ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανθρώπινο Δυναμικό


Το Τμήμα στελεχώνεται με εξειδικευμένο και εναλλάξιμο προσωπικό (διοικητικό και γραμματειακό προσωπικό). Ανώτερο όργανο του ΤΔΔΠρ είναι ο Διευθυντής του Τμήματος. Σε κάθε Τομέα προΐσταται ένας Πρώτος Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού εκτός του Τομέα Διεύθυνσης και Ανάπτυξης Εναλλάξιμου Προσωπικού και της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης όπου προΐστανται Πρώτοι Διοικητικοί Λειτουργοί.

Εντός των Τομέων, λειτουργούν Κλάδοι οι Υπεύθυνοι των οποίων είναι Ανώτεροι Λειτουργοί Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή Διοικητικοί Λειτουργοί Α’ (Τομέας Διεύθυνσης και Ανάπτυξης Εναλλάξιμου Προσωπικού).

Η υφιστάμενη στελέχωση παρατίθεται πιο κάτω:

Α. Εξειδικευμένο Προσωπικό

Ι. Οργανικές Θέσεις Τμήματος

Τίτλος θέσεωνΑρ.εγκεκρ. θέσεων
Διευθυντής
1
Πρώτος Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
6
Ανώτ. Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
11
Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Α΄
13
Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
22
ΣΥΝΟΛΟ
53

ΙΙ. Οργανικές Θέσεις Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης

Τίτλος θέσεων Αρ.εγκεκρ. θέσεων
Ανώτερος Λειτουργός Επιμόρφωσης
3
Λειτουργός Επιμόρφωσης Α΄
3
Λειτουργός Επιμόρφωσης
5
ΣΥΝΟΛΟ
11

Β. Εναλλάξιμο Προσωπικό


Στο Τμήμα υπηρετούν 7 μέλη του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού (ΓΔΠ) και 20 μέλη του Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού (ΓΓΠ) ενώ στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης υπηρετούν 3 μέλη του ΓΔΠ, μια υπάλληλος με απόσπαση (Λειτουργός Πληροφορικής, ΑΤΙ) και 5 μέλη του ΓΓΠ.

Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη υπηρετούν 7 μέλη του ΓΔΠ και 152 του ΓΓΠ.

Στοιχεία επικοινωνίας Προϊστάμενων Τομέων:

Ονοματεπώνυμο/Θέση
Τομέας
Τηλ.
e-mail
Χρίστος Χρυσοστομίδης
Ανώτερος Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
22601568cchrysostomides@papd.mof.gov.cy
Μαρία Αλεξάνδρου
Ανώτερη Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
22601517malexandrou@papd.mof.gov.cy
Κωνσταντίνος Μιχαήλ
Ανώτερος Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
22601510cmichael@papd.mof.gov.cy
Μαρία Κλεάνθους
Ανώτερη Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικο
22601547mcleanthous@papd.mof.gov.cy
Θούλα Τρύφωνος
Πρώτη Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
22601571ttryfonos@papd.mof.gov.cy
Άντρη Χριστοφόρου
22601533achristoforou@papd.mof.gov.cy  • © 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
    Υπουργείο Οικονομικών,
    Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού