Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Κανονισμοί


Πιο κάτω θα βρείτε τις Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις (Κανονισμούς) για τις οποίες είναι αρμόδιο το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.


1. ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2020
(Document Size: 52 KB)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2019
(Document Size: 47 KB)

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) Κανονισμοί του 1991 έως 2011
(Document Size: 2148 KB)

-Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί)(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π. 214/2012)
(Document Size: 428 KB)

Oι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017

(Document Size: 96 KB)

2. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1995 μέχρι 2018 (Κ.Δ.Π.175/95)
(Document Size: 406 KB)

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων Κανονισμοί του 1995 (Κ.Δ.Π. 175/95)-(με συνημμένες τις τροποποιήσεις μέχρι το 2005)
(Document Size: 1678 KB)

-Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π.141/2012)
(Document Size: 1030 KB)

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 (ΚΔΠ
328/2017) (Καν. 22, 23 και 42)

(Document Size: 85 KB)

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του
2017 (ΚΔΠ 329/2017) (Καν. 11, 17 και 38)

(Document Size: 74 KB)

-Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων(Τροποποιητικοί)(Αρ .3) Κανονισμοί του 2017 (Κ.Δ.Π.336/2017)
(Document Size: 62 KB)

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές και άλλα Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018
Κ.Δ.Π.284/2018

(Document Size: 63 KB)

3. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών)Κανονισμοί του 1995 (Κ.Δ.Π. 101/95)-(με συνημμένες τις τροποιποιήσεις μέχρι το 2005)
(Document Size: 1873 KB)

-Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών)(Τροποποιητικοί)Κανονισμοί του 2009 (Κ.Δ.Π. 366/2009)
(Document Size: 30 KB)

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποοιητικοί Κανονισμοί του 2017(Κ.Δ.Π. 327/2017)
(Document Size: 94 KB)

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποοιητικοί Κανονισμοί του 2017(Κ.Δ.Π. 327/2017)- Διόρθωση
(Document Size: 39 KB)

4. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 1990 -(με συνημμένες τις τροποποιήσεις μέχρι το 1999) (δέστε και Εγκυκλίους Αρ.945-953-1018-1175)
(Document Size: 1355 KB)

- Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011 (Κ.Δ.Π.129/2011)
(Document Size: 425 KB)

- Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Αξιολόγηση Υπαλλήλων)(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009 (Κ.Δ.Π. 271/2009)
(Document Size: 403 KB)

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008 ΚΔΠ 278/2008
(Document Size: 90 KB)

5. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμοί του 1989 ( Κ.Δ.Π. 133/89)( με συνημμένες τις τροποποιήσεις μέχρι το 2002)
(Document Size: 306 KB)

6. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) κανονισμοί του 1990 (Κ.Δ.Π. 395/90)-με συνημμένες τις τροποποιήσεις μέχρι το 1998)

(Document Size: 223 KB)

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013 (Κ.Δ.Π. 449/2013)
(Document Size: 422 KB)

-Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π. 531/2012)
(Document Size: 503 KB)

- Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας)(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009 (Κ.Δ.Π. 289/2009)
(Document Size: 31 KB)

Διατάγματα με τα οποία καθορίζονται οι θέσεις στη δημόσια υπηρεσία οι οποίες συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους και κατά συνέπεια διαφυλάσσονται μόνο για κύπριους πολίτες
(Document Size: 725 KB)

Κανονισμοί Όρων Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (ΩΚΠ)
(Document Size: 1847 KB)

Γενικές Διατάξεις της Δημόσιας Υπηρεσίας (Με τις Τροποποιήσεις μέχρι 2004)
(Document Size: 2902 KB)

COMMISSION DECISION of 12.11.2008- laying down rules on the secondment of national experts to the Commission
(Document Size: 72 KB)CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 21/01/2022 02:54:09 PM
 

© 2010 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού