Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Νόμοι


Πιο κάτω θα βρείτε τις νομοθεσίες για τις οποίες είναι αρμόδιο το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.


ΝΟΜΟΣ Ν. 184(Ι)/2017 ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(Μέγεθος Αρχείου: 30 KB)

Ο περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2017 (Ν.47(Ι)/2017
(Μέγεθος Αρχείου: 238 KB)

Ο περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίς και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2019. Ν.99(ι)/2019
(Μέγεθος Αρχείου: 147 KB)

Ο περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016-Ν.70(ι)/2016
(Μέγεθος Αρχείου: 1008 KB)

Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015- Ν.195(Ι)/2015 (συνέχιση της απαγόρευσης κατά το 2016-2017)
(Μέγεθος Αρχείου: 37 KB)

Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2014
(Μέγεθος Αρχείου: 28 KB)

Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 (Ν.157(Ι)/2014)
(Μέγεθος Αρχείου: 413 KB)

Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2013 (Ν.169(Ι)/2013)
(Μέγεθος Αρχείου: 420 KB)

Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2013 (Ν.153(Ι)/2013)
(Μέγεθος Αρχείου: 434 KB)

Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2013 (Ν.21(Ι)/2013)
(Μέγεθος Αρχείου: 511 KB)

1. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990-2006 (Ενοποίηση)
(Μέγεθος Αρχείου: 1987 KB)

Νόμος που τροποποιεί τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 εως (Αρ.2) του 2020. Νόμος 136(Ι)/2020
(Μέγεθος Αρχείου: 520 KB)

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020, Ν. 98(Ι)/2020
(Μέγεθος Αρχείου: 33 KB)

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (τροποιποιητικός) Νόμος του 2017 (Ν.152(Ι)/2017
(Μέγεθος Αρχείου: 36 KB)

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Ν.151(Ι)/2017
(Μέγεθος Αρχείου: 44 KB)

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (τροποποιητικός) Νόμος του 2017(Ν.
148(Ι)/2017

(Μέγεθος Αρχείου: 58 KB)

O περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 (Ν.100(Ι)/2015
(Μέγεθος Αρχείου: 29 KB)

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 (Ν.21(Ι)/2014
(Μέγεθος Αρχείου: 421 KB)

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 (Ν.7(Ι)/2014
(Μέγεθος Αρχείου: 433 KB)

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 (Ν.78(Ι)/2013)
(Μέγεθος Αρχείου: 431 KB)

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 (Ν.194(Ι)/2011)
(Μέγεθος Αρχείου: 452 KB)

- Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 (Ν.137(Ι)/2009
(Μέγεθος Αρχείου: 69 KB)

- Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 (Ν.107(Ι)/2008)
(Μέγεθος Αρχείου: 24 KB)

2. Ο περί Συντάξεων Νόμος του 1997 (Ν.97(Ι)/97)-(με συνημμένες τις τροποποιήσεις μέχρι 2005)
(Μέγεθος Αρχείου: 3048 KB)

Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός)(Αρ.2) Νόμος του 2012 (Ν.131(Ι)/2012)
(Μέγεθος Αρχείου: 415 KB)

Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 (Ν.31(Ι)/2012)
(Μέγεθος Αρχείου: 510 KB)

- Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός)(Αρ.2) Νόμος του 2010 (Ν.94(Ι)/2010)
(Μέγεθος Αρχείου: 65 KB)

- Ο περί Συντάξεων(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 (Ν.37(Ι)/2010)
(Μέγεθος Αρχείου: 93 KB)

3. Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Διατάξεις) Νόμος του 2011 (Ν.88(Ι)/2011)
(Μέγεθος Αρχείου: 558 KB)

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός)(αρ.2) Νόμος του 2017 (Ν.177(Ι)/2017
(Μέγεθος Αρχείου: 80 KB)

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Ν.67(Ι)/2017)
(Μέγεθος Αρχείου: 65 KB)

4.Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2011 (Ν.113(Ι)/2011)
(Μέγεθος Αρχείου: 501 KB)

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος (Ν.216(Ι)/2012)
(Μέγεθος Αρχείου: 1154 KB)

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 (Ν.183(Ι)/2015)
(Μέγεθος Αρχείου: 210 KB)

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής)(Τροποποιητικός) Νόμος-Ν.52(Ι)/2015
(Μέγεθος Αρχείου: 47 KB)

5. Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2012 (Ν.168(Ι)/2012)
(Μέγεθος Αρχείου: 548 KB)

Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτούμενων και Συνταξιούχων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 (Ν.31(Ι)/2013)
(Μέγεθος Αρχείου: 446 KB)

6.Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011 (Ν.112(Ι)/2011)
(Μέγεθος Αρχείου: 533 KB)

-Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 (Ν. 193(Ι)/2011)
(Μέγεθος Αρχείου: 468 KB)

-Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 (Ν.74(Ι)/2012)
(Μέγεθος Αρχείου: 438 KB)

-Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2012 (Ν.184(Ι)/2012)
(Μέγεθος Αρχείου: 480 KB)

7. Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος Ν.192(Ι)/2011)
(Μέγεθος Αρχείου: 589 KB)

- Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 (Ν.185(Ι)/2012)
(Μέγεθος Αρχείου: 475 KB)

-Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 (Ν.73(Ι)/2014)
(Μέγεθος Αρχείου: 530 KB)

Ο περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νόμος του 2014
(Μέγεθος Αρχείου: 230 KB)

8. Ο περί της διαδικασίας Πρόσληψης Εκτάκτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 (Ν. 108(Ι)/1995)(με συνημμένες τις τροποποιήσεις μέχρι το 2004)
(Μέγεθος Αρχείου: 2651 KB)

-Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εκτάκτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμους του 1995 έως 2011 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 (Ν. 196(Ι)/2011)
(Μέγεθος Αρχείου: 452 KB)

Νόμος που τροποποεί τους Περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εκτάκτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμους του 1995 έως (Αρ.2) του 2011- Νόμος 22(ι)2014
(Μέγεθος Αρχείου: 465 KB)

-Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εκτάκτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Τροποποιητικός Νόμος του 2011 (Ν.26(Ι)/2011
(Μέγεθος Αρχείου: 586 KB)

9. Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτούμενων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και άλλα Συναφή Θέματα Νόμος (Ν.25(Ι)/2011)
(Μέγεθος Αρχείου: 641 KB)

10.Νόμος που καταργεί τους περί προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων (Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμους του 1985 μέχρι 1991) αρ. 85(ι)2011
(Μέγεθος Αρχείου: 403 KB)

11. Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 1998 (με συνημμένες τις τροποποιήσεις μέχρι 2006)-(Ν.96(Ι)/98, 73(ι)/98, Ν.52(Ι)/2001, Ν.97(Ι)/2006)
(Μέγεθος Αρχείου: 801 KB)

Νόμος που τροποποιεί τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 εως2018. Νόμος 137(Ι)/2020
(Μέγεθος Αρχείου: 295 KB)

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος αρ. 69(ι) του 2018
(Μέγεθος Αρχείου: 106 KB)

Νόμος που προνοεί για προσωρινές διατάξεις σε σχέση με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998-2008 (Ν. 110(Ι)/2017)
(Μέγεθος Αρχείου: 110 KB)

Νόμος που προνοεί για προσωρινές διατάξεις σε σχέση με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998-2008 (Ν. 114(Ι)/2015)
(Μέγεθος Αρχείου: 151 KB)

Νόμος που προνοεί για προσωρινές διατάξεις σε σχέση με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998-2008 (Ν. 123(Ι)/2014)
(Μέγεθος Αρχείου: 137 KB)

-Νόμος που προνοεί για προσωρινές διατάξεις σε σχέση με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998-2008 (Ν. 79(Ι)/2013)
(Μέγεθος Αρχείου: 485 KB)

-Νόμος που προνοεί για προσωρινές διατάξεις σε σχέση με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998-2008 (Ν. 114(Ι)/2012)
(Μέγεθος Αρχείου: 443 KB)

-Νόμος που προνοεί για προσωρινές διατάξεις σε σχέση με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998-2008 (Ν. 143(Ι)/2011)
(Μέγεθος Αρχείου: 468 KB)

- Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008(Ν. 106(Ι)/2008)
(Μέγεθος Αρχείου: 32 KB)

13. Ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2006 (Ν. 132(Ι)/2006)
(Μέγεθος Αρχείου: 423 KB)CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/01/2022 04:28:10 PM
 

© 2010 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού