Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Αρχείο Αρχείο

  Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δημοσιεύει κενές θέσεις που προκηρύσσουν, κατά καιρούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και οι Οργανισμοί που είναι συνδεδεμένοι με την ΕΕ.

  Η ιστοσελίδα του κάθε οργανισμού, οι λεπτομέρειες που αφορούν στα απαιτούμενα προσόντα και στα καθήκοντα της κάθε θέσης που δημοσιεύεται, καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνονται στην κάθε ανακοίνωση ξεχωριστά.

 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office - EASO/2019/CA/004 – COI Portal Officer – FG IV - EASO/2019/TA/018 – ICT Assistant – Business Analyst – AST 3 - EASO/2019/TA/017 – Certification Officer / Didactic Officer – AD 5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Μαΐου, 2019 ώρα 13:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) -Configuration and Deployment Officer for CISE (FGIV Ref: EMSA/CA/2019/04 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07/06/2019)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Regulatory Officer – Supply Chain Communication, AD 6- Temporary Agent (M/F) Ref.: ECHA/TA/2019/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/06/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 • Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 27/05/2019- Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Supervision Officer (IT Profile) (AD5)- Reference: ESMA/2019/VAC04/AD5 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/05/2019)
 • Προγράμματα πρακτικής άσκησης - BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Operations Officer (AD 6) Ref: EASO/2019/TA/013 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Απριλίου, 2019 ώρα 13:00)
 • Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων για τη θέση EASO/2019/TA/009 μέχρι 24/05/2019 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office) 1. EASO/2019/TA/008 – Vacancy Notice – Senior Reception Officer/Senior Vulnerability Officer (AD 7) 2. EASO/2019/TA/009 – Vacancy Notice – Senior Asylum Process Officer/Senior Dublin Officer (AD 7) – (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Απριλίου, 2019 ώρα 13:00)

 • Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

  Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

  Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

  Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

  Ενημέρωσέ με

  Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Τελευταία Ενημέρωση στις: 18/05/2019 03:31:02 PM
   

  © 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού