Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Αρχείο Αρχείο

  Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δημοσιεύει κενές θέσεις που προκηρύσσουν, κατά καιρούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και οι Οργανισμοί που είναι συνδεδεμένοι με την ΕΕ.

  Η ιστοσελίδα του κάθε οργανισμού, οι λεπτομέρειες που αφορούν στα απαιτούμενα προσόντα και στα καθήκοντα της κάθε θέσης που δημοσιεύεται, καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνονται στην κάθε ανακοίνωση ξεχωριστά.

 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Supervision Officer (IT Profile) (AD5)- Reference: ESMA/2019/VAC04/AD5 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/05/2019)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – ICT Officer – Project Manager FG IV- Ref: EASO/2019/CA/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Μαΐου, 2019 ώρα 13:00)
 • Προγράμματα πρακτικής άσκησης - BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Research Assistant Ref: -LISA/19/TA/AST3/5.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/04/03/2019)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Security Officer (AD 5) -Ref: EASO/2019/CA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Απριλίου, 2019 ώρα 13:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) - Test Designer for FRONTEX (FGIII) Ref: EMSA/CA/2019/01 ( Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 02/05/2019)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) -Administrative Officer for CISE (FGIII) Ref: EMSA/CA/2019/02- Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 02/05/2019
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Operations Officer (AD 6) Ref: EASO/2019/TA/013 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Απριλίου, 2019 ώρα 13:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office) 1. EASO/2019/TA/008 – Vacancy Notice – Senior Reception Officer/Senior Vulnerability Officer (AD 7) – deadline: 26 April 2019 @ 13:00h 2. EASO/2019/TA/009 – Vacancy Notice – Senior Asylum Process Officer/Senior Dublin Officer (AD 7) – deadline: 26 April 2019 @ 13:00h (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Απριλίου, 2019 ώρα 13:00)

 • Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

  Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

  Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

  Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

  Ενημέρωσέ με

  Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Τελευταία Ενημέρωση στις: 24/04/2019 03:42:50 PM
   

  © 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού