Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων με απόσπαση Κρατικών Υπαλλήλων


Αρχείο Αρχείο

  Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δημοσιεύει, σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις θέσεις για Αποσπασμένους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες που προκηρύσσουν, κατά καιρούς, τα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.

 • Πρόσκληση του ιδρύματος FRA (EU Agency for Fundamental Rights) της ΕΕ, για υποβολή ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - EEAS (European External Action Service)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) για την αντιπροσωπεία στην Σομαλία. Job No 284745 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/01/2022, (12.00 ώρα Βρυξελλών)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης μίας θέσης με Απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα- EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ DG INTPA E3
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης μίας θέσης με Απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα- EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 25η Ιανουαρίου 2022
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 33 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων Tο ίδρυμα European Research Council Executive Agency (ERCEA), απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ενόψει της κατάρτισης εφεδρικής λίστας υποψηφίων για καθένα από τα ακόλουθα προφίλ: 1. Unit A.2 - Communication 2. Unit B.1 - Ethics 3. Unit B.2 - Management of scientific evaluation 4. Unit B.2 - Quantitative and statistical analysis 5. Unit B.3 – Life Sciences 6. Unit B.4 – Physical Sciences (Physics, Chemistry, Materials Sciences, Earth and Universe Sciences) 7. Unit B.4 – Engineering (all areas) 8. Unit B.4 – Computer Science and/or Mathematics 9. Unit B.5 – Social Sciences and Humanities (Archaeology, Cognitive Sciences, or Human Geography) Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου, 2022
 • Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 09/12/2021 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - European Maritime Safety Agency (EMSA) EMSA/SNE/2021/14 HR Officer-Ref: EMSA/SNE/2021/14 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων18/11/2021 (17h0 ώρα Λισαβώνας))
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 31 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 27/01/2022 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - European Maritime Safety Agency (EMSA) -Technical Support Officer_ Ref: EMSA/SNE/2021/15 - Project Officer for Visits & Inspections_Ref: EMSA/SNE/2021/16 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/12/2021 (17h0 ώρα Λισαβώνας)
 • Δημοσίευση μόνιμης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - European Railway Agency (ERA), Reference: ERA/SNE/2021/001 (Δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής αιτήσεων)
 • Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέρι 31/01/2022 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα- Ίδρυμα EU – LISA –(European Agency for large – scale IT Systems in the area of freedom, security and justice) · eu-LISA/21/SNE/3.1 – Information Security Expert/ Tallinn, ESTONIA Strasbourg, FRANCE (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/11/2021)
 • Έναρξη Προγράμματος Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - European Maritime Safety Agency (EMSA) NATIONAL EXPERT IN PROFESSIONAL TRAINING (NEPT) SPRING 2022- EMSA/NEPT/2021/01 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής ενδιαφέροντος είναι: 15/11/2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ref .: SNE/05/2021 (312641) - Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 01/09/2021

 • CyprusFlightPass

  CyprusFlightPass

   Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

  ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

  Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

  Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

  Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

  Ασφαλές Διαδίκτυο

  Ενημέρωσέ με

  Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Τελευταία Ενημέρωση στις: 21/01/2022 02:54:09 PM
   

  © 2010 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού