρεσία
(Document Size: 133 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ημερ. 21/10/2021
Σεμινάριο για την Εξέταση
στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Κυβερνητικών Αποθηκών

(Document Size: 190 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 4/2021 - ημερ. 04/10/2021_ Τροποποίηση Κανονισμού 14 (Άδεια Απουσίας χωρίς Απολαβές) και Κανοσισμού 59 _ (Κατ΄αποκοπήν επίδομα οδοιπορικών των Όρων Απασχόλησης ΩΚΠ
(Document Size: 3987 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε,αρ. 3/2021- Ημερ. 04/10/2021- Αναθεώρηση Επιδόματος Οδοιπορικών
(Document Size: 81 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 29/9/2021_ Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts in Professional Training Programme - NEPT) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Document Size: 1777 KB)

Εγκύκλιος αρ.1672-ημερ. 01.09.2021-Αναθεώρηση Επιδομάτων Οδοιπορικών
(Document Size: 1258 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1671_ημερ. 31/08/2021_ Εθνικό Οριζόντιο Σχέδιο Δράσης κατά της Διαφθοράς
Εφαρμογή εσωτερικής κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού

(Document Size: 105 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1669_ημερ. 18/08/2021_ Τροποποίηση των Διατάξεων για παραχώρηση άδειας χωρίς απολαβές στους δημσίους υπαλλήλους
(Document Size: 4399 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 18/08/2021- Εφαρμογή της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας
(Document Size: 186 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1665- ημερ. 29/06/2021-Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία-(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 (Ν. 103(Ι)/2021)
(Document Size: 2952 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 24.05.2021. Ενοποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1995 μέχρι 2018 (Κ.Δ.Π.175/95)
(Document Size: 437 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 21.05.2021- Εκσυγχρονισμός Σχεδίων Υπηρεσίας θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία που δημιουργούν προβλήματα κατά την ερμηνεία και εφαρμογή τους
(Document Size: 240 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ημερ. 07.05.2021 - Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (1.03.2021 – 28.02.2022) – Επίδομα συντήρησης Κούβας
(Document Size: 154 KB)

Εγκύκλιος αρ.1660- ημερ. 17.05.2021-Κατοχή μετοχών από υπαλλήλους ή /και συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ιδιωτικών εταιρειών
(Document Size: 1690 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 06/04/2021-Σειρά αναγραφής Προϊσταμένων των διάφορων Υπηρεσιών στις Εγκυκλίους και Εγκύκλιους Επιστολές
(Document Size: 161 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 04.05.20- Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών
(Document Size: 1133 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ημερ. 14.04.2021- Προσφορές προγραμμάτων Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης Κύπρου προς κρατικούς υπαλλήλους
(Document Size: 189 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1655- ημερ. 13/04/2021-Επισκέψεις Αρχηγών και αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων ή/και Συνδυασμών Ανεξάρτητων Υποψηφίων σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες ενόψει των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών, που θα πραγματοποιηθούν στις 30 Μαϊου 2021
(Document Size: 118 KB)

Εγκύκλιος αρ.1654- ημερ. 8/4/2021-Κηδεία του Σωκράτη Χάσικου, πρώην Βουλευτή, πρώην Υπουργού Άμυνας και πρώην Υπουργού Εσωτερικών
(Document Size: 649 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ: Διαγωνισμός για απονομή "Ευρωπαϊκού Βραβείου Δημόσιου Τομέα" για το 2021
(Document Size: 175 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 9 Μαρτίου, 2021- Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης (Structural Traineeships) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Document Size: 1045 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1649-ημερ. 3/3/2021- Καθορισμός Μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19
(Document Size: 1411 KB)

Εγκύκλιος αρ.1648-ημερ.24/02/21-Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (01.03.2021-28.02.2022)
(Document Size: 11454 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1644-ημερ. 5/2/2021- Καθορισμός Μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19
(Document Size: 103 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή - ημερ. 21/01/2021- Καταβολή των απολαβών των εργαζομένων που απασχολούνται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα που έχουν εγκλωβιστεί στις κατεχόμενες περιοχές λόγω μέτρων που λήφθηκαν για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού
(Document Size: 196 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1640- ημερ. 18/01/2021-Καθορισμός μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19
(Document Size: 430 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 2/2021- ημερ. 13/01/2021- Αναθεώρηση Επιδομάτων Συνθηκών Εργασίας
(Document Size: 63 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2021- ημερ. 13/01/2021-Αναθεώρηση Ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού από 1/1/2021
(Document Size: 1738 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1639- ημερ. 10/01/2021- Καθορισμός Μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του COVID-19
(Document Size: 675 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1636- ημερ. 30/12/2020- Οδηγίες σε σχέση με τη λειτουργία του κρατικού και ευρύτερου κρατικού τομέα υπό τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού- καθορισμός ουσιωδών υπηρεσιών
(Document Size: 66 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1633-ημερ.21/12/2020- Αποζημίωση υπεύθυνων συστημάτων πυρανίχνευσης και ασφάλειας κτιρίων στα οποία στεγάζονται κρατικές υπηρεσίες για ανταπόκριση σε ενεργοποίηση του συναγερμού τους εκτός του κανονικού ωραρίου.
(Document Size: 951 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1635- ημερ. 29/12/2020- Οδηγίες σε σχέση με τη λειτουργία του κρατικού και ευρύτερου κρατικού τομέα υπό τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού
(Document Size: 154 KB)

Εγκύκλιος αρ.1632-ημερ. ημερ. 3/12/2020- Καθορισμός Μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19
(Document Size: 126 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1631- Επίδομα Απουσίας Εκτός Έδρας στην Κύπρο
(Document Size: 88 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή - ημερ. 27/11/2020- Υπερωριακή απασχόληση και αποζημίωση στη δημόσια υπηρεσία
(Document Size: 4170 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ημερ. 24/11/2020 -Απασχόληση και Όροι Υπηρεσίας του Προσωπικού των ∆ιπλωματικών και άλλων Αποστολών της ∆ημοκρατίας στο Εξωτερικό που εκτελούν διπλωματικά καθήκοντα ή καθήκοντα που εξομοιώνονται με διπλωματικά (Προσωπικό με Σύμβαση)
(Document Size: 177 KB)

Εγκύκλιος αρ.1630- ημερ. 13/11/2020- Καθορισμός Μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19
(Document Size: 498 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 02/11/2020- Απομάκρυνση υλικού που μπορεί να θεωρηθεί σεξιστικό
από τα γραφεία της δημόσιας υπηρεσίας

(Document Size: 160 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 27/10/2020 - Ενημέρωση για Υποτροφίες στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΜΒΑ) που προσφέρει το City Unity College
(Document Size: 976 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 25/10/2020-
Επιτήρηση για τις Εξετάσεις:
(α) Στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους,
στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις, και
(β) Στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις

(Document Size: 210 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - Ημερ. 23/10/2020- Ο περί ∆ημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 (Ν. 136(Ι)/2020) Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για ∆ιορισμό στη ∆ημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 (Ν. 137(Ι)/2020)
(Document Size: 240 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ημερ. 19/10/2020
Σεμινάριο για την Εξέταση
στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών
του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και στους Κανονισμούς Αποθηκών

(Document Size: 203 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 12/10/2020- Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό
(Υπάτη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στο Λονδίνο)

(Document Size: 201 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1627- ημερ.28/09/2020- Υποχρέωση εργοδοτούμενων ορισμένου/αορίστου χρόνου για επιτυχία σε εξετάσεις που προνοούνται στα Σχέδια Υπηρεσίας των αντίχτοιχων θέσεων για σκοπούς μισθοδοτικής ανέλιξης.
(Document Size: 97 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 16/09/2020- Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης (Structural Traineeships) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Document Size: 2880 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1626- ημερ. 26/08/2020- Υιοθέτηση καλών πρακτικών κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού για τη διενέργεια αποσπάσεων/ μεταθέσεων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εσωτερικής Αγοράς στη Δημόσια Υπηρεσία
(Document Size: 218 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή- ημερ. 08/07/2020- Υποτροφίες - Μειώσεις στα δίδακτρα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου
(Document Size: 728 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 1/7/2020- Γενικό Διοικητικό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό -(Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΜΑΕΕ) στις Βρυξέλλες)
(Document Size: 203 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ.18/06/2020-Καταβολή των απολαβών των εργαζομένων που απασχολούνται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα που έχουν εγκλωβιστεί στις κατεχόμενες περιοχές λόγω μέτρων που λήφθηκαν για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού
(Document Size: 187 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1623- ημερ. 12/06/2020- Κατάργηση ειδικών ρυθμίσεων Κατηγορίας Β του καταλόγου των ευπαθών ομάδων και εργαζόμενων γονέων που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών ή παιδιών με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας
(Document Size: 137 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 27/05/2020-Τήρηση Διατάξεων του περί της Ασφάλειας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών Διατάγματος 410/2013
(Document Size: 220 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1619- ημερ. 22/05/2020- Διευκολύνσεις γονέων ύστερα από την επαναλειτουργία των σχολείων
(Document Size: 131 KB)

Εγκύκλιος Αρ. 1618, ημερομηνίας 13/05/2020 - Αναστολή πλήρωσης όλων των κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και του ωρομίσθιου προσωπικού, απαγόρευση πρόσληψης εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου και αναβάθμισης ή/και δημιουργίας νέων/πρόσθετων θέσεων
(Document Size: 136 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1616- ημερ. 06/05/2020- Πρόσθετες οδηγίες για τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση του κορωνοϊού

(Document Size: 247 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1615- ημερ. 07/05/2020- Απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου σε Εφέσεις κατά αποφάσεων Διοικητικού Δικαστηρίου αναφορικά με τις ακόλουθες Νομοθεσίες:
(α) ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Νόμος (N. 168(I)/2012 και ο Τροποποιητικός Νόμος 31(Ι)/2013),

(β) ο περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτούμενων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος (N. 192(I)/2011 και ο Τροποποιητικός Νόμος 185(Ι)/2012), και

(γ) ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος (N. 113(I)/2011) και ο Νόμος 216(Ι)/ 2012 που τον αντικατέστησε.

(Document Size: 3 KB)

Εγκύκλιος Αρ. 1613 - ημερ. 30/4/2020 - Οδηγίες για τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τις 4 Μαίου, 2020 στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση του κορωνοϊού
(Document Size: 244 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1612- ημερ. 14/04/2020- Οδηγίες σε σχέση με τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπό τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο
(Document Size: 58 KB)

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης (Structural Traineeships) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Document Size: 208 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1610- Ημερ. 24/03/2020- Περιορισμοί στις μετακινήσεις πολιτών για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο.
(Document Size: 152 KB)

, Εγκύκλιος αρ. 1610- Ημερ. 24/03/2020- Περιορισμοί στις μετακινήσεις πολιτών για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο. ocx
(Document Size: 15 KB)

, Εγκύκλιος αρ. 1610- Ημερ. 24/03/2020- Περιορισμοί στις μετακινήσεις πολιτών για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο. ocx
(Document Size: 26 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 23/03/2020
Αναβολή Εξετάσεων :
(Α) (i) στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους, περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις
(ii) στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις
και
(Β) στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του
Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών

(Document Size: 189 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1607- ημερ. 16/03/2020- Οδηγίες σε σχέση με τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπό τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο.
(Document Size: 89 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1606- ημερ. 11/03/2020- Προληπτικά Μέτρα για αντιμετώπιση των θεμάτων κορωνοϊού
(Document Size: 68 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή- ημερ. 11/03/2020- Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης (Structural Traineeships) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Document Size: 1081 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ. 1605-10.3.2020 - Απουσία για λόγους Δημόσιας Υγείας λόγω κορονοϊού
(Document Size: 141 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 10/03/2020-

Σεμινάριο για την Εξέταση
στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών
του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών

(Document Size: 205 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1604- ημερ. 05/03/2020-(Α) Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής)- (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
(Β). Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

(Document Size: 392 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1603- ημ. 04/03/2020- Μονόωρη στάση εργασίας "Είναι η ώρα" την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020, από τις 11.00 μέχρι τις 12.00
(Document Size: 54 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1602- ημερ. 24/02/2020- Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (01.03.2020 -28.02.2021)
(Document Size: 458 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1601- ημερ. 18/02/2020- Ο περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2019 (Ν. 99(ι)/2019
(Document Size: 417 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε αρ. 3/2020- ημερ. 31/01/2020- Διαχείριση ωρομίσθιων θέσεων Αχθοφόρου /Κλητήρα (Κλ.Ε5-Ε6, κωδ. Επαγγ. 502) και Γενικού Βοηθού (Κλ.Ε5-Ε6, κωδ. επαγγ. 538) σε όλα τα εργοδοτικά Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας
(Document Size: 202 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2020- Αναθεώρηση Ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικου από 01/01/22020
(Document Size: 105 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ.2/2020- Αναθεώρηση Επιδομάτων Συνθηκών Εργασίας
(Document Size: 61 KB)

Μισθοσοσία Δημοσίων Θέσεων από 01/01/2020
(Document Size: 617 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ.21/11/2019- Απασχόληση και Όροι Υπηρεσίας του Προσωπικού των Διπλωματικών και άλλων Αποστολών της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό που εκτελούν διπλωματικά καθήκοντα ή καθήκοντα που εξομοιώνονται με διπλωματικά
(Προσωπικό με Σύμβαση)

(Document Size: 179 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1598- ημερ. 8/11/2019-Παραχώρηση προσαυξήσεων σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου που απασχολούνται σε μερική βάση
(Document Size: 130 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ημερ. 21/10/2019 Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών
του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών

(Document Size: 204 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1597- ημερ. 4/10/2019- Τήρηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) Κανονισμών και των Διατάξεων Ελέγχου του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησης τους από αυτήν
(Document Size: 75 KB)


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 18/09/2019-
Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό
(Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον)

(Document Size: 201 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 12/08/2019-Σειρά αναγραφής Προϊσταμένων των διάφορων Υπηρεσιών
στις Εγκυκλίους και Εγκύκλιους Επιστολές

(Document Size: 197 KB)


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ημερ. 09/08/2019-
Θέμα: Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης
(Structural Traineeships) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

(Document Size: 205 KB)

,
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ημερ. 09/08/2019-
Θέμα: Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης
(Structural Traineeships) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

(Document Size: 2767 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1594- ημερ. 19/06/2019- O Περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (τροποποιητικός) Νόμος του 2019, (Ν. 66(ι)/2019
(Document Size: 137 KB)

Εγκύκλιος αρ. 4/2019 - ημερ. 19/07/2019 - Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για τα έτη 2015-2018
(Document Size: 162 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή- ημερ. 10/06/2019- Καταγραφή αναγκών Υπουργείων/Τμημάτων/ Υπηρεσιών σε καρτοαναγνώστες στα πλαίσια εξασφάλισης Πληροφοριακού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning System-ERP)
(Document Size: 215 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΗΜΕΡ. 08/05/2019 - Απεργίες, στάσεις εργασίας και εκδηλώσεις που συνεπάγονται διακοπή της εργασίας κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας χωρίς εκ των προτέρων εξασφάλιση έγκρισης
(Document Size: 260 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε.αρ. 3/2019- ημερ. 24 Απριλίου 2019- Διαχείριση ωρομίσθιων θέσεων Καθαρίστριας Γραφείου Κλ.Ε1, σε όλα τα εργοδοτικά Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας
(Document Size: 278 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Μηχανογράφηση συστημάτων εργασίας στα πλαίσια εξασφάλισης ενός συστήματος
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning System – ERP
System), το οποίο θα περιλαμβάνει και σύστημα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
(HRM Module)

(Document Size: 239 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1590/ ημερ.15.04.2019 με θέμα: Αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου που αφορούν τις ακόλουθες Νομοθεσίες:
(α) τον περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων Αξιωματούχων, Εργοδοτ.και Συνταξ.της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημ. Τομέα (Ν.168(ι)/2012 και τον Τροποποιητικό Νόμο 31(Ι)/2013,
(β)τον περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτ. και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημ. Τομέα(Ν.192(ι)/2011 και τον Τροποποιητικό Νόμο 185(ι)/2012, και
γ) τον περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο (Ν. 113(Ι)/2011 και το Νόμο 216(Ι)/2012 που τον αντικατέστησε

(Document Size: 117 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή- ημερ. 08/04/2019- Εκπροσώπηση του Ευρύτερου τομέα της Κύπρου στο διαγωνισμό για απονομή του "Ευρωπαϊκού Βραβείου Δημόσιου Τομέα¨(European Public Sector Award- EPSA)
(Document Size: 700 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1589- ημερ. 02/04/2019- Επισκέψεις Αρχηγών και αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων ή/και Συνδυασμών Ανεξάρτητων Υποψηφίων που κατέρχονται στις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων υποψηφίων Ευρωβουλευτών, σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες, ενόψει των επικείμενων Εκλογών Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο του 2019
(Document Size: 80 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1588- ημερ.:22/03/2019- Μετατροπή δημοσίων συμβάσεων για αγορά/ μίσθωση υπηρεσιών σε συμβάσεις εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου
(Document Size: 139 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ -ημερ. 18/03/2019- Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών
(Document Size: 203 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1586- ημερ. 19.02.2019- Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (1.03.2019-29.02.2020)
(Document Size: 460 KB)

Τροποποίηση των Εντύπων συμμετοχής στις μη Ενδοτμηματικές Εξετάσεις που διεξάγονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, δυνάμει του Κανονισμού 18 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 1991 έως 2017
(Document Size: 198 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 24/01/2019- Συγκέντρωση και παρακολούθηση στοιχείων για την άδεια ασθενείας των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού
(Document Size: 207 KB)

Εγκύκλιος αρ.1584-ημερ. 15/01/2019- Υλοποίηση της Σύμβασης για το Κέντρο Τηλε-εξυπηρέτησης για τη Δημόσια Διοίκηση
(Document Size: 247 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 2/2019-ημερ. 08/01/2019- Αναθεώρηση Επιδομάτων Συνθηκών Εργασίας
(Document Size: 180 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2019- ημερ. 08/01/2019- Αναθεώρηση Ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού από 1/1/2019
(Document Size: 211 KB)

Μισθοδοσία δημοσίων θέσεων από 01.01.2019
(Document Size: 781 KB)

Εγκύκλιος αρ.1583- ημερ. 07.01.2019- Διαχείριση Αρχείων/ Εγγράφων που περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα
(Document Size: 116 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- Ηερ. 07/01/2019-
Σειρά αναγραφής Προϊσταμένων των διάφορων Υπηρεσιών στις Εγκυκλίους
και Εγκύκλιους Επιστολές

(Document Size: 215 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 1581- 30 Οκτωβρίου, 2018- Oι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018
(ΚΔΠ 284/2018)

(Document Size: 114 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 18/10/2018- Εξέταση στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικλες Διατάξεις
(Document Size: 88 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή- ημερ. 15/10/2018- Νομοθετικές ρυθμίσεις για περαιτέρω προστασία και προώθηση του μητρικού Θηλασμού και του δικαιώματος σε δημόσιο θηλασμό.
(Document Size: 297 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1579- Επιδόματα Εκπαίδευσης στο εξωτερικό με έξοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
(Document Size: 58 KB)

Eγκύκλιος Επιστολή ημερ. 28/09/2018- Σεμινάριο για την Εξέταση
στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών
του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών

(Document Size: 203 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1578-ημερ. 11/09/2018- Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού και το Βέλγιο από 1/10/2018-29/02/2019
(Document Size: 50 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή - ημερ. 21.09.2018- Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης (Structural Traineeships) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Document Size: 1124 KB)

Εγκύκλιος αρ.1577-ημερ. 19.07.2018-
Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίς και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 (Ν.94(Ι)/2018)

(Document Size: 1220 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή - ημερ. 06.07.2018- Έκδοση μαγνητικών καρτών για το ηλεκτρονικό σύστημα καταγτραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων (Time Record System-TRS)
(Document Size: 179 KB)

Μισθοδοσία δημοσίων θέσεων από 01.07.2018
(Document Size: 781 KB)

Εγκύκλιος με Αρ.1576 και ημερ.27/6/2018 με θέμα: Ο περί Αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμος του 2018 (Ν.56(Ι)/2018)
(Document Size: 497 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1575-ημερ. 24/05/2018- Διαχείριση εγγράφων που περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα
(Document Size: 362 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή - Ημερ. 25/05/2018 - Σειρά αναγραφής Προϊστάμενων των διαφόρων Υπηρεσιών στις Εγκυκλίους και Εγκύκλιους Επιστολές
(Document Size: 226 KB)

Εγκύκλιος αρ1573-ημερ. 07.05.2018- Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό
(Document Size: 379 KB)

Επιστολή προς Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων με θέμα: Άδειες Ανάπαυσης και Άδειες Ασθενείας Εργοδορουμένων Αορίστου Χρόνου στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Document Size: 339 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1572 - ημερ. 11-4/2018 - Άδειες Ανάπαυσης και Άδειες Ασθενείας Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου
(Document Size: 162 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 09/03/2018- Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης (Stractutral Traineeships)στην Ευρωπαική Επιτροπή
(Document Size: 1136 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1571- ημερ. 20/03/2018- Απασχόληση και Όροι Υπηρεσίας του Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών και άλλων Αποστολών της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό που εκτελούν διπλωματικά καθήκοντα ή καθήκοντα που εξομοιώνονται με διπλωματικά
(Document Size: 312 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1569- ημερ. 13/03/2018- Διαδικασία αποπαγοποίησης κενών μόνιμων θέσεων ωρομίσθιου/ εργατικού προσωπικού στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
(Document Size: 87 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 08/03/2018-
Εξέταση στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους,
στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις

(Document Size: 150 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ -ημερ. 26/02/2018-Σεμινάριο για την Εξέταση
στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών
του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών

(Document Size: 203 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1568- ημερομ. 16/02/2018- Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (1/03/2019-28/02/2019)
(Document Size: 453 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1566 & ημερ. 17/1/2018 με θέμα: "Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροπ.)(Αρ.2) Νόμος του 2017 (Ν.177(Ι)/2017)
(Document Size: 174 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ.1/2018 ημερ. 10/1/2018 με θέμα: Αναθεώρηση Ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού από 1/1/2018
(Document Size: 211 KB)

Μισθοδοσία δημοσίων θέσεων από 01.01.2018

(Document Size: 610 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 8/1/2018 με θέμα "Δημιουργία / τροποποίηση Θεματικών Σειρών 1ου ή και 2ου επιπέδου στο Ενιαίο Θεματικό Σύστημα Ταξινόμησης
(Document Size: 206 KB)

Ωράριο Δημόσιας Υπηρεσίας κατά τις 22 και 29 Δεκεμβρίου 2017
(Document Size: 209 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1562 και ημερ. 4/12/2017 με θέμα: Ιδιωτική απασχόληση και ενδιαφέρον σ'εταιρείες από δημόσιους υπαλλήλους"
(Document Size: 175 KB)

Εγκύκλιος Αρ. 1561 και ημερ. 28/11/2017 με θέμα: "Μισθοδοτική τοποθέτηση προσωπικού που απασχολείται με μίσθωση υπηρεσιών και μετατρέπεται σε έκτακτο προσωπικό"
(Document Size: 133 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1560 ημερ 20/11/2017 με θέμα "Νέες Διατάξεις για παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές στους δημοσίους υπαλλήλους"
(Document Size: 533 KB)

Εγκύκλιος 1559- ημερ. 9.11.2017 - Μισθοδοτική τοποθέτηση προσώπων των οποίων ο διορισμός σε μόνιμη θέση ακυρώνεται και προσλαμβάνονται ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου μέχρι την ολοκλήρωση της επανεξέτασης
(Document Size: 73 KB)

Εγκύκλιος 1558- ημερ. 9.11.2017 - Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων)
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2017
(ΚΔΠ 336/2017)

(Document Size: 296 KB)

Εγκύκλιος 1557- ημερ. 8.11.2017 - Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων)
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017
(ΚΔΠ 328/2017 και ΚΔΠ 329/2017) (Τροποποίηση των Κανονισμών 11(β), 17, 22, 23, 38(5) και 42)


(Document Size: 355 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1556 και ημερ. 18/10/2017:"Πρόνοιες Κρατικού Προϋπολογισμού 2017 αναφορικά με την αποζημίωση για απασχόληση με το σύστημα βάρδιας ή/και υπερωριακά του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού"
(Document Size: 79 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1555 με ημερ. 18/10/2017: "Επισκέψεις σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες υποψήφιων Προέδρων ή/και εκπροσώπων τους ή/και Αρχηγών και αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων, που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, λόγω των επικείμενων Προεδρικών Εκλογών"
(Document Size: 77 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 27/9/2017
Σεμινάριο για την Εξέταση
στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών
του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών

(Document Size: 172 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερομηνίας 25.09.2017- Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό
(Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΜΑΕΕ) στις Βρυξέλλες)

(Document Size: 420 KB)

Ο περί απόσπασης υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας και των οργανισμών δημοσίου δικαίου νόμος (Ν.47(Ι)/2017
(Document Size: 383 KB)

Εγκύκλιος με αρ. 1553- ημερ. 20/7/2017- Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Ερφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Ν.67(Ι)/2017)

(Document Size: 137 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1549- ημερ. 20/04/2017- Πρόνοιες Κρατικού Προϋπολογισμού 2017 αναφορικά με την αποζημίωση για απασχόληση με το σύστημα βάρδιας ή / και υπερωριακά
(Document Size: 88 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 31.03.2017- Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό (Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Αθήνα)
(Document Size: 232 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ημερ. 23/3/2017 – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Καθιέρωση υποχρεωτικού ομοιόμορφου ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού
στη Δημόσια Υπηρεσία

(Document Size: 179 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε.αρ.1/2017- ημερ. 10/03/2017- Διευκρινήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις για τερματισμό της μείωσης κατά 10% των μισθών του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού
(Document Size: 189 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 2/3/17 με θέμα: Διαχείριση Διαβαθμισμένων Εγγράφων, καθώς και Μη Διαβαθμισμένων
Εγγράφων, με βάση την Αρχή «Ανάγκη Γνώσης», σε σχέση με Διαβαθμισμένες
Προτάσεις/ Σημειώματα/ Εκθέσεις που υποβάλλονται στη Γραμματεία του
Υπουργικού Συμβουλίου
Ο

(Document Size: 207 KB)

Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (01/03/2017-28/2/2018)
(Document Size: 421 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή-ημερ. 20/02/2017- Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών
(Document Size: 174 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 17/2/2017- Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για Υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό- Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Πεκίνο
(Document Size: 3 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1545 ημερ. 27/1/2017 με θέμα "Καταβολή επιδόματος γεύματος/δείπνου και άλλων προσωπικών εξόδων σε κρατικούς λειτουργούς που ταξιδεύουν υπηρεσιακά στο εξωτερικό κατά την ημέρα που ταξιδεύουν
(Document Size: 166 KB)

Εγκύκλιος αρ.1543- ημερ. 15/12/2016- Διαχείριση Διαβαθμισμένων Εγγράφων καθώς και μη Διαβαθμισμένων Εγγράφων με βάση την αρχή "Ανάγκη Γνώσης"
(Document Size: 234 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1542 ημερ. 01/12/2016- Επισκέψεις υποψηφίων Δημάρχων ή / και Αρχηγών Κομμάτων που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους και υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων ή / και κομματικών στελεχών που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους σε Κυβερνητικά Τμήματα, λόγω των επικείμενων Δηνοτικών και Κοινοτικών Εκλογών
(Document Size: 86 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 3/11/2016-Επικαιροποίηση των Κανονισμών Συντάξεων σύμφωνα με την ισχύουσα περί Συντάξεων Νομοθεσία
(Document Size: 215 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή - Ημερ. 26/09/2016- Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με την εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Απογόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δήμοσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές διατάξεις)Νόμων του 2013-2014
(Document Size: 48 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 05/10/2016- Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό -(Υπάτη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στο Λονδίνο)

(Document Size: 270 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ 2/2016: Ρυθμίσεις για τερματισμό της μείωσης κατά 10% των μισθών του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού
(Document Size: 248 KB)

Εγκύκλιος επιστολή ημερ. 8/8/2016 με θέμα: "Σειρά αναγραφής Προϊστάμενων των διάφορων Υπηρεσιών στις εγκυκλίους και εγκυκλίους επιστολές"
(Document Size: 231 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1540 ημερ. 11/8/2016 με θέμα: "Αποζημίωση μελών διοικητικών συμβουλίων Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών, και άλλων Συμβουλίων/Επιτροπών που συστήνονται δυνάμει νόμου"
(Document Size: 57 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1526 και ημερ. 28/9/2015 με θέμα:Αναγνώριση Υπηρεσίας σε χώρα κράτους μέλους ή σε θεσμικό όργανο της ΕΕ για σκοπούς μισθοδοτικής τοποθέτησης στη δημόσια υπηρεσία της Κύπρου
(Document Size: 68 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ.: 22/06/2016
Θέμα: Αρχειακή Διαχείριση Καταγγελιών κατά Κρατικών Λειτουργών

(Document Size: 214 KB)

Εγκύκλιος αρ.1539-ημερ. 02/06/2016- Ο περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016 (Ν.70(ι)/2016)
(Document Size: 1174 KB)


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 02/06/2016-Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό -(Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Ουάσινγκτον)

(Document Size: 270 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1536- Ενδοτμηματική Διακίνηση Εθνικών Διαβαθμισμένων Εγγράφων
(Document Size: 117 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1537 & ημερ.9/5/2016 με θέμα: "Οι περί Δημόσιας Υπηρεσιας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί-Σύνθεση ομάδας αξιολόγησης υπαλλήλων που αποσπούνται μερικώς σε άλλο Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία
(Document Size: 54 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1535 ημερ. 14/4/2016 με θέμα" Επισκέψεις Αρχηγών και Αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων ή/και Συνδυασμών Ανεξάρτητων Υποψηφίων, σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες ενόψει των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών"
(Document Size: 84 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 7/4/2016" "Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Κύπρου στο εξωτερικό"
(Document Size: 231 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 8/4/2016 με θέμα "Συγκέντρωση και παρακολούθηση στοιχείων για την άδεια ασθενείας των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, σε ετήσια βάση"
(Document Size: 204 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 7 Απριλίου, 2016 με θέμα " Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό"
(Document Size: 346 KB)

Εγκύκλιος Αρ. 1534-ημερ. 01/03/2016- Επίδομα συντήρησης Εξωτερικού (01.03.2016-28.02.2017)
(Document Size: 56 KB)


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ.13/05/2016-Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό

(Document Size: 347 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1533, ημερ.16.2.2016 με θέμα: " Καταβολή επιδόματος γεύματος/δείπνου και άλλων προσωπικών εξόδων σε κρατικούς λειτουργούς που ταξιδεύουν υπηρεσιακά στο εξωτερικό κατά την ημέρα που ταξιδεύουν
(Document Size: 158 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1532- ημερ. 11/2/2016- Δημόσιες Συμβάσεις για Αγορά/ Μίσθωση Υπηρεσιών
(Document Size: 38 KB)

Σεμινάριο για την Εξέταση
στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών
του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών

(Document Size: 198 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 10/2/2016: "Παρατάσεις άδειας ασθενείας δημόσιων υπαλλήλων"
(Document Size: 180 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1528, ημερ. 13/1/2016 με θέμα:Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 (Ν.183(Ι)/2015)
(Document Size: 443 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1527, ημερ. 20/11/2015 με θέμα:"Μεταφορά Φακέλλων ή/και Εγγράφων ή/και Αντιγράφων τους από λειτουργούς εκτός του χώρου φύλαξής τους"
(Document Size: 137 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 9 Νοεμβρίου 2015-Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό
(Document Size: 204 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 05/10/2015- Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης (Structural Traineeships) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Document Size: 1269 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2015- ημερ. 18/09/2015- Διαδικασία εφαρμογής του θεσμού της κινητικότητας στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό
(Document Size: 212 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 11 Σεπτεμβρίου, 2015 με θέμα: "Ο περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημόσιων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2015 (Ν.102(Ι)/2015).
(Document Size: 204 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1523 & ημερ. 7/9/2014 με θέμα:Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (01.09.2015-29.02.2016)
(Document Size: 43 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1521 &ημερ. 18/8/2015 με θέμα "Οδηγίες για την Απασχόληση και Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό
(Document Size: 347 KB)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)

(Document Size: 213 KB)

Εγκύκλιος αρ.1520- ημερ.16.07.2015- Συμμετοχή Δημοσίων Υπαλλήλων σε Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς
(Document Size: 69 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή- υπενθύμιση- ημερ. 14-07-2015- Καθιέρωση υποχρεωτικού ομοιόμορφου ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού στη Δημόσια Υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2014
(Document Size: 200 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ.: 08/06/2015- Εγκαθίδρυση από το Υπουργικό Συμβούλιο Μηχανισμού Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία
(Document Size: 173 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1518-ημρ. 14.05.2015- Ανταπόκριση Δημοσίων Υπηρεσιών σε Τηλεφωνικές Κλήσεις Πολιτών
(Document Size: 95 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1517- ημερ. 14/05/2015- Δημόσιες Συμβάσεις; για Αγορά/Μίσθωση Υπηρεσιών
(Document Size: 170 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1516- ημρ. 13/05/2015- Εισαγωγή Σχεδίων Πρόωρης Αφυπηρέτησης στους Ημικρατικούς Οργανισμούς και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Document Size: 91 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1515, ημερ. 24.3.2015 με θέμα:"Εγκαθίδρυση από το Υπουργικό Συμβούλιο Μηχανισμού Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία"
(Document Size: 258 KB)


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 20/04/2015-Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό

(Document Size: 271 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1513 & ημερ. 27/2/2015 με θέμα: Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (1.3.2015-31/8/2015)
(Document Size: 43 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1511 & ημερ. 22.1.2015 με θέμα:"Αμοιβή Προέδρων και Μελών Ερευνητικών Επιτροπών /Επιτροπών Έρευνας
(Document Size: 104 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1510 & ημερ. 3.12.2014 με θέμα:"Υπηρεσιακά Οχήματα στον Κρατικό και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα"
(Document Size: 537 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ -ημερ.24/02/2015-Σεμινάριο για την Εξέταση
στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους Περί Προσφορών
του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών

(Document Size: 199 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 30/01/2015 - Μελέτη Κόστους/ Οφέλους για το Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου
(e-OAS)

(Document Size: 212 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 22/12/2014- Μισθοί των αγνοούμενων κρατικών υπαλλήλων
(Document Size: 154 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Υπενθύμιση για την αυστηρή τήρηση του εργασιακού ωραρίου κατά τις
εργάσιμες μέρες της περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

(Document Size: 200 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 08/12/2014- Υπενθύμιση για Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Ονομαστκού Καταλόγου Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου.
(Document Size: 51 KB)

Δημιουργία βάσης δεδομένων προσωπικού ευρύτερου δημόσιου τομέα
(Document Size: 1344 KB)

Πίνακες για δημιουργία βάσης δεδομένων προσωπικού ευρύτερου δημόσιου τομέα
(Document Size: 28 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1509- ημερ. 05/11/2014- Καταβολή επιδόματος Οδοιπορικών
(Document Size: 440 KB)

Εγκύκλιος επιστολή -ημερ. 03/11/2014- Εκπαιδευτικά προγράμματα πρακτικής εξάσκησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Document Size: 1279 KB)

Εγκ. αρ. 1508, ημερ. 29.10.2014 με θέμα:Μείωση/εξάλειψη του φαινομένου κατάχρησης των αδειών ασθενείας
(Document Size: 448 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 3/10/2014-Σεμινάριο για την Εξέταση
στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους Περί Προσφορών
του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών

(Document Size: 593 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1507- 25.09.2014- Συγκέντρωση και παρακολούθηση στοιχείων για την άδεια ασθενείας των μόνιμων και έκτακτων δημοσίων υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού
(Document Size: 3097 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ημερομ.23/09/2014- Αμοιβή μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών και άλλων Συμβουλίων/ Επιτροπών που συστήνονται δυνάμει Νόμου

(Document Size: 202 KB)

Πίνακας: Αμοιβή μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών και άλλων Συμβουλίων/ Επιτροπών που συστήνονται δυνάμει Νόμου

(Document Size: 30 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1506, ημερ. 4.9.2014:"Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (1.9.2014-28.2.2015)
(Document Size: 425 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ημερ. 21.8.2014:Στελέχωση Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης
(Document Size: 186 KB)

ΑΙΤΗΣΗ για υποβολή ενδιαφέροντος για απασχόληση στον Φορέα (σχετική είναι η εγκύκλιος επιστολή ημερ. 21.8.2014)
(Document Size: 81 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 11/08/2014- Ανταπόκριση Δημόσιων Υπηρεσιών σε Τηλεφωνικές Κλήσεις Πολιτών (Συμπληρωματική εγκύκλιος επιστολή)
(Document Size: 590 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1505- ημερομ. 1/8/2014- Ανταπόκριση Δημόσιων Υπηρεσιών σε Τηλεφωνικές Κλήσεις Πολιτών
(Document Size: 515 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1503- ημερ. 18/07/2014- Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 (Ν.73(ι)/2014
(Document Size: 1003 KB)

Εγκύκλιος αρ.1502- ημερ. 17/07/2014- Αρχειακή Διαχείριση Καταγγελιών κατά Κρατικών Λειτουργών
(Document Size: 611 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1504- ημερ. 18/07/2014- Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού
(Document Size: 446 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1499- ημερ. 16.05.2014-Επισκέψεις Αρχηγών και Αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων ή και Συνδυασμών Ανεξάρτητων Υποψηφίων που κατέρχονται στις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων υποψήφιων Ευρωβουλευτών, σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες ενόψει των επικείμενων Εκλογών Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2014
(Document Size: 459 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1498, ημερ. 8.5.2014:"Ο περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2014 (Ν.14(Ι)/2014) και (β) Αναθεώρηση όρων απασχόλησης εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου σε σχέση με την καταβολή φιλοδωρήματος
(Document Size: 472 KB)

Εγκύκλιος επιστολή -ημερ. 16/04/2014- Εκπαιδευτικά προγράμματα πρακτικής εξάσκησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Document Size: 1180 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1497 και ημερ.7.4.2014:"Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (1.3.2014-31.8.2014)"
(Document Size: 420 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1495 και ημερ. 3.4.2014:"Ενίσχυση της εναλλαξιμότητας/κινητικότητας του προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία με τη ψήφιση των νόμων (α) ο Περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός)(Αρ.2) Νόμος του 2014 (Ν. 21 (Ι)/2014) και (β) ο Περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσιας και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 (Ν. 22(Ι)/2014)
(Document Size: 520 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 21.3.2014:"Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 1995 – 2009 (Κ.ΔΠ. 101/95)
-Παρατάσεις άδειας ασθένειας δημοσίων υπαλλήλων.

(Document Size: 604 KB)

Εγκύκλιος ΥΠΟΙΚ με αρ. 1494 & ημερ. 12.3.2014:Σημείωση 31 του Πρώτου Πίνακα Δελτίων Δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2014-Αναθεώρηση της φόρμουλας υπολογισμού υπηρεωριακής αποζημίωσης για το προσωπικό που εργάζεται με σύστημα βάρδιας ή με ειδικό ωράριο
(Document Size: 475 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 28/02/2014-
Σειρά αναγραφής Προϊσταμένων των διαφόρων
Υπηρεσιών στις Εγκυκλίους και στις Εγκυκλίους Επιστολές

(Document Size: 595 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 4/2014 - Αναθεώρηση Ωρομισθίων του
Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού από 1/1/2014

(Document Size: 447 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 3/2014-ημερ. 26/2/2014-
Επιδόματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού

(Document Size: 588 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 2/2014-ημερ. 13/2/2014-Αναθεώρηση Επιδόματος Οδοιπορικών
(Document Size: 590 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1493 ημερ. 7.2.2014: "Αναθεώρηση Επιδομάτων Οδοιπορικών"
(Document Size: 442 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1/2014- Τροποποίηση Κανονισμού 8 -(αφυπηρέτηση) των όρων απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού.
(Document Size: 1165 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1491- ημερ. 13.1.2014- Διαχείριση Εθνικών Διαβαθμισμένων Εγγράφων σύμφωνα με το περί της Ασφάλειας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών Διάταγμα του 2013
(Document Size: 521 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή- ημερ. 13.1.2014
Θέμα: Δημιουργία Νέων Θεματικών Κεφαλών στο Ενιαίο Θεματικό Σύστημα
Ταξινόμησης

(Document Size: 606 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ- Ημερ. 3.1.2014-Καθιέρωση υποχρεωτικού ομοιόμορφου ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού
στη Δημόσια Υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2014

(Document Size: 589 KB)

Εγκύκλιος αρ.1490 - ημερ.18/12/2013- Νέο ωράριο εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία από 1η Ιανουαρίου 2014 και καθιέρωση υποχρεωτικού ομοιόμορφου ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού

(Document Size: 475 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1489-ημερ. 5/12/2013- Διαδικασία που πρέπει να τηρείται σε περίπτωση που οποιαδήποτε Αναξάρτητη Υπηρεσία/ Υπουργείο/ Τμήμα/Υπηρεσία, επιθυμεί την ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) συγκεκριμένων υπηρεσιών, καθώς και σε περίπτωση διαφοροποίησης της διαδικασίας που αφορά σε υπηρεσίες οι οποίες ήδη παρέχονται από τα ΚΕΠ
(Document Size: 473 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1488- ημερομ. 3/12/2013 -Εορταστικές Εκδηλώσεις Χριστογέννων και Πρωτοχρονιάς
(Document Size: 432 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ.18.11.2013: Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων(Τροπ.) Κανονισμοί 2012 Κ.Δ.Π. 141/2012-Απασχόληση στη δημόσια υπηρεσία χωρίς αμοιβή
(Document Size: 622 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 31/10/2013:Αποστολή Εγκυκλίων και Εγκύκλιων Επιστολών του ΤΔΔΠ μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
(Document Size: 605 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1486, ημερ.10/9/2013:"Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (τροποποιητικός) Νόμος του 2013 (Ν.78/Ι)/2013)
(Document Size: 792 KB)

--(Παράρτημα ΙΙ εγκυκλίου 1486 (word doc)-Πίνακας στοιχείων)
(Document Size: 17 KB)

Εγκύκλιος Αρ. 1485, ημερ.04/09/2013: "Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού(01/09/2013-28/02/2014)
(Document Size: 418 KB)

Εγκύλιος αρ. 1484, ημερ. 9/8/2013: "Νέο ωράριο εργασίας στη δημόσια υπηρεσία από 1/9/2013
(Document Size: 503 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή, ημερομηνίας: 31/07/2013-
"Επίδομα Απουσίας Εκτός Έδρας στην Κύπρο"

(Document Size: 559 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1482, ημερ. 17.6.2013:"Αποζημίωση Μελών και Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών και άλλων Συμβουλίων/Επιτροπών
(Document Size: 431 KB)

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων
(Document Size: 248 KB)

Εγκύκλιος αρ.1483, ημερ. 21/6/2013:"Εισαγωγή Οδηγού Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημόσιων Υπαλλήλων"
(Document Size: 825 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1480, ημερ. 5/6/2013:"Αναπληρωτικοί Διορισμοί"
(Document Size: 445 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 5/6/2013: "Απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα"
(Document Size: 583 KB)

Εγκύκλιος Αρ. 1481, ημερ. 5.6.2013: "Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού των ανώτατων κρατικών υπαλλήλων και αξιωματούχων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ανεξάρτητων Αξιωματούχων του κράτους
(Document Size: 438 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1479- ημερ. 4/6/2013- Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 (Ν. 31(ι)/2013)
(Document Size: 746 KB)

Εγκύκλιος Αρ. 1475 ημερ. 11.4.2013:"Επίδομα Εξωτερικού 1.3.2013-31.8.2013"
(Document Size: 979 KB)

Εγκύκλιος επιστολή 22.3.2013: Σεμινάριο για την Εξέταση στις Λογιστικές Οδηγίες και στους Περί Προσφορών
του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών

(Document Size: 593 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 4.3.2013: "ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 (μετακινήσεις εναλλάξιμου προσωπικού)
(Document Size: 591 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 1.2.2013 με θέμα (α) Οι περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωμ. (Γενικές Αρχές) Νόμοι του 2011 έως (Αρ. 2) του 2012, (β) Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012 (Ν.216(Ι)/2012)
(Document Size: 584 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1473 ημερ. 29.1.2013:"Αμοιβή εξωτερικών λεκτόρων/εισηγητών"
(Document Size: 434 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1472 ημερ. 29.1.2013: A. Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές)(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 Ν.136(Ι)/2012"
Β. "Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές)(Τροποποιητικός)(Αρ.2) Νόμος του 2011 Ν.182(Ι)/2012

(Document Size: 641 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1471 ημερ.29.1.2013: "Επέκταση ορίου ηλικίας αναγκαστικού τερματισμού της απασχόλησης εκτάκτων υπαλλήλων"
(Document Size: 441 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1470 ημερ. 24.1.2013: Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012, Ν. 216(Ι)/2012
(Document Size: 1429 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1469 ημερ. 22.1.2013: "Επισκέψεις Υποψηφίων Προέδρων ή/και εκπροσώπων τους ή/και Αρχηγών και αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους σε Κυβερνητικά Τμήματα, λόγω των επικείμενων Προεδρικών Εκλογών
(Document Size: 449 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1468-ημερ. 15-01-2013- Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού
(Document Size: 443 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1465 ημερ.4.1.2013 με θέμα:(α) Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτ.και Συνταξ.της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημ. Τομέα (Τροπ.)(Αρ.2)Νόμος του 2012(Ν.184(Ι)/2012) και (β)Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτ. και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημ. Τομέα (Τροπ.) Νόμος του 2012 (Ν.185(Ι)/2012
(Document Size: 995 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1463-ημερ. 27-12-2012- Ο Περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμος
(Document Size: 521 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1462- ημερ19/12/2012-Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας)Τροποποιητικοί Κανοσνισμοί του 2012
(Document Size: 636 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ημερ.17/12/2012 -Μισθοί των αγνοούμενων κρατικών υπαλλήλων
(Document Size: 542 KB)

Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών με αρ.1461 και ημερ.13/12/2012 - Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2012 (Ν.168(Ι)/2012)

(Document Size: 911 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 11.12.2012: "Υπενθύμιση για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ονομαστικού καταλόγου εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου
(Document Size: 584 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛH- ημερομ. 21.09.2012-
Θέμα: Εφαρμογή της Διαδικασίας Αποστολής Εγκυκλίων και Εγκύκλιων Επιστολών
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

(Document Size: 677 KB)

Αρ. 1459, ημερ. 3/10/2012: (α) Τήρηση του θεσμοθετημένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας-(β)Διατάξεις ελέγχου του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησης από αυτήν, Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης
(Document Size: 929 KB)

Αρ.1458/20.9.2012:
Ισοτιμία διαφόρων Λογιστικών προσόντων με την Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (ACCOUNTING HIGHER) και την ενδιάμεση εξέταση στη Λογιστική (BOOK-KEEPING INTERMEDIATE) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου.

(Document Size: 539 KB)

Αρ.1457/30.8.2012:
Επίδομα συντήρησης Εξωτερικού (01/09/2012-28/02/2012)

(Document Size: 762 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1456- Επίδομα συντήρησης σε Εμπειρογνώμονες από το Εξωτερικό που μετακαλούνται από Κρατικές Υπηρεσίες
(Document Size: 428 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1455, ημερ. 11/7/2012: "Σχέδιο Μεταθέσεων Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για Γραφειακά και Διοικητικά Καθήκοντα"
(Document Size: 454 KB)

Εγκύκλιος ΤΔΔΠ/ΚΑΔΔ αρ. 09/2012: Σύμβαση "Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Δραστηριοτήτων Μάθησης για τα Διευθυντικά Στελέχη των Τριών Επιπέδων της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας, σε θέματα Στρατηγικής, Ηγεσίας και Διοίκησης"
(Document Size: 781 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή- 02/07/2012- Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 (Ν.74(ι)/2012)
(Document Size: 739 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή- Κυκλοφορία της Γ΄Έκδοσης του Εγχειριδίου Οργάνωσης και Λειτουργίας των Αρχείων στη Δημόσια Υπηρεσία.
(Document Size: 609 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1453, ημερ. 1.6.2012: Ανταπόκριση Δημόσιων Υπηρεσιών σε Τηλεφωνικές Κλήσεις Πολιτών
(Document Size: 529 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1452, ημερ.31.5.2012:Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012, Ν.31(Ι)/2012
(Document Size: 478 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 21.5.2012 με θέμα "Αποστολή Εγκυκλίου & Εγκύκλιων Επιστολών του ΤΔΔΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου"
(Document Size: 612 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1450/ημερ. 24.4.2012
Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων (Τροπ.) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π. 141/2012)-Απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία χωρίς αμοιβή

(Document Size: 543 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1448/ημερ.10.4.2012
(α) Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων(Τροπ.) Κανονισμοί 2012 Κ.Δ.Π. 141/2012
(β)Ο περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμος του 2011 (Τροπ.)Αρ.3 Ν.29(ΙΙ)/2012)
(γ)Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών)(Τροπ.) Ν.35(Ι)/2012)

(Document Size: 1135 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1446 ημερ 28/02/2012- Επίδομα συντήρησης εξωτερικού (01/03/2012-31/08/2012)
(Document Size: 752 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1445- ημερ.06/02/2012-
α) Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011(Ν.92/2011)
β) Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτούμενων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα(Τροποποιητικός Νόμος του 2011 (Ν.193(ι)/ 2011))
γ) ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέαφελημάτων ......(Τροποποιητικός Νόμος του 2011 (Ν.191(ι)/2011

(Document Size: 1269 KB)

Εγκύκλιος Αρ. 1442, 13.1.2012: Αρχειακή Διαχείριση Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων (e-Mail) ή/και Φωτοτηλεμηνυμάτων (Fax)
(Document Size: 601 KB)

Εγκύκλιος Αρ. 1440/21.12.2011- Διαδικασία που πρέπει να τηρείται σε περίπτωση που οποιοδήποτε Υπουργείο/Τμήμα/Ανεξάρτητη Υπηρεσία επιθυμεί την ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη..
(Document Size: 597 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 28.12.2011-Υπενθύμιση για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ονομαστικού καταλόγου Εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου
(Document Size: 586 KB)

Εγκύκλιος Αρ.1427 και ημερ. 14/9/2011 με θέμα: (α)"Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτούμενων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011 (Ν.112(Ι)/2011) και (β) ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011 (Ν.113(Ι)/2011)
(Document Size: 1043 KB)

Εγκύκλιος Αρ. 1438- ημερ. 20/09/2011- Οικειοθελείς πρόωρες αφυπηρετήσεις
(Document Size: 445 KB)

Αρ.1435/24.8.2011:
Επίδομα συντήρησης Εξωτερικού (01/09/2011-29/02/2012)

(Document Size: 792 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 11.7.2011: Δραστική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα Κυβερνητικά Τμήματα
(Document Size: 562 KB)

Μισθοδοσία Δημοσίων Θέσεων από 1.07.2011
(Document Size: 562 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 29/6/2011: " Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2011 (Ν. 25(Ι)/2011"
(Document Size: 958 KB)

Αρ. 1430/ 24.6.2011: "Συντήρηση του λογισμικού προγράμματος και των συσκευών καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων προς και από την εργασία τους
(Document Size: 757 KB)

Αρ.1429/16.6.2011 :Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Διατάξεις) Νόμος του 2011 (Ν.88(Ι)/2011)
(Document Size: 487 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 20/4/2011: "Τήρηση Φακέλων Αδειών στη Δημόσια Υπηρεσία"
(Document Size: 599 KB)

Αρ.1428- ημερ. 10/05/2011- Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2011 (Κ.Δ.Π.129/2011)
(Document Size: 476 KB)

Αρ. 2/2011/9.5.2011: Διοργάνωση Ενημερωτικών Συναντήσεων με θέμα "Οργάνωση και Διαχείριση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στη Δημόσια Υπηρεσία"

(Document Size: 492 KB)

Αρ. 1424/24.3.2011: "Α. Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εκτάκτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Τροποποιητικός Νόμος του 2011 (Ν.26(Ι)/2011)
Β. " Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2011 (Ν. 25(Ι)/2011"

(Document Size: 1292 KB)

Αρ. 1425/22.3.2011 " Αναθεώρηση Επιδομάτων Οδοιπορικών"
(Document Size: 440 KB)

Αρ. 1423/17.3.2011: "Ο περί Συντάξεων Νόμος του 1997-2010"
(Document Size: 462 KB)

Αρ.1421/21.2.2011:
Επίδομα συντήρησης Εξωτερικού (01/03/2011-31/08/2011)

(Document Size: 843 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 03/02/2011
Μισθοί των αγνοούμενων κρατικών υπαλλήλων

(Document Size: 542 KB)

Εγκύκλιος επιστολή ημερ. 20/01/2011-
Εκπροσώπηση του ευρύτερου δημόσιου τομέα της Κύπρου στο
διαγωνισμό για απονομή του «Ευρωπαϊκού Βραβείου Δημόσιου Τομέα»

(Document Size: 681 KB)

Αρ. 1416/5.10.2010:
Τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων των τριμελών ειδικών επιτροπών που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου 6 του άρθρου 3 των περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εκτάκτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμων του 1995 'εως 2004 (Ν. 108(ι)/95 έως 250(ι)/2004)

(Document Size: 586 KB)

Αρ.1415/28.9.2010:
Ιδιωτική Απασχόληση Δημοσίων Υπαλλήλων (Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ. 2/18 & ημερ. 15/1/2018)

(Document Size: 493 KB)

Αρ.1414/7.9.2010:
Ισοτιμία διαφόρων Λογιστικών προσόντων με την Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (ACCOUNTING HIGHER) και την ενδιάμεση εξέταση στη Λογιστική (BOOK-KEEPING INTERMEDIATE) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου.

(Document Size: 167 KB)

Κατάλογος αποδεκτών τεκμηρίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για γνώση της Ελληνικής , της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής Γλώσσα σε απαιτούμενα από Σχέδια Υπηρεσίας Δημοσίων Θέσεων Επίπεδα (Οπως αυτός διαμορφώθηκε από την Εγκύκλιο της Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας Αρ. 214/15.07.10)
(Document Size: 204 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή 13.07.2010:
Α.Στοιχεία αναφορικά με την απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα για όλες τις κατηγορίες προσωπικού
Β. Μέτρα για μείωση της απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα

(Document Size: 103 KB)

-- Πίνακας 1: Στελέχωση Υπουργείων(Διοικήσεις)Τμημάτων/Υπηρεσιών)
(Document Size: 628 KB)

-- Πίνακας 2: Στελέχωση Υπουργείων (Συγκεντρωτικά)
(Document Size: 632 KB)

Αρ.1409/8.3.2010:
Επισήμανση πλήρους ονόματος του υπογράφοντος δημόσια έγγραφα

(Document Size: 261 KB)

Αρ. 1407/3.3.2010:
Τήρηση Φακέλων Αδειών στη Δημόσια Υπηρεσία

(Document Size: 170 KB)

Αρ. 1404/4.2.2010:
Τροποποίηση του Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου - Ν.137(1)/2009

(Document Size: 130 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1401 ημερ. 4.1.2010: Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού-Τροποποίηση διατάξεων που διέπουν την καταβολή του-
(Document Size: 69 KB)

Αρ. 1399/8.12.2009:
Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών ) κανονισμοί του 1995 - 2009 - Υπολογισμός άδειας ασθενείας Δημοσίων Υπαλλήλων.

(Document Size: 68 KB)

Αρ. 1398/8.12.2009:
Οι περι Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009

(Document Size: 86 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή 4.12.2009:
Αποσπάσεις - Μεταθέσεις υπαλλήλων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκτρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό

(Document Size: 171 KB)

Αρ. 1395/28.9.2009:
Απασχόληση Εκτάκτων Υπαλλήλων στη Δημόσια Υπηρεσία.

(Document Size: 46 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή 25.9.2009:
Απασχόληση Εκτάκτων στη Δημόσια Υπηρεσία

(Document Size: 55 KB)

Αρ.1393/28.8.2009:
Διατάξεις Ελέγχου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησής τους από αυτή.

(Document Size: 163 KB)

Αρ.1390/3.8.2009:
Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας)Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2009(Κ.Δ.Π. 289/2009)

(Document Size: 69 KB)

Αρ. 1391/3.8.2009:
Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009(Κ.Δ.Π.271/2009)

(Document Size: 105 KB)

Αρ. 1388/13.7.2009:
Αναθεώρηση επιδόματος εκτός έδρας στην Κύπρο από 01/07/2009.

(Document Size: 64 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή 12.1.2009:
Απασχόληση Εκτάκτων Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου

(Document Size: 96 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή, ημερομ. 23.03.2009- "Σειρά αναγραφής Προϊσταμένων των δαφόρων Υπηρεσιών στις Εγκυκλίους"
(Document Size: 464 KB)

Αρ. 1366/22.6.2008:
Ο περι προστασίας της μητρότητας (τροποποιητικός) Νόμος του 2008

(Document Size: 49 KB)

Αρ. 1358/7.5.2008:
Υπερωριακή απασχόληση και αποζημίωση στον Κρατικό Τομέα

(Document Size: 65 KB)

Αρ. 1353 και ημερ. 17.1.2008 με θέμα: "Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας
(Document Size: 191 KB)

Αρ. 1348/14.12.2007:
Δικαίωμα Μεταφοράς Άδειας Ανάπαυσης Εκτάκτων Υπάλληλων

(Document Size: 29 KB)

Αρ.1347/27.11.2007:
Υπερωριακή Απασχόληση και Αποζημίωση στον Κρατικό Τομέα

(Document Size: 108 KB)

Αρ. 1313/26.6.2006:
Ο Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος Του 2006 (Ν.97(Ι)/2006)

(Document Size: 695 KB)

Αρ. 1311/4.5.2006:
Διατάξεις που διέπουν την καταβολή επιδόματος εξωτερικού (σημ. ότι το παράρτημα Α της εγκυκλίου που αφορά τα επιδόματα συντήρησης εξωτερικού δεν είναι σε ισχύ. Τα σχετικά επιδόματα αναθεωρούνται κάθε εξάμηνο με νέα εγκύκλιο)

(Document Size: 744 KB)

Εγκύκλιος αρ. 1294 ημερ. 11 Αυγούστου 2005 με τίτλο: Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 2005
(Document Size: 133 KB)

Αρ.1291/19.7.2005:
Ι. Ο Περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 (Ν.69(Ι)/2005)-ΙΙ. Ο Περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 (Ν.68(Ι)/2005)

(Document Size: 151 KB)

Αρ. 1340/10.8.2007:
Ο Περί προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 (Ν 109 (Ι)/2007)

(Document Size: 125 KB)

Εγκύκλιος αρ.1345- ημερ.20.09.2007- Ο περί Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και ορισμένους πρώην Υπαλλήλους του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2007 (Ν.114(ι)/2007)
(Document Size: 92 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή 27.1.2005:
Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία στο Δημόσιο Τομέα

(Document Size: 556 KB)

Αρ.1255/22.1.2004:
Ο Περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003-Δυνατότητα διορισμού Πολιτών Κρατών - Μελών της Ε.Ε. στη Δημόσια Υπηρεσία

(Document Size: 1664 KB)

Αρ.1251/3.12.2003:
Εφαρμογή για μόνιμους και έκτακτους Δημόσιου Υπαλλήλους των διατάξεων του περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμου του 2002 (Ν.63 (Ι) 2002

(Document Size: 57 KB)

Αρ.1248/8.9.2003:
Αποδοχή δώρων από Δημόσιο Υπάλληλο

(Document Size: 137 KB)

Αρ.1224/2.9.2002:
Διατάξεις που διέπουν τους όρους καταβολής των επιδομάτων "παραστάσεως" και "φιλοξενίας" του "ειδικού κατ’αποκοπή επιδόματος οδοιπορικών" και του "κατ΄αποκοπή επιδόματος τηλεφώνου"

(Document Size: 176 KB)

Αρ.1205/20.3.2001:
Διατάξεις για παραχώρηση Άδειας απουσίας χωρίς απολαβές είτε για λόγους Δημοσίου συμφέροντος είτε όχι

(Document Size: 321 KB)

Αρ. 1213/6.12.2001:
Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού για Εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό με έξοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

(Document Size: 40 KB)

Αρ.1173/23.11.1999:
Διατάξεις ελέγχου του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησης τους από αυτή

(Document Size: 2363 KB)

Αρ.1137/6.2.1998:
Ο Περί Συντάξεων Νόμος του 1997 (ΝΟΜΟΣ 97(Ι)/97 (όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3(Ι) ΤΟΥ 1998) Νόμος που ενοποιεί και τροποποιεί τον περί Συντάξεων Νόμο (ΚΕΦ.113 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 1969-1996), τον περι Συντάξεων Καθηγητών Νόμο (ΝΟΜΟΙ 1967-1996) και τον περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμο (ΚΕΦ.166-ΜΕΡΗ V, VA & VB-NOMOI 1959-1996

(Document Size: 413 KB)

Αρ.1151/25.10.1998:
Συνεισφορά για σκοπούς Σύνταξης των υπαλήλων που απουσιάζουν σπό την Υπηρεσία για λόγους Δημόσιου Συμφέροντος

(Document Size: 93 KB)

Αρ.1123/28.3.1997:
Προαφυπηρετική Άδεια Δημοσίων Υπαλλήλων

(Document Size: 76 KB)

Αρ.1107/22.5.1996:
Αιτήματα Υπαλλήλων για αναγνώριση προϋπηρεσίας για σκοπούς Σύνταξης

(Document Size: 449 KB)

Συμφωνία για τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών σε ουσιώδεις υπηρεσίες στη δημόσια υπηρεσία ημερ. 5.12.2005
(Document Size: 538 KB)

Αρ.1030/8.12.1993:
Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός της Λειτουργίας της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (Μ.Ε.Π.)

(Document Size: 517 KB)

Αρ. 994/4.8.1992: Επιδόματα για αναπληρωτικούς διορισμούς και ειδικά επιδόματα ευθύνης
(Document Size: 489 KB)

Εγκύκλιος Επιστολή 16.4.1992:
Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού Διοικητικών Συμβούλων και Διευθυντών Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών

(Document Size: 426 KB)

Αρ.978/3.2.1992:
Παραχώρηση Οικονομικής Βοήθειας σε Υποτρόφους: "Κανονισμοί που διέπουν την παραχώρηση Οικονομικής Βοήθειας σε Υποτρόφους"

(Document Size: 176 KB)

Αρ. 950/11.3.1991:
Υπερωριακή απασχόληση και αποζημίωση κρατικών υπαλλήλων

(Document Size: 531 KB)

Αρ. 998/10.11.1992:
Διατάξεις ελέγχου του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησης τους από αυτή

(Document Size: 1452 KB)

Αρ.945/8.1.1991-Αρ.953/26.3.1991-Αρ.1018/12.5.1993 και Αρ. 1175/13.12.1999:
Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 1990 εως 1999

(Document Size: 2002 KB)

Αρ.943/2.1.1991:
Οι περι Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας Κανονισμοί) Εισαγωγή πενθήμερης εβδομάδας εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

(Document Size: 456 KB)

Αρ.905/27.11.1989:
Διευκολύνσεις προς τους αντιπροσώπους και τα συνδικαλιστικά στελέχη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ

(Document Size: 186 KB)

Εγκύκλιος ΜΕΕ αρ.5/2011:
Αναθεώρηση Ωρομισθίων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού από 01/07/2011

(Document Size: 316 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2012 - ημερ.25/07/2012- Επιδόματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού
(Document Size: 609 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. Αρ. 4/2011- ημερ.15/04/2011- Αναθεώρηση Επιδόματος Οδοιπορικών
(Document Size: 590 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. Αρ. 3/2011- ημερ.21/02/2011- Τροποποίηση Κανονισμού 4 των Όρων Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού

(Document Size: 474 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2011
Αναθεώρηση Ωρομισθίων του
Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού από 1/1/2011

(Document Size: 592 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 2/2011
Αναθεώρηση Επιδομάτων Συνθηκών Εργασίας.

(Document Size: 613 KB)

Εγκύκλιος ΜΕΕ αρ.1/2010:
Αναθεώρηση Ωρμισθίων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού

(Document Size: 150 KB)

Εγκύκλιος ΜΜΕ αρ. 10/2009

(Document Size: 159 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 6/2009:
Ετήσια Άδεια απουσίας

(Document Size: 146 KB)

Εγκύκλιος ΜΕΕ αρ. 7/2009:
Αναθεώρηση Επιδόματος Οδοιπορικών από 01/06/2009.

(Document Size: 136 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 4/2010:

Απασχόληση Εποχικού
Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού

(Document Size: 583 KB)

Eγκύκλιος ΜΕΕ αρ. 3/2009:
Αναθεώρηση επιδόματος οδοιπορικών από 23.12.08

(Document Size: 43 KB)

Εγκύκλιος ΜΕΕ αρ. 4/2009:
Αναθεώρηση Επιδόματος Οδοιπορικών από 1/2/2009

(Document Size: 136 KB)

Εγκύκλιος MEE αρ. 2/2009:
Αναθεώρηση επιδομάτων συνθηκών εργασίας από 1/1/2009

(Document Size: 158 KB)

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 10/2008:

Αναθεώρηση Επιδόματος Οδοιπορικών

(Document Size: 142 KB)

Εγκύκλιος ΜΕΕ αρ.9/2008:
Αναθεώρηση Οδοιπορικών.

(Document Size: 142 KB)

Eγκύκλιος Μ.Ε.Ε. Αρ.4/2008:
Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για τα έτη 2007-2009

(Document Size: 219 KB)

Hide details for [<td width="400"><tr><a href="/mof/papd/papd.nsf/All/F200CA9258AC469DC2257E1400330523/$file/Εγκύκλιος
[Replication or Save Conflict]


CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 21/01/2022 02:54:09 PM
 

© 2010 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού