Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Αρχείο Αρχείο

  Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δημοσιεύει κενές θέσεις που προκηρύσσουν, κατά καιρούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και οι Οργανισμοί που είναι συνδεδεμένοι με την ΕΕ.

  Η ιστοσελίδα του κάθε οργανισμού, οι λεπτομέρειες που αφορούν στα απαιτούμενα προσόντα και στα καθήκοντα της κάθε θέσης που δημοσιεύεται, καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνονται στην κάθε ανακοίνωση ξεχωριστά.

 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) -Project Officer Offshore Energy RTI/TA/AD8 -Project Officer Energy Administrative Support RTI/ CA/FGIII Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου, 2022
 • ICC AML TA 17/2021- Head of Unit - Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 31/01/2022 ώρα 12:00 (ώρα Παρισιού)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) HR Assistant CSD/TA /AST5 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/01/2022
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Ref. No: eu-LISA/21/CA/FGII/15.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/02/2022
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- European Union Agency for the space Programme (EUSPA -EUSPA/2021/AD/035 – Security Engineer (TA AD6) Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 16/12/2021
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης-EU Agency for large-scale IT systems Human Resources Officer– Recruitment)-Ref. No: eu-LISA/21/CA/FGIV/12.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/01/2022)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) Head of Internal Audit/ Grade: AD9- SRB/AD/2021/010 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 01/12/2021_12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EBA (European Banking Authority - Policy expert - credit risk (TA) - PRSP RBM TA 14/2021 Repl (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 29/11/2021 ώρα 12:00 (ώρα Παρισιού))

 • CyprusFlightPass

  CyprusFlightPass

   Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

  ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

  Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

  Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

  Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

  Ασφαλές Διαδίκτυο

  Ενημέρωσέ με

  Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Τελευταία Ενημέρωση στις: 21/01/2022 02:54:09 PM
   

  © 2010 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού