Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Ιστορικό


Η παρουσία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στη Δημόσια Διοίκηση της Κύπρου μετρά πολλές δεκαετίες πίσω, μόνο που μέχρι το 1981 αποκαλείτο Τμήμα Προσωπικού. Το 1981 το Τμήμα Προσωπικού μετονομάζεται σε Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Tο 2002 και συγκεκριμένα στις 29/11/2002, το Υπουργείο Οικονομικών εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο την εκ νέου μετονομασία της Υπηρεσίας σε Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Η εισήγηση στηρίχθηκε στο γεγονός ότι παρά τον επίσημο τίτλο, όλη η Δημόσια Διοίκηση αλλά και οι πολίτες συνέχιζαν να χρησιμοποιούν την προηγούμενη ονομασία (Τμήμα Προσωπικού) ενώ επιπλέον ο χαρακτηρισμός «Τμήμα» φαινόταν να απηχεί καλύτερα και πληρέστερα το εύρος και την πολυπλοκότητα των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. Σε συνέχεια της εισήγησης αυτής το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 5/12/2002 να εγκρίνει τη μετονομασία της Υπηρεσίας, να εγκρίνει το νομοσχέδιο που την συνόδευε με τίτλο «Ο περί Μετονομασίας της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού Νόμος του 2002» και να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να καταθέσει το εν λόγω Νομοσχέδιο για ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα αποτελούσε όλα αυτά τα χρόνια ευθύνη του Τμήματος, στην πορεία όμως διαμορφώθηκε η ιδέα της ίδρυσης ενός Δημόσιου Επιμορφωτικού Ινστιτούτου, ιδέα που άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά το 1988 όταν το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών βοήθησε στη χρηματοδότηση της μελέτης δημιουργίας της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, η οποία εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA).

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ), ιδρύθηκε τελικά το 1991, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. 35.582/ημερ. 22.5.1991), για να συμβάλει στη διευθυντική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, μέσω της επιμόρφωσης. Η οργάνωση και λειτουργία της ΚΑΔΔ αποτελεί σήμερα αρμοδιότητα του Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.


No documents found


CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 21/01/2022 02:54:09 PM
 

© 2010 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού