Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Συγχρηματοδοτούμενο Έργο Διοικητικού Εκσυγχρονισμού


Το εκσυγχρονιστικό Έργο με τίτλο «Αναδιοργάνωση και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας Τμημάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας», στοχεύει στη δημιουργία μιας πιο σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας υπηρεσίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%.

Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή 2007-2013» και υλοποιείται στο πλαίσιο του ειδικού στόχου «Αναβάθμιση της Διοικητικής Ικανότητας του Δημόσιου Τομέα και των Παρεχόμενων Υπηρεσιών», του Άξονα Προτεραιότητας 1, «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα».

Δικαιούχος του Έργου είναι το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, το οποίο ως το καθ’ ύλην αρμόδιο κυβερνητικό Τμήμα για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της ενδεδειγμένης πολιτικής σε θέματα δημόσιας διοίκησης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Κύπρο, έχει αναλάβει το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση του υπό αναφορά Έργου. Μέσω του Έργου εφαρμόζεται μια σειρά εκσυγχρονιστικών δράσεων, μεταξύ των οποίων η Μελέτη Αναδιοργάνωσης του ιδίου του Τμήματος και η Μελέτη (α) Σύγκρισης Επιδόσεων (Benchmarking), Απλούστευσης Διαδικασιών, Εκσυγχρονισμού / Κωδικοποίησης Θεσμικού Πλαισίου και Προετοιμασίας για εφαρμογή ISO στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και στις Επαρχιακές Διοικήσεις (άδεια οικοδομής μόνο), και (β) Αξιολόγησης Λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), περιλαμβανομένης και της Προετοιμασίας για εφαρμογή ISO.

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες αναφορικά με τους στόχους του Έργου, τα αναμενόμενα του οφέλη και τις ενέργειες δημοσιότητάς του, καθώς και τις νομικές δεσμεύσεις (συμβάσεις) που το απαρτίζουν, το περιεχόμενο και την εξέλιξή τους. Μέσα από αυτό το Έργο, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού φιλοδοξεί στη δημιουργία μιας αποδοτικότερης Δημόσιας Υπηρεσίας και στη διάνοιξη ευνοϊκών προοπτικών για την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat3o άρθρο - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Απλοποίηση Διαδικασιών (Μέγεθος Αρχείου: 162,79Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 4ο άρθρο: Η Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 : 2008 σε Δημόσιες Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας (Μέγεθος Αρχείου: 173,58Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat2ο άρθρο - Η χρήση της Μεθοδολογίας Σύγκρισης Επιδόσεων (Benchmarking) (Μέγεθος Αρχείου: 273,05Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat1ο άρθρο -Αναδιοργάνωση και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας (Μέγεθος Αρχείου: 224,72Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓ΄ Δελτίο Τύπου- ΝΟΕΜΒ. 2012. (Μέγεθος Αρχείου: 333,14Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΒ΄ Δελτίο Τύπου- ΟΚΤ 2012 (Μέγεθος Αρχείου: 338,23Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- 2ο τεύχος (Μέγεθος Αρχείου: 585,72Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ- ΜΑΡΤΙΟΣ- 1ο τεύχος (Μέγεθος Αρχείου: 2094,31Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔΔΠ 2011/008: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη Διενέργεια Μελέτης «Δράσεις Αναδιοργάνωσης Τμήματος Εργασίας» (Μέγεθος Αρχείου: 209,59Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Τύπου δημοσιογραφικής διάσκεψης ημερ. 5.12.2011 για την επίσημη έναρξη του συγχρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο ¨Αναδιοργάνωση και Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Υπ. Οικ.) και Εργασίας (Υπ. Εργ.και Κοιν.Ασφ.) (Μέγεθος Αρχείου: 110,65Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧαιρετισμός Υπουργού Οικονομικών κ. Κίκη Καζαμία στη διάσκεψη τύπου για την επίσημη έναρξη του έργου (Μέγεθος Αρχείου: 151,31Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Έντυπο Έργου (Μέγεθος Αρχείου: 225,23Kb)


*(Για να φυλάξετε ένα αρχείο στον υπολογιστή σας, κάντε Δεξί Κλικ στο σύνδεσμο του αρχείου και επιλέξτε "Save Target As...")CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/01/2022 04:28:10 PM
 

© 2010 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού